ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin đăng ký


Học sinh đọc kỹ và điền đầy đủ thông tin cho các trường dưới đây:
(Form này dành cho học sinh chưa đậu tốt nghiệp 12 đăng ký học Trung cấp, hoặc đăng ký học Cao đẳng 3.5 năm)

Họ ,tên đệm :  
Tên :  
Ngày sinh :  
Giới tính:
Tỉnh/Thành bạn đang sống :
Số di động:  
Email:  
Bạn đã tốt nghiệp:
Đăng ký học:
Ngành Đăng Ký:
Địa chỉ: