Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
4883Trương Thị Lan Anh23/09/2002Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4883 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4884Hồ Thị Phi Anh16/10/2002Thừa Thiên HuếK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4884 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4885Nguyễn Thị Vân Anh29/01/2002Gia LaiK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4885 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4886Lê Phương Anh29/01/2001Hưng YênK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4886 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4887Nguyễn Thị Ngọc Ánh22/07/2002Quảng NgãiK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4887 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4888Trương Tuấn Bình18/08/2000Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4888 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4889Bùi Thị Như Bình01/10/2002Quảng TrịK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4889 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4890Trần Văn Ca01/05/1996Nghệ AnK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4890 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4891Phạm Hoàng Châu15/08/2000Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4891 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4892Lê Thị Chính13/12/2001Quảng BìnhK49B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K49B1-4892 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4893Doãn Thị Chung26/07/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4893 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4894Nguyễn Linh Đan12/12/2001Quảng NgãiK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4894 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4895A Lăng Dang16/04/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4895 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4896Mai Thi Anh Đào03/04/2001Đăk LăkK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4896 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4897Trần Thị Diễm14/03/2002Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4897 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4898Hoàng Phương Đông21/04/1995Hà TĩnhK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4898 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4899Nguyễn Thị Hồng Dung13/02/2002Bắc GiangK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4899 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4900Nguyễn Thị Thùy Dung13/10/2002Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4900 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4901Trần Thị Mỹ Duyên27/07/2001Quảng NgãiK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4901 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4902Phạm Thị Ánh Giang15/08/2000Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4902 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4903Võ Thị Diễm Hà17/10/2002Quảng TrịK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4903 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4904Ngô Đình Hải25/02/2001Quảng BìnhK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4904 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4905Trần Thị Ngọc Hạnh27/09/2002Quảng TrịK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4905 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4906Trương Thị Mỹ Hạnh12/08/2002Quảng BìnhK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4906 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4907Phan Thị Mỷ Hiền15/12/2001Quảng BìnhK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4907 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4908Nguyễn Thị Thảo Hiền17/05/2002Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4908 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4909Nguyễn Trung Hiếu27/10/2000Gia LaiK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4909 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4910Trần Thu Hòa08/01/2001Đà NẵngK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4910 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4911Nguyễn Thị Thu Hoài01/10/2001Tỉnh Gia LaiK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4911 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4912Nguyễn Ngọc Hoàn22/06/2001Quảng BìnhK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4912 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4913Văn Đức Hoàn27/02/1997Nghệ AnK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4913 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4914Mai Lý Hùng19/02/2001Hà TĩnhK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4914 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4915Phạm Thị Lan Hương13/07/2001Quảng BìnhK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4915 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4916Nguyễn Thị Kim Hương20/12/2000Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4916 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4917Trương Thị Thanh Huyền11/10/1998Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4917 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4918Trần Anh Kiệt21/10/2000Quảng NgãiK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4918 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4919Nguyễn Thị Kiều01/09/2002Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4919 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4920Văn Thị Lê19/03/2002Hà TĩnhK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4920 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4921Võ Thị Lệ24/07/2002Quảng TrịK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4921 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4922Bùi Ngọc Nhật Linh27/01/2002Khánh HòaK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4922 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4923Nguyễn Thị Mỹ Linh04/02/2001Thừa Thiên HuếK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4923 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4924Nguyễn Thị Nhân Lộc11/11/2001Đà NẵngK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4924 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4925Lê Tấn Trần Công Lực01/01/2001Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4925 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4926Huỳnh Thị Thảo Ly25/03/2002Thừa Thiên HuếK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4926 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4927Phan Minh Mẫn19/12/2000Đà NẵngK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4927 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4928Trần Văn Minh10/04/2000Thừa Thiên HuếK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4928 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4929Nguyễn Thị Hằng Nga26/03/2001Gia LaiK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4929 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4930Nguyễn Thị Thanh Ngân26/10/2002Hà TĩnhK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4930 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4931Nguyễn Thị Thi Ngân04/09/2002Quảng BìnhK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4931 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4932Phan Thị Thu Ngân25/11/2002Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4932 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4933Nguyễn Thị Thanh Ngoan11/11/2002Quảng NgãiK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4933 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4934Võ Thị Nguyện01/08/2000Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4934 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4935Nguyễn Thị Minh Nguyệt09/10/2002Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4935 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4936Trần Thị Nguyệt13/09/2001Nghệ AnK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4936 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4937Nguyễn Thị Hoàng Nhi07/09/2002Thừa Thiên HuếK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4937 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4938Lê Thị Yến Nhi20/05/2002Quảng TrịK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4938 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4939Lê Văn Nhiều03/06/2001Quãng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4939 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4940Nguyễn Thị Mỹ Nhơn10/06/2002Quảng TrịK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4940 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4941Trần Quỳnh Nhung08/01/2001Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4941 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4942Nguyễn Thị Thanh Nhung02/08/2001Đắk LắkK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4942 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4943Hồ Thị Nữ08/01/2001Quảng NamK48A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K48A1-4943 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4944Đinh Phứi01/01/2000Gia LaiK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4944 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4945Nguyễn Thúy Phương11/02/2000Đăk LăkK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4945 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4946Huỳnh Thị Phương27/06/2002Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4946 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4947Đặng Thị Hồng Phương22/10/2001Gia LaiK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4947 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4948Nguyễn Hữu Quốc19/01/1999Thừa Thiên HuếK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4948 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4949Đinh Thị Quý23/07/2002Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4949 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4950A Quyên12/06/2000Kon TumK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4950 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4951Tạ Thị Như Quỳnh20/08/2002Thanh HóaK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4951 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4952Nguyễn Thị Tuyết Sương05/03/1999Bình ĐịnhK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4952 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4953Nguyễn Chiến Sỹ11/08/2002Quảng TrịK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4953 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4954Đào Thị Thanh08/12/2001Đắk LắkK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4954 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4955Đặng Ngọc Thành01/05/1997Quảng BìnhK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4955 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4956Lê Thị Phương Thảo27/07/2000Quảng NamK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4956 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4957Nguyễn Thị Phương Thảo23/10/1997Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4957 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4958Bùi Thị Thanh Thuận27/10/1999Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4958 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4959Hồ Thị Hoài Thương01/10/2002Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4959 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4960Hoàng Thị Thùy12/06/2001Quảng TrịK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4960 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4961Nguyễn Văn Tình28/02/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4961 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4962Lê Thị Tuyết Trang19/01/2001Đà NẵngK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4962 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4963Phan Minh Trí16/10/2001Quảng NamK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4963 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4964Nguyễn Thị Hồng Triệu15/05/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4964 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4965Khương Trung08/09/1998Quảng TrịK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4965 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4966Bling Thị Tý10/02/2002Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4966 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4967A Lăng Um11/08/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4967 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4968Trần Thị Kim Uyên06/11/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4968 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4969Nguyễn Thị Tường Vân10/03/2001Thừa Thiên HuếK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4969 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4970Phạm Hồng Vi15/01/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4970 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4971Trương Ngọc Vũ06/10/1995Đà NẵngK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4971 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4972Lê Thị Huyền Vui13/03/2002Đà NẵngK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4972 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4973Lê Hoàng Vương17/11/2001Kon TumK50A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A3-4973 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4974Nguyễn Thị Gia Vy24/10/2001Bình ĐịnhK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4974 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4975Lê Tường Vy13/12/2002Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4975 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4976Tân Thị Bảo Yến10/02/2001Quảng NamK50A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A2-4976 59/QĐ-KTKH 15/02/2022
4977Y-Tinh20/07/2001Kon TumK50A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K50A1-4977 59/QĐ-KTKH 15/02/2022