Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3419Hoàng Lê Hải Hà21/11/1989Ninh BìnhCKH1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui502600 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3420Ngô Minh Mẫn11/09/1988Đắk LắkCKH2_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui502599 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3421Phạm Thị Bích Hà18/12/1989Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui502598 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3422Nguyễn Hà Đăng Khoa29/09/1988Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui502597 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3423Giản Viết Dũng02/08/1986Nghệ AnCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhCao đẳng Chính qui502596 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3424Huỳnh Phi Minh07/11/1987Đà NẵngCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui502595 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3425Nguyễn Văn Phúc14/10/1985Quảng NamCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui502594 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3426Trần Xuân Lương26/07/1987Hà TĩnhCQT1_07QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháCao đẳng Chính qui502593 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3427Nguyễn Đức Lân17/02/1989Bình ĐịnhCTC1_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính qui502592 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3428Ma Đức Nhung15/01/1987Thái NguyênCTC1_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính qui281678 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3429Phạm Sỹ Minh Quyền24/09/1989Đà NẵngCTC1_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bìnhCao đẳng Chính qui281677 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3430Nguyễn Khanh Tin10/08/1989Đà NẵngCTC1_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244049 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3431Phạm Thành Phước19/09/1989An GiangCTC2_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244048 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3432Nguyễn Đăng Yên17/07/1988Nghệ AnCTC2_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244047 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3433Trần Thanh Hải15/02/1987Quảng NamCTC3_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244046 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3434Phạm Xuân Tuấn16/07/1987Nghệ AnCTC3_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244045 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3435Đặng Thị Thủy Vân04/09/1988Đăk LăkCTC3_07TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244044 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3436Hà Thị Hồng Kiên21/09/1988Quảng NamCTA2_07TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244043 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3437Trần Thị Mỹ Uyên19/12/1989Đà NẵngCTA3_07TIẾNG ANHTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244042 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3438Nguyễn Duy ái18/12/1988Quảng TrịCTH_07HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244041 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3439Lê Thị Ngọc Diệp19/03/1989Quảng NamCTH_07HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244040 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3440Phan Minh Khoa23/05/1988Quảng NamCTH_07HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244039 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3441Trần Hoàng Thạnh16/06/1989Quảng NamCTH_07HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244038 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3442Nguyễn Phi Tiến15/10/1988Hà TĩnhCKT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244037 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3443Lý Văn Thanh Trình28/08/1989Đà NẵngCKT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244036 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3444Trần Văn Đạt02/09/1989Hà TĩnhCKT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244035 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3445Cao Thị Hằng30/10/1988Nghệ AnCKT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính quiA244034 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3446Nguyễn Thị Hồng Nhung08/08/1989Đà NẵngCKT4_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244033 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3447Đặng Thị Hà03/07/1989Quảng NamCKT5_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244032 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3448Phan Thị Hiếu30/06/1989Hà TĩnhCKT6_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính quiA244031 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010
3449Nguyễn Viết Sơn22/03/1984Hà TĩnhCKT5_05KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính quiA244030 214/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 28/10/2010