Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
364Hồ Thị Ngọc Anh01/05/1986Quảng NamCLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông281698 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
365Nguyễn Thị Thanh Bình18/04/1986Đà NẵngCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281697 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
366Nguyễn Thị Đàm03/03/1986Nghệ AnCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281696 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
367Ngô Thị Dui15/12/1987Quảng NamCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281695 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
368Nguyễn Thị Thanh   Hải20/04/1986Quảng TrịCLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông281694 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
369Nguyễn Thị Thu Hiền06/01/1985Nam ĐịnhCLT1_07KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thông281693 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
370Phạm Thị Hồng Linh26/06/1986Quảng NamCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281692 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
371Dương Thế Mạnh27/07/1987Quảng BìnhCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281691 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
372Dương Thị Hồng Nhung20/11/1986Quảng NamCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281690 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
373Từ Thị Thanh Quý30/05/1987Bình ĐịnhCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281689 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
374Đỗ Thị Thanh26/02/1986Đà NẵngCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281688 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
375Nguyễn Thị Thùy Trang21/03/1986Quảng TrịCLT1_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông281687 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
376Đinh Thị Hoài Trinh09/02/1984Quảng NamCLT1_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281686 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
377Nguyễn Thị Bình20/05/1981Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281685 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
378Vũ Thị Đào27/05/1987Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281684 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
379Hoàng Thị Hà03/02/1986Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281683 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
380Nguyễn Thị Thu Hằng12/09/1984Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281682 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
381Lô Văn Hằng18/06/1985Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281681 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
382Vũ Hồng Kỳ11/01/1977Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281680 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
383Lý Quang Lai07/09/1984Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thông281679 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
384Nguyễn Thị Thanh Loan20/09/1986Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281816 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
385Nguyễn Thị Mai19/08/1985Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281815 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
386Trần Thị Thanh Nga23/05/1985Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281814 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
387Nguyễn Thị Song Thao26/05/1986Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông281813 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
388Nguyễn Khắc Thế23/02/1987Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281812 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
389Nguyễn Thị Thủy20/04/1987Hà TĩnhCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281811 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
390Lê Thủy Vân04/02/1986Nghệ AnCLT2_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281810 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
391Lê Thị Lan Anh28/09/1987Hà TĩnhCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281809 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
392Đinh Thị Hiền12/08/1985Nghệ AnCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281808 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
393Phạm Thị Hương20/10/1986Nghệ AnCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281807 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
394Phan Bá Tân22/03/1986Nghệ AnCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281806 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
395Hoàng Khắc Thanh26/09/1986Nghệ AnCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281805 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
396Phan Văn Toàn22/12/1987Nghệ AnCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281804 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
397Bùi Ngọc Ba16/02/1983Quảng NamCLT3_07KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281803 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
398Dương Thị Thái Bình30/12/1984Quảng BìnhCLT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281802 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009
399Nguyễn Duy Hải20/05/1982Nghệ AnCLT3_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông281801 441/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/11/2009