1
CEP giúp được gì cho bạn?


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin đăng ký


Thí sinh đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin cho các trường dưới đây:

Họ và tên:  
Ngày sinh:  
Giới tính :
Số điện thoại:  
Số điện thoại ba hoặc mẹ, người thân:  
Email (Nhập chính xác để nhận giấy báo nhập học):
Tỉnh:  
Trường cấp 3:  
Bậc học:  
Ngành đăng ký:  
Trình độ:
Mã người tư vấn:
Địa chỉ nhận giấy báo nhập học:  Team Tư Vấn Tuyến Sinh Online

Đinh Thu Phương
SĐT: 0977 878 210
facebook: Thu Phương
Zalo: 0977878210
Phạm Anh Định
SĐT: 0915.227.468
facebook:Phạm Anh Định
Zalo: 0915.227.468
Nguyễn T. Thu Hằng
SĐT: 0935.503.815
facebook: Nguyễn Thu Hằng
Zalo: 0905.154.692
Nguyễn Đức Hậu
SĐT: 0905.9999.82
facebook: Nguyễn Đức Hậu
Zalo: 0905.9999.82