Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
186Hoàng Thị Ba12/12/1985  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243829 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
187Hồ Văn Đoàn18/10/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243828 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
188Nguyễn Thị Thúy Dung06/01/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243827 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
189Lê Thị Thanh Duyên30/09/1987  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243826 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
190Phạm Thị Thùy Giang28/02/1984  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243825 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
191Hoàng Thị Ngọc Hà12/01/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243824 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
192Hoàng Thị Thu Hà19/06/1986  Đà Nẵng   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243823 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
193Nguyễn Thị Hà10/04/1986  Hà Tĩnh   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243822 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
194Bá Thị Thu Hằng24/01/1986  Hà Tây   CLT1_07KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA243821 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
195Lưu Thị Mỹ Hạnh02/05/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243820 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
196Nguyễn Thị Hạnh20/02/1986  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243819 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
197Phạm Thị Hạnh01/02/1986  Hà Tĩnh   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243818 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
198Võ Thị Bích Hạnh02/07/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243817 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
199Võ Thị Hồng Hạnh06/11/1987  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243816 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
200Lê Thị Hiên10/06/1985  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243815 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
201Mai Thị Thu Hiền15/11/1987  Thừa Thiên -Huế   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243814 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
202Trần Thị Hiền26/07/1987  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243813 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
203Trần Thị Ngọc Hiền12/02/1987  Đà Nẵng   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243812 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
204Đặng Thị Thanh Hiệp25/09/1984  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243811 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
205Cao Thị Ngọc Hoa14/05/1986  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243810 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
206Huỳnh Thị Bảo Hoa03/07/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243809 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
207Hồ Thị Hoài12/08/1986  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243808 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
208Nguyễn Thị Hoan03/04/1986  Hà Tĩnh   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243807 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
209Đinh Thị Hồng20/05/1986  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243806 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
210Lê Thị Thanh Hương24/07/1985  Quảng Trị   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243805 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
211Nguyễn Thị Kiều Hương20/02/1987  Quảng Ngãi   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243804 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
212Nguyễn Thị Thu Hương27/02/1986  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243803 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
213Trương Thị Hương15/07/1987  Quảng Trị   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243802 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
214Lê Thị Huyền16/07/1986  Thanh Hoá   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244800 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
215Phan Thị Vĩnh Khánh13/09/1983  Đà Nẵng   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243999 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
216Huỳnh Thị Mỹ Lệ08/06/1987  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243998 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
217Trần Thị Lệ20/10/1986  Thừa Thiên -Huế   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243997 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
218Phạm Thị Bích Liên28/01/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243996 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
219Trần Thị Mỹ Liên20/04/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243995 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
220Hoàng Thị Liễu15/01/1984  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243994 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
221Nguyễn Thị Liễu11/02/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243993 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
222Nguyễn Thị Loan14/07/1985  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243992 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
223Nguyễn Thị Loan26/08/1986  Quảng Trị   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243991 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
224Nguyễn Thị Bích Loan20/10/1985  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243990 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
225Nguyễn Thị Kiều Loan10/10/1986  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA243989 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
226Nguyễn Thị Hải Miên02/11/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243988 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
227Nguyễn Thị Mai Na19/08/1986  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243987 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
228Trần Thị Thanh Nga10/06/1985  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243986 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
229Trần Thị Nguyệt10/02/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243985 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
230Nguyễn Thị Hồng Nhung23/11/1985  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243984 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
231Trần Thị Nhung07/12/1985  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243983 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
232Đoàn Thị Kim Quy11/11/1985  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243982 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
233Hoàng Thị Quý25/07/1986  Nghệ An   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243981 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
234Nguyễn Thị Lệ Quỳnh05/07/1985  Đà Nẵng   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243980 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
235Võ Thị Sáu12/10/1987  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243979 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
236Nguyễn Thị Cao Sô12/03/1987  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243978 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
237Nguyễn Thanh Sơn06/08/1987  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243977 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
238Nguyễn Thị Tầng01/04/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243976 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
239Huỳnh Thị Thảo19/06/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243975 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
240Nguyễn Chánh Thi20/09/1986  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243974 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
241Phạm Thị Kim Thoa25/01/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA243973 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
242Nguyễn Thị Hương Thu20/01/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243972 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
243Nguyễn Thị Thương27/02/1987  Thanh Hoá   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243971 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
244Phan Thị Thúy13/10/1985  Đăk Lăk   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243970 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
245Nguyễn Thị Thùy30/05/1986  Quảng Trị   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243969 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
246Lê Thị Hồng Thủy08/08/1986  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243968 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
247Hà Thị Trang18/08/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243967 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
248Phạm Thùy Trang23/12/1987  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243966 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
249Trần Thị Huyền Trang01/08/1987  Quảng Bình   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243965 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
250Trương Thị Thanh Trúc22/10/1986  Bình Định   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243964 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
251Phan Văn Tuyền25/10/1986  Quảng Nam   CLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243963 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
252Dương Thị Yến10/01/1987  Nam Định   CLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243962 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
253Nguyễn Thị Vân Anh02/03/1986  Kon Tum   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243961 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
254Hoàng Ngọc ánh20/07/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243960 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
255Trần Thị Bình24/03/1987  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243959 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
256Thái Thị Thùy Chi16/05/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243958 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
257Ngô Văn Dương04/04/1984  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243957 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
258Phạm Thị Gái17/09/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243956 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
259Nguyễn Thị Giang06/07/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243955 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
260Bùi Thanh Hà20/04/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243954 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
261Nguyễn Thị Hải10/05/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243953 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
262Phạm Thị Thúy Hằng10/10/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243952 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
263Nguyễn Thị Hạnh25/01/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243951 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
264Trương Thị Hiền02/06/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243950 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
265Nguyễn Thị Hiền28/04/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243949 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
266Lê Đình Hiệp12/12/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243948 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
267Nguyễn Thị Kim Hoa20/04/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243947 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
268Đinh Thị Hoa09/07/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243946 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
269Chu Thị Hoà10/02/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243945 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
270Nguyễn Thu Hoài12/10/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243944 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
271Đinh Văn Huấn06/06/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243943 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
272Trần Thị Huyền06/08/1986  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243942 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
273Đậu Ngọc Lam12/01/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243941 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
274Nguyễn Hoa Lê04/12/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243940 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
275Chu Thị Thanh Loan14/08/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243939 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
276Nguyễn Thị Khánh Ly22/11/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243938 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
277Nguyễn Thị Lý12/02/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243937 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
278Lê Thị Lý20/10/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243936 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
279Lê Sao Mai16/09/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243935 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
280Trần Mạnh07/06/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243934 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
281Nguyễn Thị Minh24/08/1987  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243933 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
282Nguyễn Hồng Minh10/01/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243932 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
283Hoàng Thị Minh21/12/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243931 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
284Nguyễn Thị Thanh Nga06/04/1988  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243930 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
285Nguyễn Thị Nga05/05/1987  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243929 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
286Nguyễn Thị Thùy Như09/11/1987  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243928 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
287Thái Thị Oanh12/12/1987  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243927 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
288Đặng Ngọc Phi09/10/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243926 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
289Lê Thị Phú15/09/1984  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243925 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
290Võ Thị Hoài Phương22/09/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243924 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
291Nguyễn Thị Xinh Phương22/08/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243923 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
292Nguyễn Thị Lan Phương03/05/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243922 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
293Nguyễn Thị Phượng26/02/1988  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA243921 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
294Nguyễn Thị Quyên16/02/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243920 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
295Ngô Thị Như Quỳnh19/05/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243919 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
296Nguyễn Thị Thắng07/07/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243918 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
297Trần Văn Thành16/01/1985  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243917 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
298Võ Thị Bảo Thoa20/08/1987  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243916 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
299Vũ Thị Thơm13/02/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243915 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
300Hoàng Thị Thư02/08/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243914 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
301Nguyễn Thị Hoài Thương30/03/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243913 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
302Lê Thanh Thủy11/01/1986  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243912 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
303Dương Thị Thủy22/04/1983  Hà Tĩnh   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243911 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
304Lê Thị Huyền Trang20/02/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243910 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
305Nguyễn Thành Trung08/10/1985  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243909 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
306Nguyễn Thị Tú28/12/1987  Nghệ An   CLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243908 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
307Trần Thị Tuyết17/06/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243907 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
308Hoàng Thị Yến06/10/1984  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243906 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
309Đặng Thị Huyền Anh06/11/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243905 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
310Ngô Tuấn Anh20/11/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243904 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
311Phạm Vân Anh18/06/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243903 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
312Lỳ Bá Chùa25/06/1983  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243902 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
313Đinh Thị Thủy Chung13/05/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243901 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
314Nguyễn Trần Chung25/04/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243299 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
315Hoàng Văn Cường09/02/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243298 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
316Phạm Thị Thùy Dung04/07/1986  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243297 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
317Trịnh Thị Thùy Dung11/09/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243296 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
318Nguyễn Tiến Đạt07/01/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243295 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
319Trần Thị Hải01/03/1987  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243294 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
320Đỗ Thị Hằng08/08/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243293 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
321Lê Thị Hằng12/10/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243292 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
322Nguyễn Thị Thu Hiền19/09/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243291 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
323Nguyễn Thị Thu Hiền13/09/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243290 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
324Ngô Thị Diệu Hoa10/02/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243289 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
325Võ Thị Mai Hoa08/09/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243288 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
326Đàm Ngọc Hoàn10/02/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243287 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
327Trương Thị Hồng20/09/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243286 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
328Vũ Thị Huệ08/02/1986  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243285 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
329Nguyễn Công Hùng20/04/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243284 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
330Nguyễn Văn Hưng04/02/1986  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243283 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
331Đàm Thị Thúy Hường20/12/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243282 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
332Hồ Thị Thu Huyền07/11/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243281 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
333Dương Thị Kim15/06/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA243280 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
334Nguyễn Thị Hồng Lam12/05/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA243300 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
335Nguyễn Thị Loan12/06/1984  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA244029 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
336Nguyễn Thị Loan20/06/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244028 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
337Bùi Thị Mai28/02/1987  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244027 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
338Đồng Thị Hồng Mến20/10/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244026 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
339Chu Thị Mơ11/10/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244025 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
340Đinh Thị Nga30/09/1984  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244024 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
341Trần Sỹ Nguyên15/09/1983  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244023 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
342Hà Thị Nhung10/04/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244022 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
343Nguyễn Thị Gien Ny16/07/1986  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngA244021 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
344Hồ Thị Oanh10/08/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngA244020 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
345Phạm Quỳnh Phương26/12/1987  Lai Châu   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244019 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
346Lê Hồng Quân21/10/1987  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244018 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
347Lê Thị Quyên15/02/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244017 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
348Hồ Viết Thành18/11/1984  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244016 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
349Võ Thị Bích Thảo06/03/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244015 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
350Lê Thị Phương Thảo01/01/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244014 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
351Trần Thị Hoài Thu15/07/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244013 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
352Trần Quốc Thúc08/02/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244012 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
353Nguyễn Thị Hương Thúy10/03/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244011 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
354Hoàng Thu Thủy18/02/1988  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244010 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
355Bùi Thị Quỳnh Trang03/10/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244009 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
356Dương Thị Thu Trang24/06/1986  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244008 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
357Nguyễn Thị Trang05/09/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244007 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
358Nguyễn Thị Thùy Trang15/05/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244006 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
359Phạm Thị Trang18/09/1987  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244005 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
360Phan Thị Thùy Trang02/06/1986  Hà Tĩnh   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244004 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
361Trần Văn Trung27/09/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngA244003 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
362Hồ Thị Tứ20/06/1984  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244002 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009
363Trần Thị Tý22/03/1985  Nghệ An   CLT3_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngA244001 135/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 14/08/2009