Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
4978Lê Thị Ái04/01/2001Quảng TrịK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-4978 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4979Nguyễn Thị Thúy An15/04/2001Quảng TrịK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4979 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4980Nguyễn Đình Tuấn Anh07/05/2002Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-4980 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4981Nguyễn Đình Trâm Anh07/05/2002Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-4981 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4982Nguyễn Thị Kiều Anh09/09/2002Quảng TrịK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-4982 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4983Nguyễn Thị Kiều Anh10/08/2001Nghệ AnK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4983 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4984Trần Nguyễn Quỳnh Anh13/09/2002Quảng NgãiK48B1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K48B1-4984 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4985Đào Ngọc Bình25/05/2001Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-4985 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4986Hồ Thái Bình16/04/1997Quảng BìnhK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4986 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4987Nguyễn Thị Linh Chi29/01/2001Tp Hà TĩnhK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4987 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4988Nguyễn Ngọc Chuẩn23/11/1999Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4988 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4989Nguyễn Quang Chức16/05/1996Thừa Thiên HuếK48A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K48A2-4989 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4990Nguyễn Đắc Cường16/03/1999Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4990 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4991Trần Thị Diễm01/01/2000Quảng NamK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4991 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4992Hồ Anh Đức16/06/2001Đăk LăkK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4992 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4993Nguyễn Thị Dung20/08/2000Quảng NgãiK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4993 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4994Nguyễn Thị Thùy Dương10/10/2002Thừa Thiên HuếK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4994 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4995Lê Thị Kim Duyên13/05/2001Đà NẵngK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4995 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4996Trương Thị Hương Giang20/10/2002Quảng BìnhK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-4996 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4997Nguyễn Thị Hà Giang04/04/2002Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4997 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4998Hoàng Thị Hương Giang20/09/2001Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-4998 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
4999Nguyễn Thị Thu Hà20/05/2001Thừa Thiên HuếK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-4999 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5000Trần Thị Thu Hà29/01/2002Đắk LắkK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5000 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5001Nguyễn Thị Thúy Hằng16/06/2002Quảng NgãiK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5001 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5002Nguyễn Ngọc Hảo28/06/2002Quảng NamK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5002 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5003Nguyễn Thị Thu Hiền06/05/1999Gia LaiK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5003 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5004Nguyễn Văn Hiếu09/07/1996Nghệ AnK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5004 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5005Phan Nguyễn Nhật Hoa17/08/2001Quảng NamK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5005 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5006Đinh Thị Hồng21/09/2002Quảng NamK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5006 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5007Hồ Mai Xuân Hương18/03/2001Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5007 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5008Lê Huy25/09/2000Quảng NamK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5008 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5009Trần Thị Thanh Huyền03/09/2001Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5009 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5010Nguyễn Thị Khánh Huyền30/03/2002Nghệ AnK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5010 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5011Phạm Công Khoa14/01/2001Đà NẵngK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5011 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5012Lê Thị Oanh Kiều02/09/2001Quảng NamK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5012 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5013Đinh Nhật Lan27/05/2001Quảng NamK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5013 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5014Đỗ Thị Mỹ Lan11/10/2002Đắk LắkK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5014 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5015Nguyễn Thị Thu Lê17/11/2002Quảng NamK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5015 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5016Nguyễn Thị Mai Liên22/04/2001Quảng TrịK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5016 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5017Lê Hoàng Linh22/02/1999Quảng NamK42AChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K42A-5017 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5018Hoàng Lê Anh Lợi25/04/2002Hà TĩnhK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5018 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5019Trần Thị My Ly02/04/2002Quảng TrịK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5019 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5020Võ Huỳnh Cẩm Ly19/01/2001Bình ĐịnhK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5020 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5021Lê Nguyễn Li Ly10/04/2000Quảng TrịK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5021 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5022Phùng Nguyễn Minh Mẫn29/04/2001Đăk LăkK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5022 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5023Y Ben Ja Min Mlô31/03/1998Đắk LắkK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5023 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5024Nguyễn Lê San My30/07/2001Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5024 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5025Lê Thị Hồng Nga19/02/2001Quảng BìnhK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5025 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5026Nguyễn Thị Minh Nguyệt04/12/2002Bình ĐịnhK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5026 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5027Lưu Thị Trường Nhi02/01/2002Thừa Thiên HuếK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5027 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5028Nguyễn Thị Ái Như04/05/2001Thừa Thiên HuếK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5028 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5029Nguyễn Thị Quỳnh Như18/10/2001Hà TĩnhK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5029 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5030Trần Thị Thùy Nhung21/12/2000Quảng TrịK48A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K48A2-5030 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5031Trần Thị Ni06/02/2000Thừa Thiên HuếK35BChứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K35B-5031 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5032Hồ Thị Nữ22/06/2002Bình ĐịnhK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5032 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5033Nguyễn Thị Mỹ Phương16/08/2002Gia LaiK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5033 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5034Trần Thị Kim Phượng25/10/2002Quảng NamK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5034 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5035Đặng Ngọc Quý09/07/1999Nghệ AnK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5035 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5036Ngô Thị Trúc Quỳnh24/08/2001Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5036 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5037Phan Thị Diễm Quỳnh13/09/2002Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5037 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5038Phạm Thị Thanh Tâm30/08/2002Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5038 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5039Bùi Thị Thanh Tâm18/05/2000Đà NẵngK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5039 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5040Lương Văn Tân23/12/2001Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5040 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5041Lê Viết Tấn28/05/2000Thừa Thiên HuếK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5041 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5042Lương Hà Thảo02/09/2001Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5042 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5043Nguyễn Thị Thi22/06/2000Quảng NamK47A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K47A2-5043 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5044Nguyễn Duy Thịnh24/09/2000Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5044 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5045Hồ Trí Thịnh23/06/1998Quảng TrịK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5045 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5046Đinh Thơ01/01/2001Gia LaiK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5046 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5047Lê Thị Thanh Thuý11/05/2001Gia LaiK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5047 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5048Cao Thị Thanh Thúy08/01/2002Thừa Thiên HuếK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5048 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5049Lê Thị Cẩm Tiên27/10/2001Quảng NamK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5049 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5050Nguyễn Thị Hoàng Tiên02/11/2001Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5050 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5051Phạm Hoàng Dáng Tiên01/01/2002Đà NẵngK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5051 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5052Đỗ Thị Trà29/06/2002Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5052 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5053Võ Ngọc Trắc23/10/2001Đà NẵngK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5053 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5054Thái Thị Bích Trâm07/10/2002Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5054 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5055Vương Thị Bích Trâm11/12/2002Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5055 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5056Trần Thị Thùy Trang11/11/2002Quảng NamK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5056 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5057Trần Thị Minh Trang29/09/2001Quảng NamK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5057 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5058Phạm Nhật Thiên Trang12/02/2002Quảng NgãiK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5058 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5059Nguyễn Thị Thiên Trang19/03/2001Thừa Thiên HuếK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5059 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5060Nguyễn Kim Trang18/08/2001Đà NẵngK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5060 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5061Lê Ngọc Truyền29/04/2001Quảng TrịK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5061 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5062Trần Thanh Vân17/12/1999Gia LaiK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5062 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5063Hoàng Thị Vân07/12/2002Quảng TrịK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5063 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5064Nguyễn Thị Trường Vi30/10/2002Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5064 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5065Nguyễn Thành Vinh20/08/2001Quảng TrịK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5065 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5066Phạm Tấn Vĩnh12/10/1995Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5066 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5067Nguyễn Thị Nhã Vy28/02/1998Bình ĐịnhK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5067 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5068Trần Ánh Vy11/10/2000Quảng NamK51A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A3-5068 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5069Phan Tấn Vỹ06/06/1999Đà NẵngK51A1Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A1-5069 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5070Nguyễn Lê Nhật Ý26/09/2001Thừa Thiên HuếK51A2Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K51A2-5070 60/QĐ-KTKH 15/02/2022
5071Nguyễn Thị Như Ý07/06/1999Đà NẵngK41A3Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo-Series-K41A3-5071 60/QĐ-KTKH 15/02/2022