Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2529Tăng Thị Cẫm08/11/1989Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137801 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2530Huỳnh Nguyễn Bảo Châu17/01/1988Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137802 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2531Trần Lê Chiêu10/11/1988Đà NẵngCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137803 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2532Lê Văn Đức20/03/1986Hà TĩnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137804 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2533Lê Thị Hà Mộng Dung17/01/1988Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137805 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2534Nguyễn Thị Lệ Dung01/11/1988Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137806 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2535Phạm Thị Ngọc Duyến09/02/1989Quảng BìnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137807 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2536Nguyễn Hải22/01/1985Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137808 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2537Nguyễn Duy Hòa24/07/1988Nghệ AnCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137809 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2538Nguyễn Thị Thu Hòa16/03/1989Bình ĐịnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137810 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2539Trần Thị Hòa23/09/1988Thừa Thiên-HuếCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137811 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2540Cao Thị Hồng Kiều21/11/1989Quảng TrịCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137812 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2541Nguyễn Thị Lê08/05/1988Nghệ AnCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137813 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2542Nguyễn Thị Hồng Loan28/05/1989Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137814 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2543Nguyễn Thị Ly Ly25/07/1989Đà NẵngCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137815 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2544Nguyễn Thị Lệ Na08/01/1989Thừa Thiên-HuếCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137816 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2545Hồ Thị Nga20/08/1989Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137817 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2546Nguyễn Thanh Ngọc20/07/1987Nghệ AnCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137818 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2547Nguyễn Minh Ny05/11/1987Thừa Thiên-HuếCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137819 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2548Lê Thị Oanh07/07/1987Thanh HóaCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137820 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2549Trần Thị Phượng08/03/1989Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137821 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2550Bùi Thị Cẩm Sa14/10/1988Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137822 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2551Nguyễn Thị Minh Sang28/03/1989KonTumCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137823 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2552Đồng  Văn Sỹ17/12/1988Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137824 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2553Phan Thị Thanh Tâm28/03/1989Đà NẵngCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137825 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2554Phan Thị Phương Thảo20/09/1987Quảng BìnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137826 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2555Nguyễn Thị Bích Thủy02/09/1988Quảng TrịCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137827 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2556Nguyễn Thị Thanh Thủy16/12/1989Thừa Thiên-HuếCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137828 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2557Nguyễn Thị Hương Trà01/06/1987Nghệ AnCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137829 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2558Đồng Thị Trang10/01/1989Bình ĐịnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137830 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2559Ngô Thị ái Trinh01/12/1989Đà NẵngCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137831 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2560Trần Thị Thu Trinh09/02/1988Đà NẵngCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137832 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2561Võ Quốc Việt12/09/1988Hà TĩnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137833 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2562Hồ Thị Yến23/06/1989Quảng NamCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137834 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2563Lê Văn Thìn10/04/1988Nghệ AnCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137835 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2564Hà Việt Anh18/02/1989Hà TĩnhCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137836 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2565Nguyễn Thị Thanh Bình06/11/1988Đà NẵngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137837 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2566Lê Thị Thúy Hằng01/02/1989Đắk LắkCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137838 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2567Huỳnh Thị Mỹ Hạnh28/10/1987Đà NẵngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137839 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2568Nguyễn Thị Khánh Hòa23/05/1989Đắk LắkCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137840 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2569Nguyễn Xuân Huy29/01/1989Thừa Thiên-HuếCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137841 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2570Trần Duy Khôi18/09/1988Đà NẵngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137842 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2571Nguyễn Đắc Kiện13/12/1986Sóc TrăngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137843 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2572Lê Thị Lệ Kiều03/09/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137844 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2573Võ Thị Mỹ Liên11/05/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137845 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2574Phạm Thị Mỹ Linh20/08/1988Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137846 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2575Võ Nguyễn Quốc Long27/07/1989Đà NẵngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui00137847 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2576Tạ Thị Chiêu Ly01/01/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137848 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2577Vũ Thành Minh17/02/1987Đà NẵngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui00137849 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2578Nguyễn Cửu Phương Nhi16/11/1987Bình ĐịnhCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137850 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2579Đỗ Thị Hồng Nhung26/10/1988Gia LaiCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137851 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2580Trần Quang Phú05/04/1988Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137852 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2581Trương Công Thắng07/11/1989Nghệ AnCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137853 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2582Nguyễn Thị Minh Thảo11/08/1988Đà NẵngCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137854 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2583Huỳnh Hữu Thuận26/05/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137855 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2584Phan Thị Thủy05/10/1989Quảng TrịCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137856 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2585Thái Thị Thủy29/03/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137857 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2586Nguyễn Thị Thu Thúy02/03/1987Thừa Thiên-HuếCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137858 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2587Lê Ngọc Toàn15/10/1989Gia LaiCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137859 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2588Nguyễn Thị ái Trang24/05/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137860 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2589Phạm Thị Quỳnh Trang26/03/1989Quảng BìnhCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137861 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2590Nguyễn Quang Trung12/05/1988Hà TĩnhCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137862 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2591Phan Nhật Trường14/04/1989Quảng NgãiCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137863 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2592Nguyễn Như Tuyển15/10/1988Thừa Thiên-HuếCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137864 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2593Lê Thị Yến05/07/1989Thanh HóaCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137865 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2594Trần Thị Hoàng Yến30/09/1989Quảng NamCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137866 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2595Công Thế An05/11/1989Nghệ AnCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137867 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2596Hoàng Thị Phương Bắc16/05/1989Đắc LắcCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui00137868 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2597Võ Thị Sao Băng05/03/1989Bình ĐịnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137869 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2598Nguyễn Thị Thu Chung15/10/1988KonTumCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137870 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2599Nguyễn Thị Điểm26/01/1988Quảng TrịCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137871 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2600Nguyễn Văn Đô19/08/1989Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137872 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2601Nguyễn Văn Dưỡng24/11/1989Bình ĐịnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137873 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2602Nguyễn Thị Thanh Duyên11/10/1989Đắk LắkCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137874 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2603Phan Ngọc Giàu02/04/1989Quảng TrịCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui00137875 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2604Nguyễn Lê Khánh Hà13/11/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137876 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2605Huỳnh Thị Lệ Hạnh10/02/1989Phú YênCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137877 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2606Nguyễn Thị Mỹ Hạnh27/01/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui00137878 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2607Đoàn Thị Hiếu01/08/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137879 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2608Đỗ Thị Hoa13/12/1988Đắk LắkCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137880 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2609Nguyễn Duy Huân13/11/1989Thừa Thiên-HuếCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137881 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2610Võ Thành Hưng28/11/1987Bình ĐịnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137882 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2611Phan Thị Trường Hương17/09/1989Nghệ AnCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137883 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2612Nguyễn Quang Huy30/12/1988Thừa Thiên-HuếCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137884 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2613Hồ Thị Hồng Liên05/08/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137885 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2614Võ Văn Linh11/04/1987Gia LaiCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137886 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2615Đặng Ngọc Loan28/01/1989Đắk LắkCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137887 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2616Huỳnh Bá Lợi08/03/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137888 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2617Phan Thị Mười01/04/1988Gia LaiCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137889 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2618Nguyễn Thị Mỹ01/07/1988Thừa Thiên-HuếCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137890 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2619Hoàng Thị Ngân25/12/1989Hà TĩnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137891 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2620Lê Thị Trang Nghiêm01/01/1989Phú YênCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137892 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2621Huỳnh Thị Mỹ Ngọc22/03/1989Quảng NgãiCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137893 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2622Nguyễn Đình Nhàn15/09/1988Nghệ AnCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137894 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2623Nguyễn ái Nhi19/11/1988Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137895 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2624Nguyễn Thị Hoài Như24/12/1989Quảng TrịCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137896 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2625Nguyễn Nhựt20/10/1988Bình ĐịnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137897 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2626Đỗ Thị Duy Oanh17/04/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137898 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2627Trần Thị Ngọc Phương19/05/1988Thừa Thiên-HuếCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137899 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2628Bế Văn Quyết03/06/1987Cao BằngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137900 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2629Nguyễn Trường Sơn29/09/1988Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137901 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2630Nguyễn Thị Sương01/07/1989Bình ĐịnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137902 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2631Nguyễn Thị   Thảo10/10/1989Đắc LắcCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137903 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2632Lê Tự Thiện23/12/1989Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137904 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2633Phan Thị Thoa20/01/1988Quảng TrịCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137905 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2634Nguyễn Lê Anh Thư16/09/1989Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137906 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2635Võ Thị Thủy05/10/1988Đắc LắcCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137907 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2636Nguyễn Thị Thanh Thủy20/10/1988Hà TĩnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137908 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2637Nguyễn Thị Thanh Tiến21/05/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137909 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2638Nguyễn Thị Trâm05/02/1988Nghệ AnCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137910 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2639Nguyễn Thị Thùy Trang06/11/1989Quảng NgãiCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137911 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2640Đặng Văn Tùng02/07/1989Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137912 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2641Nguyễn Văn Vinh24/02/1988Gia LaiCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137913 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2642Nguyễn Hồng Yến20/10/1989Gia LaiCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137914 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2643Đỗ Mạnh Lực01/01/1987Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137915 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2644Nguyễn Thị á Châu02/12/1989Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137916 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2645Nguyễn Thị Hồng Diễm20/06/1988Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137917 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2646Lê Văn Dự10/10/1989Thừa Thiên-HuếCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137918 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2647Huỳnh Phước Đức07/03/1984Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137919 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2648Nguyễn Đoàn Minh Dung26/02/1989Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137920 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2649Nguyễn Thị Thùy Dung02/08/1988Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137921 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2650Nguyễn Thị Thanh Giang27/01/1990Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137922 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2651Lưu Thị Hà22/09/1987Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137923 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2652Nguyễn Thị Thúy Hằng26/08/1989Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137924 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2653Phan Thị Hiền04/09/1987Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137925 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2654Trần Thị Hiền06/04/1989Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137926 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2655Võ Thị Huệ06/09/1988Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137927 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2656Nguyễn Quí Hưng14/10/1989Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137928 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2657Trần Phước Hưng05/06/1988Thừa Thiên-HuếCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137929 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2658Nguyễn Thị Lành30/10/1988Thừa Thiên-HuếCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137930 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2659Bùi Thị Bích Liên07/04/1989Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137931 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2660Phan Thị Bích Liên21/11/1989Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137932 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2661Lê Thị Kim Loan08/11/1988Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137933 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2662Phan Thị Minh15/05/1988Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137934 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2663Nguyễn Thị Nghĩa21/12/1988Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137935 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2664Nguyễn Thị Hài Nhi02/11/1986Quảng BìnhCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137936 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2665Phùng Thị Thảo Nhi26/03/1989Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137937 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2666Phùng Ngọc Phúc06/03/1989Đăk LăkCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137938 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2667Nguyễn Thị Phương14/05/1989Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137939 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2668Nguyễn Thị Kim Phương15/06/1989Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137940 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2669Đỗ Thị Quyên10/07/1988Quảng NgãiCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137941 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2670Huỳnh Thị Thân09/10/1989Bình ĐịnhCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137942 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2671Hồ Viết Thắng28/02/1989Đăk LăkCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137943 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2672Đinh Thị Thảo10/08/1988Quảng TrịCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137944 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2673Trần Thị Thời07/06/1989Hà TĩnhCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137945 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2674Nguyễn Thị Thuận12/02/1988Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137946 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2675Nguyễn Thị Thủy21/01/1987Thừa Thiên-HuếCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137947 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2676Lê Thị Tình01/01/1988Đăk LăkCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137948 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2677Nguyễn Thị Bích Trâm18/01/1989Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137949 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2678Trần Triệu04/11/1987Bình ĐịnhCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137950 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2679Đặng Duy Trung13/11/1988Thừa Thiên-HuếCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137951 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2680Đậu Khắc Tuân15/01/1989Nghệ AnCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui00137952 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2681Nguyễn Thị Tuyết10/09/1989Quảng NamCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137953 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2682Nguyễn Thị Kim Anh17/03/1989Đà NẵngCQT2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137954 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2683Đỗ Văn Biểu05/07/1988Nam ĐịnhCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137955 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2684Nguyễn Đình Chung29/06/1988Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137956 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2685Lý Hoàng Minh Dung22/07/1988Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137957 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2686Võ Thị Hạnh25/11/1988Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137958 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2687Hoàng Minh Hóa12/06/1987Quảng BìnhCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137959 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2688Trần Đình Khánh Hòa26/03/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137960 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2689Văn Thị Hồng07/05/1989Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137961 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2690Trương Thị Hương10/04/1988Hà TĩnhCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137962 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2691Nguyễn Quốc Huy14/07/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137963 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2692Lê Mạnh Huy30/03/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137964 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2693Lê Thị Thúy Lan10/09/1989Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137965 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2694Trần Thị Tuyết Mai17/03/1988Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137966 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2695Lê Thị Nga13/11/1989Nghệ AnCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137967 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2696Lê Đăng Mỹ14/09/1986Quảng TrịCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137968 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2697Lê Thị Thu Nghiền20/01/1988Quảng TrịCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiCao đẳng Chính qui00137969 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2698Đoàn Thảo Nguyên01/01/1989Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137970 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2699Lê Đình Nguyên25/08/1988Quảng TrịCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137971 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2700Lê Trọng Nguyên26/01/1989Bình ĐịnhCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137972 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2701Lê Thị Minh Nguyệt18/12/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137973 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2702Lê Hoài Nhân16/12/1988Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137974 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2703Nguyễn Diệu Thảo Nhi01/05/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137975 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2704Nguyễn Trương Thị Thu Nhi21/06/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137976 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2705Phạm Thị Bích Nhị01/01/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137977 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2706Nguyễn Thị Nhựt24/02/1987Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137978 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2707Đinh Thị Nở01/03/1987Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137979 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2708Lê Hoàng Oanh11/06/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137980 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2709Phan Thị Minh Phúc30/11/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137981 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2710Trần Thị Thu Phương14/01/1989Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137982 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2711Dương Thị Như Quỳnh30/09/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137983 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2712Lê Thị Phương Thảo30/10/1989Đà NẵngCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHKháCao đẳng Chính qui00137984 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2713Trần Hồ Phương Thảo10/06/1989Quảng NamCQT3_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui00137985 225/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 24/08/2010
2714