Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
128Nguyễn Thị Mai Anh20/08/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219793 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
129Nguyễn Thị Vân Anh02/10/1983Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219792 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
130Biện Thị Cẩm25/09/1986Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219791 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
131Đặng Thái Châu10/06/1979Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219790 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
132Lầu Bá Chừ19/10/1982Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219789 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
133Bùi Thị Dung14/12/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219788 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
134Nguyễn Thế Dũng08/05/1982Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219787 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
135Nguyễn Văn Dũng20/08/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219786 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
136Nguyễn Đình Giáp30/06/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219785 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
137Đậu Thị Hải Hà02/11/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219784 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
138Phan Thị Hà03/04/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219783 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
139Lê Thị Thu Hằng20/03/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219782 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
140Lưu Thị Hoa20/08/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219781 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
141Nguyễn Quốc Hòa03/07/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219780 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
142Uông Thị Hợi24/10/1983Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219779 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
143Dương Thị Hương15/05/1986Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219778 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
144Trần Thị Hường20/10/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219777 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
145Nguyễn Thị Huyền03/03/1986Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219776 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
146Chu Quỳnh Linh03/10/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219775 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
147Đặng Thị Nhàn14/08/1982Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219774 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
148Nguyễn Thị Lan Phương03/09/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219773 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
149Nguyễn Thị Mai Phương16/10/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219772 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
150Phạm Thị Quyên09/12/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219771 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
151Trần Thị Quyên08/01/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219770 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
152Võ Thị Sinh26/09/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219769 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
153Đặng Thị Thành12/11/1983Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219768 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
154Nguyễn Văn Thao18/10/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219767 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
155Lê Thị Hương Thu04/07/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219766 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
156Bùi Thị Thư06/09/1985Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219765 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
157Nguyễn Thị Thuận16/10/1983Thừa Thiên - HuếK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219764 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
158Phan Thị Thủy18/03/1987Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219763 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
159Đặng Thị Minh Tình24/05/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219762 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
160Võ Thị Thanh Trâm04/03/1984Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219761 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
161Cao Thị Huyền Trang05/09/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219760 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
162Ngô Sỹ Truyền18/08/1983Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219759 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
163Vương Khả Tùng16/07/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219758 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
164Lê Thị Tuyết12/04/1986Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219757 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
165Phan Thành Vinh11/12/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219756 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
166Đặng Thị Xuân07/06/1983Nghệ AnK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219755 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
167Trần Thị Yến10/10/1984Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219754 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
168Lê Thị Giang09/10/1985Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219753 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
169Nguyễn Thái Hoàng03/09/1983Bình ĐịnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219752 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
170Ngô Văn Hoàng03/03/1981Thanh HóaK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219751 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
171Nguyễn Thị Tuyết Loan06/01/1982Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219750 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
172Vương Thị Cẩm Thanh01/01/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA219749 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
173Phan Thị Diệu Thúy05/05/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219748 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
174Nguyễn Thị Vân20/07/1985Quãng NgãiK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219747 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
175Hồ Thị Vân Anh23/06/1985Hà TĩnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219746 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
176Châu Thị Thu Hằng22/03/1985Bình ĐịnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219745 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
177Trịnh Thanh Hương31/03/1983Đà nẵngK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219744 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
178Trần Thị Kim Huyền09/09/1982Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219743 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
179Phạm Thị Hồng Lễ08/02/1985Quảng NgãiK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219742 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
180Võ Thụy Bích Loan12/09/1986Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA219741 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
181Hồ Thị Lương06/03/1984Quảng BìnhK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219740 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
182Vũ Thị Thanh Nguyệt02/09/1983Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219739 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
183Võ Thị Đan Thuyên27/11/1985Đà NẵngK 2006-2008KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA219738 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
184Nguyễn Thị Phương Trang20/07/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219737 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008
185Nguyễn Thị Mỹ Trinh10/04/1985Quảng NamK 2006-2008KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA219736 229/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 18/11/2008