Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
5070Võ Thị Chi Điểm20/10/1997Bình ĐịnhK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5070 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5071Phạm Thị Hồng Diệu06/11/1998Thừa Thiên HuếK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5071 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5072Trần Thị Diệu06/02/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5072 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5073Nguyễn Thị Hạnh Dung25/09/1998Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5073 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5074Đinh Thị Phương Dung20/09/1998Đà NẵngK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5074 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5075Nguyễn Thị Trà Giang18/05/1997Đăk LăkK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5075 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5076Nguyễn Kim Thúy Hà05/09/1999Đà NẵngK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5076 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5077Lương Hữu Hải16/08/1998Quảng NgãiK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5077 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5078Nguyễn Thị Lệ Hằng20/03/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5078 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5079Trương Thị Hạnh10/04/1991Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5079 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5080Nguyễn Thị Mai Hiền20/08/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5080 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5081Siu H'Pơm23/10/1997Gia LaiK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5081 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5082Đặng Sỹ Hùng19/06/1999Quảng TrịK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5082 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5083Thái Thị Mỹ Huyền04/02/1998Hà TĩnhK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5083 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5084Nguyễn Đỗ Ngọc Huyền24/11/1998Thừa Thiên HuếK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5084 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5085Nguyễn Thị Kiều02/08/1998Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5085 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5086Trần Quang Linh11/10/1999Quảng TrịK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5086 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5087Nguyễn Xuân Nam17/10/1998Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5087 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5088Nguyễn Thị Kim Ngân16/05/1998Đà NẵngK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5088 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5089Nguyễn Thủy Ngân20/10/1999Quảng NgãiK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5089 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5090Đỗ Thị Tú Nhi04/08/1997Bình ĐịnhK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5090 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5091Nguyễn Đình Nhớ02/11/1998Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5091 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5092Hồ Thị Tuyết Nhung22/05/1998Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5092 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5093Nguyễn Thị Nhung22/10/1998Quảng NgãiK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5093 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5094Lê Thị Phúc06/01/1997Đà NẵngK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5094 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5095Đồng Thị Minh Thảo26/10/1996 Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5095 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5096Nguyễn Thị Thanh Thảo23/12/1998Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5096 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5097Võ Hồng Thiên21/06/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5097 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5098Trần Thị Lệ Thùy27/09/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5098 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5099Lê Thị Cẩm Tiên07/02/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5099 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5100Trần Vũ Tuyền26/03/1999Quảng NamK30H1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5100 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5101Lê Thị Phương Ánh08/03/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5101 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5102Trương Thị Thùy Dung03/02/1999 Đà NẵngK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5102 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5103Phạm Thị Dung10/09/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5103 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5104Huỳnh Trần Vân Hạ22/01/1998 Đà NẵngK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5104 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5105Phạm Thị Mỷ Hảo18/10/1999Quảng NgãiK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5105 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5106Đinh Hậu26/09/1999Quảng NgãiK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5106 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5107Nguyễn Lê Minh Hiền03/04/1998 Đà NẵngK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5107 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5108Lê Thị Kim Hoa27/03/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5108 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5109Lương Thị Hoa14/06/1999Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5109 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5110Nguyễn Thị Thanh Hồng08/10/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5110 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5111Đỗ Lan Hương05/01/1998Thái BìnhK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5111 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5112Nguyễn Thị Thu Hương28/06/1998Quảng NgãiK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5112 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5113Nguyễn Thị Thu Huyền20/07/1995Quảng BìnhK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5113 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5114Nguyễn Thị Lanh23/07/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5114 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5115Phan Thị Pha Lê04/03/1999Quảng TrịK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5115 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5116Phạm Thanh Mai20/02/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5116 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5117Huỳnh Thị Diễm My14/08/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5117 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5118Trần Xuân Nhàn06/03/1999Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5118 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5119Hồ Thị Mỹ Như12/01/1997 Đà NẵngK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5119 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5120Lê Thị Thùy Phương09/09/1999Đắk LắkK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5120 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5121Trần Thị Phượng01/07/1999Quảng NgãiK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5121 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5122Đinh Thiên Quang21/08/1999Quảng NgãiK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5122 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5123Lưu Thị Thu Sương06/07/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5123 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5124Trần Thị Thu Thủy17/11/1998Quảng TrịK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5124 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5125Lê Thị Tiên21/09/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5125 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5126Hồ Ngọc Toàn18/07/1997Đắk LắkK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5126 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5127Nguyễn Thị Tùng22/08/1998Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5127 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5128Đoàn Thị Tuyết23/01/1999Quảng TrịK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5128 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5129Đỗ Văn Ửng12/02/1997Quảng NamK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5129 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5130Trần Thu Uyên03/03/1999Bình ĐịnhK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5130 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5131Lê Thị Mỹ Linh09/02/1999Quảng NgãiK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5131 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5132Đinh Thị Như Ý01/04/1998 Đà NẵngK30 H2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5132 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5133Bùi Thị Minh Anh08/07/1998Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5133 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5134Bùi Văn Chinh02/11/1998Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5134 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5135Hồ Minh Dũng10/03/1998Quảng NgãiK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5135 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5136Doãn Bá Hiệp27/12/1996ĐắkLắkK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5136 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5137Nguyễn Thị Yến Khoa16/05/1997Quảng TrịK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5137 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5138Nguyễn Thị Lên03/04/1999Bình ĐịnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5138 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5139Đỗ Thanh Lịch09/04/1998Bình ĐịnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5139 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5140Đặng Thị Khánh Liên17/07/1998Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5140 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5141Hồ Thị Mỹ Linh10/03/1998Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5141 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5142Huỳnh Thị Ngọc Luyến23/10/1998Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5142 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5143Nguyễn Thị Hải Ly30/11/1996Đăk LăkK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5143 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5144Hà Hoài Nam15/06/1993Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5144 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5145Huỳnh Thị Ánh Nga17/05/1999Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5145 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5146Văn Thị Thảo Nhi03/01/1999Quảng TrịK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5146 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5147Nguyễn Thị Nhi13/04/1999Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5147 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5148Lê Thị Cẩm Nhung16/08/1998Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5148 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5149Nguyễn Thị Niềm21/03/1998Quảng TrịK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5149 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5150Phạm Thị Phước26/06/1998Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5150 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5151Nguyễn Hải Quỳnh01/02/1999Đà NẵngK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5151 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5152Hoàng Thị Sáu20/07/1998Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5152 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5153Trần Thị Diễm Sương15/11/1997Đà NẵngK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5153 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5154Đặng Thị Kim Thanh19/02/1997Nghệ AnK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5154 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5155Phạm Thị Thảo10/08/1999Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5155 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5156Đặng Thị Thu Thảo21/02/1998Đà NẵngK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5156 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5157Nguyễn Phúc Thu Thảo26/10/1996Thừa Thiên HuếK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5157 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5158Hà Thị Anh Thư24/08/1999Bình ĐịnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5158 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5159Nguyễn Thị Toàn15/10/1996Quảng NamK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5159 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5160Nguyễn Thị Trang08/03/1998Nghệ AnK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5160 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5161Hồ Thị Phương Trinh21/06/1999Đà NẵngK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5161 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5162Nguyễn Ngọc Văn21/02/1996Gia LaiK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5162 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5163Bùi Thị Tường Vi08/12/1998Thừa Thiên HuếK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5163 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5164Nguyễn Thị Vinh14/09/1998Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5164 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5165Phạm Thị Yến12/12/1998Quảng BìnhK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5165 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5166Lê Thị Quỳnh Trang21/11/1996Gia LaiK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5166 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5167Nguyễn Thị Yến Nhi27/11/1995Quảng TrịK30 H3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5167 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5168Nguyễn Thị Lan19/11/1997Nghệ AnK19Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5168 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5169Thái Thị Thanh Hòa28/08/1996Hà TĩnhK14Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5169 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5170Nguyễn Thị Thanh Tâm13/04/1998Quảng NamK24AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5170 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5171Ngô Thủy Tiên16/10/1998Quảng BìnhK24AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5171 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5172Trương Thị Quỳnh Như03/12/1997Quảng TrịK17A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5172 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5173Hoàng Thị Ngọc Anh22/11/1999Quảng TrịK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5173 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5174Đặng Thị Ngọc Ánh29/05/1998Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5174 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5175Lưu Thị Hà17/05/1999Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5175 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5176Võ Thị Thu Hiền01/03/1998Quảng TrịK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5176 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5177Bùi Thị Hội10/09/1998Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5177 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5178Nguyễn Thị Minh Khuê05/05/1999Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5178 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5179Phan Thị Diệu Ly06/05/1998Quảng TrịK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5179 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5180Nguyễn Thị Như Lý06/03/1998Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5180 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5181Đỗ Thị Tuyết Mai05/02/1999Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5181 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5182Nguyễn Thị Mai27/09/1998Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5182 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5183Trần Thị Hạ Miên20/06/1998Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5183 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5184Phạm Thị Ngọc Min12/04/1999Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5184 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5185Nguyễn Thị Trà My20/03/1999Quảng TrịK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5185 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5186Đàm Thị Nga25/09/1996Quảng BìnhK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5186 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5187Nguyễn Thị Nhân15/04/1998Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5187 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5188Võ Thị Phượng04/03/1995Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5188 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5189Khấu Thị Quy18/10/1997Quảng NamK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5189 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5190Cao Thị Thơm23/06/1998Quảng BìnhK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5190 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5191Trần Thị Trang04/03/1999Bình ĐịnhK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5191 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5192Lê Thị Hải Yến25/05/1998Quảng TrịK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5192 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5193Nguyễn Thị Viết Trâm09/06/1998Đắk LắkK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5193 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5194Nguyễn Thị Bích10/06/1998Nghệ AnK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5194 657/QĐ-KTKH 06/09/2018
5195Nguyễn Thị Hoa08/08/1996Quảng BìnhK20A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5195 657/QĐ-KTKH 06/09/2018