1
Bạn cần hỗ trợ? Hãy chat ngay với CEPDịch vụ pháp lý


Đào tạo và cung ứng cho xã hội những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam; có khả năng thích nghi tốt với môi trường pháp luật trong hiện tại và tương lai

Học ngành Dịch vụ pháp lý tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, sinh viên có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật ở tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức.

- Về kiến thức:

+ Có hiểu biết cơ bản về Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quốc phòng - an ninh;

+ Hiểu rõ những nội dung cơ bản và phân biệt được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

+ Nắm vững những quy định của pháp luật trong việc quản lý hành chính Nhà nước và quản lý nhân sự.

+ Vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý và các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật.

- Về kỹ năng:

+ Có khả năng phân tích tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; vận dụng pháp luật nhạy bén, linh hoạt trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau;

+ Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp học tập các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp;

+ Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch; thực hiện công tác hòa giải và chứng thực ở cơ sở; thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở.

+ Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, kết hôn, ly hôn, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng…

+ Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng và đơn khởi kiện…

- Đạo đức, tác phong công nghiệp

+ Trung thực, khách quan, có ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân;

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Tận tâm với công việc và tôn trọng quyền, lợi ích của khách hàng.

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có tinh thần học tập và sáng tạo trong công tác; khiêm tốn và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các phòng, ban pháp chế, văn phòng thuộc tất cả các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính địa phương,

- Làm việc tại các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức xã hội

- Nghề nghiệp có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý như: Hội Luật gia, Văn phòng Luật sư, các Trung tâm trợ giúp pháp lý, Văn phòng công chứng, Văn phòng Thừa phát lại…

- Làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp).

Thời gian đào tạo toàn chương trình học là năm (05) học kỳ (2.5 năm): Gồm các môn học và phân bố theo từng học kỳ như sau:

Học kỳ 1 (Năm 1)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8369101

Chính trị I

2

2

8389115

Luật Hiến pháp

2

3

8389128

Lý luận về Nhà nước và pháp luật

3

4

8389110

Luật Dân  sự I

2

5

8389116

Luật Hình sự

2

6

8389109

Lịch sử Nhà nước & pháp luật Việt Nam

1

7

8349223

Tin học

3

8

8349101

Anh văn cơ bản 1

2

9

8351591

Giáo dục thể chất

2

Tổng số tín chỉ

19

       

Học kỳ 2 (Năm 1)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8369101

Chính trị I

2

2

8389118

Luật Hôn nhân và Gia đình 

2

3

8389123

Luật Thương mại I

2

4

8389114

Luật Hành chính

3

5

8389111

Luật Dân  sự II

2

6

8389117

Luật Hình sự II

2

7

8389131

Pháp luật Lao động An sinh xã hội

3

8

8369103

Xã hội học

1

9

8349102

Anh văn cơ bản 2

2

Tổng số tín chỉ

19

       

Học kỳ 3 (Học kỳ 1 năm Thứ 2)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8389104

Kỹ năng soạn thảo văn  bản PL 

2

2

8389124

Luật Thương mại II

2

3

8389126

Luật Tố tụng hành chính

3

4

8389125

Luật Tố tụng dân sự 

3

5

8389127

Luật Tố tụng hình sự  

3

6

8389107

Kỹ năng tư vấn PL trong lĩnh vực lao động 

2

7

8389112

Luật Đất đai 

2

8

8389119

Luật Môi trường

2

Tổng số tín chỉ

19

       

Học kỳ 4 (Học kỳ 2 năm Thứ 2)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8389103

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết HĐ

2

2

8389122

Luật Tài chính 

2

3

8389120

Luật Phòng. chống BLGĐ & BĐG

2

4

8389105

Kỹ năng tư vấn PL trong lĩnh vực dân sự

2

5

8389102

Định tội danh và quyết định hình phạt

2

6

8389121

Luật Quốc tế

2

7

8389106

Kỹ năng tư vấn PL trong lĩnh vực đất đai

2

8

8349118

Tiếng Anh nghề DVPL

3

9

8369102

Logic học

1

10

8319207

Kỹ năng tổ chức công sở 

1

Tổng số tín chỉ

19

       

Học kỳ 5 (Học kỳ 1 năm Thứ 3)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8389101

Đạo đức nghề nghiệp

2

2

8389134

Tư vấn doanh nghiệp

2

3

8389133

Tư pháp hộ tịch - công chứng, chứng thực

2

4

8389100

Thực tập tốt nghiệp

10

Tổng số tín chỉ

16

 

Video Ngành Dịch Vụ Pháp LýChần chờ gì nữa, đăng ký vào học ngành Dịch vụ pháp lý thôi

ĐĂNG KÝ NGAY!Team Tư Vấn Tuyến Sinh Online

Lê Anh Phê
Tư Vấn Ngành
Kế Toán Tổng Hợp
Kế Toán Doanh Nghiệp
SĐT: 0983 314 234
facebook: Phe Le Anh
Zalo: 0983 314 234
Lê Anh Đào
Tư Vấn Ngành
Công Nghệ Thông Tin
Tiếng Anh
SĐT: 097 9094 666
facebook:Lê Anh Đào
Zalo: 0936 023 709
Lê Thị Thùy Dung
Tư Vấn Ngành
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài Chính Doanh Nghiệp
SĐT: 0935 028 148
facebook: Lê Thị Thùy Dung
Zalo: 0983 772 807
Hoàng Thị Thu Hiền
Chuyên viên tư vấn
Chế độ - Chính sách
Miễn giảm Học phí
SĐT: :0974 647 307
facebook: Nguyễn Huyên
Zalo: 0974 647 307
Nguyễn T Kim Oanh
Tư Vấn Ngành
Quản Trị Kinh Doanh
Quản Trị Khách Sạn
SĐT: 0905 230 196
facebook: Minh Quân
Zalo: 0905230196
Lê T Thu Hoài
Giảng viên khoa Luật
Tư Vấn Ngành
Dịch Vụ Pháp Lý
SĐT: 0918 919 838
facebook:Lê Thu Hoài
Zalo: 0918919838
Nguyễn Hương Giang
Chuyên Viên
Hỗ Trợ Đăng Ký
Kí Túc Xá
SĐT: 0975 178 346
facebook: Hương Giang
Zalo: 0975178346
Huỳnh Lợi
Phòng Quản lý đào tạo
Tư vấn chung
Quá trình học
SĐT: :0941 550 868
facebook: Huynh Loi
Zalo: 0941 550 868