Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
767LÊ DOÃN ĐẠT02/08/1999Quảng TrịKTTH1_17KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-767 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
768TRẦN THỊ MỸ HẰNG22/05/2000Gia LaiKTTH1_18KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-768 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
769LÊ THỊ HỒNG28/11/2000Đăk LăkKTTH1_18KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-769 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
770LÊ THỊ THU THỦY12/02/2000Quảng BìnhKTTH1_18KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-770 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
771ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG21/05/2000Quảng BìnhKTTH1_18KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiCDT0407-771 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
772NGUYỄN THỊ HƯỜNG04/01/1999Tx Ba Đôn, Quảng BìnhKTTH2_17KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-772 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
773LÊ THỊ KIỀU DUYÊN02/01/2000Quảng NgãiQTKS1_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-773 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
774LƯU MỘC MIÊN21/06/2000Quảng NamQTKS1_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-774 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
775NGUYỄN THỊ THU THẢO20/05/2000Quảng NamQTKS1_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-775 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
776NGUYỄN THỊ THANH TRANG11/10/2000Đăk LăkQTKS1_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-776 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
777TRƯƠNG NGỌC VŨ06/10/1995Đà NẵngQTKS3_17Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-777 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
778NGUYỄN THỊ LAN10/02/2000Quảng TrịQTKS3_18Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-778 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
779LÊ THỊ QUỲNH NGA09/10/2000Đà NẵngQTKS3_18Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-779 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
780DƯƠNG THỊ TRÂM02/02/2000Quảng TrịQTKS3_18Quản trị khách sạnXuất sắcCao đẳng Chính quiCDT0407-780 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
781PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT26/09/2000Đăk LăkQTKS3_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-781 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
782ĐOÀN THỊ MỸ NHƯ15/09/2000Quảng TrịQTKS4_18Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-782 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
783HUỲNH THỊ NHUNG01/08/2000Thừa Thiên HuếQTKS4_18Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-783 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
784TRẦN THỊ THÙY NHUNG21/12/2000Quảng TrịQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-784 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
785NGUYỄN PHAN QUYN NI26/11/2000Bình PhướcQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-785 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
786LƯƠNG THỊ MỸ DIÊN28/08/2000Quảng NamQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-786 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
787ĐẶNG HUY HUỲNH21/01/2000Đăk LăkQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-787 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
788LÊ THỊ THU THẢO20/04/2000Thừa Thiên HuếQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-788 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
789HỒ NGUYỄN HUYỀN TRANG20/05/2000Quảng NamQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-789 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
790HỒ HOÀNG TRÚC02/10/2000Quảng TrịQTKS4_18Quản trị khách sạnKháCao đẳng Chính quiCDT0407-790 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
791TRẦN THỊ ÁNH SƯƠNG12/03/2000 Quảng NamQTKS5_18Quản trị khách sạnGiỏiCao đẳng Chính quiCDT0407-791 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
792CAO THỊ DIỄM LINH24/02/1999Thăng Bình, Quảng NamMAR1_17QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-792 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
793VÕ THỊ THANH HUYỀN04/02/2000Hà TĩnhMAR1_18QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-793 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
794NGÔ TRUNG KỶ26/11/1998Cà MauMAR1_18QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-794 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
795TRẦN NHẬT LINH16/08/2000Quảng NamMAR1_18QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-795 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
796NGUYỄN THỊ KIM OANH19/09/2000Hà TĩnhQTDN1_18QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-796 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
797NGÔ NGỌC BẢO17/06/2000Quảng NgãiQTDN1_18QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-797 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
798NGUYỄN THỊ HUỆ29/10/2000Quảng TrịTADL1_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-798 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
799A LẮM16/01/2000Kon TumTADL1_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-799 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
800PHAN THỊ HỒNG NHUNG01/07/2000Đà NẵngTADL1_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-800 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
801TRẦN THỊ NI06/02/2000Thừa Thiên HuếTADL1_18TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-801 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
802NGÔ THỊ PHƯỚC10/08/2000Quảng NamTADL1_18TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-802 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
803NGÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG16/07/2000Quảng NamTADL2_18TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-803 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
804NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY01/01/1999Quảng NamTADL2_18TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiCDT0407-804 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
805HÀ THỊ LAN THÙY07/07/2000Đắk LắkTADL2_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-805 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
806LÊ THỊ THU UYÊN07/10/2000Đà NẵngTADL2_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-806 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
807NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG05/02/1999Nghệ AnTATM1_17TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-807 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
808NGUYỄN THỊ HỒNG14/10/2000Bình ĐịnhTATM1_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-808 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
809NGUYỄN THỊ HỒNG NGA01/01/2000Quảng NamTATM1_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-809 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
810NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG18/05/2000Quảng NamTATM1_18TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiCDT0407-810 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
11552NGUYỄN ĐỨC THỌ25/08/1996Quảng NamQTKS1_15Quản trị khách sạnTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799064 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
11553HUỲNH THỊ TRANG28/07/1994Quảng NamMar1_12QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799065 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
11554NGUYỄN ANH ĐỨC12/10/1995Cẩm Xuyên - Hà TỉnhTCDN1_13TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799066 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
11555NGUYỄN THỊ KIM CÚC14/06/1997Thị xã Điện Bàn, Quảng NamTADL1_16TIẾNG ANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799067 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
11556ĐỖ THỊ LUYẾN02/02/1995Quảng NgãiTATM1_14TIẾNG ANHKháCao đẳng Chính quiB799068 827/QĐ-KTKH 09/11/2021
11557LÊ THỊ KIM CHI14/06/1998Huyện Hải Lăng, Quảng TrịQTDN1_16QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính quiB799069 827/QĐ-KTKH 09/11/2021