Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1TRẦN XUÂN NHÀN06/03/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-01 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
2TRẦN THỊ DIỆU LINH27/08/1998QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-02 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
3NGUYỄN THỊ LIÊN06/11/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-03 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
4ĐẶNG THỊ NGỌC ANH01/02/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-04 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
5PHẠM MINH THUẬN04/10/1998QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-05 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
6NGUYỄN THỊ VÂN ANH23/03/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-06 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
7NGUYỄN VĂN HOÁ12/11/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-07 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
8NGÔ VĂN GIA CƯỜNG09/09/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-08 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
9NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN16/03/1998QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-09 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
10NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN28/06/1998QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-10 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11LÊ THỊ HỒNG NGUYÊN05/04/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-11 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
12NGUYỄN THỊ KIỀU TRÚC28/04/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-12 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
13NGUYỄN THỊ LUẬN20/10/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-13 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
14NGUYỄN KHÁNH LY07/12/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-14 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
15ĐỖ ĐẶNG TÚ UYÊN03/05/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-15 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
16HUỲNH THỊ KIM QUỲNH03/07/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-16 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
17NGUYỄN PHAN QUYẾT02/01/1998QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-17 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
18NGUYỄN THỊ THUÝ VY30/03/1999QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-18 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
19ĐẶNG THỊ HỒNG ÁNH20/01/1999MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-19 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
20ĐẶNG SỸ HÙNG19/06/1999MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-20 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
21NGUYỄN THỊ KIỀU YÊN22/07/1999MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-21 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
22VÕ HỒNG THIÊN21/06/1999MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-22 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
23LÊ THỊ TƯỜNG VY03/01/1998MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-23 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
24THÂN THỊ LÀNH05/05/1999MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-24 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
25NGUYỄN THỊ NGA10/01/1998QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-25 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
26LÊ THỊ THÙY LAN02/05/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-26 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
27VÕ THỊ ÁNH DUNG10/10/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-27 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
28NGUYỄN THỊ TÂM15/08/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-28 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
29TRƯƠNG THỊ THANH TRÂM20/06/1998QTKS4_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-29 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
30HUỲNH THỊ KIỀU DUYÊN09/04/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-30 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
31TRẦN THANH THỦY19/03/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-31 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
32HÙYNH THỊ NỠ14/11/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-32 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
33HỒ THỊ MỸ LINH21/09/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-33 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
34HUỲNH THỊ MY02/02/1998QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-34 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
35NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN28/08/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-35 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
36NGUYỄN ĐỨC NHẬT LỆ01/01/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-36 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
37TRƯƠNG THỊ TỐ QUYÊN03/04/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-37 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
38HÀ THỊ YẾN NHI01/06/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-38 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
39NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM21/07/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-39 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
40NGUYỄN THỊ NHÀN05/06/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-40 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
41NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN31/08/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-41 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
42NGUYỄN THỊ THU HÀ23/08/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-42 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
43HÀ THỊ THU HƯƠNG28/02/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-43 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
44LÊ THỊ THANH MAI20/05/1998QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-44 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
45NGUYỄN THỊ KIM THẠNH09/05/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-45 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
46TRẦN THỊ MỸ DUYÊN13/08/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-46 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
47TRẦN THỊ THANH THƯƠNG16/09/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-47 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
48TRƯƠNG THỊ KIM CHUNG16/05/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-48 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
49LƯU THỊ QUỲNH ANH30/01/1999QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-49 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
50NGUYỄN NGỌC KỲ05/08/1998QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-50 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
51LÊ THỊ LANH22/03/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-51 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
52PHẠM THỊ NHƯ HẢI06/10/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-52 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
53ĐOÀN THỊ MỸ PHƯỢNG16/01/1997QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-53 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
54NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VI12/12/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-54 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
55HOÀNG THỊ HẠNH05/05/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-55 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
56LÊ THỊ VIỆT HẰNG20/11/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-56 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
57PHẠM BẢO NGỌC31/12/1998QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-57 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
58NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG05/10/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-58 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
59LÂM UYÊN PHƯƠNG22/09/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-59 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
60NGUYỄN HỮU BẰNG01/01/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-60 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
61LÊ THỊ HỒNG HẠNH16/07/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-61 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
62DƯƠNG VÂN YÊN06/11/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-62 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
63NGUYỄN THỊ THANH GIANG18/10/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-63 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
64NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY20/01/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-64 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
65VÕ THỊ NGỌC BÍCH18/07/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-65 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
66LÊ THỊ HỒNG SANG01/06/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-66 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
67PHÙNG THỊ TÂM20/11/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-67 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
68LÊ THỊ PHƯỢNG13/09/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-68 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
69ĐỖ ĐẠI ĐỒNG15/10/1995QTKS1_17Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-69 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
70NGUYỄN THỊ HOÀNG PHÚC23/07/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-70 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
71NGUYỄN THỊ THANH THÚY14/08/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-71 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
72PHẠM THỊ PHƯỢNG04/11/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-72 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
73LÊ THỊ NY14/09/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-73 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
74NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ05/05/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-74 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
75LƯU THỊ HÀ17/05/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-75 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
76NGUYỄN THỊ THANH HỒNG08/10/1998QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-76 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
77HUỲNH THỊ ÁNH NGA17/05/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-77 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
78NGUYỄN THỊ THU HUYỀN20/07/1995QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-78 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
79PHẠM THỊ THẢO10/08/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-79 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
80VŨ TƯỜNG VY20/03/1997QTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-80 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
81TRẦN THU UYÊN03/03/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-81 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
82LÊ THỊ KIM HOA27/03/1998QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-82 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
83LÊ THỊ MỸ LINH09/02/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-83 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
84TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG03/02/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-84 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
85TRỊNH QUANG HUY18/07/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-85 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
86HUỲNH THỊ LỆ KHANH25/07/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-86 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
87NGUYỄN THỊ THU THUỶ07/09/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-87 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
88LÊ THỊ HOÀI BẢO23/10/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-88 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
89NGUYỄN THỊ THU HẰNG11/10/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-89 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
90NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN08/03/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-90 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
91NGUYỄN HOÀNG YẾN VY20/11/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-91 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
92TRẦN THỊ HẾT10/04/1998QTKS3_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-92 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
93TẠ THỊ HỒNG NGA13/07/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-93 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
94VÕ THỊ LỆ22/04/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-94 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
95TRẦN THỊ KIỀU MI04/01/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-95 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
96HỒ THỊ NA15/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-96 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
97NGUYỄN THỊ KIM HẰNG25/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-97 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
98NGUYỄN MINH THƯ01/01/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-98 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
99VÕ THỊ NHƯ THỦY20/02/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-99 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
100NGUYỄN THỊ TRANG20/10/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-100 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
101PHẠM THẢO LY12/10/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-101 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
102HOÀNG THỊ Ý VY05/11/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-102 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
103ĐẶNG THỊ THANH THÚY15/03/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-103 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
104NGUYỄN THỊ THANH NỞ12/12/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-104 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
105LÊ THỊ THU THẢO05/01/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-105 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
106PHẠM THỊ HUỆ02/10/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-106 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
107LÊ HOÀNG MINH KHÁNH09/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-107 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
108LÊ THỊ HỒNG DUYÊN21/03/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-108 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
109NGUYỄN THỊ TOÀN14/12/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-109 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
110PHẠM THỊ MỶ HẠNH05/04/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-110 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
111BÙI VŨ TƯỜNG VI18/05/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-111 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
112NGUYỄN DIỆU NGA19/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-112 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
113NGUYỄN THỊ TRUYỆN08/12/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-113 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
114NGUYỄN THỊ THẢO21/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-114 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
115TRẦN THỊ TÚ OANH20/01/1998QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-115 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
116NGUYỄN THỊ THU THỦY30/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-116 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
117LÊ TẤN ANH09/05/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-117 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
118NGUYỄN THỊ NA24/04/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-118 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
119HUỲNH THỊ TỆ TÂM26/09/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-119 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
120NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG17/04/1999QTKS3_17Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-120 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
121ĐÀO THỊ MỸ03/02/1998QTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-121 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
122TRẦN THỊ HUYỀN TRANG10/01/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-122 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
123TRẦN THỊ THÙY DUNG26/01/1998KTTH1_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-123 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
124ĐÀO THỊ THẮM16/10/1995KTTH1_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-124 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
125CAO THỊ HẠNH15/08/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-125 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
126LƯƠNG THỊ THÚY DIỄM01/01/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-126 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
127LƯƠNG THỊ THƯƠNG01/04/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-127 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
128NGUYỄN THỊ TRÀ MẪN05/10/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-128 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
129NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG06/04/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-129 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
130LÊ THỊ THÙY TRANG04/03/1998KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-130 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
131TRẦN THỊ THU HUYỀN28/07/1998KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-131 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
132NGUYỄN THỊ HIỀN17/10/1998KTTH1_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-132 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
133NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM05/08/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-133 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
134NGUYỄN VĂN ĐẤU10/01/1997KTTH1_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-134 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
135TRẦN THỊ THÚY06/02/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-135 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
136LÊ THỊ LỆ16/12/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-136 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
137NGUYỄN THỊ KIỀU MY16/02/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-137 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
138NGUYỄN HỒ HOÀI SƯƠNG20/04/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-138 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
139PHẠM THỊ THUỲ TRANG23/10/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-139 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
140NGUYỄN THỊ MAI SON10/12/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-140 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
141HOÀNG DUY KHÁNH28/04/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-141 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
142LÊ THỊ MƠ18/05/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-142 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
143HOÀNG THỊ HÀ02/09/1999KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-143 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
144HOÀNG THỊ NGỌC ANH22/11/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-144 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
145ĐẶNG THỊ DIỆU MY10/04/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-145 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
146TRẦN THỊ LỆ THÀNH22/08/1998KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-146 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
147TRẦN THỊ HẢI THÀNH28/09/1998KTTH2_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-147 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
148NGUYỄN HẢI QUỲNH01/02/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-148 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
149LÊ THỊ NGUYỆT HẰNG01/01/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-149 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
150ĐẶNG THỊ KIM THANH19/02/1997KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-150 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
151VÕ THỊ PHƯỢNG04/03/1995KTTH2_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-151 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
152LÊ THỊ THÚY16/06/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-152 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
153LÊ THỊ DƯƠNG TRÂN03/10/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-153 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
154NGUYỄN THỊ ANH MINH04/06/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-154 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
155VÕ THỊ THANH THỦY20/08/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-155 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
156ĐINH THI THU TRANG21/08/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-156 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
157CAO THỊ HẢO26/10/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-157 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
158ĐÀO THANH TRANG08/06/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-158 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
159NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN10/05/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-159 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
160HOÀNG THỊ KIM NGA31/05/1998KTTH2_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-160 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
161TRẦN THỊ KHÁNH LY06/07/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-161 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
162ĐỖ THỊ Ý NHI09/08/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-162 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
163TRẦN THỊ DIỆU LY14/11/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-163 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
164CAO THỊ VUI20/11/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-164 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
165NGUYỄN THỊ NGỌC LAN29/11/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-165 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
166PHẠM THỊ LỆ THU17/05/1998KTTH2_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-166 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
167HÀ THỊ KIM CHI26/09/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-167 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
168NGUYỄN THỊ MINH HUỆ25/01/1996KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-168 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
169NGUYỄN THỊ TRÀ MY20/03/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-169 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
170PHẠM THỊ MỸ14/04/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-170 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
171DƯƠNG THỊ OANH10/10/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-171 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
172NGUYỄN THỊ HƯƠNG04/07/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-172 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
173VÕ THỊ NÊ02/04/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-173 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
174LƯU THỊ YẾN NHI21/01/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-174 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
175NGUYỄN THỊ THÔI28/12/1996KTTH3_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-175 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
176BÙI THỊ OANH20/01/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-176 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
177NGUYỄN THỊ HOÀI THANH28/06/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-177 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
178LÊ THỊ HOA05/01/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-178 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
179HOÀNG NGUYỄN THÚY VY15/01/1998KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-179 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
180LÊ THỊ HÀ NHI23/05/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-180 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
181ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG24/06/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-181 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
182TRẦN THỊ HỒNG VÂN23/04/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-182 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
183VÕ THỊ THANH NHÀN19/05/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-183 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
184NGUYỄN THỊ HẢI LÝ10/07/1998KTTH3_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-184 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
185NGÔ THỊ THANH XUÂN12/09/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-185 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
186NGUYỄN THỊ HƯƠNG13/07/1997KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-186 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
187PHẠM THỊ HỒNG LOAN07/07/1998KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-187 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
188PHAN THỊ THU HIỀN29/10/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-188 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
189HỒ THỊ QUỲNH NHƯ17/02/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-189 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
190HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM26/01/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-190 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
191NGUYỄN THỊ THU HIỀN04/12/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-191 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
192NGUYỄN THỊ TRÀ MY14/12/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-192 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
193ZƠRÂM THỊ BÍCH15/06/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-193 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
194NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH18/08/1999KTTH3_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-194 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
195NGUYỄN KIM THÚY HÀ05/09/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-195 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
196PHAN THỊ HỒNG THẮM05/02/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-196 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
197PHẠM THỊ NGỌC MIN12/04/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-197 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
198HOÀNG THỊ HẠNH04/11/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-198 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
199VĂN THỊ THẢO NHI03/01/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-199 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
200HÀ THỊ ANH THƯ24/08/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-200 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
201NGUYỄN THỊ LÊN03/04/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-201 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
202ĐOÀN THỊ TUYẾT23/01/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-202 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
203VƯƠNG THỊ HUYỀN20/07/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-203 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
204TRẦN NGỌC PHƯƠNG DUNG02/07/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-204 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
205CHU THỊ LỆ15/03/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-205 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
206PHAN THỊ PHA LÊ04/03/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-206 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
207LÊ THỊ QUỲNH TRANG21/11/1996KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-207 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
208ĐỖ THỊ TUYẾT MAI05/02/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-208 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
209TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG30/08/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-209 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
210NGUYỄN THỊ THU TRANG09/07/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-210 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
211NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH06/05/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-211 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
212NGUYỄN HỒNG TRANG22/01/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-212 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
213NGUYỄN THỊ NHI13/04/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-213 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
214LÊ THỊ THANH14/11/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-214 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
215TRẦN THỊ MAI QUỲNH12/12/1998TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-215 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
216TRẦN HOÀNG THU UYÊN01/07/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-216 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
217VÕ THỊ MỸ05/10/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-217 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
218KHẤU THỊ QUY18/10/1997TATM1_17TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-218 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
219LÊ THỊ TỐ LY06/12/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-219 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
220PHẠM THỊ HỒNG THƯ02/12/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-220 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
221NGÔ THỊ PHÚC10/10/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-221 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
222PHẠM HỒNG THẮM03/05/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-222 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
223TĂNG THỊ NHI03/11/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-223 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
224NGUYỄN THỊ TRÀ23/06/1999TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-224 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
225LÊ THỊ THU HẬU10/02/1997TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-225 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
226NGUYỄN THỊ NHƯ HÀ16/12/1999TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-226 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
227NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN08/02/1999TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-227 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
228LÊ THỊ THU THẢO03/08/1999TATM1_17TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-228 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
229NGUYỄN THỊ THÔI01/01/1998TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-229 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
230NGÔ HỒ THẢO MY04/09/1999TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-230 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
231PHẠM THỊ HÃO02/12/1999TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-231 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
232NGUYỄN THỊ KIM LIÊN13/01/1998TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-232 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
233TRẦN THỊ TIỀN09/06/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-233 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
234NGUYỄN TRUNG THÀNH03/10/1999TADL1_17TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-234 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
235HÀ THỊ TRƯỜNG VI22/02/1997TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-235 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
236ĐOÀN THỊ QUỲNH THƯ14/10/1999TADL1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-236 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
237TẠ HOÀNG MINH09/01/1999TADL1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-237 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
238VÕ THỊ HƯƠNG02/12/1998TADL1_17TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-238 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
239NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG20/03/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-239 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
240LÊ VĂN ĐỨC09/03/1997TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-240 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
241MAI THỊ THẠCH THẢO03/08/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-241 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
242BÙI LOAN OANH23/03/1999TADL1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-242 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
243NGUYỄN THỦY NGÂN20/10/1999TADL1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-243 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
244TRẦN THỊ LỆ THÙY27/09/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-244 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
245HỒ THỊ PHƯƠNG TRINH21/06/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-245 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
246TRẦN VŨ TUYỀN26/03/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-246 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
247LÊ THỊ CẨM TIÊN07/02/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-247 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
248LÊ THỊ HẰNG01/01/1999TADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-248 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
249ĐẶNG HUỲNH NHƯ Ý16/10/1999TADL1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-249 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
250ĐẶNG TRẦN HOA DUNG16/07/1999TADL2_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-250 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
251NGUYỄN THỊ DIỆU MY16/02/1999TADL2_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-251 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
252NGUYỄN THỊ MỸ LINH15/02/1999TADL2_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-252 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
253PHAN THI THÚY NGA04/02/1999TADL2_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-253 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
254HOÀNG THỊ ÁNH TUYẾT01/02/1999TADL2_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-254 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
255ĐẬU THỊ NHƯ QUỲNH02/12/1999TADL2_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-255 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
256NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH24/06/1999TADL2_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-256 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
257NGUYỄN TRẦN HỒNG HUYÊN15/02/1999TADL2_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-257 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
258PHẠM THỊ NGUYÊN05/03/1998TADL2_17TIẾNG ANHXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-258 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
259NGUYỄN THỊ NGỌC LÀI26/10/1999TADL2_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-259 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
260NGUYỄN VĂN THỊNH18/10/1999TADL2_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-260 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
261PHẠM ĐẮC CÔNG06/12/1999TADL2_17TIẾNG ANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-261 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
262NGUYỄN THỊ KIỀU02/08/1998DVPL1_17Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-262 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
263TRẦN THỊ PHƯỢNG01/07/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-263 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
264PHẠM THỊ MỶ HẢO18/10/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-264 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
265ĐINH THIÊN QUANG21/08/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-265 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
266LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG09/09/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-266 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
267BNƯỚCH THỊ NHƠI15/10/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-267 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
268HỒ NGỌC TOÀN18/07/1997DVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-268 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
269ĐINH HẬU26/09/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-269 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
270LƯƠNG THỊ HOA14/06/1999DVPL1_17Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-270 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
271LÂM THỊ BẢO NGUYỆT27/08/1998TATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-271 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11416PHẠM HỒNG ANH19/11/1993KTTH9_11Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798928 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11417NGUYỄN NHẬT CHƯƠNG07/10/1993QTDN1_12Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798929 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11418BÙI DUY ANH01/01/1993KTTH2_12Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798930 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11419NGUYỄN THU HÀ06/08/1994KTTH4_12Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798931 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11420NGUYỄN PHƯỚC ĐÔNG16/04/1994NH2_12TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798932 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11421TRẦN HOÀNG11/10/1995QTDN2_13Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798933 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11422NGUYỄN TRUNG KIÊN21/12/1995Mar1_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798934 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11423THÁI SƠN29/08/1994QTDLKS3_13QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798935 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11424TRẦN THỊ NHUNG10/03/1993QTDLKS5_13QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB798936 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11425ĐẶNG THỊ HẠNH TRINH17/08/1996QTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798937 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11426DOÃN BÁ HIỆP27/12/1996KTTH6_14Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798938 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11427TRẦN THỊ NGỌC MỴ12/08/1995TADL1_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798939 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11428NGUYỄN KHÁNH LINH24/06/1997QTKS2_15Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798940 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11429NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN15/03/1997TATM1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798941 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11430LÊ THỊ NHƯ QUỲNH09/09/1996TATM3_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798942 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11431LÊ THỊ MỸ LINH31/12/1997TADL1_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798943 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11432PHÙNG THỊ PHỤNG LONG31/01/1995TADL2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798944 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11433TRẦN THỊ DIỄM THÚY24/11/1997TADL2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798945 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11434LÊ THỊ KIM ANH13/05/1997DVPL1_15Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiB798946 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11435ĐINH HỒNG LONG01/01/1996DVPL1_15Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798947 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11436NGUYỄN SÔNG LAM18/03/1998QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798948 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11437TRẦN QUỲNH TRÂN26/01/1998QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798949 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11438TRẦN THỊ MỸ DUNG15/02/1998QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798950 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11439TRƯƠNG ĐẠI VŨ26/11/1994QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798951 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11440NGUYỄN THỊ DIỄM MY30/07/1998QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpGiỏiCao đẳng Chính quiB798952 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11441PHẠM DUY UYÊN TRANG16/11/1997QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798953 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11442TRẦN THỊ MỸ HUYỀN23/11/1998QTDN2_16Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB798954 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11443NGUYỄN ÁI TƯỜNG VI16/11/1998QTKS2_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798955 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11444ĐẶNG CÔNG HUY TƯỞNG06/04/1998QTKS2_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798956 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11445TRẦN HUYỀN TRANG21/05/1997QTKS2_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798957 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11446TIÊU THỊ THANH07/09/1998QTKS2_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798958 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11447PHẠM TẤN THỊNH06/11/1998QTKS2_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798959 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11448NGUYỄN SỸ ANH17/07/1995QTKS3_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798960 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11449NGUYỄN THỊ KIM TRANG20/05/1997QTKS3_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798961 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11450NGUYỄN THỊ NHƯ ANH27/02/1998QTKS3_16Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiB798962 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11451NGÔ THỊ PHƯƠNG KIỀU19/06/1998QTKS4_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798963 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11452NGUYỄN THANH HOÀI04/05/1998QTKS4_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798964 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11453NGÔ THỊ KHÁNH LY12/05/1998QTKS4_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB798965 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11454NGUYỄN NGỌC ĐỨC10/09/1997KTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798966 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11455NGUYỄN THỊ THANH TRÚC01/01/1998KTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798967 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11456LÊ THỊ HIẾU04/02/1998KTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798968 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11457BÙI THỊ TƯỜNG VI28/04/1998KTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798969 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11458LÊ THỊ BÍCH HIỀN27/07/1998KTTH1_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798970 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11459NGUYỄN THỊ HƯỜNG12/10/1998KTTH2_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798971 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11460TRẦN THỊ HỒNG VINH17/06/1998KTTH2_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798972 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11461NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGỌC27/10/1998KTTH2_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798973 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11462LÊ THỊ THU SANG15/11/1998KTTH2_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798974 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11463HOÀNG THỊ HƯỜNG18/03/1998KTTH2_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798975 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11464PHẠM THỊ MAI HUYỀN14/10/1998KTTH2_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798976 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11465TRẦN THỊ HỒNG NGỌC25/10/1998KTTH3_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798977 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11466NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ13/01/1998KTTH3_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798978 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11467NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG25/09/1998KTTH4_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798979 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11468VÕ HỒNG NHUNG18/12/1998KTTH5_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB798980 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11469LÊ THỊ TƯỜNG AN07/04/1998KTTH5_16Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798981 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11470NGUYỄN THỊ YẾN VY30/01/1998TATM1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798982 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11471ĐẶNG NGỌC TRƯỜNG VÂN10/03/1998TATM1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798983 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11472NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH10/10/1997TATM2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798984 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11473HỨA THỊ NGUYỆT07/08/1998TATM2_16TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798985 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11474BÙI THỊ THẢO26/01/1998TADL1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798986 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11475LÊ THÀNH PHÁT16/01/1998TADL2_16TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798987 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11476NGUYỄN THỊ NHƯ LÝ06/03/1998TADL2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798988 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11477NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO06/03/1998TADL2_16TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798989 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11478VÕ HOÀI NAM09/12/1996TADL2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798990 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11479NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG24/12/1997TADL3_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798991 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11480PHAN THỊ MINH TRANG04/08/1998TADL3_16TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB798992 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11481NGUYỄN ĐÌNH NGỌC03/11/1998CNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB798993 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11482PHẠM THỊ THÙY TRANG01/01/1998CNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB798994 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11483PHAN VĂN LỢI27/10/1998CNTT1_16Công nghệ thông tinTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798995 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11484HUỲNH TẤN THÀNH27/04/1998CNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB798996 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11485VŨ ĐINH QUỲNH ĐỨC14/03/1998CNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB798997 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11486NGUYỄN NGỌC VĂN21/02/1996DVPL1_16Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798998 65/QĐ-KTKH 11/02/2020
11487LÊ HUỲNH TẤN ĐỨC05/06/1998DVPL1_16Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB798999 65/QĐ-KTKH 11/02/2020