Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
6218Phạm Thanh Tùng22/06/1990Quảng NamCQT1_08QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116511 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6219Trần Thị Bảo Trân16/08/1990Đà NẵngCKT1_08KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116512 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6220Vũ Văn Thuân02/01/1990Nam ĐịnhCKT2_08KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116513 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6221Nguyễn Thị Thu Thủy05/12/1988Quảng NamCKT3_08KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116514 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6222Nguyễn Thị Hằng25/09/1990Nghệ AnCKH_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116515 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6223Đặng Thị Thanh Phương12/01/1991Bình ĐịnhCKH_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116516 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6224Phạm Thị Tình01/11/1991Quảng NamCKH_09QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116517 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6225Vi Văn Đạt13/05/1989Nghệ AnCQT1_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116518 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6226Nguyễn Thái Nhung02/06/1989Nghệ AnCQT1_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116519 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6227Phạm Thị Thảo07/02/1991Quảng NamCQT1_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116520 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6228Phan Văn Đáng01/06/1986Quảng NamCQT2_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116521 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6229Nguyễn Tiến Phúc10/09/1991Quảng NamCQT2_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116522 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6230Võ Xuân Sự10/10/1991Quảng NamCQT2_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116523 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6231Nguyễn Anh Tuấn20/07/1990Đà NẵngCQT2_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116524 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6232Nguyễn Văn Vũ19/10/1991Đà NẵngCQT2_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116525 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6233Nguyễn Văn Sơn03/03/1989Đăk LăkCQT3_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116526 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6234Nguyễn Đức Tuân12/04/1991Quảng NamCQT3_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116527 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6235Hà Văn Viết12/06/1990Quảng NamCQT3_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116528 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6236Trần Vũ Cường28/08/1991Quảng TrịCQT4_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116529 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6237Phan Văn Phước30/12/1990Quảng TrịCQT4_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116530 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6238Hà Trọng Thảo02/09/1991Quảng NgãiCQT4_09QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116531 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6239Trần Thái Hằng01/06/1991Đà NẵngCKT5_09KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116532 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6240Đỗ Viết Quang21/07/1991Quảng NamCKT5_09KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116533 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6241Nguyễn Văn Các22/12/1991Thừa Thiên HuếCKT7_09KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116534 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6242Lê Thị Hương07/04/1991Gia LaiCKT8_09KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116535 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6243Nguyễn Đình Nhật10/11/1991Hà TĩnhCKT8_09KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116536 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6244Nguyễn Thị Hồng Hoa10/01/1991Đăk LăkCKT8_09KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116537 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6245Đỗ Kiều Trinh05/01/1991Kon TumCNH3_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116538 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6246Nguyễn Đức Cường10/03/1990Quảng NamCNH4_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116539 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6247Trần Bình Trọng13/05/1991Gia LaiCNH4_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116540 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6248Lê Thị Hải Yến22/11/1991Đăk LăkCNH4_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116541 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6249Nguyễn Sĩ Ngọc07/12/1991Gia LaiCNH5_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116542 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6250Nguyễn Đình Bảo Nguyên03/04/1991Đà NẵngCNH5_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116543 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6251Nguyễn Quang Vũ16/06/1990Đà NẵngCTC1_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116544 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6252Ngô Văn Viên17/04/1990Quảng NamCTC2_09TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116545 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6253Nguyễn Thị Mận22/09/1991Quảng NamCTA2_09TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116546 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6254Nguyễn Thị Huyền Trang19/12/1991Quảng NamCTA2_09TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116547 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6255Trần Thị Bích Phượng20/02/1992Hà TĩnhKHDT_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116548 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6256Hồ Phước Tấn22/06/1991Quảng NamKHDT_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116549 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6257Tán Thị Hà Thân29/02/1992Đà NẵngKHDT_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116550 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6258Nguyễn Thị Thu Thơm26/10/1992Quảng NamKHDT_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116551 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6259Vũ Thị Thu Thủy03/09/1992Đà NẵngKHDT_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116001 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6260Nguyễn Thị Như Ngọc09/05/1992Quảng BìnhQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116002 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6261Mai Thị Hằng08/08/1991Đăk LăkQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116003 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6262Đinh Ngọc Huyền05/05/1992Quảng BìnhQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116004 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6263Phan Thị Lệ Hằng13/02/1992Quảng TrịQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116005 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6264Trần Lê Hoàn08/10/1992Đà NẵngQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116006 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6265Nguyễn Viết Thọ30/03/1992Đà NẵngQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116007 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6266Hồ Thị Ngọc05/11/1992Đà NẵngQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116008 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6267Nguyễn Thị Bảo Xuyên10/09/1992Quảng NgãiQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116009 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6268Hoàng Thị Mỹ Hạnh28/02/1991Đà NẵngQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116010 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6269Nguyễn Thị Hương20/02/1991Đà NẵngQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116011 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6270Lê Thị ánh16/09/1991Quảng NamQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116012 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6271Trần Thị Thùy Trang02/01/1992Quảng TrịQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116013 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6272Hồ Thị Giang09/09/1992Quảng NamQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116014 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6273Nguyễn Thị ái Vy10/11/1992Quảng NamQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116015 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6274Nguyễn Phương Thơ17/05/1992LUBILX16415 NgaQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116016 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6275Lâm Thị Hường30/06/1992Quảng NamQTDN1_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116017 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6276Lê Thị Anh07/09/1992Hà TĩnhQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116018 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6277Trương Công Bình15/12/1992Quảng NamQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116019 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6278Nhan Thị Cảnh01/06/1992Quảng TrịQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116020 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6279Nguyễn Thị Thùy Dương31/03/1992Quảng TrịQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116021 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6280Lương Thị Hợp15/02/1992Bắc GiangQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116022 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6281Trần Thị Hường05/10/1992Nghệ AnQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116023 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6282Lê Quang Nguyên13/02/1990Quảng NamQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116024 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6283Ngô Thị Phương Thảo27/11/1992Quảng NamQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116025 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6284Lê Hiếu Thỏa07/11/1990Đà NẵngQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116026 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6285Trần Đặng Tường Vy10/10/1992Đà NẵngQTDN2_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116027 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6286Tăng Quốc Huy03/09/1991Quảng NamQTDN3_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116028 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6287Hoàng Thị Diệu Linh09/01/1992Quảng BìnhQTDN3_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116029 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6288Nguyễn Thị Hảo05/10/1991Đà NẵngQTDN3_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116030 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6289Lê Khang14/10/1992 Đà NẵngQTDN3_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116031 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6290Nguyễn Đức Thịnh19/09/1992Quảng NamQTDN3_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116032 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6291Nguyễn Trung Thành29/07/1992Đà NẵngQTDN3_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116033 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6292Lê Y Bôi02/12/1988Phú YênQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116034 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6293Trần Quốc Đại25/11/1992Quảng NamQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116035 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6294Trần Văn Hùng04/10/1991Quảng BìnhQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116036 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6295Trương Văn Hữu18/10/1990TT HuếQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116037 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6296Phạm Thị Hồng Thắm03/03/1991Đà NẵngQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116038 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6297Đỗ Thị Trâm25/12/1992Quảng NamQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116039 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6298Nguyễn Tiến Trọng20/03/1992Đăk LăkQTDN4_10QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116040 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6299Dương Bá Bảo20/08/1992Đăk LăkKTTH10_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116041 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6300Trần Thị Như Lành01/01/1992Quảng NamKTTH10_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116042 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6301Trương Thị Loan02/03/1992Quảng NamKTTH10_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116043 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6302Lê Thị Tiến12/09/1992Quảng BìnhKTTH10_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116044 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6303Dương Phú Toàn18/10/1992Đà NẵngKTTH10_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116045 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6304Nguyễn Thị Thùy Trang01/10/1992Đà NẵngKTTH10_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116046 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6305Trần Thị Hà28/12/1992Hà TĩnhKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116047 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6306Cao Thị Hải27/04/1991Thừa Thiên HuếKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116048 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6307Lê Thị Thúy Hằng20/03/1992Đăk LăkKTTH1_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116049 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6308Nguyễn Thị Ngọc Hiếu17/08/1991Quảng NamKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116050 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6309Lê Thị Lan Ly20/02/1992Bình ĐịnhKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116051 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6310Dương Thị Thùy Nhung15/08/1991Quảng TrịKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116052 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6311Hà Văn Sa15/05/1991Đăk LăkKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116053 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6312Huỳnh Thị Thảo04/07/1992Quảng NamKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116054 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6313Nguyễn Thị Thu Thảo15/03/1992Quảng NamKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116055 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6314Lê Thị Anh Thư10/05/1992Quảng BìnhKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116056 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6315Lương Thị Thùy Trang02/05/1992Quảng NgãiKTTH1_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116057 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6316Trần Quốc Công03/05/1991Đăk LăkKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116058 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6317Đào Thị Duyên02/01/1992Hà TĩnhKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116059 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6318Nguyễn Thị Thu Hằng24/07/1992Hà TĩnhKTTH2_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116060 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6319Nguyễn Thị Thu Hậu28/12/1991Quảng NamKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116061 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6320Nguyễn Mạnh Nhất Hiếu06/11/1992Đà NẵngKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116062 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6321Lê Thị Hoài10/06/1992Hà TĩnhKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116063 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6322Hồ Thị Trúc Hương01/11/1992Quảng NamKTTH2_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116064 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6323Hoàng Thị Diệu Hương27/06/1992Thừa Thiên HuếKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116065 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6324Nguyễn Thị Hương19/08/1992Hà TĩnhKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116066 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6325Nguyễn Thị Nga08/11/1992Quảng TrịKTTH2_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116067 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6326Nguyễn Thành Nhân25/05/1991Quảng TrịKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116068 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6327Lê Thị Lệ Quyên16/12/1992Hà TĩnhKTTH2_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116069 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6328Phạm Thị Hải Sương26/03/1992Quảng NamKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116070 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6329Hồ Thị Lệ Trâm24/07/1992Đà NẵngKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116071 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6330Phan Thị Cẩm Vân21/09/1991Đà NẵngKTTH2_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116072 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6331Nguyễn Thị Phương Chi18/04/1992Thừa Thiên HuếKTTH3_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116073 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6332Trần Thị Mỹ Diễm12/11/1992Quảng NamKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116074 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6333Nguyễn Văn Hải22/05/1991Thừa Thiên HuếKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116075 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6334Nguyễn Thị Hạnh29/10/1992Quảng TrịKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116076 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6335Đỗ Thị Liên12/04/1992Quảng NamKTTH3_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116077 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6336Trần Thị Mùi20/02/1991Quảng TrịKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116078 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6337Hồ Thị Ngọc03/07/1992Đà NẵngKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116079 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6338Hoàng Thảo Ngọc28/08/1992Đà NẵngKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116080 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6339Lê Ngọc Nhi23/10/1991Quảng TrịKTTH3_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116081 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6340Đinh Thị Lệ Thu01/06/1992Quảng TrịKTTH3_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116082 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6341Lê Thị Thủy Tiên28/07/1992Đà NẵngKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116083 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6342Nguyễn Thị Kiều Trang06/06/1992Quảng TrịKTTH3_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116084 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6343Nguyễn Thị Yên11/02/1992Quảng NamKTTH3_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116085 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6344Đặng Thị Yến01/10/1991Hà TĩnhKTTH3_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116086 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6345Nguyễn Thị Hà02/06/1992Quảng TrịKTTH4_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116087 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6346Nguyễn Thị Thu Hiền03/10/1992Hà TĩnhKTTH4_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116088 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6347Trần Thư Hoàn26/11/1992Đà NẵngKTTH4_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116089 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6348Lê Quốc Khánh16/03/1992Lạng SơnKTTH4_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116090 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6349Hoàng Thị Lộc29/09/1990Đăk LăkKTTH4_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116091 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6350Đỗ Thị Kiều Tiên20/02/1991Quảng NamKTTH4_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116092 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6351Nguyễn Kiều Trang10/10/1992Hà TĩnhKTTH4_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116093 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6352Lê Thị Việt Hà01/10/1992Hà TĩnhKTTH4_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116094 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6353Đinh Thị Hương01/01/1992Đà NẵngKTTH4_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116095 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6354Nguyễn Thị Khánh Trinh28/06/1992Quảng BìnhKTTH4_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116096 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6355Lê Thị Yến07/12/1991Hà TĩnhKTTH4_10KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116097 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6356Lưu Thị Trâm Anh12/05/1992Hà TĩnhKTTH5_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116098 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6357Bùi Thị Chi05/05/1992Thừa Thiên HuếKTTH5_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116099 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6358Trần Thị Thư16/03/1992Quảng NamKTTH5_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116100 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6359Nguyễn Cảnh Hùng14/08/1992 Đăk LăkKTTH5_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116101 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6360Trần Trung Hiếu22/04/1992Đà NẵngKTTH7_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116102 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6361Châu Thị Hoa25/12/1990Quảng NamKTTH7_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116103 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6362Nguyễn Hùng Sơn17/01/1992Quảng TrịKTTH7_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116104 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6363Đặng Thị Thu19/02/1992Đà NẵngKTTH7_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116105 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6364Trần Thị Vinh26/06/1992Quảng NamKTTH7_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116106 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6365Bùi Bảo Yến20/12/1992Quảng BìnhKTTH7_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116107 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6366Lê Việt Anh25/12/1990Quảng BìnhKTTH8_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116108 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6367Nguyễn Viết Đức07/05/1992Quảng TrịKTTH8_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116109 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6368Nguyễn Duy Dũng17/05/1992Quảng BìnhKTTH8_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116110 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6369Khương Thị Hiếu22/12/1992Quảng TrịKTTH9_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116111 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6370Hoàng Thị Hương09/09/1991Nghệ AnKTTH9_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116112 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6371Nguyễn Thị Như Hương10/06/1992Quảng BìnhKTTH9_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116113 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6372Dương Thúy Oanh22/09/1992Đà NẵngKTTH9_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116114 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6373Trần Thị Yến Phụng26/12/1992Đà NẵngKTTH9_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116115 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6374Lê Trọng Khang12/01/1992 Quảng NamKTTH9_10KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116116 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6375Nguyễn Thị Hoài Mơ11/02/1992Quảng TrịKTTH9_10KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116117 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6376Nguyễn Thị Ngọc Diễm23/03/1992Quảng NamNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116118 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6377R'Ô Mấy27/09/1990Gia LaiNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116119 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6378Lê Thị Tuyết Minh10/04/1992Đăk LăkNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116120 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6379KSOR Nguyễn Thị Li Na06/03/1991Gia LaiNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116121 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6380Lê Thị Nhàn24/04/1992Quảng BìnhNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116122 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6381Bùi Thị Nhung07/09/1990Đăk LăkNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116123 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6382Trần Thị Phấn05/06/1992Quảng NamNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116124 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6383Ngô Đa Phước18/09/1992Bình ĐịnhNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116125 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6384Trần Phan Minh Quốc11/09/1992Quảng NamNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116126 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6385Tôn Nữ Thị Minh Thảo08/11/1992Thừa Thiên HuếNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116127 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6386Đỗ Xuân Thêm03/05/1992Thanh HoáNH1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116128 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6387Lê Thị Chanh05/05/1992Quảng TrịNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116129 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6388Nguyễn Trịnh Kỳ Duyên07/04/1992Đà NẵngNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116130 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6389Trần Thị Thu Hiền23/02/1992Bình ĐịnhNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116131 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6390Trần Thị Thu Hoài30/06/1991Nghệ AnNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116132 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6391Nguyễn Thị Kiều21/05/1992Đà NẵngNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116133 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6392Nguyễn Anh Khoa12/02/1992Quảng NgãiNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116134 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6393Nguyễn Thành Sanh25/02/1991Quảng NamNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116135 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6394Trần Thiên Tú04/02/1992 Đà NẵngNH2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116136 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6395Nguyễn Hữu Ngọc Anh05/10/1992Đà NẵngNH3_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116137 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6396Nguyễn Tùng Hiếu07/05/1992Quảng NamNH3_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116138 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6397Kiều Văn Lâm17/09/1992Quảng NamNH3_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116139 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6398Nguyễn Văn Toàn10/08/1992Bình ĐịnhNH3_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116140 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6399Nguyễn Xuân Thông22/08/1992Quảng TrịNH3_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116141 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6400Trần Thị Kiều Trinh16/06/1992Quảng NamNH3_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116142 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6401Nguyễn Thị Thuỳ Linh12/10/1992Quảng BìnhNH4_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116143 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6402Trần Thị Kim Loan05/08/1992Phú YênNH4_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116144 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6403Nguyễn Khắc Mạnh09/09/1991Đà NẵngNH4_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116145 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6404Hoàng Văn Nghiệp04/07/1992Quảng BìnhNH4_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116146 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6405Hứa Bách Thành04/09/1992Đà NẵngNH4_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116147 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6406Bùi Minh Thành11/03/1991Quảng NamNH4_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116148 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6407Nguyễn Việt Anh03/04/1992Hà TĩnhNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116149 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6408Bùi Duy Bảo07/02/1992HuếNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116150 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6409Trương Thị Dung12/08/1992Hà TĩnhNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116151 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6410Trần Thị Lan Hương10/12/1991Quảng TrịNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116152 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6411Đào Ngọc Lành18/11/1992Đà NẵngNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116153 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6412Nguyễn Quang Lành16/02/1992Đà NẵngNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116154 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6413Nguyễn Như Ngọc Mỹ08/02/1992Khánh HoàNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116155 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6414Lê Thoại Nhi24/09/1992Đà NẵngNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116156 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6415Ngô Thị Phương08/05/1992Đà NẵngNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116157 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6416Hồ Tất Tuân01/10/1991Quảng trịNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116158 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6417Đỗ An Trường07/12/1992Đăk LăkNH5_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116159 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6418Huỳnh Thị Đào25/08/1992Quảng NamQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116160 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6419Nguyễn Thị Hương Giang01/05/1992Đà NẵngQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116161 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6420Phùng Thị Thanh Hằng08/06/1992Kon TumQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116162 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6421Đặng Thị Ngọc Hằng10/06/1991Quảng NamQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116163 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6422Võ Duy Hưng06/06/1992Đà NẵngQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116164 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6423Phan Thị Na16/10/1992Đà NẵngQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116165 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6424Bùi Xuân Phương13/10/1991Hải HưngQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116166 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6425Trương Văn Sơn07/06/1992Quảng TrịQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116167 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6426Phạm Thị Tình14/09/1992Hà TĩnhQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116168 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6427Nguyễn Thị Phương Thảo24/08/1992Quảng NamQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116169 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6428Lương Thị Thu Thủy02/09/1992Đà NẵngQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116170 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6429Huỳnh Thị Nhật Vi12/09/1992Quảng NamQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116171 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6430Võ Thị Kim Yến20/02/1992Quảng TrịQLTC1_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116172 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6431Nguyễn Thị Thanh Hồng31/08/1992Đà NẵngQLTC2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116173 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6432Đoàn Thị Liên09/06/1992Quảng BìnhQLTC2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116174 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6433Nguyễn Phi Líp27/06/1991Quảng NamQLTC2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116175 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6434Nguyễn Hữu Nam09/08/1992Đà NẵngQLTC2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116176 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6435Lê Tuấn Vũ17/03/1991Quảng NamQLTC2_10TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116177 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6436Phạm Thị Oanh20/10/1991Quảng TrịTATM1_10TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116178 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6437Lê Thị Thái Trâm27/09/1992Quảng NamTATM1_10TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116179 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6438Nguyễn Thị Bé út16/04/1992Đà NẵngTATM1_10TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB116180 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6439Nguyễn Thị Thùy Duyên08/06/1992Quảng NamTATM2_10TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB116181 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6440Trần Vũ Thùy Trâm25/08/1992Quảng NamTATM2_10TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116182 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6441Nguyễn Xuân Hoàn22/12/1990Quảng BìnhKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116183 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6442Nguyễn Hữu Kỳ21/08/1992Quảng NamKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116184 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6443Nguyễn Bảo Ngọc03/02/1993Quảng TrịKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116185 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6444Đào Thị Hồng Nhung10/07/1992Quảng NamKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116186 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6445Nguyễn Thị Kiều Oanh25/01/1993Quảng NgãiKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116187 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6446Võ Thị Châu Sa26/05/1993Quảng NamKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116188 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6447Hường Xuân Tín20/06/1993Quảng NamKHDT_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116189 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6448Cao Thị Phương10/01/1993Quảng TrịQTDN1_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116190 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6449Lê Thị Diệu18/08/1993Quảng TrịQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116191 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6450Huỳnh Thị Hoanh09/08/1993Quảng NgãiQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB116192 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6451Ngô Thị Thùy Liên12/06/1993Quảng NamQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116193 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6452Trương Thị Thủy Lý10/01/1993Gia laiQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB116194 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6453Nguyễn Thị Mỹ Nhi15/12/1993Quảng NamQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116195 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6454Lê Thị Hồng Quyên10/07/1992Quảng NamQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116196 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6455Nguyễn Thị Thu Thanh06/03/1993Đăk LăkQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116197 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6456Hoàng Thị Thủy12/09/1992Đăk LăkQTDN2_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116198 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6457Trần Thị Bông03/01/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116199 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6458Lý Thị Kim Hạnh20/11/1993Quảng NgãiQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116200 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6459Nguyễn Thị Hòa16/02/1993Gia LaiQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116201 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6460Phạm Thị Mỹ Hương14/09/1993Quảng NgãiQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116202 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6461Huỳnh Thị Thanh Kiều08/10/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116203 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6462Nguyễn Thị Ly25/11/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116204 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6463Nguyễn Thị ánh Nguyệt19/06/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116205 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6464Trần Thị Kim Nhung28/07/1992Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116206 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6465Lê Thị Kim Nở24/02/1993Đà NẵngQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB116207 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6466Nguyễn Thị Cát Phượng09/10/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116208 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6467Hoàng Thị Như Quỳnh17/11/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116209 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6468Ngô Thị Quỳnh27/03/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116210 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6469Võ Thị Thu Sương15/09/1993Quảng NgãiQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116211 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6470Cao Thị Thảo18/06/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116212 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6471Nguyễn Thị Thương30/11/1993Đăk LăkQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB116213 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6472Lê Thị Thu Thủy07/08/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116214 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6473Trần Thị Thuyết02/01/1993Quảng TrịQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116215 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6474Hà Thị Việt11/05/1993Quảng NamQTDN3_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116216 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6475Nguyễn Thị Phương Diễm23/04/1993Bình ĐịnhQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116217 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6476Nguyễn Văn Hiệp15/03/1993Nghệ AnQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116218 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6477Nguyễn Thị Lệ02/03/1993Quảng TrịQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116219 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6478Nguyễn Khúc Ly30/07/1993Quảng TrịQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116220 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6479Đỗ Thị ánh My28/02/1993Quảng NamQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116221 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6480Trần Nguyễn Thị Thanh10/03/1993Quảng NamQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116222 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6481Lê Văn Trưởng18/08/1993Quảng TrịQTDN4_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116223 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6482Nguyễn Thị Diệu Anh01/02/1993Đà NẵngMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116224 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6483Nguyễn Thị Duyên19/06/1993Hà TĩnhMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116225 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6484Nguyễn Thị Ngọc Hiền10/11/1993Đà NẵngMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116226 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6485Phan Thị Ngọc Hiền27/05/1993Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116227 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6486Phạm Thị Hoa27/08/1993Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116228 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6487Trương Thị Hòa02/08/1992Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116229 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6488Nguyễn Thị Hoài26/08/1992Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116230 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6489Trần Thị Lam10/10/1993Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116231 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6490Lê Thị Hoàng Ni20/02/1993Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116232 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6491Tạ Thị Nữ08/06/1993Nghệ AnMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116233 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6492Võ Thị Như Quỳnh13/01/1993Quảng TrịMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116234 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6493Phạm Khả Thắng27/06/1993Đà NẵngMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116235 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6494Nguyễn Thị Đan Thanh03/03/1993Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116236 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6495Huỳnh Thị Kim Thanh10/11/1992Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116237 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6496Nguyễn Công Tiến12/10/1993Gia LaiMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiB116238 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6497Võ Thị Thùy Trang12/08/1993Quảng TrịMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116239 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6498Thân Thị Tú Trinh05/02/1993Quảng NamMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116240 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6499Bùi Thị Xuân08/06/1992Nghệ AnMar_11QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB116241 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6500Lê Thị Kim Chi06/10/1993Đà NẵngKTTH10_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116242 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6501Ngô Thị Anh Đào15/10/1993Đà NẵngKTTH10_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116243 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6502Lê Thị Hằng02/04/1992Hà TĩnhKTTH10_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116244 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6503Nguyễn Thị Huyền03/12/1993Hà TĩnhKTTH10_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116245 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6504Trương Thị Lương11/09/1993Nghệ AnKTTH10_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116246 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6505Phan Thị Lý02/12/1993Nghệ AnKTTH10_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116247 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6506Phạm Thị Mai20/06/1993Quảng BìnhKTTH10_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116248 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6507Dương Thị Thảo06/04/1993Nghệ AnKTTH10_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116249 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6508Hồ Thị Hường06/04/1993Quảng TrịKTTH1_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116250 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6509Ngô Thị Mỹ phương20/02/1993Quảng NamKTTH1_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116251 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6510Nguyễn Thị Hồng Quyên28/07/1993Đà NẵngKTTH1_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116252 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6511Phan Thị Lệ Quyên03/05/1993Hà TĩnhKTTH1_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116253 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6512Nguyễn Thị Sương13/06/1992Nghệ AnKTTH1_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116254 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6513Phạm Thị Minh Thành07/08/1992Đà NẵngKTTH1_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116255 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6514Phan Thị Trinh30/09/1993Quảng NamKTTH1_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116256 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6515Trần Thị Tuyết25/11/1993Quảng TrịKTTH1_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116257 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6516Nguyễn Thị Vân24/07/1992Nghệ AnKTTH1_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116258 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6517Trương Thị Minh Châu09/10/1993Nghệ AnKTTH2_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116259 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6518Trần Thị Diện27/12/1993Hà TĩnhKTTH2_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116260 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6519Nguyễn Thị Phượng20/08/1993Hà TĩnhKTTH2_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116261 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6520Nguyễn Thị Quý13/09/1993Hà TĩnhKTTH2_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116262 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6521Trương Thị Thảo24/03/1993Quảng TrịKTTH2_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116263 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6522Phan Thị Thủy02/04/1993Hà TĩnhKTTH2_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116264 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6523Phan Thị Hà12/04/1992Nghệ AnKTTH3_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116265 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6524Võ Thị Hài04/06/1993Hà TĩnhKTTH3_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116266 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6525Lê Thị Mỹ Linh28/04/1993Hà TĩnhKTTH3_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116267 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6526Nguyễn Thị Mỹ14/04/1993Hà TĩnhKTTH3_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116268 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6527Lê Thị Như Quỳnh14/06/1993Hà TĩnhKTTH3_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116269 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6528Dương Thị Trang18/03/1993Hà TĩnhKTTH3_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116270 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6529Phan Ngọc ánh02/10/1993Quảng BìnhKTTH4_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116271 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6530Nguyễn Thị Hồng Gấm03/11/1993Hà TĩnhKTTH4_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116272 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6531Nguyễn Minh Hương20/05/1992Hà TĩnhKTTH4_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116273 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6532Nguyễn Thị Kiều27/04/1993Quảng BìnhKTTH4_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116274 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6533Trần Thị Mơ10/02/1992Quảng BìnhKTTH4_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116275 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6534Nguyễn Thị Tố Nga12/10/1993Quảng BìnhKTTH4_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116276 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6535Nguyễn Thị Nguyên10/02/1993Hà TĩnhKTTH4_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116277 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6536Nguyễn Thị Sương03/12/1993Quảng NamKTTH4_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116278 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6537Lê Thị Minh Thu05/03/1993Quảng BìnhKTTH4_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116279 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6538Nguyễn Thị Huyền Trang03/10/1992Hà TĩnhKTTH4_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116280 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6539Nguyễn Ngọc Huyền Trinh20/08/1993Thừa Thiên HuếKTTH4_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116281 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6540Phạm Thị Hiền15/04/1992Đăk LăkKTTH5_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116282 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6541Hồ Thị Diệu Hương15/06/1993Quảng TrịKTTH5_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116283 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6542Nguyễn Thị Huyền09/02/1993Hà TĩnhKTTH5_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116284 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6543Hồ Thị Lan05/03/1993Quảng NamKTTH5_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116285 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6544Đường Thị Minh Lý05/03/1993Nghệ AnKTTH5_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116286 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6545Nguyễn Thị Ngân06/06/1993Quảng NamKTTH5_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116287 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6546Nguyễn Thị Phước28/11/1992Quảng NamKTTH5_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116288 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6547Đặng Thị Thanh Tâm12/06/1992Đà NẵngKTTH5_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116289 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6548Trần Thị Thương16/06/1992Quảng BìnhKTTH5_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116290 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6549Đặng Thị Kim Chung17/09/1993Đà NẵngKTTH6_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116291 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6550Nguyễn Thị Huyền18/06/1992Đăk LăkKTTH6_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116292 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6551Đào Thị Liên16/11/1993Thanh HóaKTTH6_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116293 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6552Nguyễn Thị Loan07/05/1993Quảng NamKTTH6_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116294 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6553Phạm Thị Quỳnh Như17/10/1993Đà NẵngKTTH6_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116295 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6554Phạm Thị Phúc14/05/1993Gia LaiKTTH6_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116296 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6555Phan Thị Phương Thảo28/03/1993Hà TĩnhKTTH6_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116297 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6556Nguyễn Thị Thanh Thương09/10/1993Quảng NamKTTH6_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116298 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6557Phan Thị Thu Thúy04/12/1993Quảng NamKTTH6_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116299 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6558Trần Thị Tuyết03/03/1992Hà TĩnhKTTH6_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116300 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6559Nguyễn Thị Phương Dung06/09/1993Quảng NamKTTH7_11KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116301 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6560Đặng Thị Thu Hiền28/02/1993Thừa Thiên HuếKTTH7_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116302 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6561Trần Thị Mỹ Hòa02/07/1993Quảng NamKTTH7_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116303 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6562Võ Thị Kim Loan16/07/1993Quảng NamKTTH7_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116304 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6563Võ Thị Thu Ngà20/07/1993Quảng NamKTTH7_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116305 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6564Nguyễn Thị Thủy09/03/1993Quảng NamKTTH7_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116306 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6565Hoàng Thị Trang22/04/1993Quảng BìnhKTTH7_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116307 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6566Nguyễn Thị Trường21/07/1993Quảng NamKTTH7_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116308 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6567Hồ Thị Diệu24/01/1993Nghệ AnKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116309 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6568Trần Thị Hà Giang11/08/1993Quảng BìnhKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116310 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6569Nguyễn Thị Ngọc Hà24/10/1993Quảng BìnhKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116311 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6570Trần Thị Thu Hạnh16/06/1993Đăk LăkKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116312 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6571Lê Thị Thu Hiền20/05/1993Quảng BìnhKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116313 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6572Từ Thị Thanh Hoa18/12/1993Đà NẵngKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116314 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6573Võ Thị Hương01/10/1993Nghệ AnKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116315 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6574Nguyễn Thị Ly20/09/1992Quảng NamKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116316 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6575Đặng Thị Hoa Mơ02/05/1993Đà NẵngKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116317 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6576Phạm Thị Thảo Nguyên28/11/1993Hà TĩnhKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116318 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6577Trần Thị Tú Phương05/03/1993Quảng NamKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116319 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6578Lê Thị Thanh05/10/1993Nghệ AnKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116320 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6579Trương Võ Việt Thanh17/12/1992Bình ThuậnKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116321 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6580Huỳnh Thị Phương Thảo07/04/1993Quảng NamKTTH8_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116322 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6581Hoàng Thị Phương Thảo18/02/1993Quảng TrịKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116323 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6582Võ Thị Thùy Trang13/05/1993Quảng NamKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116324 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6583Nguyễn Thị Trí03/10/1992Nghệ AnKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116325 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6584Võ Thị Tuyết Trinh25/01/1993Quảng TrịKTTH8_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116326 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6585Trần Thị Thu Xuân12/03/1993Quảng TrịKTTH8_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116327 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6586Nguyễn Thành An10/06/1993Quảng TrịKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116328 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6587Trần Thị Hạnh04/12/1993Thanh HóaKTTH9_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116329 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6588Thái Thị Hạnh10/04/1992Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116330 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6589Hồ Văn Hóa15/10/1993Quảng TrịKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116331 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6590Lê Thị Hồng12/03/1993Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116332 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6591Đậu Thị Lai02/02/1993Hà TĩnhKTTH9_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116333 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6592Lê Thị Thanh Lương13/09/1993Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116334 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6593Ngô Thị ái Mai18/10/1993Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116335 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6594Phạm Phước14/10/1992Quảng BìnhKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116336 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6595Ma Thị Việt Phương23/07/1993Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116337 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6596Nguyễn Thị Phương24/07/1993Hà TĩnhKTTH9_11KẾ TOÁNXuất sắcCao đẳng Chính quiB116338 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6597Phạm Thị Như Quỳnh08/06/1993Quảng BìnhKTTH9_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116339 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6598Phạm Thị Mai Thi31/01/1992Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116340 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6599Nguyễn Thị Thu03/02/1992Quảng TrịKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116341 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6600Phạm Thị Thúy27/11/1993Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiB116342 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6601Nguyễn Thị Tình10/02/1993Hà TĩnhKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116343 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6602Nguyễn Thị Vân15/03/1993Nghệ AnKTTH9_11KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB116344 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6603Trương Vũ Tuấn Anh22/11/1993Đà NẵngNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116345 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6604Vương Minh Anh17/04/1993Đà NẵngNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116346 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6605Nguyễn Thị Hồng Duyên15/02/1992Hà TĩnhNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116347 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6606Đỗ Thị Mai Hiếu 31/12/1993Quảng NamNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116348 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6607Võ Thị Trúc Ly08/11/1992Quảng NamNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116349 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6608HMaiH Niê25/12/1992Đăk LăkNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116350 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6609Bùi Xuân Quyết22/12/1993Nghệ AnNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116351 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6610Hán Đào Thị Kim Xuyên28/01/1992Ninh ThuậnNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116352 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6611Phan Thị Thanh Nga02/09/1992Thừa Thiên HuếNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116353 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6612Đào Thị ánh17/04/1993Quảng TrịNH1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116354 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6613Vũ Thị Phương Anh23/07/1993Nam ĐịnhNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB116355 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6614Nguyễn Thanh Bình15/07/1993Hà TĩnhNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116356 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6615Hà Xuân Cường01/06/1993Gia LaiNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116357 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6616Thân Thị Phương Dung09/09/1993ĐăkLăkNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB116358 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6617Nguyễn Khắc Giang30/12/1988Hưng yênNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116359 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6618Nguyễn Thị Thanh Hà02/03/1993Quảng NamNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116360 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6619Nguyễn Thị Ngọc Huyền10/12/1992Quảng BìnhNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116361 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6620Thái Thị Hương20/04/1991Hà TĩnhNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116362 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6621Đặng Thị hương Phê16/06/1993ĐăkLăkNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116363 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6622Trần Thị Thu Phương27/11/1993ĐăkLăkNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116364 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6623Đặng Thảo Sương29/10/1993Nghệ AnNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116365 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6624Lê Thị Tình10/04/1992Quảng NgãiNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116366 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6625Cù Thị Kim Thoa10/05/1993Quảng NamNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116367 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6626Trần Thị Thu15/12/1993Quảng NamNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116368 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6627Nguyễn Thị Huyền Trang23/04/1992Đà nẵngNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116369 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6628Nguyễn Thị Hồng Vân01/06/1993Quảng NamNH2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116370 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6629Ngô Thị Anh01/05/1993Đà NẵngNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116371 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6630Nguyễn Văn Anh12/08/1993Quảng TrịNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116372 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6631Nguyễn Văn Bảo07/01/1993Quảng NamNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116373 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6632Trần Thị Chín12/02/1990Thừa Thiên HuếNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116374 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6633Lê Thị Thu Dung30/03/1993Quảng BìnhNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB213421 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6634Nguyễn Thị Hồng Dung17/12/1993Gia LaiNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116376 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6635Nguyễn Hữu Dũng25/06/1993Quảng BìnhNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116377 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6636Nguyễn Viết Đạt05/01/1993Hà TĩnhNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116378 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6637Trần Khắc Đức16/09/1993Nghệ AnNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116379 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6638Trần Thị Minh Hằng12/02/1993Quảng BìnhNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116380 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6639Võ Lưu Hằng01/07/1993Bình ĐịnhNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116381 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6640Nguyễn Thị Kim Hồng10/02/1993Quảng NgãiNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116382 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6641Võ Tấn Ken01/01/1993Quảng NamNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116383 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6642Nguyễn Thị Kim Khánh24/10/1993Đà NẵngNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116384 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6643Lê Thị Nhãn12/03/1993Quảng TrịNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116385 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6644Võ Thị Hồng Nhung18/10/1993ĐăkLăkNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116386 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6645Nguyễn Thị hồng Son28/02/1993ĐăkLăkNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116387 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6646Huỳnh Thị Như Sương01/02/1992Quảng NamNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116388 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6647Nguyễn Thị Thu Sương14/03/1992Quảng TrịNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116389 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6648Lê Thị Thu Thảo28/09/1993Q NamNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116390 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6649Lê Thị Tuyết Trinh20/07/1993Quảng TrịNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116391 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6650Trần Thị Bích Vi16/10/1992Quảng NamNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116392 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6651Nguyễn Thị Huyền Vy01/03/1993Quảng NamNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116393 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6652Trần Thị Như ý18/08/1993Thừa Thiên HuếNH3_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116394 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6653Trần Thị Trâm Anh10/03/1993Quảng NamTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB116395 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6654Lê Thị Huyền18/11/1993Gia LaiTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116396 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6655Hoàng Thị Lan28/11/1993Nghệ AnTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB116397 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6656Lưu Thị Lê18/01/1993Thanh HóaTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB116398 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6657Trần Lê Ngọc Liên03/11/1993Bạc LiêuTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB116399 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6658Nguyễn Trọng Luân02/05/1993Đà NẵngTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB116400 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6659Nguyễn Thị Nhớ07/04/1993Thừa Thiên HuếTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212422 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6660Hoàng Thị Toan08/06/1993Nghệ AnTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB212423 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6661Hứa Thị Thanh27/03/1993Quảng NamTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212424 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6662Võ Thị Phương Thảo18/07/1993Quảng TrịTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212425 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6663Bùi Thị Thu Thủy21/03/1992Quảng NamTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212426 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6664Nguyễn Thị Trang30/03/1993Thừa Thiên HuếTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212427 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6665Nguyễn Thị Vân24/02/1993Thừa Thiên HuếTCDN1_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212428 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6666Hoàng Ngọc Song Anh20/07/1990Quảng NamTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212429 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6667Nguyễn Thị Kim Anh15/04/1993Quảng NamTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212430 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6668Nguyễn Thị Mai Anh10/06/1993Nghệ AnTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212431 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6669Lương Thị Ngọc Bích19/08/1991Thanh HoáTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212432 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6670Nguyễn Hoàng Thanh Duyên13/06/1991Đà NẵngTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212433 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6671Nguyễn Thị Mỹ Duyên11/08/1993Quảng NgãiTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212434 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6672Lý Phát Đạt07/06/1993Đà NẵngTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212435 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6673Lê Ánh Ly18/10/1993Quảng NamTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212436 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6674Nhan Thị Tố Ly02/10/1992Quảng TrịTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212437 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6675Nguyễn Đinh Hoạ Mi01/11/1993Đà NẵngTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212438 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6676Nguyễn Thị Nhung26/08/1993Quảng NamTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212439 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6677Nguyễn Thanh Quang12/01/1993Quảng NamTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212440 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6678Trần Ngọc Quỳnh15/12/1992ĐăkLăkTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212441 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6679Hồ Thị Tâm08/10/1993Nghệ AnTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGXuất sắcCao đẳng Chính quiB212442 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6680Nguyễn Sinh Tuấn23/04/1991Nghệ AnTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212443 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6681Vũ Thị Thúy30/10/1992Thanh HoáTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212444 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6682Phan Đỗ Ngọc Uyên21/06/1992Quảng NamTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiB212445 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014
6683Huỳnh Thị Mỹ Vân22/06/1993Đà NẵngTCDN2_11TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiB212446 119/QÐ-KTKH-QLÐT 13/03/2014