Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
5196Lưu Thị Quỳnh Anh30/01/1999Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5196 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5197Hồ Thị Ngọc Anh22/02/1998Thừa Thiên HuếK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5197 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5198Trương Thị Kim Chung16/05/1999Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5198 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5199Hoàng Thị Hà02/09/1999Quảng TrịK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5199 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5200Trần Ngọc Hân14/04/1998Bình ĐịnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5200 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5201Nguyễn Thị Mỹ Hằng16/10/1997Thừa Thiên HuếK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5201 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5202Lê Thị Nguyệt Hằng01/01/1999Thừa Thiên HuếK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5202 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5203Nguyễn Thị Tố Hằng08/09/1999Quảng BìnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5203 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5204Phan Huỳnh Lệ Hằng03/02/1999Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5204 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5205Trần Thị Tuyết Hoa03/07/1998 Bình ĐịnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5205 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5206Nguyễn Thị Minh Huệ25/01/1996Quảng TrịK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5206 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5207Lương Bảo Hưng20/08/1998Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5207 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5208Lê Thị Thu Hương10/01/1999 Nghệ AnK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5208 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5209Hoàng Duy Khánh28/04/1999Quảng BìnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5209 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5210Nguyễn Thị Ngọc Lan29/11/1999Quảng BìnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5210 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5211Lê Thị Thùy Lan02/05/1999Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5211 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5212Lê Thị Lệ16/12/1999Quảng BìnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5212 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5213Nguyễn Đức Nhật Lệ01/01/1999Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5213 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5214Tạ Hồng Tân Linh30/10/1999Thừa Thiên HuếK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5214 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5215Hồ Thị Mỹ Linh21/09/1999Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5215 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5216Trần Thị Diệu Ly14/11/1999Quảng TrịK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5216 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5217Phạm Quang Minh26/08/1999Gia LaiK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5217 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5218Đặng Thị Diệu My10/04/1999Bình ĐịnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5218 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5219Phạm Thị Mỹ14/04/1999Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5219 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5220Hoàng Thị Thanh Nga20/07/1999Quảng BìnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5220 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5221Nguyễn Lê Thảo Nguyên31/08/1999Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5221 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5222Nguyễn Thị Kim Phụng17/10/1997Thừa Thiên HuếK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5222 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5223Trần Thị Mỹ Phượng09/08/1997Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5223 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5224Bùi Thị Như Quỳnh08/01/1999Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5224 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5225Trần Thị Lệ Thành22/08/1998Quảng BìnhK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5225 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5226Trần Thị Thạch Thảo10/04/1998Quảng TrịK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5226 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5227Trần Anh Thi18/02/1999Quảng TrịK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5227 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5228Đặng Hoàng Công Thuận22/02/1998 Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5228 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5229Trần Thị Thương24/01/1997Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5229 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5230Nguyễn Thị Thu Thuỷ07/09/1999Đăk LăkK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5230 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5231Nguyễn Thị Ái Thuyền06/01/1998Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5231 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5232Nguyễn Thị Thủy Tiên10/05/1999Quảng TrịK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5232 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5233Lê Tấn Tiến22/12/1999 Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5233 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5234Lê Lương Phương Trinh08/09/1999 Đà NẵngK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5234 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5235Vũ Tường Vy20/03/1997Quảng NamK32A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5235 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5236Lê Thị Ny14/09/1999Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5236 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5237Nguyễn Thị Vân Anh23/03/1999Quảng TrịK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5237 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5238Hà Thị Kim Chi26/09/1999Thừa Thiên HuếK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5238 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5239Trần Thị Thùy Dung26/01/1998 Hà TĩnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5239 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5240Phạm Thị Thanh Hằng08/01/1998 Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5240 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5241Huỳnh Thị Ngọc Hằng11/08/1999Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5241 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5242Đặng Thị Hiền05/03/1998Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5242 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5243Nguyễn Thị Hoa15/03/1994 Nghệ AnK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5243 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5244Nguyễn Thị Huệ02/01/2000Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5244 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5245Hà Thị Thu Hương28/02/1999Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5245 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5246Võ Lê Thị Hồng Hương10/02/1998Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5246 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5247Trần Thị Thu Huyền28/07/1998Hà TĩnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5247 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5248Phạm Thị Thúy Kiều17/04/1999Bình ĐịnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5248 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5249Lê Thị Hoàng Linh12/10/1998Thừa Thiên HuếK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5249 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5250Nguyễn Duy Long10/10/1998Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5250 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5251Nguyễn Văn Mãn02/11/1997Quảng NgãiK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5251 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5252Võ Thị Nê02/04/1999Thừa Thiên HuếK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5252 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5253Phan Thị Ngọc06/11/1999Bình ĐịnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5253 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5254Hà Thị Yến Nhi01/06/1999Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5254 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5255Lê Thị Diễm Quyên28/04/2000Quảng NgãiK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5255 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5256Lương Thị Thúy Quỳnh10/10/1999Quảng NgãiK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5256 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5257Trần Thị Hải Thành28/09/1998Quảng BìnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5257 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5258Lương Thị Thương01/04/1999Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5258 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5259Lê Thị Thu Thủy29/04/2000Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5259 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5260Dư Thị Mỹ Trà29/07/1997Quảng BìnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5260 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5261Huỳnh Thị Ngọc Trâm26/01/1999Quảng NamK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5261 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5262Nguyễn Thị Trâm06/11/1998Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5262 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5263Lê Thị Dương Trân03/10/1999Quảng TrịK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5263 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5264Đào Thanh Trang08/06/1999Quảng TrịK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5264 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5265Đặng Nhật Trường28/05/1999 Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5265 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5266Đặng Công Huy Tưởng06/04/1998 Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5266 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5267Nguyễn Thị Mỹ Uyên28/08/1999 Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5267 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5268Nguyễn Thanh Viễn14/08/1998 Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5268 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5269Ngô Hoàng Yến25/01/1998Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5269 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5270Rơ Châm Xuân03/02/1997Gia LaiK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5270 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5271Trương Thị Kiều Giang13/02/1998Thừa Thiên HuếK24BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5271 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5272Trịnh Thị Thanh Tâm22/03/1998 Quảng NamK24BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5272 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5273Đặng Thị Thúy07/09/1998Quảng NamK24BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5273 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5274Hoàng Nguyễn Thúy Vy15/01/1998Đăk LăkK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5274 863/QĐ-KTKH 12/12/2018
5275Ngô Thị Thanh Nhung29/09/1998Đà NẵngK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5275 863/QĐ-KTKH 12/12/2018