Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
272PHAN HUY HIỆP06/12/1996QTDN1_17Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-272 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
273TRẦN QUANG LINH11/10/1999MAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-273 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
274ĐỖ THỊ NHUNG06/08/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-274 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
275NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ MY10/05/1999QTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-275 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
276NGUYỄN THỊ HỒNG ANH28/12/1999QTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-276 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
277NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG16/10/1997QTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-277 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
278TRƯƠNG NHƯ THIỆN11/12/1998KTTH1_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-278 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
279ĐOÀN THỊ THÚY HẰNG10/05/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-279 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
280NGUYỄN THỊ ÁNH14/01/1999KTTH2_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-280 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
281PHẠM THỊ HỒNG HẢI14/10/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-281 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
282NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ30/06/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-282 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
283DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG09/06/1999KTTH4_17Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiCDT0407-283 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
284NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG22/05/1998TATM1_17TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-284 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
285LÊ THỊ KIM HẰNG10/04/1998CNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-285 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11488NGUYỄN QUANG HUY04/02/1996QTDN1_15Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB799000 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11489TRƯƠNG THỊ NGỌC OANH01/08/1997QTKS2_15Quản trị khách sạnTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799001 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11490NGUYỄN THỊ HOA26/08/1998QTDN1_16Quản lý doanh nghiệpKháCao đẳng Chính quiB799002 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11491PHẠM PHAN TRƯỜNG THỊNH19/04/1998QTDN2_16Quản lý doanh nghiệpTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799003 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11492HOÀNG THỊ TÂM20/05/1997KTTH4_16Kế toán tổng hợpGiỏiCao đẳng Chính quiB799004 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11493NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG18/05/1997KTTH5_16Kế toán tổng hợpKháCao đẳng Chính quiB799005 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11494ĐẶNG THỊ TRÚC VY01/03/1998TADL1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799006 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11495MAI THỊ NGỌC BÍCH06/07/1998TADL2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799007 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11496LÊ KHẮC VŨ02/03/1997TADL2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799008 82/QĐ-KTKH 17/02/2020
11497NGUYỄN THANH TIN04/09/1998DVPL1_16Dịch vụ pháp lýGiỏiCao đẳng Chính quiB799009 82/QĐ-KTKH 17/02/2020