1
Bạn cần hỗ trợ? Hãy chat ngay với CEP
VIDEO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ


Tại Việt Nam, nguồn nhân lực trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý hiện nay khá khan hiếm. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cao về nhân lực nắm vững kiến thức, kĩ năng thực hành về quản lý và kinh doanh, tin học, hệ thống quản lý và khai thác thông tin; có năng lực tổng hợp, phân tích thông tin, trợ giúp hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách, dự án về phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Học Ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, người học có kiến thức trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, lập kế hoạch, phân tích, xây dựng giải pháp, triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể:

- Tổ chức và xây dựng ứng dụng CNTT phù hợp với yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp;

- Xử lý, phân tích và khai thác dữ liệu theo yêu cầu;

- Bảo mật dữ liệu và nâng cao tính an toàn của hệ thống;

- Hỗ trợ ra quyết định trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất, đầu tư, Marketing …

- Phân tích, thiết kế, xây dựng, vận hành, phân luồng thông tin và tối ưu hóa các hệ thống thông tin quản lý;

- Có khả năng để trở thành CIO (Giám đốc thông tin) hoặc CTO (Giám đốc công nghệ), tức hội đủ được 3 tố chất: i) Năng lực lãnh đạo; ii) Hiểu biết sâu về công nghệ thông tin; iii) Có năng lực phân tích, xử lý thông tin.

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực đa dạng như:

- Tư vấn triển khai hệ thống CNTT cho các doanh nghiệp.

- Tư vấn triển khai các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cho các doanh nghiệp.

- Chuyên viên quản trị hệ thống công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp.

 - Chuyên viên phân tích hệ thống (System Analyst).

- Chuyên viên phát triển phần mềm (Software Developer).

- Chuyên viên quản trị CSDL (DB Administrator)

- Chuyên viên quản trị hệ thống Web, Thương mại điện tử (Web Admin).

- Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst).

- Chuyên viên Bộ phận thanh toán, kế toán, tài chính, ngân hàng tại phòng công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các vị trí liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Chuyên viên các cơ quan hành chính Nhà nước. 

Thời gian đào tạo toàn chương trình học là năm (05) học kỳ (2.5 năm): Gồm các môn học và phân bố theo từng học kỳ như sau:

Học kỳ 1 (Năm 1)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8349224

Tin học văn phòng

3

2

8349208

Lắp ráp, cài đặt, bảo trì

3

3

8349216

Nhập môn lập trình

3

4

8349204

Đồ họa ứng dụng

3

5

8349101

Anh văn cơ bản 1

2

6

8349215

Mạng máy tính và truyền thông

2

7

8351591

Giáo dục thể chất

2

Tổng số tín chỉ

18

 

Học kỳ 2 (Năm 1)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8369101

Chính trị 1

2

2

8389129

Pháp luật

2

3

8349203

Cơ sở dữ liệu và MS Access cơ bản

4

4

8349206

HTML, CSS, Javascript

2

5

8349202

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

6

8349211

Lập trình hướng đối tượng

2

7

8349212

Lập trình Java 1

4

8

8349102

Anh văn cơ bản 2

2

Tổng số tín chỉ

20

 

Học kỳ 3 (Học kỳ 1 năm Thứ 2)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8369201

Chính trị 2

2

2

8349220

SQL Server

4

3

8349218

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

4

8349214

Lập trình PHP & MySQL

4

5

8349213

Lập trình Java 2

4

6

8349117

Tiếng Anh nghề CNTT

2

7

8349205

Hệ điều hành Windows Server

2

Tổng số tín chỉ

21

 

Học kỳ 4 (Học kỳ 2 năm Thứ 2)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8349219

Quản lý dự án phần mềm

2

2

8349217

Phần mềm mã nguồn mở

2

3

8349201

An toàn hệ thống thông tin

2

4

8349226

Xây dựng website thương mại

2

5

8349227

XML và ứng dụng

3

6

8349209

Lập trình di động 1

4

7

8349210

Lập trình di động 2

4

Tổng số tín chỉ

19

 

Học kỳ 5 (Học kỳ 1 năm Thứ 3)

STT

Mã HP

Tên học phần

Tín chỉ

1

8349207

Kiểm thử phần mềm

2

2

8349225

Xây dựng phần mềm quản lý

2

3

8349400

Thực tập tốt nghiệp

10

Tổng số tín chỉ

14Team Tư Vấn Tuyến Sinh Online

Lê Anh Phê
Tư Vấn Ngành
Kế Toán Tổng Hợp
Kế Toán Doanh Nghiệp
SĐT: 0983 314 234
facebook: Phe Le Anh
Zalo: 0983 314 234
Lê Anh Đào
Tư Vấn Ngành
Công Nghệ Thông Tin
Tiếng Anh
SĐT: 097 9094 666
facebook:Lê Anh Đào
Zalo: 0936 023 709
Lê Thị Thùy Dung
Tư Vấn Ngành
Tài Chính - Ngân Hàng
Tài Chính Doanh Nghiệp
SĐT: 0935 028 148
facebook: Lê Thị Thùy Dung
Zalo: 0983 772 807
Hoàng Thị Thu Hiền
Chuyên viên tư vấn
Chế độ - Chính sách
Miễn giảm Học phí
SĐT: :0974 647 307
facebook: Nguyễn Huyên
Zalo: 0974 647 307
Nguyễn T Kim Oanh
Tư Vấn Ngành
Quản Trị Kinh Doanh
Quản Trị Khách Sạn
SĐT: 0905 230 196
facebook: Minh Quân
Zalo: 0905230196
Lê T Thu Hoài
Giảng viên khoa Luật
Tư Vấn Ngành
Dịch Vụ Pháp Lý
SĐT: 0918 919 838
facebook:Lê Thu Hoài
Zalo: 0918919838
Nguyễn Hương Giang
Chuyên Viên
Hỗ Trợ Đăng Ký
Kí Túc Xá
SĐT: 0975 178 346
facebook: Hương Giang
Zalo: 0975178346
Huỳnh Lợi
Phòng Quản lý đào tạo
Tư vấn chung
Quá trình học
SĐT: :0941 550 868
facebook: Huynh Loi
Zalo: 0941 550 868