Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1855Hồ Công Bình14/07/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243600 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1856Phan Hữu Chinh03/11/1988Bình ĐịnhCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243599 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1857Lê Thị Chuyên18/01/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243598 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1858Phạm Thế Cường22/08/1988Gia LaiCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243597 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1859Nguyễn Khắc Đông08/08/1988Gia LaiCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243596 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1860Lê Thị Diệu26/03/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243595 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1861Hồ Thị Thúy Hằng24/05/1987Thừa Thiên - HuếCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243594 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1862Nguyễn Thị Thúy Hằng06/11/1987Thừa Thiên - HuếCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243593 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1863Dương Quốc Hùng28/11/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243592 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1864Phạm Thị  Mỹ Lệ10/11/1988Đăk LăkCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243591 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1865Đinh Thị Liễu29/12/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243590 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1866Nguyễn Thị Nhật Loan31/10/1988Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243589 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1867Nguyễn Tiến Lượng10/10/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243588 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1868Hồ Hà My16/01/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243587 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1869Trần Thị Phương Nga27/02/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243586 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1870Trương Trịnh Đức Nghĩa16/08/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243585 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1871Nguyễn Trung Nguyên20/12/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243584 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1872Nguyễn Thành Nhân26/10/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243583 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1873Trần Thị Tuyết Nhung20/02/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243582 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1874Nguyễn Thị Hằng Ny17/02/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243581 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1875Trương Thị Hồng Oanh10/02/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243580 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1876Trương Đình Phúc26/07/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243579 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1877Trương Hồng Quân25/08/1988Hà TĩnhCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243578 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1878Phạm Nguyễn Thanh Tâm18/11/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243577 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1879Lê Thị Hương Thảo15/10/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243576 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1880Trịnh Thị Bích Thảo16/10/1988Quảng NgãiCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243575 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1881Trần Văn Thạo28/03/1986Quảng TrịCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243574 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1882Lê Thị Thơm26/01/1987Nghệ AnCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243573 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1883Trần Đức Toàn09/09/1987Hà TĩnhCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243572 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1884Tô Thị Minh Trà01/11/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243571 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1885Mai Thị Trang19/05/1985Hà TĩnhCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243570 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1886Nguyễn Hà Khánh Trang21/05/1988Thừa Thiên - HuếCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243569 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1887Nguyễn Văn Triều27/04/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243568 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1888Lê Xuân Trình03/07/1988Hà TĩnhCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243567 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1889Trương Nguyễn Quốc Tuấn01/05/1986Thừa Thiên - HuếCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243566 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1890Nguyễn Thị Tuyết10/07/1987Đà NẵngCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243565 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1891Nguyễn Thị Nhã Uyên26/10/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243564 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1892Nguyễn Thị Huyền Vi24/04/1988Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243563 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1893Nguyễn Thị Hồng Việt19/02/1987Quảng NamCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243562 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1894Đoàn Thị Kim Xuyến20/07/1986Quảng TrịCKH_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243561 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1895Phan Thị Thanh An11/09/1984Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243560 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1896Đoàn Quốc Ân09/01/1987Quảng TrịCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243559 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1897Hệ Thị Mai Biển09/09/1986Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243558 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1898Phạm Hà Uyên Chi01/08/1988Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243557 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1899Nguyễn Hữu Cơ06/05/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243556 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1900Nguyễn Thị Ngọc Diễm05/02/1987Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243555 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1901Phan Xuân Định13/02/1986Nghệ AnCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243554 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1902Lê Thị Mỹ Dung17/07/1988Bình ĐịnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243553 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1903Nguyễn Trí Dũng16/02/1988Bình ĐịnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243552 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1904Lương Thị Ngọc Hà02/08/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243551 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1905Mai Hữu Hòa16/02/1988Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243550 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1906Dương Thị Hòa02/05/1988Quảng NgãiCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243549 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1907Nguyễn Thị Hồng09/10/1987Thanh HóaCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243548 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1908Lê Thị Kiều Hương14/01/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243547 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1909Trần Thị Lâm20/06/1988Quảng NgãiCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243546 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1910Lê Văn Luân25/04/1987Hà TĩnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243545 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1911Nguyễn Thị Thanh Ly05/08/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243544 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1912Nguyễn Hữu Nghị25/11/1987Quảng TrịCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243543 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1913Lê ánh Nguyệt14/08/1987Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243542 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1914Trịnh Kiều Như26/08/1987Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243541 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1915Lưu Thị Bích Nhung01/09/1987Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243540 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1916Đặng Thị Tuyết Nhung06/01/1987Bình ĐịnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243539 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1917Nguyễn Thị Nhung31/03/1987Quảng BìnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243538 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1918Đinh Thanh Quang29/12/1983Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243537 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1919Đặng Thị Siêm18/10/1987Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243536 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1920Nguyễn Thị Mỹ Sương22/03/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243535 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1921Hồ Duy Thảnh19/10/1986Thừa Thiên - HuếCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243534 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1922Lê Trọng Thể03/10/1987Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243533 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1923Nguyễn Thị Thơm02/04/1987Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243532 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1924Nguyễn Thị Hương Thu05/11/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243531 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1925Trần Thị Hoài Thương01/02/1987Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243530 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1926Phan Thị Thanh Trâm29/12/1988Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243529 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1927Trần Thị Huyền Trang30/01/1987Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243528 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1928Nguyễn Thị Minh Trí10/04/1988Bình ĐịnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243527 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1929Trần Văn Trọng20/05/1988Nghệ AnCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243526 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1930Mã Thành Tuân26/02/1987Đà NẵngCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243525 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1931Đặng Thị Thanh Tuyền05/12/1988Bình ĐịnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243524 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1932Phạm Thị Vân15/06/1987Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiA243523 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1933Võ Quang Việt20/07/1988Bình ĐịnhCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243522 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1934Huỳnh Nguyên Vũ09/11/1983Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243521 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1935Nguyễn Hoàng Vỹ07/01/1988Quảng NamCQT_06QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243520 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1936Lê Thị Mỹ Châu23/03/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243519 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1937Nguyễn Thị Mỹ Dung14/11/1988Đà NẵngCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243518 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1938Đinh Viết Duy10/10/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243517 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1939Phạm Thị Mỹ Duyên01/08/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243516 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1940Phạm Trọng Đoàn14/04/1987Nghệ AnCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243515 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1941Lê Thị Diệu Hà19/10/1988Đà NẵngCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243514 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1942Nguyễn Thị Thu Hà19/10/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243513 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1943Trần Thị Lệ Hà15/09/1988Quảng TrịCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243512 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1944Thái Thị Mỹ Hạnh01/01/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243511 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1945Nguyễn Thị Thu Hiền24/08/1987Đà NẵngCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243510 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1946Huỳnh Thị Minh Hoàng01/07/1987Đà NẵngCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243509 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1947Nguyễn Xuân Khánh02/04/1987Nghệ AnCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243508 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1948Nguyễn Thị Lệ14/03/1988Quảng NgãiCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243507 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1949Nguyễn Thị Kim Liên25/12/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243506 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1950Trần Thị Thùy Liên09/06/1988Hà TĩnhCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiA243505 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1951Võ Thị Mỹ Na11/06/1988Đà NẵngCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243504 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1952Huỳnh Thị ái Nghĩa06/04/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243503 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1953Nguyễn Thị Nguyệt22/05/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243502 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1954Đặng Thị Trang Nhung02/03/1987Nghệ AnCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243501 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1955Nguyễn Đăng Nhựt20/02/1988Quảng NgãiCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243500 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1956Nguyễn Thái Phú01/01/1983Thừa Thiên - HuếCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243499 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1957Nguyễn Thị Bích Phương10/06/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243498 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1958Nguyễn Thị Diễm Phương22/03/1988Gia LaiCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243497 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1959Nguyễn Thị Phượng02/02/1986Nghệ AnCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243496 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1960Lê Thị Mỹ Quyên25/12/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiA243495 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1961Phạm Thị Quyên20/11/1988Quảng NgãiCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243494 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1962Hoàng Văn Sáng20/10/1988Thanh HóaCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243493 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1963Huỳnh Thị Minh Tâm11/10/1988Đà NẵngCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243492 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1964Nguyễn Thị Minh Tâm10/06/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243491 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1965Trần Thị Thanh Tâm17/05/1987Thừa Thiên - HuếCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243490 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1966Nguyễn Thủy Tiên13/07/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243489 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1967Lê Thị Hữu Tình13/10/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243488 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1968Trương Anh Tú18/02/1987Quảng BìnhCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243487 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1969Trần Anh Tuấn06/08/1988Thanh HóaCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243486 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1970Trần Thị Thanh Thanh19/02/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243485 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1971Châu Kim Thành04/12/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243484 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1972Hồ Viết Thành20/04/1988Thừa Thiên - HuếCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243483 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1973Trần Thị Hồng Thu21/06/1988Đăk LăkCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243482 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1974Trương Thị Hoài Thương18/09/1986Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243481 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1975Nguyễn Thị Như Trang22/06/1987Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243480 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1976Bùi Thị ánh Trâm01/02/1988Quảng NamCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243479 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1977Nguyễn Thị Cẩm Vân22/08/1987Hà TĩnhCTC1_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243478 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1978Diệp Thị Mỹ An16/07/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243477 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1979Hoàng Anh Bích17/06/1988Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243476 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1980Đặng Thị Hà05/02/1988Quảng TrịCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243475 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1981Hồ Thị Mỹ Hạnh03/06/1987Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243474 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1982Nguyễn Thị Hằng20/08/1987Nghệ AnCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243473 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1983Phạm Minh Hiển11/03/1988Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243472 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1984Nguyễn Thị Thái Hiền20/09/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243471 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1985Hoàng Thị Hồng Hiếu06/11/1988Quảng TrịCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243470 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1986Phan Đình Huấn11/03/1987Hà TĩnhCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243469 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1987Nguyễn Văn Hướng22/10/1987Nghệ AnCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243468 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1988Võ Hoàng Lâm20/12/1987Quảng NgãiCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243467 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1989Phạm Thị Liên10/10/1986Thanh HóaCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243466 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1990Ngô Thị Linh12/09/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243465 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1991Hoàng Minh Long28/10/1986Thừa Thiên - HuếCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243464 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1992Trần Thị Diệu Ly29/06/1986Thừa Thiên - HuếCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243463 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1993Hoàng Văn Nam05/02/1986Thừa Thiên - HuếCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243461 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1993Nguyễn Thị Thiên Mơ19/11/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243462 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1994Trần Thị Nhân19/04/1988Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGiỏiCao đẳng Chính quiA243460 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1995Hoàng Thị Yến Nhi10/03/1988Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243459 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1996Lê Thị Hồng Nhung03/04/1988Quảng TrịCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243458 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1997Nguyễn Thị Nhung09/07/1988Hà TĩnhCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243457 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1998Phạm Thị Ngọc Nhung11/10/1987Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243456 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
1999Lê Thị Quỳnh Oanh07/10/1987Phú YênCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243455 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2000Nguyễn Thị Thùy Phúc21/01/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243454 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2001Đỗ Thị Phương01/06/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243453 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2002Lê Thu Phương22/08/1987Hà TĩnhCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243452 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2003Nguyễn Xuân Quỳnh27/11/1987Nghệ AnCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243451 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2004Võ Thị Quỳnh02/11/1987Nghệ AnCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243450 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2005Trần Sang14/11/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243449 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2006Trần Xuân Sơn12/11/1987Đăk LăkCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243448 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2007Lê Thị Tâm12/04/1987Hà TĩnhCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243447 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2008Nguyễn Thanh Tùng25/05/1986Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243446 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2009Phạm Văn Thanh15/06/1988Nam ĐịnhCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243445 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2010Trương Văn Thành10/08/1988Thừa Thiên - HuếCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243444 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2011Nguyễn Bá Thọ29/11/1987Bình ĐịnhCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243443 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2012Cao Quang Thơ30/09/1988Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243442 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2013Ngô Thị Đoan Trang14/07/1987Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243441 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2014Nguyễn Thị Trang03/07/1988Thanh HóaCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243440 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2015Nguyễn Thị Huyền Trang19/12/1987Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243439 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2016Nguyễn Thị Bích Tuyền23/10/1988Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243438 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2017Huỳnh Thị Minh Vân28/07/1988Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243437 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2018Lê Thị Yến Vi12/08/1988Đà NẵngCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243436 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2019Khương Xuân Vĩnh11/08/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243435 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2020Nguyễn Thị Vy16/04/1988Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243434 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2021Hoàng Thị Kim Yến20/05/1987Quảng NamCTC2_06TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKháCao đẳng Chính quiA243433 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2022Lê Thị Kim Anh29/12/1987Thừa Thiên - HuếCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243432 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2023Nguyễn Nhật Hiền Anh01/01/1987Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243431 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2024Nguyễn Thị Ánh23/02/1988Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243430 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2025Nguyễn Thị Ngọc Bích01/07/1987Thừa Thiên - HuếCTA1_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243429 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2026Nguyễn Thị Cảnh21/04/1988Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243428 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2027Chế Thị Thu Hà26/12/1987Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243427 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2028Trần Thị Thu Hà19/04/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243426 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2029Sử Thị Lệ Hằng20/07/1988Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243425 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2030Phạm Thị Hồng Hạnh10/05/1988Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243424 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2031Nguyễn Thị Hậu01/08/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243423 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2032Nguyễn Thị Hoa30/12/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243422 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2033Lê Thị Lan Hương01/10/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243421 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2034Phan Thị Mỹ Huyền20/08/1988Quảng TrịCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243420 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2035Nguyễn Thị Diễm Kiều10/10/1987Thừa Thiên - HuếCTA1_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243419 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2036Hoàng Thị Lệ09/11/1988Quảng BìnhCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243418 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2037Ngô Thị Kim Loan26/10/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243417 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2038Phạm Thị Như Lũy22/08/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243416 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2039Huỳnh Thị Diệu Ly21/06/1987Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243415 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2040Mai Thị Mừng04/08/1986Thừa Thiên - HuếCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243414 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2041Nguyễn Thị Thanh Nga01/07/1988Bình ĐịnhCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243413 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2042Nguyễn Thị Thúy Ngân03/04/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243412 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2043Võ Thị Hồng Nghị16/06/1987Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243411 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2044Đỗ Thị Hạnh Nguyên28/03/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243410 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2045Nguyễn Thị Kim Oanh10/04/1988Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243409 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2046Lê Thị Phương05/02/1988Nghệ AnCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243408 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2047Hoàng Thị Thùy Quyên31/10/1987Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243407 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2048Hồ Đắc Thịnh03/10/1988Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243406 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2049Hồ Thị Thoa24/08/1986Nghệ AnCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243405 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2050Nguyễn Thị Tình29/09/1988Quảng TrịCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243404 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2051Trần Thị Minh Trúc18/01/1987Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243403 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2052Phan Thị Tuyết28/04/1988Gia LaiCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243402 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2053Trần Thị Thoại Uyên10/12/1988Đà NẵngCTA1_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243401 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2054Ngô Văn Viên09/01/1983Quảng NamCTA1_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243400 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2055Nguyễn Thị Trâm Anh18/09/1988Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243399 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2056Bùi Thị Việt Chung31/10/1988Thái BìnhCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243398 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2057Phạm Thị Hoàng Diễm10/10/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243397 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2058Nguyễn Thị Ngọc Diễm21/05/1987Thừa Thiên - HuếCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243396 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2059Nguyễn Thị Ly Dung02/08/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243395 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2060Trần Thị Thu Hằng20/10/1988Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243394 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2061Trần Thị Hiền05/05/1988Hà TĩnhCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243393 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2062Phan Đình Như Hoa20/08/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243392 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2063Nguyễn Thị Hồng23/12/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243391 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2064Nguyễn Thị Thu Hồng22/10/1987Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243390 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2065Trần Phan Kim Huệ24/10/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243389 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2066Hồ Thị Hương25/05/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243388 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2067Nguyễn Thị Kiều10/06/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243387 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2068Hoàng Thị Lưu06/02/1988Quảng TrịCTA2_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243386 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2069Trần Thị Ni Na12/05/1986Quảng TrịCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243385 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2070Nguyễn Thị Kim Ngân19/02/1986Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243384 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2071Nguyễn Thị Ngọc30/01/1987Thừa Thiên - HuếCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243383 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2072Trần Thị Bích Ngọc02/10/1987Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243382 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2073Nguyễn Thị Xuân Nguyên01/02/1985Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243381 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2074Hồ Thị Quý10/06/1987Thừa Thiên - HuếCTA2_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243380 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2075Nguyễn Đình Quý01/05/1988Hà TĩnhCTA2_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243379 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2076Nguyễn Thị Thanh Tâm04/12/1988Đồng NaiCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243378 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2077Vương Hồng Thái20/03/1988Bắc GiangCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243377 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2078Phạm Ngọc Phương Thảo23/07/1987Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243376 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2079Võ Thị Thọ10/10/1987Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243375 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2080Cao Thị Phương Thúy18/03/1988Quảng NgãiCTA2_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243374 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2081Lê Thị Bích Thủy12/01/1987Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiA243373 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2082Lường Thị Tình10/03/1988Thanh HóaCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243372 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2083Mai Thị Thanh Vân19/01/1987Đà NẵngCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243371 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2084Nguyễn Thị Vân05/05/1988Quảng NamCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243370 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2085Trần Thị Ý02/12/1988Thừa Thiên - HuếCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243369 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2086Võ Thị Yên10/12/1988Hà TĩnhCTA2_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243368 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2087Lê Thị Duy Ân01/01/1987Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243367 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2088Trần Thị Thanh Cang25/03/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243366 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2089Ngô Thị Minh Diễm23/07/1987Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243365 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2090Nguyễn Thị Kim Hoa10/07/1988Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243364 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2091Hoàng Thị Bích Hà17/04/1988Thừa Thiên - HuếCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243363 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2092Hoàng Thị Thanh Hà04/12/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243362 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2093Võ Thị Thu Hà22/02/1987Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243361 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2094Trần Thị Xuân Hồng19/08/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243360 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2095Lê Thị Lan Hương24/02/1988Hà TĩnhCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243359 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2096Nguyễn Thị Thanh Huyền02/09/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243358 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2097Trần Thị Lê14/01/1988Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243357 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2098Nguyễn Thị Thúy Loan08/07/1988Quảng NgãiCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243356 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2099Thái Thị Trà My22/06/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243355 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2100Nguyễn Thị Phương Na10/01/1987Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243354 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2101Phạm Thị Thu Nga07/09/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243353 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2102Lê Thị Nha12/05/1986Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243352 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2103Đặng Thị Hiền Như25/05/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243351 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2104Đặng Thị Phương24/02/1987Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243350 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2105Lê Hồng Thảo09/01/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243349 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2106Nguyễn Thị Thơm20/05/1988Nghệ AnCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243348 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2107Trương Thị Anh Thư01/12/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243347 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2108Nguyễn Thị Thương08/10/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243346 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2109Trần Thị Thanh Thúy14/11/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243345 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2110Nguyễn Thị Thủy28/02/1987Gia LaiCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243344 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2111Nguyễn Thị Kiều Trang25/07/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243343 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2112Nguyễn Ngọc Thanh Trang21/06/1987Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243342 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2113Phạm Hà Vi24/09/1988Đà NẵngCTA3_06TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243341 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2114Lý Thanh Vy07/08/1987Quảng NamCTA3_06TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243340 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2115Nguyễn Thị Ngọc Diễm07/12/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243339 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2116Phạm Thùy Dung25/10/1988Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243338 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2117Bùi Thị Hoa Đào20/04/1988Quảng BìnhCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243337 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2118Trương Thị Hà Giang14/01/1988Hà TĩnhCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243336 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2119Lê Thị Thu Hà11/11/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243335 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2120Nguyễn Thị Thu Hà10/04/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243334 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2121Hoàng Lê Mỹ Hạnh25/09/1988Gia LaiCKT1_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243333 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2122Bùi Thị Thu Hiền08/12/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243332 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2123Hồ Thị Thu Hiền15/09/1988Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243331 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2124Nguyễn Thị Thu Hiền15/09/1988Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243330 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2125Phan Thị Thu Hiền20/06/1987Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243329 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2126Đào Thị Hoa02/02/1987Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243328 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2127Nguyễn Thị Cẩm Hoa14/10/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243327 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2128Nguyễn Thị Kim Huyền22/09/1988Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243326 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2129Huỳnh Thị Ly Na13/09/1988Quảng NgãiCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243325 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2130Lê Thị Ly Na10/11/1988Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243324 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2131Ngô Thị Tuyết Ngân16/07/1987Thừa Thiên - HuếCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243323 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2132Nguyễn Thị Ngọc12/10/1986Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243322 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2133Nguyễn Thị Thu Nhân18/11/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243321 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2134Phan Minh Nhật10/01/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243320 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2135Nguyễn Thị Nhung02/03/1988Quảng BìnhCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243319 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2136Mai Thị Minh Phương26/04/1986Quảng TrịCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243318 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2137Nguyễn Thị Minh Phượng12/07/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243317 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2138Phạm Thị Quyên12/04/1987Thanh HóaCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243316 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2139Trần Ngọc Quỳnh13/09/1987Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243315 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2140Nguyễn Thị Thu Sương25/10/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243314 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2141Trần Thị Minh Tâm21/05/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243313 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2142Nguyễn Thị Tặng10/10/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243312 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2143Huỳnh Thị Toàn12/07/1988Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243311 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2144Trần Văn Tuân20/07/1987Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243310 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2145Hoàng Thị Thành22/10/1987Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243309 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2146Thái Thị Thu Thành29/10/1987Hà TĩnhCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243308 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2147Võ Như Nguyệt Thảo09/08/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243307 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2148Trần Quyết Thắng18/10/1987Hà TĩnhCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243306 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2149Đào Thị Kim Thoa06/01/1986Bình ĐịnhCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243305 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2150Võ Thị Thanh Thủy01/06/1988Bình ĐịnhCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243304 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2151Phan  Thị Thúy22/02/1987Nghệ AnCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243303 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2152Nguyễn Thị Thanh Thúy18/10/1986Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243302 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2153Thái Thị Thanh Thúy22/07/1988Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243301 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2154Nguyễn Thị Tố Trang30/09/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243700 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2155Trần Thị Thu Trang16/12/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243699 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2156Nguyễn Thị Thanh Truyền20/01/1987Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243698 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2157Trương Thị Tú Uyên09/04/1987Đà NẵngCKT1_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243697 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2158Nguyễn Ngọc Hà Vân06/06/1988Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243696 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2159Nguyễn Thị ái Vân21/06/1987Quảng TrịCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243695 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2160Lê Thị Hoài Yến10/06/1988Quảng NamCKT1_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243694 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2161Võ Thị Châu15/04/1987Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243693 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2162Nguyễn Thị Thùy Diễm13/06/1988Quảng NgãiCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243692 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2163Nguyễn Thị Thùy Dương22/06/1988Đà NẵngCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243691 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2164Đặng Thị Thu Hà10/07/1987Quảng NgãiCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243690 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2165Trần Thị Thanh Hải05/11/1988Gia LaiCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243689 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2166Vũ Thị Hải01/12/1988Quảng NgãiCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243688 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2167Trịnh Thị Hân30/05/1987Thanh HóaCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243687 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2168Nguyễn Thị Hằng02/01/1988Bình ĐịnhCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243686 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2169Phạm Thị Hoa01/02/1988Quảng NgãiCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243685 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2170Nguyễn Văn Hoài22/09/1988Nghệ AnCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243684 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2171Đinh Thị Hương20/03/1987Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243683 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2172Nguyễn Thị Hương28/08/1987Nghệ AnCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243682 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2173Phạm Thị Như Lài01/01/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243681 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2174Lê Thị Lịch08/02/1987Thanh HóaCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243680 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2175Nguyễn Thị Hằng Loan10/05/1988Khánh HòaCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243679 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2176Nguyễn Thị Luyến05/10/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243678 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2177Bùi Thị Minh Mai02/06/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243677 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2178Nguyễn Thị Thanh Mai09/10/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243676 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2179Ngô Thị Sa My20/11/1988Đà NẵngCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243675 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2180Nguyễn Thị Kiều Ngân20/07/1988Quảng NgãiCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243674 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2181Trần Thị ái Nghĩa06/03/1987Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243673 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2182Lê Thị Nguyệt07/07/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243672 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2183Lê Quang Phúc05/07/1987Quảng TrịCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243671 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2184Hồ Thị Hồng Phương02/06/1987Thừa Thiên - HuếCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243670 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2185Nguyễn Thị Ngọc Phương01/08/1988Khánh HòaCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243669 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2186Huỳnh Thị Phượng09/11/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243668 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2187Võ Thị Đào Quyên15/06/1986Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243667 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2188Phan Thị Sương26/02/1988Quảng BìnhCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243666 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2189Nguyễn Thị Minh Tâm10/03/1987Gia LaiCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243665 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2190Nguyễn Xuân Tâm13/09/1987Gia LaiCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243664 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2191Trần Thị Thanh14/05/1987Quảng BìnhCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243663 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2192Hồ Thu Thủy30/11/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243662 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2193Lê Thị Thu Thủy20/05/1988Quảng NamCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243661 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2194Phan Thị Thúy01/09/1988Quảng NgãiCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243660 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2195Trần Thị Mộng Thường06/06/1987Thừa Thiên - HuếCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243659 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2196Đỗ Thị Trang29/04/1987Bắc NinhCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243658 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2197Trương Thị Quỳnh Trang25/11/1987Quảng BìnhCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243657 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2198Võ Thị Thu Trang07/10/1987Quảng BìnhCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243656 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2199Nguyễn Thị Thúy Trinh13/01/1988Quảng TrịCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243655 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2200Bùi Thị Bạch Vân01/09/1987Hà TĩnhCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243654 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2201Trần Thị Hồng Vi02/08/1988Đà NẵngCKT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243653 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2202Nguyễn Thị Xuân29/03/1987Đà NẵngCKT2_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243652 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2203Đặng Thị Kim Anh02/10/1988Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243651 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2204Nguyễn Thị Ngọc Anh06/11/1988Hà TĩnhCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243650 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2205Nguyễn Thị Mỹ Ánh12/02/1987Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243649 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2206Trần Thị Công15/06/1987Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243648 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2207Nguyễn Thị Kiên Dang20/08/1988Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243647 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2208Lê Thị Diễm Diệu18/08/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243646 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2209Nguyễn Duy18/12/1979Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243645 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2210Đặng Văn Đoàn06/11/1986Quảng BìnhCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243644 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2211Vũ Thị Giang16/08/1987Nghệ AnCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243643 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2212Trần Lê Thị Hoài28/07/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243642 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2213Lê Huệ10/11/1987Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243641 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2214Lê Thanh Hùng13/06/1984Hà TĩnhCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243640 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2215Hoàng Thị Mai Hương26/08/1987Hà TĩnhCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243639 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2216Võ Thị Như Hương29/04/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243638 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2217Cao Thị Thảo Lý24/04/1988Gia LaiCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243637 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2218Vũ Thị Tuyết Mai13/11/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243636 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2219Ngô Văn Mến12/11/1986Quảng TrịCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243635 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2220Phạm Thị Minh07/07/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243634 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2221Phan Thị Như Minh07/01/1988Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243633 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2222Nguyễn Thị Thu Mơ23/08/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243632 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2223Trương Thị Hoàng Ngân18/09/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243631 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2224Huỳnh Thị Đông Nghi05/11/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243630 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2225Phạm Thị Nhã Nguyên23/06/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243629 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2226Phạm Thị Mỹ Nhân01/03/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243628 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2227Nguyễn Thị Oanh17/01/1987Nghệ AnCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243627 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2228Trịnh Thị Kim Oanh07/06/1988Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243626 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2229Phạm Thị Bảo Quyên06/10/1987Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243625 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2230Trương Thị Minh Tâm01/10/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243624 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2231Hồ Viết Tiến30/12/1987Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243623 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2232Trang Thị Hồng Tơ20/02/1987Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243622 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2233Nguyễn Thị Minh Tú18/12/1988Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243621 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2234Nguyễn Thị A Tuyển26/10/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243620 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2235Nguyễn Thị Phương Thanh10/09/1988Đà NẵngCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243619 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2236Phùng Thị Lệ Thanh03/04/1988Gia LaiCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243618 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2237Lê Thị Thủy01/09/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243617 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2238Trần  Thu Thủy08/03/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243616 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2239Nguyễn Thị Lê Thúy10/05/1988Bình ĐịnhCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243615 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2240Nguyễn Thị Trang10/10/1987Hà TĩnhCKT3_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243614 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2241Nguyễn Thị Thu Trang01/10/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243613 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2242Hà Thị Tuyết Trinh14/09/1988Quảng NamCKT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243612 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2243Nguyễn Bảo Ái30/10/1987Bình ĐịnhCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243611 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2244Ngô Văn Cường10/08/1988Thừa Thiên - HuếCKT4_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243610 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2245Trần Thị Chỉnh06/02/1987Thanh HóaCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243609 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2246Phạm Thị Hoài Diệu05/05/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243608 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2247Lê Thị Dung12/06/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243607 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2248Nguyễn Công Định20/06/1988Quảng NgãiCKT4_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243606 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2249Nguyễn Thị Thu Đông01/01/1985Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243605 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2250Lê Thị Bích Hạnh02/11/1988Đà NẵngCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243604 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2251Lê Thị Mỹ Hằng23/08/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243603 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2252Nguyễn Thị Hằng30/04/1988Hà TĩnhCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243602 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2253Lâm Thị Thu Hiền26/10/1988Đà NẵngCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243601 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2254Lê Thị Hiền24/11/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243800 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2255Trần Thị Thanh Hoa09/02/1987Hà TĩnhCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243799 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2256Hồ Thị Huyền20/11/1986Gia LaiCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243798 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2257Thái Thị Mỹ Lan01/01/1986Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243797 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2258Đinh Thị Thùy Lê10/06/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243796 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2259Nguyễn Thị Mỹ Linh01/08/1988Bình ĐịnhCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243795 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2260Trần Thị Mỹ Linh19/05/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243794 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2261Hồ Thị Ly23/08/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243793 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2262Lương Thị Lý03/09/1988Hà TĩnhCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243792 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2263Nguyễn Thị Nga20/12/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243791 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2264Đoàn Thị  ánh Ngọc28/07/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243790 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2265Huỳnh Thị Minh Nguyên01/12/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243789 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2266Nguyễn Thị Nhài05/11/1987Nghệ AnCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243788 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2267Nguyễn Thị Phương01/10/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243787 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2268Trần Thị Thu Phương29/12/1987Nghệ AnCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243786 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2269Nguyễn Thị Diệp Quyên13/02/1988Nghệ AnCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243785 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2270Dương Thị Lệ Sương01/01/1988Đà NẵngCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243784 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2271Đào Thị Ngọc Sương20/01/1987Quảng TrịCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243783 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2272Phan Thị Mỹ Tiên10/10/1987Thừa Thiên - HuếCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243782 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2273Văn Thị Thanh27/02/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243781 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2274Mai Thị Ngọc Thảo17/04/1987Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243780 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2275Trần Thị Thắm09/12/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243779 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2276Huỳnh Đình Thịnh21/04/1988Đà NẵngCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243778 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2277Hồ Thị Hồng Trang25/01/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243777 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2278Hồ Thị Quỳnh Trang08/09/1988Đà NẵngCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243776 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2279Ngô Thị Ngọc Trâm18/02/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243775 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2280Nguyễn Hồng Uyên01/08/1988Đà NẵngCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243774 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2281Trần Thị Vang02/01/1987Ninh BìnhCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243773 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2282Lê Thị Thanh Vân20/04/1988Quảng NamCKT4_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243772 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2283Phạm Thị Ngọc Viễn16/02/1987Quảng NgãiCKT4_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243771 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2284Nguyễn Phạm Quỳnh Châu25/10/1987Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243770 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2285Phạm Thị Chiến02/09/1985Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243769 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2286Võ Thị Kim Chung10/04/1987Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243768 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2287Võ Thị Kim Chung19/11/1987Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243767 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2288Đỗ Thị Dịu12/08/1988Thanh HóaCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243766 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2289Trần Thị Mỹ Dung13/10/1987Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243765 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2290Huỳnh Thị Mỹ Hạnh15/02/1987Quảng TrịCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243764 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2291Võ Minh Hiếu18/12/1988Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243763 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2292Võ Thị Hiếu21/12/1987Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243762 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2293Nguyễn Thị Kim Hoa15/07/1986Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243761 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2294Hoàng Thị Hoài21/12/1987Hà TĩnhCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243760 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2295Nguyễn Thị Ánh Hồng05/10/1988Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243759 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2296Đào Thị Huyền21/09/1988Thái BìnhCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243758 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2297Phạm Thị Hoa Lài14/07/1988Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243757 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2298Lê Thị Hồng Lan20/05/1988Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243756 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2299Nguyễn Thị Tuyết Lan02/12/1987Thừa Thiên - HuếCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243755 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2300Ngô Thị Liên14/11/1985Quảng TrịCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243754 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2301Nguyễn Thị Phương Loan09/04/1988Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243753 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2302Thái Thị Thanh Loan26/12/1987Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243752 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2303Trần Thị Loan16/02/1987Ninh BìnhCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243751 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2304Trần Thị Loan28/06/1987Nghệ AnCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243750 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2305Nguyễn Thị Hoa Lý25/08/1986Nghệ AnCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243749 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2306Phạm Thị Thúy Nga13/04/1988Nam ĐịnhCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243748 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2307Lê Bá Oai10/07/1987Nghệ AnCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243747 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2308Hoàng Thị Kim Oanh02/03/1988Thừa Thiên - HuếCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243746 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2309Phạm Thị Kiều Oanh03/02/1987Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243745 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2310Phú Thị Phương10/08/1986Nghệ AnCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243744 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2311Trần Thị Phương04/12/1987Hà TĩnhCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243743 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2312Tạ Văn Quang05/05/1984Thanh HóaCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243742 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2313Phùng Thị Ngọc Quyên25/09/1988Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243741 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2314Võ Thị Minh Tâm22/01/1987Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243740 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2315Nguyễn Thị Hoàng Tùng09/07/1987Đăk LăkCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243739 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2316Trịnh Thị Thanh25/01/1988Thanh HóaCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243738 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2317Lương Thị Bích Thu20/06/1987Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243737 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2318Lại Thị Thúy14/04/1987Thanh HóaCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243736 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2319Nguyễn Anh Thư01/08/1986Quảng NamCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243735 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2320Nguyễn Thị Huyền Trang15/06/1987Đà NẵngCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243734 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2321Phạm Quỳnh Trang26/10/1987Nghệ AnCKT5_06KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243733 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2322Nguyễn Thị Bích Vân10/11/1987Thừa Thiên - HuếCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243732 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2324Phạm Thị Vân07/02/1987Hà TĩnhCKT5_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243731 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2325Huỳnh Thị Việt10/10/1988Đăk LăkCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243730 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2326Trần Vũ Kim Xuân04/01/1988Quảng NgãiCKT5_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243729 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2327Nguyễn Thị Kim Anh10/02/1988Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243728 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2328Phan Hoàng Anh25/11/1987Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243727 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2329Trần Thị  Ngọc ánh13/10/1987Nghệ AnCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243726 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2330Trần Thị Thu Chung03/10/1987Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243725 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2331Nguyễn Thị Kim Dân21/12/1988Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243724 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2332Nguyễn Thị Diễm26/12/1988Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243723 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2333Vũ Tuyết Dung20/03/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243722 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2334Nguyễn Thị Dương03/03/1987Bắc NinhCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243721 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2335Phan Thị Thanh Hà30/04/1987Hà TĩnhCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243720 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2336Nguyễn Thị Thu Hà25/06/1988Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243719 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2337Phạm Thị Như Hải20/05/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243718 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2338Nguyễn Thị Mỹ Hạnh08/08/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243717 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2339Bùi Thị Hòa12/10/1988Hà TĩnhCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243716 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2340Trần Thị Thanh Hòa22/09/1987Nam ĐịnhCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243715 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2341Kiều Thị Thu Huyền24/08/1988Nghệ AnCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243714 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2342Huỳnh Thị Hương10/10/1988Thừa Thiên - HuếCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243713 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2343Nguyễn Thị Mi Li13/11/1988Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243712 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2344Đỗ Trọng Lương22/05/1988Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243711 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2345Trần Ngọc Minh20/07/1987Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243710 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2346Đỗ Thị Nguyệt Nga26/09/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243709 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2347Nguyễn Thị Nga02/08/1987Hà TĩnhCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243708 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2348Lê Thị Ngân20/11/1988Nghệ AnCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243707 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2349Trần Thị Nhài26/08/1988Nam ĐịnhCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243706 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2350Đinh Thị Kiều Oanh09/12/1987Phú ThọCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243705 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2351Lương Thị Phương20/10/1988Thái BìnhCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243704 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2352Nguyễn Thị Phương19/05/1988Nghệ AnCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243703 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2353Ngô Thị Kim Quyên13/05/1988Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243702 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2354Lưu Đình Sáng24/11/1986Nghệ AnCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243701 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2355Thái Thị Tuyết02/01/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243900 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2356Trần Thị Kim Thanh28/09/1987Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243899 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2357Lê Thị Mỹ Thiện01/09/1987Quảng NgãiCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243898 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2358Lê Thị Thu11/07/1987Hòa BìnhCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243897 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2359Nguyễn Thị Thanh Thuận26/02/1988Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243896 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2360Nguyễn Thị Phan Thúy13/07/1987Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243895 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2361Nguyễn Thị Thương27/09/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243894 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2362Nguyễn Thị Kim Trang25/09/1987Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243893 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2363Trần Thị Quỳnh Trâm18/11/1988Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243892 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2364Trần Thị Thùy Trâm28/03/1988Đà NẵngCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243891 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2365Nguyễn Thị Tuyết Trinh23/09/1987Đồng NaiCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243890 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2366Lê Trịnh Tố Uyên15/10/1988Đăk LăkCKT6_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243889 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2367Nguyễn Thị Thanh Vân20/10/1987Quảng NamCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243888 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2368Uông Thị Hải Yến30/10/1987Quảng BìnhCKT6_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243887 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2369Đoàn Lệ Ái12/08/1988Quảng NgãiCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243886 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2370Phạm Thị Thanh Bình17/02/1988Quảng NgãiCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243885 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2371Võ Thị Thanh Bình15/11/1988Quảng BìnhCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243884 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2372Dương Thị Hồng Duyên05/10/1986Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243883 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2373Ngô Thị Duyên10/01/1988Quảng NgãiCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243882 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2374Nguyễn Công Đạt03/10/1987Nghệ AnCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243881 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2375Cao Thị Điệp02/10/1986Nghệ AnCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243880 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2376Lê Thị Hà14/07/1988Thanh HóaCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243879 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2377Bùi Thị Hào24/09/1988Đăk LăkCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243878 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2378Đoàn Thị Thu Hằng20/03/1985Quảng BìnhCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243877 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2379Phạm Phú Hưng31/01/1988Sơn LaCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243876 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2380Phạm Xuân Hương15/10/1986Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243875 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2381Lê Thị Kim Lai11/01/1987Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243874 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2382Nguyễn Thị Ngọc Lan02/12/1988Đà NẵngCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243873 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2383Nguyễn Thị Liễu15/12/1988Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243872 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2384Hồ Thị Tường Linh02/10/1988Đà NẵngCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243871 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2385Trần Thị Linh08/01/1987Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243870 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2386Nguyễn Thị Lộc02/01/1988Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243869 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2387Nguyễn Thị Mơ11/10/1988Nghệ AnCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243868 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2388Trương Thị Na15/06/1988Quảng BìnhCKT7_06KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính quiA243867 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2389Nguyễn Thị Phương Nam17/03/1988Hà TĩnhCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243866 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2390Trương Thị ánh Nguyệt19/06/1987Đà NẵngCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243865 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2391Lê Thị Nhung26/08/1986Thừa Thiên - HuếCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243864 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2392Nguyễn Thị Nhung16/11/1987Phú YênCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243863 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2393Nguyễn Thị Quỳnh Oanh13/09/1988Nghệ AnCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243862 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2394Huỳnh Thị Kim Phương10/10/1987Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243861 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2395Nguyễn Ngọc Duy Phương01/12/1987Đà NẵngCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243860 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2396Phan Thị Đảm Phương24/08/1987Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243859 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2397Đào Thị Thu Sang03/05/1988Bình ĐịnhCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243858 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2398Nguyễn Thị Tuyết12/08/1988Hà TĩnhCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243857 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2399Bùi Thị Xuân Tươi02/01/1989Quảng NgãiCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243856 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2400Phạm Trung Thành01/09/1983Nghệ AnCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243855 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2401Trương Thị Thủy29/06/1988Ninh BìnhCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243854 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2402Phạm Thị Minh Thùy25/04/1988Quảng NgãiCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243853 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2403Nguyễn Thị Hoài Thư10/10/1988Bình ĐịnhCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243852 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2404Thái Trần Quỳnh Trang01/06/1987Đà NẵngCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243851 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2405Nguyễn Lệ Vân28/04/1987Đà NẵngCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243850 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2406Lê Thị Như Ý01/01/1988Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA243849 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2407Nguyễn Quang Nam12/12/1984Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243848 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2408Nguyễn Mậu Hòa Sơn23/05/1985Đăk LăkCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243847 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2409Lê Viết Thắng18/06/1986Quảng BìnhCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243846 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2410Đỗ Thành Trung11/07/1985Quảng NamCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243845 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2411Trịnh Quang Vương11/10/1986Nghệ AnCKT7_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243844 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2412Lê Thế Anh10/02/1986Thừa Thiên - HuếCTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243801 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2413Võ Thế Vinh24/03/1987Quảng NamCTH_05HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243843 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2414Đinh Văn Phú01/04/1986Bình ĐịnhCTC2_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243842 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2415Lê Bá Phước02/04/1987Khánh HòaCTC3_05TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243841 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2416Nguyễn Thị Duyên20/02/1986Đăk LăkCKT2_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243840 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2417Nguyễn Thị Thủy20/11/1983Nghệ AnCKT2_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243839 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2418Thái Thị Thanh Nga16/04/1985Nghệ AnCKT2_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243838 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2419Phùng Thị Nga31/12/1986Hà TĩnhCKT4_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA243837 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2420Phạm Xuân Thành13/02/1985Nghệ AnCKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243836 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2421Nguyễn Thanh Tuấn18/06/1986Quảng NamCKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243835 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2422Nguyễn Thị Vân10/02/1986Quảng NamCKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243834 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2423Lưu Thị Việt31/08/1987Thanh HóaCKT4_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243833 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2424Phạm Thị Hồng Dung16/06/1985Quảng BìnhCKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243832 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2425Nguyễn Hữu Tiến14/06/1985Đà NẵngCKT5_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243831 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
2426Hồ Thị Yến20/06/1987Hà TĩnhCKT6_05KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA243830 136/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009