Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
286TRẦN VĂN THANH28/11/1999Núi Thành, Quảng NamCNTT1_17Công nghệ thông tinGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-286 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
287LÊ ĐÌNH NGHĨA29/09/1999Quảng NamCNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-287 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
288NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG12/04/1999Quảng NgãiCNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-288 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
289ĐỖ HÙNG TIẾN27/01/1998Đà NẵngCNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-289 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
290PHẠM ĐÌNH THẮNG26/12/1998Quảng NamCNTT1_17Công nghệ thông tinGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-290 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
291NGUYỄN VĂN BẢO12/01/1999Hòa Vang, Đà NẵngCNTT1_17Công nghệ thông tinGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-291 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
292LÊ KHÁNH LINH21/05/1999Quảng BìnhCNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-292 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
293NGUYỄN VĂN HIẾU23/01/1998Nông Sơn, Quảng NamCNTT1_17Công nghệ thông tinGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-293 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
294NGUYỄN HOÀNG PHONG05/02/1999Đà NẵngCNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-294 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
295NGUYỄN XUÂN NAM17/10/1998Quảng NamDVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-295 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
296NGUYỄN ĐÌNH NHỚ02/11/1998Hiệp Đức, Quảng NamDVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-296 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
297PƠLOONG THỊ THÊM26/05/1999Quảng NamDVPL1_17Dịch vụ pháp lýKháCao đẳng Chính quiCDT0407-297 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
298PHAN THỊ THANH TRÚC04/02/1998Gio Linh, Quảng TrịKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-298 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
299TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG10/12/1999Nghĩa Hành, Quảng NgãiKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-299 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
300NGUYỄN ANH TUẤN01/11/1999Phú ThọKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-300 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
301HOÀNG THỊ THANH NGA20/07/1999Quảng BìnhKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-301 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
302BÙI THỊ NGUYÊN12/06/1999Đắk LắkKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-302 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
303BHNƯỚCH THỊ THƠ03/06/1999Quảng NamKTTH1_17KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-303 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
304TRẦN THỊ THANH HÀ19/08/1999Quảng TrịKTTH1_17KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-304 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
305LÊ THỊ MỸ DUYÊN25/06/1999Đà NẵngKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-305 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
306TRẦN THỊ THÙY NGÂN18/03/1999Quảng BìnhKTTH1_17KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-306 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
307LÊ THỊ HÀ10/06/1999Quảng BìnhKTTH2_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-307 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
308TRẦN ANH THI18/02/1999Quảng NamKTTH2_17KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-308 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
309ĐẬU THỊ KHÁNH HÒA14/10/1999Đà NẵngKTTH3_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-309 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
310PHẠM THỊ THẢO22/09/1999Liên Chiểu, Đà NẵngKTTH3_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-310 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
311PHẠM THỊ PHƯƠNG ÁNH31/01/1999Quảng NamKTTH3_17KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-311 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
312TRƯƠNG THỊ THU THẢO28/05/1998Huyện Nghĩa Hành, Quảng NgãiKTTH3_17KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-312 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
313TRẦN THỊ THUÝ HIỀN19/01/1998Quảng TrịKTTH4_17KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-313 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
314LÊ THỊ LUYẾN03/08/1998Quảng NamQTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-314 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
315NGUYỄN VĂN HIẾU29/06/1999Tô Hiệu, Đà NẵngQTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-315 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
316HOÀNG ĐẮC KIÊN16/11/1999Tt HuếQTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-316 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
317LƯƠNG THỊ THÚY QUỲNH10/10/1999Quảng NgãiQTKS2_17Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-317 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
318VĂN BÌNH NGUYÊN BÍCH23/07/1999Âu Cơ, Đà NẵngQTKS2_17Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-318 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
319PHẠM THỊ THIẾT17/08/1999Tt HuếQTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-319 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
320HÀ KIỀU VY26/04/1999Đà NẵngQTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-320 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
321ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG28/05/1999Liên Chiểu, Đà NẵngQTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-321 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
322ĐẶNG THỊ THANH THANH06/12/1999Đà NẵngQTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-322 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
323BÙI THỊ NHƯ QUỲNH08/01/1999Đại Lộc, Quảng NamQTKS2_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-323 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
324PHẠM THỊ MINH HẰNG04/12/1999Quảng NamQTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-324 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
325TRẦN THỊ MỸ DIỆU07/09/1999Duy Xuyên, Quảng NamQTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-325 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
326NGUYỄN THỊ NHƯ LỤA09/03/1999Đà NẵngQTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-326 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
327ĐỖ THỊ BÍCH TRÂM31/07/1999Mộ Đức, Quảng NgãiQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-327 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
328PHẠM NGUYỄN THÀNH LỢI02/04/1999Tp Hội An, Quảng NamQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-328 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
329HUỲNH THỊ NHƯ QUỲNH02/04/1999Mộ Đức, Quảng NgãiQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-329 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
330PHÙNG THỊ ÁNH NGỌC17/06/1999Liên Chiểu, Đà NẵngQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-330 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
331TẠ THỊ QUỲNH18/11/1999Quảng NgãiQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-331 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
332PHAN MAI HẠNH NGUYÊN07/05/1999Hà TĩnhQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-332 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
333ĐOÀN THỊ MINH HIẾU27/01/1999Quảng NamQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-333 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
334NGUYỄN THỊ TÚ ANH10/02/1999Quảng TrịQTDN1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-334 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
335PHẠM HOÀNG KHÁNH LY02/09/1997Can Lộc, Hà TĩnhMAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-335 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
336ĐẶNG THỊ THẢO MY06/12/1999Tư Nghĩa, Quảng NgãiTATM1_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-336 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
337TRẦN THỊ TRANG04/03/1999Phù Mỹ, Bình ĐịnhTATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-337 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
338NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN26/05/1999Triệu Phong, Quảng TrịTATM1_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-338 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
339VÕ THỊ Y22/11/1999Hà TĩnhTATM1_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-339 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
340NGUYỄN THỊ MINH THƯ03/08/1999Quảng NamTATM1_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-340 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
341NGUYỄN THỊ MAI HIỀN20/08/1999Quảng NamTADL1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-341 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
342TRẦN THỊ THÙY DUNG29/06/1999Quãng NamTADL2_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-342 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
343NGUYỄN THỊ NGỌC20/01/1998Quảng NamTADL2_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-343 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
344HOÀNG THỊ CẨM NHUNG02/02/1999TT HuếCNTT1_17Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiCDT0407-344 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
345LÊ THỊ THÚY DIỄM06/11/1999Tt HuếQTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-345 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
346TRẦN THỊ NGÂN20/07/1998Quảng TrịTATM1_17TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiCDT0407-346 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
347HỒ ĐỨC SÁU28/03/1996Phú Lộc, Tt HuếQTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-347 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
348DƯƠNG VĂN CƯỜNG21/04/1998Quảng BìnhQTKS1_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-348 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
349PHẠM NHẬT HUY22/02/1998Đà NẵngQTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-349 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
350NGUYỄN TRUNG KIÊN09/06/1999Nghệ AnQTKS4_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-350 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11498CAO THỊ DUY NHẤT10/01/1994Phú Ninh - Quảng NamTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799010 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11499PHẠM NGUYÊN HOÀNG22/02/1996Đà NẵngQTDN2_14QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB799011 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11500HUỲNH THỊ HIỀN20/10/1996Quảng NgãiQTDLKS3_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799012 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11501NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM18/02/1996Quảng TrịKTTH6_14KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799013 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11502NGUYỄN HUỲNH LÂM26/03/1994Quảng NamDVPL3_14Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799014 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11503VÕ THỊ TÂM ANH26/10/1997Quảng NamQTDN2_15QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799015 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11504ĐINH THÚY VY23/06/1997Quảng NamQTKS2_15Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB799016 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11505ĐẶNG THỊ KIỀU10/09/1997Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB799017 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11506NGUYỄN THỊ OANH KIỀU25/07/1996Quảng NamKTTH1_15KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799018 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11507ĐOÀN THỊ NGỌC TÂM23/01/1996Quảng NamKTTH2_15KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799019 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11508LÊ THỊ NGỌC TRÂM05/11/1996Quảng TrịKTTH4_15KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799020 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11509NGUYỄN THỊ NƯƠNG08/07/1997Quảng NamTADL2_15TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799021 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11510ĐỖ THANH LỊCH09/04/1998Thị xã An Nhơn, Bình ĐịnhTATM1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799022 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11511TRẦN NGUYÊN DUY07/03/1998Thành phố Tuy Hòa, Phú YênTATM1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799023 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11512LƯƠNG HỮU HẢI16/08/1998Huyện Nghĩa Hành, Quảng NgãiTATM2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799024 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11513NGUYỄN THỊ NGỌC NHI04/09/1996Quảng NamTADL2_14TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799025 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11514TRẦN KIM THỌ28/06/1997Đà NẵngTADL3_15TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB799026 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11515LÊ HỒNG NGỌC06/03/1998Hội An, Quảng NamTADL2_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799027 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11516TRẦN ANH TUẤN12/07/1996Quảng BìnhQTDLKS1_14QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799028 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11517LÊ ĐỨC ĐỒNG28/02/1997Cam Lộ, Quảng TrịQTDN1_16QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799029 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11518LÊ THỊ NGỌC ÁNH27/07/1998Thị xã Điện Bàn, Quảng NamQTDN1_16QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiB799030 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11519VÕ HUỲNH ĐỨC25/09/1997Huyện Krông Năng, Đắk LắkQTDN1_16QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799031 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11520NGUYỄN HOÀNG NAM02/10/1998Triệu Phong, Quảng TrịQTDN1_16QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799032 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11521NGUYỄN KHÁNH15/09/1996Huyện Triệu Phong, Quảng TrịQTDN1_16QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799033 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11522TRẦN THỊ DIỄM NGỌC01/01/1998Thành phố Quảng Ngãi, Quảng NgãiQTKS1_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB799034 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11523NGUYỄN THÙY TRÂM ANH16/12/1998Quận Thanh Khê, Đà NẵngQTKS3_16Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiB799035 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11524BÙI ANH THƯ06/08/1998Đà NẵngKTTH1_16KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799036 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11525TRƯƠNG THỊ HIỀN03/06/1998Huyện Thạch Hà, Hà TĩnhKTTH2_16KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB799037 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11526LÊ THỊ NHUNG23/05/1998Huyện Lệ Thủy, Quảng BìnhKTTH5_16KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799038 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11527NGUYỄN THỊ HẰNG18/05/1998Huyện A Lưới, Thừa Thiên KTTH5_16KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiB799039 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11528VÕ NGỌC QUỐC KHÁNH02/09/1997Đông Hà, Quảng TrịCNTT1_16Công nghệ thông tinGiỏiCao đẳng Chính quiB799040 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11529TRẦN VĂN ĐỨC18/02/1997Huyện Chư Sê, Gia LaiCNTT1_16Công nghệ thông tinGiỏiCao đẳng Chính quiB799041 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11530NGUYỄN ĐÌNH VINH23/04/1998Thanh Khê, Đà NẵngCNTT1_16Công nghệ thông tinTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799042 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11531TRẦN THỊ KIM HẬU05/08/1998TP Đồng Hới, Quảng BìnhDVPL1_16Dịch vụ pháp lýTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799043 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11532BÙI XUÂN HẬU14/08/1998Huyện Núi Thành, Quảng NamCNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB799044 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11533NGUYỄN LONG NHẪN11/05/1998Đà Lạt, Lâm ĐồngCNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB799045 797/QĐ-KTKH 30/11/2020
11534NAY Y NHA20/12/1998Huyện Sông Hinh, Phú YênCNTT1_16Công nghệ thông tinKháCao đẳng Chính quiB799046 797/QĐ-KTKH 30/11/2020