Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1246Hoàng Thị Minh Châu20/11/1987 Đà Nẵng   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143602 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1247Bùi Thanh Chung22/07/1987 Quảng Nam   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143603 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1248Võ Thị Thùy Dương12/06/1987 Thừa Thiên - Huế    CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiA143604 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1249Dương Phi Hà02/08/1986 Quảng Bình   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143605 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1250Mai Quốc Hùng02/04/1986 Đăk Lăk   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143606 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1251Phạm Đức Huy27/10/1985 Quảng Nam   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143607 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1252Nguyễn Thị Lệ Huyền20/06/1987 Quảng Nam   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143608 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1253Trần Quang Khánh07/06/1986 Hà Tĩnh   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143609 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1254Lữ Bá Lâm14/11/1986 Quảng Nam   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143610 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1255Nguyễn Thị Mỹ Linh08/09/1987  Bình Định   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiA143611 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1256Phan Duy Nghĩa26/06/1987  Gia Lai   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143612 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1257Trương Thị Như Nguyệt10/08/1986  Bình Định   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143613 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1258Nguyễn Văn Pháo10/03/1985  Quảng Trị   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143614 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1259Trần Thị Sung16/01/1986  Thừa Thiên - Huế   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143615 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1260Phạm Thị Thu Tiền31/05/1987  Đà Nẵng   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143616 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1261Nguyễn Thị Anh Thảo28/02/1987  Đà Nẵng   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143617 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1262Nguyễn Thanh Thảo20/12/1986  Quảng Ngãi   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143618 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1263Trần Hữu Thắng26/12/1986  Huế   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143619 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1264Ngô Thanh Thiên27/09/1983  Quảng Bình   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143620 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1265Huỳnh Thọ27/03/1987  Đà Nẵng   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143621 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1266Lê Bảo Thoại25/01/1987  Kontum   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143622 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1267Nguyễn Thị Thùy Trang12/05/1987  Quảng Nam   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143623 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1268Nguyễn Thị Thùy Trang01/05/1987  Quảng Nam   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143624 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1269Phan Thanh Trường19/03/1986  Nghệ An   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143625 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1270Nguyễn Đức Vũ13/09/1987  Đà Nẵng   CKH1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143626 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1271Thái Thị Trâm Anh27/11/1986  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143627 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1272Trần Công Bằng06/06/1984  Quảng Bình   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143628 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1273Phan Xuân Bình03/10/1986  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143629 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1274Đặng Thị Bảo Châu03/11/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143630 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1275Nguyễn Thị Mỹ Dung11/03/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143631 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1276Lưu Văn Dương14/04/1985  Thanh Hóa   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143632 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1277Nguyễn Thị Kiều Dương08/11/1986  Quảng Ngãi   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143633 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1278Đoàn Quang Điền24/12/1987  Thừa Thiên - Huế   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143634 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1279Nguyễn Huy Hà13/04/1986  Quảng Trị   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143635 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1280Phạm Thị Thu Hà05/01/1987  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143636 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1281Nguyễn Thị Hồng Hạnh24/06/1986  Gia Lai   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143637 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1282Cao Thị Thanh Hiền22/10/1987  Nghệ An   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143638 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1283Trương Nguyên Lâm10/07/1987  Gia Lai   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143639 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1284Phan Thị Thanh Mỹ31/03/1986  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143640 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1285Nguyễn Thị Thanh Nga04/07/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143641 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1286Huỳnh Thị Minh Nguyệt15/10/1986  Quảng Ngãi   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143000 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1287Phan Thị Anh Nguyệt24/05/1986  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142999 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1288Trần Văn Phú13/06/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142998 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1289Bùi Việt Phương07/12/1986  Phú Yên   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142997 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1290Lê Phước Quyết23/06/1987  Quảng Trị   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142996 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1291Nguyễn Ngọc Tính24/02/1987  Quảng Ngãi   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142995 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1292Nguyễn Văn Tình11/08/1984  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142994 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1293Nguyễn Thị Kim Tuyến27/03/1987  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142993 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1294Đỗ Thị Tuyết21/06/1987  Quảng Trị   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142992 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1295Đỗ Thị Thu Thảo08/12/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142991 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1296Phạm Thị Thảo30/08/1985  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142990 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1297Thái Thị Thảo04/01/1986  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142989 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1298Trần Thị Thanh Thảo26/04/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142988 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1299Hoàng Đức Thiện07/07/1987  Hải Hưng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142987 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1300Nguyễn Thị Thu Trang11/01/1987  Đà Nẵng   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142986 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1301Nguyễn Trọng Anh30/03/1987  Bình Định   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142984 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1302Trần Hát03/12/1986  Đà Nẵng   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142983 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1303Huỳnh Đặng Hận08/11/1985  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142982 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1304Nguyễn Thị Hên02/08/1986  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142981 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1305Nguyễn Văn Hiển12/05/1985  Quảng Bình   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142980 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1306Đỗ Thị Hiếu24/09/1987  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142979 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1307Lữ Đình Khoa18/02/1986  Đà Nẵng   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142978 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1308Võ Thị Linh08/10/1987  Quảng Ngãi   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142977 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1309Nguyễn Văn Long12/10/1986  Bắc Giang   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA142976 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1310Nguyễn Thị Kim Yến24/02/1987  Quảng Nam   CKH2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA142985 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1311Huỳnh Thị Xuân Luyến07/08/1987  Quảng Ngãi   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiA142975 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1312Võ Thị Lực20/08/1985  Gia Lai   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA142974 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1313Nguyễn Thảo Nguyên06/02/1987  Đà Nẵng   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143601 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1314Võ Văn Phúc06/03/1985  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143600 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1315Đoàn Thị Thúy Tâm24/11/1986  Thuận Hải   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143599 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1316Nguyễn Minh Thạch09/03/1985  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143598 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1317Nguyễn Trung Thành08/04/1986  Quảng Trị   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143597 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1318Phan Thị Thu Thảo02/09/1987  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143596 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1319Lê Thị Bích Thảo02/09/1985  Đà Nẵng   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143595 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1320Hồ Thị Thủy09/04/1987  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143594 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1321Nguyễn Thị Phương Thúy25/07/1986  Đà Nẵng   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143593 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1322Trần Thị Thúy10/08/1985  Nghệ An   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143592 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1323Đỗ Thế Thưởng10/12/1986  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143591 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1324Lê Thị Thu Trang30/08/1987  Quảng Nam   CQT1_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143590 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1325Lê Thị Hồng Anh01/10/1986  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143589 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1326Hồ Thị Diệu09/09/1986  Đà Nẵng   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143588 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1327Nguyễn Thị Ngọc Dung06/11/1987  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiA143587 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1328Vũ Thị Phương Dung09/02/1987  Đà Nẵng   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143586 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1329Võ Thị Ngọc Hà21/10/1986  Đăk Lăk   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143585 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1330Phan Đình Hán24/08/1986  Hà Tĩnh   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143584 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1331Hoàng Minh Hoàng18/03/1987  Thừa Thiên - Huế   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143583 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1332Dương Phú Hùng29/02/1984  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143582 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1333Trần Thị Huyền06/10/1987  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143581 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1334Lê Thị Hương09/02/1986  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143580 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1335Đỗ Thị Lành01/10/1987  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143579 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1336Trương Thị Ngọc Loan08/11/1987  Quảng Trị   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143578 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1337Lê Thị Mẩn16/08/1986  Quảng Trị   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143577 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1338Nguyễn Thị Hằng Ny08/03/1986  Thừa Thiên - Huế   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143576 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1339Nguyễn Thị Ngân04/10/1987  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143575 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1340Vi Thị Kim Ngân15/01/1987  Quảng Ngãi   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiA143574 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1341Phan Thị Nguyệt18/09/1986  Hà Tĩnh   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143573 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1342Dương Thị Xuân Oanh19/09/1986  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143572 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1343Đỗ Văn Pháp21/07/1985  Bình Định   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143571 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1344Nguyễn Thị Sương10/10/1987  Quảng Trị   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143570 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1345Lê Ngọc Thanh18/09/1987  Huế   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143569 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1346Phan Văn Thành12/09/1981  Thừa Thiên - Huế   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143568 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1347Đỗ Thị Trang04/10/1987  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143567 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1348Lê Hồ Hoài Trâm28/07/1987  Đà Nẵng   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143566 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1349Thái Duy Trung28/05/1985  Nghệ An   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143565 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1350Trần Xuân Vũ08/03/1986  Quảng Nam   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143564 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1351Đồng Thị Xuân20/12/1984  Đà Nẵng   CQT2_05QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA143563 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1352Võ Thị Bốn10/02/1986  Nghệ An   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143562 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1353Nguyễn Đăng Hai02/02/1986  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143561 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1354Nguyễn Duy Hải19/09/1986  Quảng Trị   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143560 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1355Nguyễn Thị Hoa03/01/1987  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143559 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1356Nguyễn Đình Hòa27/08/1981  Nghệ An   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143558 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1357Huỳnh Quốc Hùng04/08/1985  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143557 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1358Bùi Thị Lạc23/04/1987  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143556 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1359Võ Phúc Lô01/01/1985  Quảng Trị   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143555 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1360Huỳnh Thị Luyến15/05/1987  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143554 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1361Lê Thị Ngọc Lý26/05/1985  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143553 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1362Nguyễn Thị Anh Nguyệt10/03/1986  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143552 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1363Nguyễn Phương24/05/1986  Quảng Trị   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143551 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1364Trần Thị Lê Quý02/10/1985  Quảng Ngãi   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143550 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1365Lê Quốc Suỹ12/02/1987  Quảng Ngãi   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143549 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1366Phan Văn Tặng03/10/1987  Nghệ An   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143548 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1367Phạm Phú Tùng07/09/1985  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143547 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1368Võ Văn Thắng16/03/1986   Khánh Hoà   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143546 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1369Nguyễn Ngọc Thuật22/08/1987  Quảng Nam   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143545 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1370Đỗ Thị Xuân10/09/1987  Quảng Ngãi   CTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝKháCao đẳng Chính quiA143544 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1371Nguyễn Tuấn Anh16/10/1986  Thanh Hóa   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143543 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1372Châu Xuân Công26/10/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143542 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1373Trần Quốc Cường06/03/1986  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143541 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1374Trương Văn Duy20/06/1986  Quảng Trị   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143540 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1375Nguyễn Thị Thu Hà13/10/1986  Nghệ An   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143539 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1376Nguyễn Thị Hà21/09/1985  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143538 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1377Hoàng Thị Hạnh16/02/1987  Hà Tĩnh   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143537 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1378Lê Thị Hằng01/11/1985  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143536 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1379Huỳnh Ngọc Diệu Hiền02/08/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143535 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1380Bùi Thị Ngọc Hương08/12/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143534 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1381Võ Thị Hi18/08/1984  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143533 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1382Đinh Thị Mỹ Lan10/02/1985  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143532 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1383Trần Thị Xuân Lan27/09/1984  Hà Tĩnh   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143531 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1384Đàm Thị Lài25/10/1985  Nghệ An   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143530 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1385Nguyễn Hoàng Linh15/09/1987  Nghệ An   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143529 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1386Trần Hoàng Ly15/06/1986  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143528 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1387Bùi Thị Lý14/11/1986  Đắk Lắk   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143527 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1388Lê Thị Hồng Minh18/08/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143526 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1389Văn Thị Bích Ngọc12/08/1986  Thừa Thiên - Huế   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143525 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1390Nguyễn Đình Nhàn12/04/1986  Nghệ An   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143524 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1391Phạm Thị Anh Nhung19/10/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143523 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1392Nguyễn Thị Tuyết Nhung05/04/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143522 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1393Võ Thị Cẩm Nhung12/09/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143521 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1394Nguyễn Thị Hoàng Phước02/12/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143520 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1395Đặng Thị Phượng21/06/1987  Bình Định   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143519 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1396Trần Thị Diễm Phụng07/11/1985  Lâm Đồng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143518 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1397Nguyễn Đức Quảng01/06/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143517 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1398Ngô Phương Thảo22/07/1987  Bình Định   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143516 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1399Mai Thị Xuân Thành20/06/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143515 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1400Nguyễn Thị Thi01/01/1986  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143514 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1401Ngô Thị Thuận12/02/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143513 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1402Huỳnh Trần Thanh Thủy28/04/1986  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143512 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1403Nguyễn Thị Hiền Trang16/02/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143511 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1404Nguyễn Thị Xuân Trang30/10/1986  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143510 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1405Lê Văn Tín20/08/1987  Bình Định   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143509 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1406Võ Thị Hoài Trinh07/11/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143508 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1407Dương Lê Tuấn Tú05/01/1986  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143507 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1408Phạm Văn Tuấn27/05/1987  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143506 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1409Bùi Thị Thu Thủy19/05/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143505 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1410Nguyễn Thị Anh Tuyết28/09/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143504 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1411Ngô Thị Duy Thương13/11/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143503 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1412Phạm Thị Tươi11/12/1987  Thái Bình   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143502 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1413Nguyễn Thị Như Vinh19/11/1985  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143501 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1414Nguyễn Quang Vinh19/04/1986  Đà Nẵng   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143500 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1415Võ Thanh Vũ09/10/1987  Quảng Nam   CTC1_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143499 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1416Lê Văn Chung20/09/1985  Kontum   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143498 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1417Bùi Thị Hữu Duyên30/12/1985  Bình Định   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143497 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1418Trần Thị Thu Hương04/09/1987  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiA143496 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1419Võ Thị Giáng Hương27/05/1987  Gia Lai   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143495 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1420Tăng Thị Thanh Hà07/08/1986  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143494 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1421Nguyễn Phong Hải19/04/1986  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143493 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1422Đoàn Hạ20/10/1985  Đắk Lắk   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143492 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1423Phạm Thị Mỹ Hạnh30/08/1986  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143491 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1424Trần Thị Lệ Hiếu05/02/1987  Thái Bình   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143490 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1425Phùng Thị Hoa01/08/1987  Đà Nẵng   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143489 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1426Lô Văn Hùng14/07/1986  Nghệ An   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143488 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1427Lê Thị Lan10/04/1986  Thừa Thiên - Huế   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143487 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1428Nguyễn Thế Lập02/09/1987  Hà Tĩnh   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143486 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1429Thiều Thị Lộc15/03/1987  Đà Nẵng   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143485 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1430Lê Tấn Luân25/09/1986  Đăk Lăk   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143484 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1431Nguyễn Thị Như Mơ11/08/1987  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143483 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1432Nguyễn Văn Mạnh02/04/1986  Hà Tĩnh   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143482 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1433Ngô Thị Mười27/12/1987  Thừa Thiên - Huế   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143481 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1434Mai Thị Nga07/08/1986  Đà Nẵng   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143480 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1435Đỗ Thị Hạnh Nguyên07/01/1986  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143479 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1436Nguyễn Thị Nhàn10/12/1985  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143478 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1437Hồ Thị Thanh Nhàn07/06/1985  Thừa Thiên - Huế   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143477 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1438Nguyễn Thị Tuyết Nhung18/03/1986  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143476 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1439Nguyễn Thị Kiều Ni25/09/1986  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143475 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1440Phạm Thanh Phương12/11/1986  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143474 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1441Lê Thị Bích Phương10/10/1986  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143473 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1442Đinh Hồng Phúc12/10/1987  Đà Nẵng   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143472 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1443Lê Văn Quý07/07/1987  Thừa Thiên - Huế   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143471 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1444Nguyễn Thị Thu Sương06/07/1986  Đắk Lắk   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143470 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1445Trần Thị Sửu05/09/1985  Thừa Thiên - Huế   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143469 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1446Nguyễn Đăng Tâm03/06/1987  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143468 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1447Thái Minh Tâm14/09/1985  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143467 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1448Lê Thị Kim Tình14/08/1987  Quảng Ngãi   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143466 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1449Nguyễn Hoàng Thám24/02/1987  Thái Bình   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143465 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1450Nguyễn Thị Mỹ Thành20/10/1986  Đà Nẵng   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143464 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1451Lê Thị Thu Thảo18/11/1987  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143463 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1452Nguyễn Thị Hoàng Thảo22/11/1985  Đà Nẵng   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143462 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1453Phan Thị Phương Thảo06/06/1985  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143461 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1454Ngô Văn Thạch15/11/1986  Quảng Ngãi   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143460 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1455An Thị Thoan22/12/1987  Ninh Bình   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143459 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1456Trần Thị Ngọc Thúy26/11/1987  Bình Định   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143458 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1457Nguyễn Lê Thu Trâm29/09/1987  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143457 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1458Nguyễn Thị Thùy Trang18/01/1986  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143456 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1459Võ Thị Ánh Tuyết07/05/1985  Quảng Nam   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143455 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1460Đoàn Thị Ái Vân19/05/1987  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143454 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1461Phạm Bá Việt20/02/1985  Quảng Trị   CTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143453 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1462Bùi Thị Tú Anh18/12/1987  Hà Nội   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143452 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1463Nguyễn Xuân Cảm02/09/1986  Quảng Trị   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiA143451 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1464Nguyễn Thị  Mai Chi10/02/1987  Hà Tĩnh   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143450 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1465Võ Văn Cương09/08/1985  Quảng Bình   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143449 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1466Nguyễn Mai Dung27/04/1987  Quảng Trị   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143448 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1467Trương Thị Thanh Điệp24/08/1986  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143447 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1468Lê Văn Goanh30/07/1986  Thừa Thiên - Huế   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143446 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1469Hồ Thị Hà09/12/1985  Nghệ An   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143445 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1470Lê Thị Vinh Hạnh09/11/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143444 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1471Nguyễn Thị Hiền20/08/1986  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143443 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1472Trương Thị Thu Hiền14/09/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143442 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1473Nguyễn Trung Hiếu07/03/1982  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143441 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1474Hồ Sỹ Hòa02/03/1984  Quảng Trị   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143440 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1475Trần Thị Hồng22/01/1987  Hà Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143439 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1476Nguyễn Thị Thu Hương20/02/1985  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143438 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1477Đinh Mạnh Hưng26/06/1986  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143437 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1478Nguyễn Thị Kiều29/10/1986  Quảng Ngãi   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143436 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1479Trần Thị Lan12/02/1987  Quảng Ngãi   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143435 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1480Nguyễn Ngọc Lâm26/09/1986  Quảng Trị   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143434 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1481Nguyễn Phan Linh12/07/1987  Nghệ An   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143433 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1482Trần Thị Linh15/05/1985  Quảng Bình   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143432 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1483Huỳnh Thị Thu Ly27/08/1987  Bình Định   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143431 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1484Hường Thị Ly10/06/1987  Quảng Ngãi   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143430 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1485Nguyễn Thị Thiên Lý09/03/1987  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143429 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1486Trần Thị Huyền Nga04/09/1986  Hà Tĩnh   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143428 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1487Phạm Thị Nghĩa08/01/1986  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143427 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1488Lê Thị Nhàn29/06/1987  Quảng Trị   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143426 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1489Dương Ngọc Nhân29/10/1985  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143425 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1490Nguyễn Bá Phương17/07/1987  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143424 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1491Nguyễn Thị Mỹ Phương12/06/1987  Gia Lai   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143423 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1492Lê Thị Phượng01/11/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143422 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1493Nguyễn Thị Phượng11/10/1987  Nghệ An   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143421 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1494Trần Thị Thanh27/03/1987  Thanh Hóa   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143420 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1495Hồ Thị Như Thảo01/01/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143419 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1496Nguyễn Phương Thảo22/12/1986  Khánh Hòa   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143418 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1497Bùi Kim Thọ13/10/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143417 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1498Võ Thị Thu Thơ15/08/1987  Gia Lai   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143416 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1499Trần Thị Thu23/12/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143415 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1500Phan Thị Thanh Thùy29/08/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143414 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1501Thái Thị Thu Thủy30/09/1987  Đắk Lắk   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143413 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1502Trương Bách Lâm Thư21/05/1986  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143412 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1503Nguyễn Thị Thanh Thương19/05/1987  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143411 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1504Nguyễn Công Thường15/02/1987  Thừa Thiên - Huế   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143410 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1505Phạm Huy Tiến30/01/1987  Đắk Lắk   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143409 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1506Bùi Thị Thanh Trang30/11/1987  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143408 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1507Võ Thị Tuyết Trinh13/11/1987  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143407 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1508Văn Thị Mỹ Trinh26/01/1986  Quảng Nam   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143406 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1509Phạm Duy Văn05/06/1985  Thanh Hóa   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA143405 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1510Hồ Thị Thanh Vân25/08/1987  Đà Nẵng   CTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143404 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1514Nguyễn Chí Đức10/07/1987  Hà Tĩnh   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143400 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1515Lê Hoài Giang24/05/1987  Nghệ An   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143399 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1516Phạm Thị Xuân Hương02/02/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143398 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1517Nguyễn Thị Thanh Hà13/11/1984  Nghệ An   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143397 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1518Lê Thị Hoa20/03/1986  Hà Tĩnh   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143396 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1519Nguyễn Khắc Lâm08/06/1984  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143395 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1520Nguyễn Thị Liễu25/07/1986  Hà Tĩnh   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143394 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1521Nguyễn Thị Lý17/08/1987  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143393 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1522Trần Thị Thúy Mơ11/02/1987  Quảng Bình   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143392 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1523Hoàng Thị Ngân12/01/1985   Nghệ An   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143391 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1524Ngô Thị Kim Ngân19/08/1985  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143390 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1525Đặng Nguyễn Khánh Ngọc26/11/1987  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143389 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1526Nguyễn Bích Ngọc27/09/1987  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143388 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1527Nguyễn Thị Phương Ngọc07/08/1985  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143387 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1528Hà Thị Hồng Nhung16/03/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143386 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1529Lê Thị Thùy Oanh18/06/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143385 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1530Nguyễn Thị Thu Phương02/11/1987  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143384 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1531Võ Thị Lan Phương17/08/1987  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143383 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1532Lê Hoàng Phú27/03/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143382 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1533Phùng Xuân Phúc10/10/1987  Hà Tây   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143381 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1534Nguyễn Thị Phụng07/09/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143380 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1535Phan Ân Ri07/10/1987  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143379 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1536Võ Thị Tâm10/04/1986  Quảng Bình   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143378 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1537Nguyễn Thị Tình20/06/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143377 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1538Trần Thị Cẩm Tín17/10/1985  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143376 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1539Nguyễn Thị Hoài Thương10/02/1987  Nghệ An   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143375 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1540Nguyễn Phương Thảo27/12/1985  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143374 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1541Trần Thị Nguyên Thảo04/09/1987  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143373 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1541Nguyễn Thị Thái Bình05/09/1986  Hà Tĩnh   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143403 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1542Phạm Thị Kim Chung10/08/1987  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143402 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1542Trần Thị Phương Thanh27/07/1987  Nghệ Tĩnh   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143372 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1543Trương Thị Thắm14/02/1987  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143371 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1543Trịnh Thị Kim Dung08/12/1986  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143401 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1544Nguyễn Thị Thúy24/09/1985  Nghệ An   CKT1_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143370 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1545Nguyễn Thị Kim Vương29/05/1986  Quảng Ngãi   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143369 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1546Phạm Thị Bích Vân27/02/1987  Đà Nẵng   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143368 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1547Nguyễn Thị Vinh20/11/1985  Nghệ An   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143367 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1548Lê Văn Tùng Vũ31/03/1984  Quảng Nam   CKT1_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143366 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1549Đinh Thị Kim Anh10/03/1986  Hà Tĩnh   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143365 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1550Phạm Thị Anh19/11/1982  Nghệ An   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143364 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1551Đặng Thị Chính12/08/1987  Thanh Hoá   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143363 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1552Dương Thị Thùy Chinh03/02/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143362 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1553Bùi Thị Giang06/08/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143361 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1554Nguyễn Thị Hưng20/10/1986  Nghệ An   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143360 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1555Huỳnh Thị Minh Hải23/09/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143359 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1556Phan Thị Thu Hiền25/02/1985  Nghệ An   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143358 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1557Trương Thị Mỹ Hiền30/11/1984  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143357 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1558Mai Thị Kế20/09/1987  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143356 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1559Phạm Thị Ngọc Lành04/04/1987  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143355 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1560Phạm Thành Lam08/09/1986  Nghệ An   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143354 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1561Võ Thị Lệ02/02/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA143353 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1562Nguyễn Thị Liên24/04/1986  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143352 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1563Võ Thị Linh10/05/1987  Gia Lai   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143351 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1564Nguyễn Thị Quỳnh Mơ02/04/1985  Thừa Thiên - Huế   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143350 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1565Dương Thị Thanh Nga12/11/1987  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143349 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1566Đặng Văn Nghị08/03/1986  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143348 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1567Bùi Thị Minh Nguyệt10/10/1986  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143347 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1568Võ Thị Thu Nhi10/07/1987  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143346 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1569Phan Thị Ngọc Nhung12/02/1987  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143345 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1570Trần Thị Nhung15/10/1985  Hà Tĩnh   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143344 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1571Đoàn Thị Hàn Ny04/05/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143343 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1572Hồ Thị Mỹ Phương18/05/1987  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143342 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1573Huỳnh Thị Phụng16/09/1986  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143341 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1574Lê Hữu Sơn20/06/1986  Hà Tĩnh   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143340 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1575Nguyễn Thị Tâm22/08/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143339 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1576Võ Thị Tịnh Tâm03/07/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143338 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1577Nguyễn Thị Tình16/08/1987  Phú Yên   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143337 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1578Lê Thị Thương10/06/1986  Thanh Hoá   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143336 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1579Ngọ Xuân Thanh03/08/1987  Đăk Lăk   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143335 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1580Lê Thị Thu Thẩm02/12/1987  Phú Yên   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143334 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1581Phạm Thị Hà Thu17/02/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143333 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1582Đỗ Thị Minh Thùy10/07/1985  Quảng Ngãi   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143332 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1583Hoàng Thị Quỳnh Trâm08/03/1987  Quảng Trị   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143331 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1584Lê Thị Bích Trâm29/08/1986  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143330 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1585Nguyễn Hồng Hằng Trông16/02/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143329 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1586Văn Thị Hương Trâm09/12/1986  Hà Tĩnh   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143328 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1587Lê Thị Thục Trinh08/01/1987  Đà Nẵng   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143327 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1588Nguyễn Thị Vân13/07/1985  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143326 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1589Phạm Thị Cẩm Vân17/06/1986  Quảng Nam   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143325 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1590Phạm Thị Thanh Yến14/10/1986  Quảng Ngãi   CKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143324 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1591Nguyễn Thị Bình02/10/1987  Thừa Thiên - Huế   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143323 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1592Phạm Thị Danh10/04/1986  Nghệ An   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143322 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1593Nguyễn Thùy Dương29/03/1986  Hà Nội   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143321 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1594Phạm Thị Hồng Hà18/06/1986  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143320 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1595Bùi Xuân Hải14/05/1986  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143319 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1596Nguyễn Thị Lệ Hằng13/01/1986  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143318 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1597Trần Thị Hồng12/06/1985  Quảng Bình   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143317 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1598Trần Thị Thanh Hạnh18/01/1986  Hà Tĩnh   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143316 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1599Võ Thị Hạnh28/06/1987  Quảng Trị   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143315 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1600Phan Thị Mỹ Hòa25/10/1985  Quảng Trị   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143314 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1601Phạm Thị Kim Huế04/12/1986  Quảng Bình   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143313 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1602Hồ Diệu Kim10/02/1987  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143312 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1603Đặng Thị Ngọc Lực22/05/1987  Bình Định   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143311 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1604Trần Thị Kim Lên06/08/1985  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143310 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1605Nguyễn Thị Li Li01/09/1986  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143309 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1606Nguyễn Văn Luận09/01/1985  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143308 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1607Nguyễn Thị Lý18/01/1986  Quảng Trị   CKT3_05KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA143307 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1608Trương Thị Thanh Mỹ30/03/1987  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143306 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1609Đặng Thị Na12/06/1985  Nghệ An   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143305 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1610Nguyễn Thị Nga08/01/1986  Nghệ An   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143304 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1611Mạc Thị Thu Nguyệt28/06/1986  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143302 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1612Phạm Thị Nhớ20/10/1987  Bình Định   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143301 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1613Trương Thị Phương09/10/1987  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143100 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1614Nguyễn Lý Thục Nhi20/10/1987  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143642 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1615Huỳnh Thị Phúc12/08/1986  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143099 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1616Lê Thị Bảo Quyên24/03/1987  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143098 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1617Đồng Thị Quý15/07/1987  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143097 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1618Huỳnh Thị Quý20/02/1984  Thừa Thiên - Huế   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143096 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1619Lê Thị Chiêu Sa16/12/1986  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143095 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1620Trương Thái Sơn06/07/1984  Quảng Trị   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143094 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1621Đào Thị Thắm23/08/1985  Nghệ An   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143093 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1622Lê Thanh Thiện23/09/1986  Quảng Trị   CKT3_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143092 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1623Lương Thị Hoài Thu25/09/1986  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143091 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1624Trần Thị Thu Thủy07/06/1986  Quảng Trị   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143090 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1625Trần Thị Phước Trang08/10/1986  Đà Nẵng   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143089 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1626Trần Văn Thuấn24/11/1980  Quảng Nam   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143088 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1627Thái Thị Yến17/12/1986  Nghệ An   CKT3_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143087 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1628Nguyễn Thị Lan Anh20/07/1985  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143086 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1629Nguyễn Thị Ngọc Anh15/04/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143085 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1630Nguyễn Xuân Anh06/06/1985  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143084 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1631Lê Ngô Thị Kim Dung07/05/1985  Quảng Ngãi   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143083 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1632Lê Bật Hướng07/07/1986  Thanh Hóa   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143082 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1633Hoàng Thị Hà06/05/1986  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143081 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1634Huỳnh Thị Kim Hồng29/11/1987  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143080 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1635Nguyễn Thị Hiền18/06/1986  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143079 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1636Nguyễn Thị Hiền10/04/1987  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143078 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1637Phạm Thị Hoa02/01/1986  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143077 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1638Trần Thị Thùy La02/02/1987  Đăk Lăk   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143076 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1639Trần Thị Liên02/02/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143075 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1640Nguyễn Thị Linh17/07/1986  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143074 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1641Nguyễn Thị Mỹ Linh01/02/1986  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143073 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1642Trần Thị Nữa22/04/1986  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143072 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1643Phạm Thị Nga20/12/1985  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143071 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1644Nguyễn Thị Phương Ngọc06/10/1987  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143070 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1645Nguyễn Thị Hạnh Nguyên01/08/1987  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143069 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1646Phan Thị Nhàng10/11/1985  Thừa Thiên - Huế   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143068 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1647Nguyễn Thị Kiều Nhang12/05/1985  Quảng Trị   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143067 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1648Phạm Thị Thúy Nhi26/08/1987  Quảng Ngãi   CKT4_05KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA143066 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1649Lê Thị Nhuần17/09/1987  Thái Bình   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143065 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1650Lê Thị Nhung20/09/1985  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143064 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1651Nguyễn Thị Phước01/05/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143063 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1652Lê Thị Lan Phương04/03/1986  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143062 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1653Nguyễn Thị Hồng Phúc04/04/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143061 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1654Nguyễn Thị Quỳnh16/09/1987  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143060 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1655Phan Thị Sương05/12/1987  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143059 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1656Đinh Thị Thương20/08/1986  Hà Tĩnh   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143058 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1657Nguyễn Thị Thương09/09/1985  Nghệ An   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143057 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1658Châu Thị Thảo08/09/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143056 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1659Bùi Thị Thắm26/04/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143055 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1660Nguyễn Đình Thắng10/03/1986  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143054 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1661Huỳnh Thị Hương Thu28/08/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143053 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1662Nguyễn Thị Thu17/06/1987  Quảng Bình   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143052 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1663Nguyễn Thị Thủy21/04/1987  Hà Tĩnh   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143051 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1664Nguyễn Thị Thanh Thủy04/07/1987  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143050 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1665Phan Thị Thủy27/03/1987  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143049 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1666Vũ Thị Thủy10/11/1985  Thanh Hóa   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143048 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1667Đỗ Thị Trang02/12/1985  Thái Bình   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143047 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1668Lê Thị Thanh Trang26/07/1987  Bình Định   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143046 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1669Đặng Thị Tú Trinh20/03/1987  Đà Nẵng   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143045 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1670Hồ Sĩ Trực06/05/1986  Quảng Trị   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143044 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1671Vũ Thị Tuyền04/10/1987  Hải Dương   CKT4_05KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA143043 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1672Nguyễn Thị Hải Uyên22/08/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143042 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1673Lê Thị   Vĩnh20/12/1986  Quảng Nam   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143041 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1674Dương Thị Xoan04/03/1987  Hà Tĩnh   CKT4_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143040 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1675Ngô Lê Vân Anh12/12/1987  Liên Xô   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143039 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1676Nguyễn Thị Kim Anh18/05/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143038 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1677Mai Thị Kim Ánh15/01/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143037 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1678Nguyễn Thị Anh Diệp02/09/1986  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143035 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1679Lê Thị Phương Dung12/06/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143034 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1680Trần Thị Cẩm Chi26/12/1985  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143036 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1681Đỗ Thị Hồng Duyên20/09/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143033 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1682Phan Bạch Duyên18/02/1986  Quảng Ngãi   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143032 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1683Nguyễn Thị Thu Hằng20/04/1986  Gia Lai   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143031 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1684Nguyễn Thị Thu Hằng25/07/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143030 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1685Hồ Thị Hiên17/12/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143029 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1686Nguyễn Thị Hoài15/09/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143028 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1687Võ Thị Thu Hoài20/10/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143027 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1688Phạm Thị Hoanh22/05/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143026 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1689Hoàng Ngọc Thiện Khánh19/10/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143025 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1690Võ Văn Khoa10/06/1986  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143024 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1691Hoàng Thị Lệ22/12/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143023 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1692Phan Thị Cẩm Lệ15/04/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143022 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1693Lê Thị Bích Liên20/05/1986  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143021 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1694Võ Thị Lý25/03/1987  Quảng Trị   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143020 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1695Nguyễn Mão11/03/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143019 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1696Trần Thị Mận30/03/1987  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143018 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1697Hoàng Thị Minh17/06/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143017 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1698Nguyễn Thị Na06/02/1987  Thừa Thiên - Huế   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143016 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1699Lý Thị Tố Nghĩa21/07/1987  Quảng Ngãi   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143015 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1700Nguyễn Thị Nhung31/01/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143014 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1701Nguyễn Thị Mỹ Nhung08/12/1986  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143013 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1702Phan Thị Hồng Nhung01/04/1985  Hà Tĩnh   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143012 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1703Nguyễn Thị Hoàng Oanh18/02/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143011 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1704Nguyễn Thị Lê Phương20/03/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143010 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1705Phạm Thị Phương24/11/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143009 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1706Ngô Thị Anh Phượng24/06/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143008 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1707Nguyễn Thị Vũ Phượng11/11/1986  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143007 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1708Nguyễn Thị Quế23/01/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143006 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1709Nguyễn Thị Lê Quyên09/09/1987  Hà Tĩnh   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143005 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1710Lê Thị Ngọc Quyền08/08/1986  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143004 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1711Lê Thị Sẵn10/02/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143003 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1712Võ Đức Minh Tâm01/01/1985  Thừa Thiên - Huế   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143002 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1713Nguyễn Thị Phương Tình22/03/1986  Quảng Trị   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143001 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1714Bùi Thị Vương Thảo09/09/1986  Quảng Ngãi   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143200 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1715Lê Thị Thảo05/09/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143199 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1716Nguyễn Thị Phương Thảo05/06/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143198 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1717Võ Lý Đại Thắng29/09/1984  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143197 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1718Nguyễn Thị Huyền Thông19/02/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143196 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1719Đinh Thị Hoài Thu25/01/1985  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143195 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1720Đặng Thị Mai Thuân30/04/1986  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143194 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1721Trịnh Thị Thanh Thủy18/10/1987  Đăk Lăk   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143193 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1722Trần Thị Kim Thùy17/08/1986  Nghệ An   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143192 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1723Huỳnh Thị Thiên Trang09/11/1987  Gia Lai   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143191 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1724Lê Thị Hiền Trang16/10/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143190 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1725Lê Thanh Tùng11/12/1987  Bình Định   CKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143189 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1726Nguyễn Thị Mộng Tuyền24/06/1986  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143188 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1727Phan Thị Hồng Tuyến20/06/1987  Quảng Nam   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143187 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1728Huỳnh Thị Thanh Vân27/07/1987  Đà Nẵng   CKT5_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143186 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1729Hà Thị Duy Ái27/10/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143185 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1730Hồ Thị Cảm15/03/1986  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143184 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1731Nguyễn Thị Như Cẩm16/12/1986  Gia Lai   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143183 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1732Nguyễn Thị Chi15/06/1987  Hòa Bình   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143182 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1733Bùi Thị Xuân Diệu30/04/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143181 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1734Lê Thị Hoàng Diệu26/10/1985  Thừa Thiên - Huế   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143180 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1735Nguyễn Hoàng Xuân Diệu01/05/1987  Quảng Bình   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143179 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1736Nguyễn Thị Giang22/02/1984  Nghệ An   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143178 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1737Trần Thị Linh Giang01/06/1987  Đắk Lắk   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143177 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1738Phan Xuân Giao22/12/1986  Hà Tĩnh   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143176 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1739Trần Thị Bích Hồng26/11/1987  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143175 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1740Bùi Thị Thanh Hiền10/05/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143174 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1741Mai Thị Thu Hiền12/11/1985  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143173 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1742Nguyễn Thị Mỹ Hiền20/04/1986  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143172 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1743Trần Thị Hiền04/10/1984  Đắk Lắk   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143171 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1744Nguyễn Thị Thanh Hoa16/11/1986  Nghệ An   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143170 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1745Trần Văn Hùng10/10/1985  Quảng Bình   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143169 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1746Trần Thị Minh Huyền11/05/1986  Quảng Bình   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143168 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1747Nguyễn Đoàn Trúc Lê02/04/1987  Bình Định   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143167 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1748Phan Thị Liên29/09/1987  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143166 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1749Trần Thị Liêu20/02/1987  Quảng Ngãi   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143165 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1750Nguyễn Thị Vũ Linh01/03/1987  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143164 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1751Nguyễn Thị Linh08/09/1985  Nghệ An   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143163 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1752Võ Luân18/04/1987  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143162 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1753Trương Dương Nữ Trà My22/12/1987  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143161 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1754Nguyễn Thị Xuân Mỹ08/04/1987  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143160 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1755Cao Thị Thanh Nga02/07/1987  Thanh Hóa   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143159 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1756Trần Thị Ngân03/10/1986  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143158 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1757Nguyễn Hồng Ngọc24/08/1986  Quảng Bình   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143157 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1758Hoàng Thị Ái Nhi29/04/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143156 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1759Nguyễn Thị Nhung12/04/1986  Nghệ An   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143155 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1760Trần Cao Kim Oanh01/01/1985  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143154 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1761Phạm Thị Phương30/10/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143152 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1762Lê Thị Hà Quyên17/04/1987  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143151 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1763Nguyễn Thị Lệ Quyên06/06/1985  Nghệ An   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143150 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1764Đào Ngọc Quyền07/05/1986  Hà Tĩnh   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143149 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1765Đặng Thị Sa02/02/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143148 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1766Nguyễn Thị Sen31/07/1985  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143147 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1767Đào Thị Thanh Tâm08/04/1987  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143146 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1768Trần Nguyễn Liên Thảo11/06/1987  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143144 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1769Nguyễn Thị Thanh Thảo20/04/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143145 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1770Nguyễn Thị Phương Thanh30/11/1986  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143143 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1771Đỗ Thị Thủy10/06/1985  Quảng Ngãi   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143142 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1772Dương Thị Thanh Thúy26/09/1987  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143141 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1773Trần Vinh Tiến24/08/1987  Quảng Bình   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143140 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1774Nguyễn Thị Hồng Trang08/04/1986  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143139 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1775Tăng Thị Huyền Trang06/04/1987  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143138 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1776Trần Thị Trang15/10/1986  Quảng Bình   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143137 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1777Đặng Quang Trung22/09/1986  Quảng Trị   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA143136 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1778Trần Thị Ánh Tuyền15/02/1986  Thừa Thiên - Huế   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143135 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1779Huỳnh Thị Bảo Uyên19/08/1987  Bình Định   CKT6_05KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA143134 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1780Lê Thị Thanh Vân28/04/1985  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143133 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1781Trần Thị Hồng Vân19/12/1986  Nam Hà   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143132 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1782Lương Thị Hải Yến29/06/1987   Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143131 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1783Nguyễn Thị Yến21/11/1987  Quảng Nam   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143130 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1784Đoàn Văn Tâm16/03/1984  Thanh Hóa   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143129 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1785Nguyễn Thị Thanh Thủy25/11/1986  Đà Nẵng   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143128 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
1786Nguyễn Thị Thu Phương31/01/1987  Bình Định   CKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA143153 146/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008