Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Lê Thị Kim Anh06/07/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143127 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
2Lê Thị Kim Anh17/04/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143126 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
3Nguyễn Lê Tú Anh27/03/1986Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143125 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
4Vũ Thị Kim Chi06/04/1985Thanh HoáK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143124 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
5Chu Thị Hồng Đam27/08/1986Hưng YênK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143123 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
6Phạm Thị Cẩm Diệu17/06/1985Quảng trịK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143122 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
7Lê Thị Dung25/07/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143121 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
8Lê Thị Kiều Dung01/01/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143120 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
9Nguyễn Thị Thanh Hằng20/02/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143119 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
10Nguyễn Thị Thu Hằng28/08/1982Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143118 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
11Phạm Thị Hiền10/09/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143117 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
12Lương Thị Ngọc Hồng17/03/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143116 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
13Nguyễn Thị Minh Huệ11/08/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143115 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
14Nguyễn Thị Hương10/04/1985Thanh HoáK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143114 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
15Nguyễn Thị Thu Hương13/12/1985Bình Trị ThiênK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143113 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
16Nguyễn Thị Diệu Huyền16/12/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143112 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
17Nguyễn Thị Thanh Huyền20/08/1986Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143111 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
18Trần Bảo Khánh30/05/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143110 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
19Lê Thị Thu Lan10/04/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143109 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
20Dương Thị Lân11/06/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143108 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
21Phạm Thị Liên02/06/1983Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143107 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
22Võ Thị Minh Loan23/09/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143106 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
23Ngô Phi Lực16/06/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143105 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
24Nguyễn Thị Ly Na27/09/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143104 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
25Dương Thị Phương Nam30/04/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143103 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
26Trần Thị Huyền Nga02/02/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143102 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
27Trần Thị Nguyện18/06/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143101 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
28Hoàng Thị Mỹ Nhân01/08/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143300 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
29Nguyễn Thị Như09/03/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143299 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
30Nguyễn Đỗ Oanh Oanh25/08/1984Gia LaiK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143298 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
31Nguyễn Thị Kim Oanh12/02/1984Quảng trịK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143297 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
32Nguyễn Thị Nhật Oanh08/01/1986Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143296 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
33Phạm Thị Phong04/03/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143295 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
34Trần Thị Phú01/02/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143294 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
35Lại Thị Phương26/10/1986Thái BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143293 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
36Võ Thị Phương21/03/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143292 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
37Trần Thị Phượng20/02/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143291 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
38Trần Xuân Sinh02/02/1983Bình ĐịnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143290 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
39Nguyễn Thị Thanh Tâm25/03/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143289 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
40Nguyễn Thanh Thảo26/02/1985Quảng NgãiK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143288 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
41Nguyễn Thụy Giáng Thi17/11/1985Thừa Thiên HuếK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143287 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
42Trương Nữ Minh Thi15/05/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA143286 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
43Nguyễn Thị Thúy14/07/1985Hà BắcK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143285 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
44Trần Thị Thúy08/02/1985Quảng trịK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143284 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
45Phan Thị Thanh Thùy22/10/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143283 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
46Trần Trà Huyền Trang15/10/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143282 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
47Trình Thùy Trinh06/12/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143281 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
48Võ Thị Ái Trinh20/06/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143280 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
49Đinh Hữu Trường04/05/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143279 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
50Lâm Tưởng12/03/1985Thừa Thiên HuếK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143278 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
51Mai Thảo Uyên04/07/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143277 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
52Nguyễn Thị Thanh Vân05/04/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143276 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
53Nguyễn Thị Thanh Vân03/02/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143275 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
54Nguyễn Thị Thu Vân01/01/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143274 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
55Đỗ Thị Yến21/09/1985Hải PhòngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143273 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
56Lê Thị Hoàng Yến01/12/1985Quảng TrịK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143272 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
57Trần Thị Diệu Anh04/07/1982Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143271 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
58Lại Ngự Bình15/12/1986Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA143643 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
59Nguyễn Thị Bình15/05/1984Quảng TrịK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143269 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
60Hoàng Thị Thùy Dung14/08/1985Hà tĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143268 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
61Võ Thị Thu Hà07/05/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143267 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
62Phan Thị Vĩnh Hằng13/01/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143266 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
63Trần Thị Thúy Hằng14/05/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143265 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
64Phan Thị Mỹ Hạnh15/06/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143264 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
65Lê Thị Thu Hiền14/12/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143263 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
66Nguyễn Thị Thanh Hiền02/04/1986Gia LaiK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143262 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
67Nguyễn Thị Thanh Hiền10/05/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143261 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
68Hoàng Thị Thu Hiền26/05/1985Đắc LắcK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143260 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
69Thái Khắc Hưng02/09/1985Đăk LăkK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143259 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
70Nguyễn Đình Diệu Hương14/05/1986Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143258 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
71Phan Thị Hương01/10/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143257 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
72Hồ Thủy Châu Khanh23/06/1984Thừa Thiên HuếK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143256 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
73Trần Nhật Khánh17/10/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143255 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
74Bùi Ngọc Lan03/05/1985Hà tĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA143254 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
75Trần Thị Hồng Lân17/12/1984Quảng TrịK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143253 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
76Lưu Thị Liên10/08/1986Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143252 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
77Lê Thị Tú Linh19/04/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143251 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
78Nguyễn Thị Mỹ Linh19/04/1983Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143250 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
79Nguyễn Thị Thanh Loan08/05/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143249 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
80Nguyễn Thị Thu Lợi11/03/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143248 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
81Nguyễn Thị Mai Lương11/05/1985Quảng TrịK 2006-2008KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA143247 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
82Trần Thị Lý20/03/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143246 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
83Nguyễn Tấn Minh06/11/1985Thừa Thiên HuếK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143245 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
84Nguyễn Nga Mỹ01/01/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143244 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
85Lâm Thị Nga21/01/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143243 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
86Hồ Thị Nguyệt01/12/1986Quảng TrịK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143242 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
87Trương Minh Tiểu Nhị25/12/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143241 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
88Lê Nữ Quỳnh Như02/08/1985Quảng TrịK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143240 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
89Lê Thị Nhung01/10/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143239 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
90Nguyễn Thị Oanh13/10/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143238 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
91Hồ Thị Xuân Phương26/06/1985Kom TumK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143237 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
92Nguyễn Bảo Phương13/03/1985Đăk LăkK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143236 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
93Hoàng Thị Xuân Sang07/04/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143235 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
94Nguyễn Thị Sen01/01/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143234 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
95Trương Thị Minh Tâm25/12/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143233 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
96Nguyễn Thị Minh Thẳm16/06/1986Bình ĐịnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143232 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
97Phan Thị Thanh24/07/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143231 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
98Đỗ Thị Thu Thảo14/01/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143230 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
99Phạm Thị Cẩm Thiên01/06/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143229 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
100Đặng Thị Thọ10/08/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143228 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
101Lâm Thị Thương23/06/1985Quảng NgãiK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143227 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
102Dư Thị Diệu Thúy12/06/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143226 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
103Hoàng Thị Bích Thủy11/04/1983Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143225 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
104Ngụy Như Toàn06/07/1984Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143224 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
105Nguyễn Thị Hồng Trâm16/10/1984Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143223 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
106Hồ Thị Minh Trí30/10/1982Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143222 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
107Nguyễn Thị Tuyết26/03/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143221 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
108Hồ Thị Giáp Tý17/01/1984Thừa Thiên HuếK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143220 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
109Nguyễn Lê Thị Ái Vân01/01/1986Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143219 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
110Phạm Thị Hồng Vân07/10/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143218 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
111Trần Thị Vương22/02/1986Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143217 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
112Vũ Thị Hà10/10/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143216 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
113Hoàng Xuân Hương09/10/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143215 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
114Nguyễn Thị Cẩm Hương09/07/1983Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143214 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
115Đặng Thị Lê10/03/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143213 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
116Nguyễn Thị Hương Ly14/08/1982Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143212 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
117Phan Công Minh08/01/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143211 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
118Bùi Thị Na15/05/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143210 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
119Phạm Thị Ngọc21/07/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143209 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
120Trần Xuân Phương20/06/1983Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA143208 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
121Phan Thị Hồng Phượng10/12/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143207 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
122Hồ Thị Quang05/03/1982Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA143206 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
123Nguyễn Văn Tâm08/10/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA143205 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
124Lưu Minh Thắng10/05/1983Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA143204 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
125Lê Hoài Thương27/11/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143203 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
126Lê Thị Vinh06/03/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143202 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008
127Nguyễn Thị Yến16/08/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA143201 145/QD-KTKH-ĐT&NCKH 20/08/2008