Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
Ban giám hiệu
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Văn Huỳnh Hiệu trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0903598886 nguyenvanhuynh61@yahoo.com
Nguyễn Cao Luận Phó hiệu trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0988077074 lnguyencao@yahoo.com
     

Phòng tổ chức
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Trường Thành Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 917979949 thanhktkh@gmail.com
Ban giám hiệu ủy quyền (P.TC-HC) Chuyên viên 143 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Nguyễn Thị Vân Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 946790776 nguyenthivan1978@gmail.com
Thân Thị Thùy Trang Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 973601870 thanthithuytrang@gmail.com
Huỳnh Thị Thúy Linh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905386863 thuylinh386@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Liên Giảng viên 090.5.457.905
Thân Thị Thanh Thảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982127157 thanmem712@yahoo.com
Trần Thị Lương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 090.5.773.103 tranluongdng@gmail.com
Trần Thị Thái Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0904095852 tranthithai86@gmail.com
Hồ Sỹ Công Nhân viên bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 914487992
Như Thị Hồng Nhân viên bảo vệ Hòa Khánh - Đà Nẵng 922014135
Nguyễn Thị Huệ NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 1677410672
     

Phòng quản lí đào tạo
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905154692 nguyenthithuhangkh@gmail.com
Phạm Anh Định Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0915227468 fadin78@gmail.com
Trần Thị Thảo Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 977749424 tranthao198510@yahoo.com
Trịnh Thị Loan Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905648878 trinhthiloandt@yahoo.com
Đinh Thị Thu Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0977878210 thuphuongcdktkh@gmail.com
Nguyễn Đức Hậu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905999982 xuanduc33@yahoo.com
Nguyễn Văn Mùi Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935848413 muicadit@yahoo.com
     

Phòng công tác CT và QL HSSV
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Huỳnh Ngọc Thời Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905.886.579 thoihuynhngoc@gmail.com
Nguyễn Bắc Lý Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 903534159 bacly123@yahoo.com
Lê Thị Hương Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 915272240 lehuongkh@gmail.com
Nguyễn Tấn Vũ Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983566774 nguyentanvuktkh@yahoo.com
Lê Văn Tân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905727288 lhtddnvn@yahoo.com
Nguyễn Thị Hương Giang Kế toán viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 975178346 huonggiang@yahoo.com
Phạm Thị Thảo NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 905733129
Hoàng Thị Thu Hiền Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0974647307 hienyen265@gmail.com
     

Phòng quản trị
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Văn Nhường Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 914063406 vanhuongktkh@gmail.com
Nguyễn Đức Cường Phó trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 903541203 ndcuong165@gmail.com
Phan Anh Nhựt Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 905876579 panhutcdkh@gmail.com
Trần Đình Duy Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 986603627
Nguyễn Như Linh NV Lái xe Hòa Khánh - Đà Nẵng 914004998
Nguyễn Thị Hoa NV phục vụ Hòa Khánh - Đà Nẵng 975215520
Lê Quốc Huy NV Y tế Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935828887
     

Khoa tài chính - ngân hàng
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Tăng Thị Phúc Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.173.771 tangphuc2002@yahoo.com
Trương Phan Kiều Oanh Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982092109 Truongphankieuoanh@gmail.com
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 090.5.201.166 quynhidn@yahoo.com
Lê Thị Thanh Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 091.4.113.119 thanhlebang@gmail.com
Lê Thị Khương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.141.641 lekhuong1406@gmail.com
Nguyễn Thị Ái Linh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935777686 linhnguyen0810@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Hà Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.5.667.209 nguyen.ha785@gmail.com
Nguyễn Thu Hà Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0986141234 ha51dn@yahoo.com
Trần Nguyễn Tịnh Đoan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.5.212.715 tini1717@yahoo.com
Võ Thị Hảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 091.4.487.157 vthaotc2008@yahoo.com
     

Khoa kế hoạch quản trị
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Duy Phương Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914048875 ntdphuong76@gmail.com
Tạ Bảo Khánh Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983077074 tabaokhanh@yahoo.com
Bùi Quang Hậu Tổ phó Hòa Khánh - Đà Nẵng 0988395650 buiquanghau@gmail.com
Nguyễn Thị Anh Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0917966696 huyenhi_gv@yahoo.com
Nguyễn Thị Bích Trâm Giảng viên Hòa Khánh 0916462579 tramnguyendn11098@gmail.com
Nguyễn Thị Bích Trâm Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905572532 bichtram2983@gmail.com
Nguyễn Thị Kiều Oanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905557711 kieuoanh7983@yahoo.com
Nguyễn Thị Kim Oanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905230196 oanh0105@yahoo.com
Nguyễn Thị Lan Hương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905212185 lnlanhuong@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0934762377 myhanh.dn88@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.6.049.358 nguyentuyet1311@gmail.com
Ông Thị Thanh Vân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 093.5.600.668 ongthanhvan@gmail.com
Phạm Thị Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.6.153.196 dungphkh@gmail.com
Thái Thị Huệ Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 097.7.637.055 songlam200886@gmail.com
Võ Thị Thúy Hồng Giảng viên 098.3.416.786 098.3.416.786 thuyhong220786@gmail.com
     

Khoa kế toán
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0985611879 hanguyen4677@gmail.com
Hoàng Thị Duyên Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983996322 hoangthiduyenkh@gmail.com
Lê Anh Phê Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983314234 anhphe1308@yahoo.com
Bùi Thị Thanh Thùy Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01262619872 thanhthuy19834@yahoo.com
Đào Thị Thúy Hằng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989228495 thuyhangktkh@yahoo.com.vn
Đoàn Thị Lành Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935326328 doanthilanh@gmail.com
Huỳnh Thị Lan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0906555198 colankt2009@gmail.com
Lê Thị Thanh Hải Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905096086 thanhhai1710@gmail.com
Lê Thị Thanh Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01654364667 thanhhuyen167@gmail.com
Nguyễn Thị Duyên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0912560483 duyennguyen.cep@gmail.com
Nguyễn Thị Kiều Thu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0915010210 nanguyen14983@yahoo.com
Nguyễn Thị Ngọc Hải Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989531124 ngochai.ktkh@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Như Lân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905020624 nhulankh@gmail.com
Nguyễn Thị Sương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935.37.96.37 nguyenthisuongkh@gmail.com
Nguyễn Vũ Hải Hà Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989890414 nguyenvuhaihadhqn@gmail
Phạm Thị Hường Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0977180364 huongketoan272@gmail.com
Phạm Thị Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905.920.626 phamthiphuongkh@gmail.com
Phạm Thị Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0974105015 phamthithanhkh@gmail.com
Phan Thị Thu Hiền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0917961972 donal242003@yahoo.com
Phan Vân Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982246558 phuong08ktkh@gmail.com
Trần Thị Ánh Thêu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982045029 anhtheu0405@yahoo.com
Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0904010770 phuongthaoktkh@gmail.com
Vũ Thị Tuyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0978489096 suoitrong87@gmail.com
     

Khoa tin học ngoại ngữ
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Đặng Thanh Bình Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905277135 dangthanhbinh170179@gmail.com
Nguyễn Đình Thà Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905550551 dinhtha@yahoo.com
Đặng Thị Minh Nguyệt Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914501502 dtminhnguyet@yahoo.com
Hoàng Thị Hương Giang Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905286333 hoangnamhai2008@gmail.com
Nguyễn Thị Hiếu Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914725500 quabido1@gmail.com
Nguyễn Thị Huyền Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01202577574 huyennguyen04188@gmail.com
Nguyễn Thị Lành Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01697631304 nguyenthilanhk3c@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905441103 ngocanhptt@gmail.com
Nguyễn Thị Ngọc Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905605253 ngocphuong28882@gmail.com
Phan Thị Minh Tâm Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905766399 minhtam124822@gmail.com
Phan Thị Thu Nhân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0907406482 p_t_t_nhanthnn@yahoo.com.vn
Trần Thị Cúc Kiều Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935787972 ch_kieu0902@yahoo.com
Trần Thị Hoàng Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0984497202 hoangthanhdn70@yahoo.com
Trần Trung Kiên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905244800 trungkien234@gmail.com
Trương Quang Nguyên Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0903100890 quangnguyen0608@gmail.com
Võ Thị Minh Lan Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0938231011 vothiminhlan29685@gmail.com
Lê Thị Minh Ngọc Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0993038888 minhngoc97t2@yahoo.com
Nguyễn Thị Nguyệt Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983071879 nguyetnt79@yahoo.com
     

Khoa kinh tế - cơ sở
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Đào Thị Mộng Phương Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905784388 daomongphuong@gmail.com
Nguyễn Thị Thoa Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.8.811.316 thoaktcs@gmail.com
Nguyễn Hồng Quang Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914146976 totdqs@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983226547 huyen100279@gmail.com
Thái Thị Vân Anh Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983290797 vananh050379@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thúy Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905113047 thuydlak@gmail.com
Thiều Thị Kim Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0906443292 dungkt98t1@yahoo.com
Trần Minh Tâm Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0919300209 tranminhtam1014@gmail.com
Trần Thị Hoài Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983033464 hoaithanhktkh@gmail.com
Trương Thị Bích Chi Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 01684989807 bichchikh@gmail.com
Trương Thị Dung Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 098.3.445.277 dungktcs2008@yahoo.com.vn
     

Thanh tra - Pháp chế
Label

Phòng tài vụ
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Thị Thu Đông Trưởng phòng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0989074047 ngdongdn@gmail.com
Lê Trang Nhung Kế toán viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 987041485 nhungnhin@gmail.com
Nguyễn Thị Hiếu Thương Kế toán viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 934888224 hieuthuong2906@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thủy Thủ quỹ Hòa Khánh - Đà Nẵng 985106152 thuy81tchc@yhaoo.com
     

Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914026326 nntuankh@yahoo.com
Nguyễn Ngọc Minh GV Kiêm nhiệm Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905998009 nguyenngocminhktkh@gmail.com
Nguyễn Quang Châu Chuyên viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905169566 liemchaukh@gmail.com
Lê Thị Lý Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0902747259 cattuong059@gmail.com
Nguyễn Thị Thuận Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0985272938 thuannguyen4385@gmail.com
Trần Thị Tuyết Nga Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0935332727 tuyetnga154@gmail.com
Trần Thị Kim Thoa Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0933222290 trankimthoa_dn@yahoo.com.vn
Trần Thị Thúy (trợ lí) Trợ lí khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0986648798 thuytran8785@gmail.com
     

Khoa li luận chính trị
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Lê Thị Kim Hải Trưởng khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914153035 kimhai061077@yahoo.com.vn
Trần Xuân Dương Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905878138 xuanduong067@gmail.com
Mai Thị Mỹ Hằng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983139824 maithimyhang@gmail.com
Nguyễn Thị Ái Vân Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905311417 aivankh@gmail.com
Lê Huy Kim Hoàng Anh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905514124 lkhoanganh@yahoo.com
Nguyễn Tiến Lực Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0914197230 nhangian2004@gmail.com
Trần Thị Kim Thanh Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905131390 kimthanh2210@gmail.com
Trần Thị Phi Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905478887 phiktkh@gmail.com
     

Trung tâm tư vấn hỗ trợ HSSV
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Huỳnh Thanh Tân Trưởng phụ trách Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905170071 huynhthanhtan@gmail.com
Ngô Thanh Tùng Trưởng phụ trách Hòa Khánh - Đà Nẵng 945585359 tungngo.vic@gmail.com
Đoàn Dũng Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982834393 totdqs@gmail.com
Đặng Trọng Thanh GV Kiêm nhiệm Hòa Khánh - Đà Nẵng 0905084086 dangtrongthanh@gmail.com
     

Tổ luật
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Trương Thị Mỹ Hạnh Phó khoa Hòa Khánh - Đà Nẵng 0975523524 hanhkh@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Phương Nhung Tổ trưởng Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983234254 ntpnhung79@yahoo.com.vn
Chu Thị Minh Thương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0982514513 chuthiminhthuong@gmail.com
Đỗ Thị Vân Phương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0983697982 vanphuong1982@yahoo.com
Lê Thị Thu Hoài Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0918919838 thuhoaiktkhdn@gmail.com
Nguyễn Thị Hoài Thương Giảng viên Hòa Khánh - Đà Nẵng 0932469264 hoaithuong26489@gmail.com
     

Đoàn thanh niên
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Nguyễn Tân Cảnh PT Văn phòng 01217.275.623 01217.275.623
     

Quản lý dự án
Label

Trung tâm thông tin và học liệu
Label

Tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng
Label

Khác
Label
Họ và tênChức vụĐịa chỉSố điện thoạiEmail
Quản trị Chuyên viên anhbill268@gmail.com