1
Bạn cần hỗ trợ? Hãy chat ngay với CEPKế toán

Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp. Với kinh nghiệm 43 năm đào tạo, ngành kế toán thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng được đánh giá là một ngành chất lượng cao nằm trong top các ngành/nghề trọng điểm quốc gia. Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán tại trường được các doanh nghiệp đánh giá rất cao về chuyên môn, kỹ năng cũng như thái độ làm việc.

Với phương pháp giảng dạy “Thực chiến”, từ học kỳ 2 các bạn sinh viên được làm quen với các công việc thực tế từ hệ thống phần mềm doanh nghiệp ảo của Nhà trường.

Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản chung như tiếng Anh, Thể dục – Thể thao, Tin học và các kiến thức, kỹ năng cơ sở và chuyên môn như Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Nguyên lý kế toán, Tài chính-Tiền tệ, Thuế, Quản trị học, tài chính doanh nghiệp… cho đến những nội dung chuyên ngành như Kế toán doanh nghiệp, Kế toán thuế, kế toán trên các phần mềm ứng dụng… sẽ giúp cho người học thành thạo các nghiệp vụ về Kế toán ngành công nghiệp, thương mại, sản xuất, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng...

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể đảm nhiệm một trong các vị trí công việc trong các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng, xã, phường, công ty kiểm toán như sau:

- Nhân viên kế toán

- Nhân viên thu ngân

- Nhân viên thủ quỹ

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và cấp độ, loại hình doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có thể đảm đương các vị trí công tác cao hơn như:

- Kiểm soát viên tài chính;

- Trưởng/phó phòng kế toán;

- Giám đốc tài chính.

- Kiểm toán viên nội bộ.

- Kiểm toán viên.

Thời gian đào tạo toàn chương trình học tại trường là năm (05) học kỳ (2.5 năm): Gồm các môn học và phân bổ theo từng học kỳ như sau:

Học kỳ 1 (Năm 1)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8349101

Anh văn cơ bản 1

2

2

8339102

Tài chính – Tiền tệ

2

3

8339202

Thuế

2

4

8329109

Nguyên lý kế toán

3

5

8319225

Quản trị doanh nghiệp

2

6

8359102

Kinh tế vi mô

2

7

8389129

Pháp luật

2

8

8349223

Tin học

3

9

8351591

Giáo dục thể chất

2

Tổng số tín chỉ

20

 

Học kỳ 2 (Năm 1)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8369101

Chính trị 1

2

2

8349102

Anh văn cơ bản 2

2

3

8339201

Tài chính doanh nghiệp

2

4

8329207

Kế toán tài chính doanh nghiệp I

5

5

8329102

Kế toán quản trị

2

6

8329108

Luật kế toán

2

7

8359104

Nghiệp vụ ngoại thương

2

8

8359302

Thống kê kinh doanh

2

Tổng số tín chỉ

19

 

Học kỳ 3 (Học kỳ 1 năm Thứ 2)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8369201

Chính trị 2

2

2

8349119

Tiếng anh nghề kế toán

2

3

8329206

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

5

4

8329112

Tổ chức hạch toán kế toán

2

5

8329104

Kế toán trên phần mềm Fast

2

6

8329208

Kế toán thương mại dịch vụ

2

7

8329203

Kế toán hành chính sự nghiệp 1

2

8

8359401

Toán Kinh tế

2

9

8389108

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

Tổng số tín chỉ

21

 

Học kỳ 4 (Học kỳ 2 năm Thứ 2)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8329103

Kế toán thuế

2

2

8329202

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

2

3

8329105

Kế toán máy-Misa

2

4

8329101

Hệ thống thông tin kế toán

2

5

8329209

Kế toán xây dựng cơ bản

2

6

8329210

Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp

4

7

8329204

Kế toán hành chính sự nghiệp 2

2

8

8329205

Kế toán ngân sách xã

2

Tổng số tín chỉ

16

 

Học kỳ 5 (Học kỳ 1 năm Thứ 3)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8329106

Kiểm toán

2

2

8329107

Lập và phân tích báo cáo tài chính

2

3

8329200

Thực tập tốt nghiệp

10

Tổng số tín chỉ

14

 


VIDEO GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

Ngành Kế toán

Chần chờ gì nữa, đăng ký vào học
ngành Kế toán thôi

ĐĂNG KÝ NGAY!

Team Tư Vấn Tuyến Sinh Online

Lê Anh Phê
Tư Vấn Ngành
Kế Toán Tổng Hợp
Kế Toán Doanh Nghiệp
SĐT: 0983 314 234
facebook: Phe Le Anh
Zalo: 0983 314 234
Lê Anh Đào
Tư Vấn Ngành
Công Nghệ Thông Tin
Tiếng Anh
SĐT: 097 9094 666
facebook:Lê Anh Đào
Zalo: 0936 023 709
Lê Thị Thùy Dung
Tư Vấn Ngành
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài Chính Doanh Nghiệp
SĐT: 0935 028 148
facebook: Lê Thị Thùy Dung
Zalo: 0983 772 807
Hoàng Thị Thu Hiền
Chuyên viên tư vấn
Chế độ - Chính sách
Miễn giảm Học phí
SĐT: :0974 647 307
facebook: Nguyễn Huyên
Zalo: 0974 647 307
Nguyễn T Kim Oanh
Tư Vấn Ngành
Quản Trị Kinh Doanh
Quản Trị Khách Sạn
SĐT: 0905 230 196
facebook: Minh Quân
Zalo: 0905230196
Lê T Thu Hoài
Giảng viên khoa Luật
Tư Vấn Ngành
Dịch Vụ Pháp Lý
SĐT: 0918 919 838
facebook:Lê Thu Hoài
Zalo: 0918919838
Nguyễn Hương Giang
Chuyên Viên
Hỗ Trợ Đăng Ký
Kí Túc Xá
SĐT: 0975 178 346
facebook: Hương Giang
Zalo: 0975178346
Huỳnh Lợi
Phòng Quản lý đào tạo
Tư vấn chung
Quá trình học
SĐT: :0941 550 868
facebook: Huynh Loi
Zalo: 0941 550 868