Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
5276Nguyễn Thị Vân Anh21/07/1998Quảng BìnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5276 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5277Nguyễn Thị Ánh14/01/1999Hà TĩnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5277 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5278Đặng Thị Hồng Ánh20/01/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5278 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5279Trần Thị Huyền Diệu15/05/1998Quảng NgãiK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5279 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5280Vũ Đinh Quỳnh Đức14/03/1998Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5280 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5281Trần Văn Đức18/02/1997Gia LaiK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5281 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5282Trần Thị Mỹ Dung15/02/1998Quảng BìnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5282 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5283Hoàng Thị Hạnh04/11/1999Hà TĩnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5283 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5284Cao Thị Hảo26/10/1999 Thừa Thiên HuếK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5284 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5285Bùi Xuân Hậu14/08/1998Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5285 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5286Nguyễn Nhật Hiếu04/12/1997Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5286 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5287Lã Thị Kim Hòa10/01/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5287 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5288Nguyễn Thị Thùy Hương08/01/1998Quảng BìnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5288 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5289Trần Thị Xuân Hương10/12/1999Quảng NgãiK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5289 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5290Vương Thị Huyền20/07/1999Hà TĩnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5290 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5291Võ Ngọc Quốc Khánh02/09/1997Quảng TrịK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5291 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5292Cao Thị Diễm Linh24/02/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5292 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5293Nguyễn Quang Linh12/11/1998Đà NẵngK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5293 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5294Nguyễn Thị Ngọc Loan07/12/1998Quảng BìnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5294 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5295Lê Thị Mơ18/05/1999 Thừa Thiên HuếK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5295 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5296Hồ Thị Na15/09/1999Quảng TrịK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5296 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5297Bùi Thị Thu Ngân27/06/1997Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5297 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5298Nguyễn Đình Ngọc03/11/1998Kon TumK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5298 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5299Bùi Thị Nguyên12/06/1999Đắk LắkK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5299 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5300Nay Y Nha20/12/1998Phú YênK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5300 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5301Trần Thị Hoài Phương30/08/1999Hà TĩnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5301 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5302Phạm Thị Phượng04/11/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5302 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5303Nguyễn Thị Mai Son10/12/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5303 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5304Ngô Mậu Sơn04/07/1997Quảng BìnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5304 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5305Nguyễn Thị Tuyết Sương06/04/1999Quảng NgãiK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5305 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5306Nguyễn Hồ Hoài Sương20/04/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5306 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5307Huỳnh Thị Tuệ Tâm26/09/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5307 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5308Đào Thị Thắm16/10/1995 Thừa Thiên HuếK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5308 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5309Huỳnh Tấn Thành27/04/1998Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5309 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5310Lê Thị Thảo01/05/1998Quảng BìnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5310 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5311Phạm Thị Thiết17/08/1999Thừa Thiên HuếK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5311 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5312Bhnướch Thị Thơ03/06/1999Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5312 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5313Phạm Minh Thuận04/10/1998Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5313 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5314Đặng Thị Thanh Thúy15/03/1999Đà NẵngK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5314 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5315Nguyễn Thị Thu Trang09/07/1999Hà TĩnhK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5315 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5316Cao Thị Vui20/11/1999 Thừa Thiên HuếK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5316 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5317Lê Thị Vi08/08/1998Quảng NamK33A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5317 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5318Nguyễn Thị Anh01/02/1999Hà TĩnhK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5318 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5319Lê Thị Hoài Bảo23/10/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5319 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5320Nguyễn Thiệu Đức25/09/1999Quảng TrịK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5320 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5321Trần Thị Mỹ Duyên13/08/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5321 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5322Lê Thị Hồng Duyên21/03/1999Thừa Thiên HuếK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5322 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5323Nguyễn Thị Trà Giang17/04/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5323 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5324Nguyễn Thị Xuân Hà30/06/1999Đà NẵngK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5324 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5325Nguyễn Thị Thu Hằng11/10/1999Quảng BìnhK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5325 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5326Trần Thị Hết10/04/1998Thừa Thiên HuếK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5326 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5327Phạm Thị Huệ02/10/1999Bà Rịa Vũng TàuK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5327 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5328Lê Hoàng Minh Khánh09/09/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5328 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5329Đinh Thị Lanh27/12/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5329 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5330Võ Thị Lệ22/04/1999Quảng NgãiK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5330 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5331Nguyễn Thị Thùy Linh14/07/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5331 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5332Nguyễn Thị Phương Loan08/03/1999Thừa Thiên HuếK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5332 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5333Nguyễn Thị Như Lụa09/03/1999Đà NẵngK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5333 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5334Phạm Thảo Ly12/10/1999 Kon TumK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5334 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5335Nguyễn Thị Na24/04/1999Quảng TrịK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5335 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5336Tạ Thị Hồng Nga13/07/1999Quảng BìnhK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5336 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5337Nguyễn Diệu Nga19/09/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5337 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5338Trần Thị Tú Oanh20/01/1998Quảng TrịK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5338 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5339Phan Thị Hồng Thắm05/02/1999Hà TĩnhK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5339 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5340Phạm Nguyễn Công Thắng22/12/1998Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5340 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5341Lê Thị Thanh14/11/1999Quảng TrịK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5341 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5342Phạm Thị Ngọc Thanh15/03/1998Đà NẵngK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5342 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5343Lê Thị Thu Thảo05/01/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5343 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5344Bùi Thị Thảo26/01/1998Quảng BìnhK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5344 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5345Nguyễn Minh Thư01/01/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5345 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5346Võ Thị Như Thủy20/02/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5346 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5347Nguyễn Thị Thu Thủy30/09/1999Đà NẵngK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5347 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5348Nguyễn Thị Toàn14/12/1999Thừa Thiên HuếK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5348 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5349Nguyễn Thị Ngọc Trâm21/07/1999Gia LaiK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5349 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5350Nguyễn Thị Hồng Trinh06/05/1999Quảng TrịK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5350 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5351Nguyễn Thị Truyện08/12/1999Quảng NgãiK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5351 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5352Lê Thị Thu Uyên19/11/1998Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5352 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5353Hoàng Thị Ý Vy05/11/1999Quảng NamK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5353 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5354Nguyễn Hoàng Yến Vy20/11/1999Đà NẵngK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5354 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5355Lê Thị Tường Vy03/01/1998Quảng NgãiK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5355 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5356Phạm Thị Hồng Hải14/10/1999Gia LaiK33A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5356 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5357Nguyễn Hữu Tài08/03/1997Gia LaiK30Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5357 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5358Trần Thị Phượng03/01/1998 Đắk LắkK28A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5358 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5359Hồ Thị Thúy Trinh05/02/1997ThừaThiên HuếK28A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5359 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5360Nguyễn Thị Ngọc An11/11/1998Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5360 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5361Phạm Hồng Anh19/11/1993Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5361 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5362Lê Đức Đồng28/02/1997Quảng TrịK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5362 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5363Võ Huỳnh Đức25/09/1997Đắk LắkK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5363 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5364Đỗ Thị Ngọc Dung06/01/1998Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5364 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5365Võ Thị Ánh Dung10/10/1999Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5365 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5366Lê Thị Hà10/06/1999Quảng BìnhK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5366 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5367Lê Thị Thu Hậu10/02/1997Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5367 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5368Tôn Đinh Nữ Minh Hiếu05/05/1998Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5368 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5369Lê Thị Hoài10/01/1998Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5369 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5370Nguyễn Thị Hương04/07/1999Gia LaiK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5370 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5371Đoàn Quang Huy26/03/1996Thừa Thiên HuếK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5371 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5372Thái Quang Huy17/08/1998Quảng TrịK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5372 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5373Nguyễn Khánh15/09/1996Quảng TrịK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5373 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5374Lê Thị Lanh22/03/1999Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5374 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5375Thân Thị Lành05/05/1999Hà TĩnhK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5375 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5376Trần Thị Na05/06/1997Quảng TrịK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5376 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5377Nguyễn Thị Thúy Ngân14/09/1998Kon TumK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5377 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5378Trần Thị Diễm Ngọc01/01/1998Quảng NgãiK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5378 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5379Hoàng Thị Thảo Nguyên16/11/1998Quảng TrịK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5379 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5380Đỗ Thị Ý Nhi09/08/1999Thừa Thiên HuếK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5380 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5381Ngô Thị Phúc10/10/1999Quảng NgãiK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5381 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5382Lâm Uyên Phương22/09/1999Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5382 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5383Trương Thị Tố Quyên03/04/1999Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5383 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5384Trần Thị Mai Quỳnh12/12/1998Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5384 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5385Lê Thị Hồng Sang01/06/1999Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5385 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5386Trương Đình Xuân Tâm19/06/1998 Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5386 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5387Đặng Thị Thanh Thanh06/12/1999Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5387 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5388Nguyễn Thị Kim Thạnh09/05/1999Đà NẵngK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5388 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5389Lê Thị Mỹ Thuận10/12/1999Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5389 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5390Trần Thị Ngọc Trâm14/05/1998 Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5390 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5391Nguyễn Mai Tuyết Trinh01/09/1998Đắk LắkK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5391 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5392Nguyễn Thị Mai Tuyền09/08/1998Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5392 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5393Đặng Ngọc Trường Vân10/03/1998 Thừa Thiên HuếK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5393 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5394Lê Phước Văn04/02/1997Quảng NamK34AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5394 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5395Nguyễn Thị Tâm15/08/1999Hà TĩnhK32A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5395 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5396Nguyễn Lê Duy20/11/1997Quảng TrịK18A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5396 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5397Lê Thị Thuyết24/01/1998Quảng TrịK24BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5397 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5398Hồ Thị Minh Hiếu21/10/1998Quảng TrịK24AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5398 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5399Văn Bình Nguyên Bích23/07/1999Đà NẵngK31Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5399 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5400Trương Thị Yến Nhi26/12/1998Quảng NamK28A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5400 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5401Đặng Thị Duyên16/10/1997Hà TĩnhK28A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5401 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5402Đoàn Thị Thúy Hằng24/06/1999Quảng BìnhK28A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5402 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5403Đỗ Thị Thảo25/10/1998Quảng NgãiK28A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5403 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5404Nguyễn Thị Ngọc Bích25/06/1997Quảng NamK18A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5404 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5405Nguyễn Thị Kim Cúc14/06/1997Quảng NamK24BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5405 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5406Mai Thị Thơ24/11/1996Quảng NamK24BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5406 888/CĐ-KTKH 24/12/2018
5407Nguyễn Thị Thanh Thanh16/07/1997Thừa Thiên HuếK27A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềm5407 888/CĐ-KTKH 24/12/2018