Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
10842HOÀNG ANH TÀI10/05/1993Quảng BìnhKTTH14_12Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798350 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10843HUỲNH TẤN ĐẠT16/08/1995Bình ĐịnhQTDN2_13Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798351 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10844NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP01/09/1995Đà NẵngQTDLKS2_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798352 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10845NGUYỄN THỊ KIM CHI18/08/1995Hà TĩnhQTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB798353 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10846LÊ THỊ MỸ TẰM02/03/1994Thừa Thiên HuếKTTH7_13Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798354 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10847NGUYỄN THỊ HẰNG04/03/1995Đăk LăkKTDN1_13Kế toán doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798355 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10848PHẠM THÙY LINH28/03/1995Đà NẵngKTDN1_13Kế toán doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798356 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10849LÊ HOÀNG QUÝ15/08/1995Hướng Hóa - Quảng TrịTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798357 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10850PHAN THỊ HỒNG LINH10/02/1994Quảng NamTATM2_13TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798358 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10851NGUYỄN KHÁNH DUY20/02/1996Bình ĐịnhQTDN1_14Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798359 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10852HÀ THÀNH NHÂN16/10/1996Đà NẵngQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798360 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10853NGUYỄN THỊ LAN27/07/1995Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798361 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10854HUỲNH THỊ HÀ NHI11/01/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798362 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10855HUỲNH THỊ TÂM13/07/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798363 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10856NGUYỄN THỊ KIM ANH28/04/1996Quảng TrịTADL3_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798364 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10857TRẦN TUẤN CẢNH05/08/1996Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798365 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10858VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG02/09/1997Gia LaiQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798366 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10859NGUYỄN ANH DŨNG16/06/1997Quảng BìnhQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798367 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10860HOÀNG PHI HƯNG09/03/1997Đà NẵngQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798368 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10861CAO THỊ MỸ LINH20/09/1997Thừa Thiên Huế QTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798369 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10862LÊ THỊ THU NGUYỆT25/01/1997Đắk LắkQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798370 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10863NGUYỄN MINH THÔNG17/06/1996Đà NẵngQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798371 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10864NGUYỄN THỊ TOÀN10/06/1997Thừa Thiên KTTH1_15Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798372 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10865NGUYỄN THANH TUẤN01/04/1997Bình ĐịnhQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798373 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10866LÊ THANH YÊN15/04/1997Quảng NamQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798374 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10867NGUYỄN VÂN QUỐC HÂN25/01/1997Quảng NgãiQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798375 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10868TRẦN THỊ NGỌC HIỀN03/03/1997Quảng NgãiQTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798376 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10869NGUYỄN THỊ THANH HÀ21/03/1997Đà NẵngQTDN2_15Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798377 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10870BÙI THỊ NỠ02/05/1997Quảng NamQTDN2_15Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798378 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10871MAI CÔNG TIẾN22/12/1997Đắk LắkQTDN2_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798379 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10872NGUYỄN THỊ VIỄN17/05/1997Quảng NamQTDN2_15Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798380 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10873NGÔ THỊ THÙY VƯƠNG12/11/1997Quảng NamQTDN2_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798381 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10874NGUYỄN THỊ HẰNG10/06/1997Quảng NamQTKS1_15Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798498 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10875NGÔ VĂN SƠN02/04/1997Đà NẵngQTKS1_15Quản trị khách sạnTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798499 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10876NGUYỄN LÊ UYÊN PHƯƠNG17/09/1997Quảng NamQTKS2_15Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798500 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10877NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG12/10/1997Quảng NamQTKS3_15Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798501 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10878TRẦN VĂN HÀ30/07/1997Quảng TrịKTTH1_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798386 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10879TRẦN THỊ THU HIỀN22/05/1997Quảng BìnhKTTH1_15Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798387 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10880LÊ THỊ KIỀU OANH15/03/1997Quảng TrịKTTH1_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798388 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10881ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN08/02/1997Quảng TrịKTTH1_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798389 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10882PHẠM THỊ THÚY AN25/12/1997Đà NẵngKTTH2_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798390 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10883NGUYỄN DIỆP CHI02/04/1997Quảng BìnhKTTH2_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798391 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10884NGUYỄN LÊ DUY20/11/1997Quảng TrịKTTH2_15Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798392 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10885NGUYỄN THỊ HIẾU27/01/1997Thừa Thiên HuếKTTH2_15Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798393 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10886LÊ VĂN NAM14/12/1997Quảng TrịKTTH2_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798394 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10887NGUYỄN THỊ Ý NHI16/07/1997Quảng TrịKTTH2_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798395 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10888NGUYỄN THỊ HÀ13/04/1997Quảng TrịKTTH3_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798396 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10889NGUYỄN THỊ QUÝ NI17/03/1997Quảng TrịKTTH3_15Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798397 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10890NGUYỄN THỊ TÂM01/01/1997Quảng TrịKTTH3_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798398 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10891PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO02/09/1997Quảng TrịKTTH3_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798399 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10892HÀ MINH TRÀ11/05/1997Đắk LắkKTTH3_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798400 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10893HỒ THỊ KIỀU TRINH23/12/1997Quảng TrịKTTH3_15Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB798401 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10894NGUYỄN VĂN HẢI02/09/1995Quảng BìnhKTTH4_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798402 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10895ĐẶNG THỊ TRÀ MY01/04/1997Quảng BìnhKTTH4_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798403 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10896NGUYỄN THỊ THU NGA06/11/1997Quảng NamKTTH4_15Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB798404 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10897NGUYỄN THỊ THU03/03/1997Quảng TrịKTTH4_15Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798405 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10898UÔNG THỊ THANH BÌNH08/12/1997Hà TĩnhTATM1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798406 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10899VÕ THỊ HẢI16/03/1997Quảng NgãiTATM1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798407 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10900NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU12/12/1997Quảng NgãiTATM1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798408 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10901HOÀNG THỊ LIÊN10/08/1997Quảng BìnhTATM1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798409 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10902PHAN THỊ TUYẾT NGA02/04/1997Quảng TrịTATM1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798410 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10903TRẦN THỊ NỞ20/10/1997Quảng NamTATM1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798411 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10904NGUYỄN THỊ THƯƠNG10/05/1997Quảng NgãiTATM1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798412 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10905NGUYỄN THỊ THÚY15/06/1996Hà TĩnhTATM1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798413 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10906LÊ THANH THẢO ÁNH13/03/1997Đà NẵngTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798414 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10907TRẦN THỊ KHẢ DANH21/08/1997Đà NẵngTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798415 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10908TRẦN THANH MỸ DUYÊN15/06/1997Quảng NamTATM2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798416 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10909ĐỖ THỊ MỸ HẢO26/10/1997Quảng NgãiTATM2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798417 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10910NGUYỄN THỊ HOA08/08/1996Quảng BìnhTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798418 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10911VÕ THỊ PHƯƠNG NGA22/07/1997Quảng NamTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798419 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10912NGUYỄN THU THẢO08/07/1997Đà NẵngTATM2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798420 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10913LÊ HỮU THIÊN24/07/1997Quảng TrịTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798421 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10914HỒ THỊ BẢO TRÂN20/11/1997Quảng NamTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798422 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10915PHAN THỊ MỸ TRINH10/09/1996Thừa Thiên HuếTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798423 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10916LÊ THỊ VÂN08/10/1997Quảng NamTATM2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798424 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10917TRỊNH THỊ NHƯ Ý21/03/1997Quảng NamTATM2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798425 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10918NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH14/10/1997Thừa Thiên HuếTATM3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798426 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10919PHAN THỊ HOÀNG OANH01/10/1997Quảng NamTATM3_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798427 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10920NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY09/11/1997Quảng NamTATM3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798428 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10921NGUYỄN THỊ DIỆP ÂN26/01/1997Đà NẵngTADL1_15TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB798429 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10922TRẦN THỊ NHƯ ÂN20/02/1997Thừa Thiên HuếTADL1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798430 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10923NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH25/06/1997Quảng NamTADL1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798431 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10924NGUYỄN THỊ ÚT CẦM23/05/1997Đà NẵngTADL1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798432 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10925LƯƠNG THỊ HẠNH22/04/1997Đà NẵngTADL1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798433 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10926TRƯƠNG CÔNG HẬU18/08/1997Thừa Thiên HuếTADL1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798434 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10927LÊ THỊ PHƯƠNG MAI23/01/1997Thừa Thiên HuếTADL1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798435 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10928NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG28/02/1997Quảng NamTADL1_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798436 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10929ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG13/04/1997Đà NẵngTADL2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798437 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10930HUỲNH THỊ LỆ HUYỀN28/01/1997Đà NẵngTADL2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798438 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10931TRƯƠNG THỊ KHÁNH HUYỀN13/10/1997Quảng NamTADL2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798439 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10932VÕ THỊ THẢO SƯƠNG19/01/1997Quảng NamTADL2_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798440 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10933VÕ THỊ CHI ĐIỂM20/10/1997Bình ĐịnhTADL3_15TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB798441 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10934LÊ THỊ DƯƠNG05/10/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798442 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10935TRẦN HOÀNG THU HÀ09/03/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHXuất sắcCao đẳng Chính quiB798443 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10936NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH09/12/1997Quảng BìnhTADL3_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798444 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10937NGUYỄN THỊ THU HOÀI02/05/1997Bình ĐịnhTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798445 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10938LÊ THỊ HƯƠNG LAN17/03/1996Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiB798446 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10939TRẦN THỊ NGA17/01/1997Hà TĩnhTADL3_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798447 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10940NGUYỄN THỊ PHÚ PHƯỚC10/09/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798448 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10941CÁI TRỌNG QUANG01/09/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798449 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10942PHÙNG THỊ QUYÊN20/12/1997Nghệ AnTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798450 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10943ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO24/11/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798451 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10944NGUYỄN THỊ ANH THƯ26/07/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798452 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10945ĐOÀN THỊ MAI THI13/09/1997Quảng TrịTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798453 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10946TRẦN TÔ THU THÚY26/09/1997Gia LaiTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798454 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10947TRẦN MỸ TRINH01/11/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798455 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10948ĐOÀN NGUYỄN HOÀI THƯƠNG01/05/1997Quảng NamTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798456 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10949TẠ THANH SANG10/10/1996Bình ĐịnhDVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB798457 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10950PHẠM THỊ THANH21/07/1995Quảng NamDVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB798458 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10951PHẠM THỊ MINH ÁNH12/11/1998Quận Thanh Khê, Đà NẵngQTKS1_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798459 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10952NGUYỄN THỊ THÙY DUNG23/10/1994Liên Chiểu, Đà NẵngQTKS1_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798460 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10953ĐINH THỊ HIỀN10/03/1998Nông Sơn, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798461 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10954LÊ THỊ HIẾU25/12/1998Huyện Nam Đông, Thừa Thiên QTKS1_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798462 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10955PHẠM THỊ MỸ LINH04/05/1998Huyện Phú Vang, Thừa Thiên QTKS1_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798463 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10956PHẠM MINH MÂY06/05/1998Huyện Hòa Vang, Đà NẵngQTKS1_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798464 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10957BÙI THỊ NI06/01/1998Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên QTKS1_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798465 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10958NGÔ THỊ THU THẢO01/11/1998Đại Lộc, Quảng NamQTKS1_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798466 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10959LÊ THỊ HOÀI10/05/1998Huyện Thăng Bình, Quảng NamQTKS2_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798467 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10960NGÔ HOÀNG YẾN25/01/1998Quận Cẩm Lệ, Đà NẵngQTKS2_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798468 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10961TRƯƠNG THỊ YẾN NHI26/12/1998Quế Sơn, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798469 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10962TRẦN THỊ LAN HƯƠNG03/10/1998Huyện Gio Linh, Quảng TrịQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798470 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10963NGUYỄN THỊ XUÂN LAN21/01/1998Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798471 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10964HỒ THỊ MỸ02/02/1996Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ AnQTKS1_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798472 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10965NGUYỄN THỊ NGA02/02/1998Huyện Phú Vang, Thừa Thiên QTKS4_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798473 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10966HUỲNH YẾN NHI29/03/1998Huyện Hòa Vang, Đà NẵngQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798474 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10967NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG27/08/1998Huyện Hiệp Đức, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798475 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10968PHẠM THỊ PHƯƠNG07/09/1998Huyện Krông Bông, Đắk LắkQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798476 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10969TRẦN THỊ MINH TÂM27/10/1998Huyện Quế Sơn, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798477 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10970LỮ NGUYÊN NHẬT THANH04/04/1998Thành phố Tam Kỳ, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798478 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10971NGUYỄN THỊ THƯỜNG05/06/1997Đại Lộc, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798479 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10972PHAN THỊ THỦY TIÊN16/11/1998Huyện Hải Lăng, Quảng TrịQTKS4_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798480 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10973PHẠM THỊ HOÀNG VY23/01/1998Huyện Đại Lộc, Quảng NamQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798481 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10974ĐẶNG THỊ BÍCH THẬT24/06/1998Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiQTKS4_16Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiB798482 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10975PHẠM THỊ THANH HẰNG08/01/1998Huyện Quế Sơn, Quảng NamKTTH1_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798483 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10976ĐOÀN THỊ TIÊN NHI07/03/1998Quảng NgãiKTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798484 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10977NGUYỄN THỊ THU THẢO30/10/1997Krông Ana, Đắk LắkKTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798485 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10978ĐỖ THỊ THÚY HẰNG24/08/1994Chư Prông, Gia LaiKTTH3_16Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiB798486 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10979LÊ THỊ NGỌC HUYỀN17/02/1998Quế Sơn, Quảng NamKTTH3_16Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiB798487 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10980VÕ DOÃN CƯỜNG12/12/1994Quảng Ninh, Quảng BìnhKTTH4_16Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB798488 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10981PHẠM THỊ MỶ DUYÊN17/12/1998Thị xã Ba Đồn, Quảng BìnhKTTH4_16Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB798489 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10982TRẦN THỊ THU HẰNG11/03/1997Quảng Trạch, Quảng BìnhKTTH4_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798490 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10983HỒ THỊ HIỀN23/11/1998Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ AnKTTH4_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798491 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10984NGUYỄN THỊ KIM HUỆ26/06/1997Huyện Gio Linh, Quảng TrịKTTH4_16Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB798492 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10985TRẦN THỊ THÙY LINH25/01/1998Huyện Phú Vang, Thừa Thiên KTTH4_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798493 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10986BÙI THỊ KIM OANH14/04/1998Huyện Bình Sơn, Quảng NgãiKTTH4_16Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB798494 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10987HỒ THỊ THÚY TRINH05/02/1997Phong Điền, TT HuếKTTH4_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798495 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10988NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG25/05/1998Thị xã Ba Đồn, Quảng BìnhKTTH4_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798496 81/CĐ-KTKH 21/02/2019
10989NGUYỄN THỊ LOAN02/11/1997Vĩnh Linh, Quảng TrịKTTH4_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798497 81/CĐ-KTKH 21/02/2019