Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
400Nguyễn Thị Ngọc Ánh01/12/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080632 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
401Phạm Thị Thuận Ánh20/08/1988Quảng BìnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080631 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
402Đặng Thị Sơn Ca24/06/1983Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080630 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
403Phan Thị Huyền Châu17/07/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080629 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
404Trần Thị Chung01/09/1988Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080628 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
405Huỳnh Thị Ngọc Diễm10/03/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080627 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
406Nguyễn Thị Thùy Dung05/11/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080626 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
407Nguyễn Thị Ái Duy09/04/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080625 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
408Nguyễn Thị Cẩm Hà23/11/1986Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080624 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
409Võ Thị Thu Hà16/03/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080623 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
410Hồ Thị Hằng05/09/1987Quảng TrịCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080622 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
411Lê Thị Thúy Hằng10/08/1988Hà TĩnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080621 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
412Trần Thị Lệ Hằng15/02/1985Nghệ AnCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080620 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
413Nguyễn Thị Hạnh22/03/1987Quảng NgãiCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080619 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
414Nguyễn Thành Hay04/05/1985Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080618 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
415Đinh Thị Hiền18/07/1988Bình ĐịnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080617 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
416Nguyễn Thị Thúy Hiền25/07/1987ĐăkLăkCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080616 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
417Nguyễn Thị Như Hiếu24/11/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080615 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
418Phạm Thị Minh Hiếu22/01/1988Bình ĐịnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080614 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
419Đặng Thị Kim Hoa30/08/1987Quảng BìnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080613 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
420Nguyễn Thị Ngọc Hoa03/01/1988Kom TumCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080612 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
421Lê Thị Hợp16/06/1987Thanh HóaCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080611 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
422Lê Mạnh Hùng15/04/1987Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080610 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
423Hồ Thị Xuân Hương14/04/1986HuếCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080609 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
424Lê Thị Thanh Hương06/06/1986Quảng BìnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080608 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
425Nguyễn Thị Ngọc Khanh10/01/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080607 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
426Hoàng Thị Lành25/09/1986Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080606 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
427Trương Hoàng Hoài Linh11/10/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080605 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
428Trần Ngọc Lương20/01/1984Quảng BìnhCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080604 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
429Huỳnh Thị Mến30/12/1986Quảng NgãiCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080603 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
430Huỳnh Thị Bích Nga04/09/1986Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080602 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
431Bùi Thị Kim Ngân02/05/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080601 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
432Phạm Thị Ngân18/02/1988Quảng NgãiCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080400 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
433Lâm Thị Minh Ngọc12/05/1987Nghệ AnCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080399 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
434Phan Thị Nguyện01/01/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080398 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
435Lê Thị Hồng Nhung03/02/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080397 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
436Trương Thị Kiều Oanh02/09/1985Quảng BìnhCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080396 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
437Huỳnh Thị Hoàng Phương19/09/1986Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080395 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
438Trần Thị Phượng16/12/1987Hà TĩnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080394 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
439Nguyễn Lê Như Quỳnh02/04/1987Thừa Thiên- HuếCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080393 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
440Lê Thị Thu Sa05/08/1987Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080392 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
441Thái Đắc Sơn13/02/1986Nghệ AnCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080391 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
442Hoàng Văn Tài20/01/1988Nghệ AnCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080390 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
443Thái Thị Tăng06/06/1985Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080389 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
444Trương Thị Thắm29/01/1987Thừa Thiên- HuếCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080388 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
445Nguyễn Thị Châu Thuấn26/02/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080387 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
446Ngô Thị Thùy23/07/1987Nghệ AnCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080386 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
447Nguyễn Thị Thủy19/03/1988Hà TĩnhCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080385 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
448Đặng Thị Thanh Tiên10/11/1984Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080384 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
449Bùi Thị Diễm Trang29/10/1987HuếCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080383 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
450Lê Thị Thu Trang10/02/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080382 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
451Nguyễn Thị Trang21/05/1987Hà TĩnhCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080381 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
452Nguyễn Thị Thùy Trang14/01/1987Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080380 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
453Phạm Thị Hà Trang02/09/1986Nghệ AnCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080379 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
454Trần Thị Huyền Trang15/03/1987Quảng trịCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080378 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
455Trần Thị My Trang02/08/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080377 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
456Phan Hữu Tuấn22/06/1985Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080376 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
457Đinh Thị Ánh Tuyết23/12/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080375 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
458Trần Thị Tâm Uyên12/06/1987Đà NẵngCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080374 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
459Phan Trương Thùy Vân15/08/1988Đăk LăkCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080373 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
460Lê Thị Tường Vi04/05/1987Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080372 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
461Nguyễn Thị Xinh28/03/1985Thừa Thiên HuếCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080371 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
462Nguyễn Thị Vũ Xuân21/06/1988Gia LaiCLT1_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080370 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
463Nguyễn Thị Yến12/12/1988Quảng NamCLT1_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080369 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
464Lê Thanh Bình20/08/1985Quảng TrịCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080368 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
465Trần Quốc Bình14/04/1982Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080367 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
466Nguyễn Thị Tiên Dung15/12/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080366 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
467Phạm Thùy Dung30/03/1988Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080365 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
468Hồ Thị Ngọc Hà15/02/1986Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080364 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
469Trần Thị Thanh Hải20/11/1987Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080363 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
470Công Thị Hằng18/08/1988Quảng BìnhCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080362 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
471Lê Thị Quỳnh Hạnh22/03/1988Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080361 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
472Trần Thị Hậu15/10/1987Thanh HóaCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080360 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
473Trần Thị Hiệp07/06/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080359 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
474Nguyễn Thị Như Hoa19/01/1985Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080358 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
475Võ Thị Hoa03/08/1986Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080357 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
476Nguyễn Mạnh Hoàng17/11/1979Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080356 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
477Hà Thị Xuân Hồng12/04/1987Khánh HòaCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080355 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
478Võ Thị Hồng05/05/1988Hà TĩnhCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080354 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
479Lê Thị Thu Hương17/06/1988Quảng BìnhCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080353 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
480Đặng Công Khánh14/12/1987Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080352 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
481Nguyễn Thanh Lâm28/01/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080351 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
482Phạm Thị Lâm14/08/1988Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080350 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
483Trần Thị Phương Lan19/06/1988Quảng BìnhCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080349 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
484Phan Thị Hồng Linh19/03/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080348 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
485Huỳnh Tấn Lời01/08/1987Bình ĐịnhCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080347 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
486Phạm Minh Thanh Luận20/11/1988Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080346 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
487Trần Thị Yến Ly24/11/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080345 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
488Dương Thị Yến Mơ02/05/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080344 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
489Võ Thị Mỹ10/10/1987Quảng TrịCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080343 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
490Đặng Thị Nam20/05/1987Quảng NgãiCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080342 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
491Hà Thị Thanh Nga08/11/1987Quảng TrịCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080341 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
492Lê Thị Nga10/09/1986Thanh HóaCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080340 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
493Trần Thị Ngân20/07/1987Hà TĩnhCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080339 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
494Trần Thị Lương Ngân25/05/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080338 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
495Hoàng Thị Kim Ngọc08/04/1988Quảng TrịCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080337 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
496Lê Thị Xuân Nguyệt01/09/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080336 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
497Nguyễn Thị Nguyệt26/04/1987Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080335 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
498Tăng Thị Phi Nhạn17/11/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080334 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
499Phan Thị Phụng28/09/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080333 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
500Phạm Thị Mỹ Phước08/12/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080332 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
501Võ Thị Phước20/02/1987Quảng TrịCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080331 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
502Lương Ngọc Minh Phương28/08/1985Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080330 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
503Hoàng Thị Khánh Quyên14/06/1988Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080329 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
504Đặng Thị Quỳnh20/10/1988Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080328 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
505Lê Ngọc Ny Sa03/10/1987Quảng NgãiCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080327 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
506Đào Thị Mỹ Sơn24/05/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080326 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
507Trương Văn Tân20/01/1988Đăk LăkCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080325 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
508Phan Thị Thanh15/03/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080324 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
509Tăng Thị Thanh03/09/1989Nghệ AnCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080323 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
510Nguyễn Thị Thu Thảo10/08/1988Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080289 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
511Phan Thị Thanh Thảo12/06/1988Quảng NgãiCLT2_08KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thông00080288 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
512Huỳnh Thị Lệ Thu02/05/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080287 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
513Đỗ Thị Hoài   Thư09/06/1987Quảng NgãiCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080286 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
514Vũ Thị Thư04/11/1986Vĩnh PhúcCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080285 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
515Trương Thị Thủy Tiên16/06/1987Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080284 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
516Huỳnh Thị Tới09/10/1985Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080283 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
517Trần Thị Thu Trang13/04/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080282 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
518Trương Thị Tuyết Trinh25/04/1988Đà NẵngCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080281 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
519Nguyễn Thị Như Vân01/02/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080280 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
520Lê Thị Thúy Viên20/09/1987Quảng NgãiCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080279 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
521Hứa Thị Vy24/11/1987Quảng NamCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080278 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
522Nguyễn Thị Hà Vy06/06/1987Quảng BìnhCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080277 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
523Lê Thị Thanh Yên21/02/1986Gia LaiCLT2_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080276 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
524Hoàng Nguyễn Nhật Anh21/12/1988Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080275 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
525Lưu Thị Hoài Anh20/11/1988Nghệ AnCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080274 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
526Nguyễn Thị Ngọc Bích07/10/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080273 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
527Ngô Thị Bình30/01/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080272 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
528Bùi Thị Thanh Dung06/04/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080271 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
529Lăng Thị Mỹ Dung20/12/1988Đăk LăkCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080270 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
530Lê Minh Giang22/10/1987Hà TĩnhCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080269 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
531Nguyễn Thị Minh Hà25/10/1987Nghệ AnCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080268 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
532Hoàng Thị Hải20/06/1987Thanh HóaCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080267 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
533Đặng Thị Hồng Hạnh15/09/1988Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080266 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
534Lê Thị Hạnh07/08/1986Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080265 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
535Lê Thị Hiền05/10/1987Thanh HóaCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080264 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
536Trần Thị Thu Hiền10/07/1988Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080263 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
537Hồ Thị Hiệp10/05/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080262 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
538Nguyễn Thị Hiệu30/10/1985Quảng TrịCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080261 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
539Phan Thị Hợp27/07/1987Đăk LăkCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080260 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
540Ngô Thị Thanh Huệ12/04/1986Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080259 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
541Nguyễn Thị Huệ08/11/1988Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080258 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
542Nguyễn Thị Hương13/05/1988Thanh HóaCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080257 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
543Nguyễn Thị Thu Hương01/12/1987Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080256 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
544Trần Thị Thanh Huyền19/05/1986Quảng BìnhCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080255 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
545Hoàng Thị Kim Lài04/06/1985Quảng TrịCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080254 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
546Bùi Thị Mai Lan12/02/1987Quảng BìnhCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080253 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
547Lê Thị Lan06/09/1986Nghệ AnCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080252 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
548Nguyễn Thị Lan25/10/1986Quảng TrịCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080251 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
549Nguyễn Thị Lanh01/03/1987Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080250 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
550Bùi Thị Kim Liên20/11/1983Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080249 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
551Cao Thị Hồng Liên03/01/1988Bình ĐịnhCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080248 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
552Ngô Thị Mỹ Liên11/05/1988Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080247 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
553Nguyễn Thị Liên23/10/1987Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080246 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
554Nguyễn Thị Thanh Loan21/08/1988HuếCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080245 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
555Trần Thị Loan15/10/1987Nghệ AnCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080244 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
556Nguyễn Thị Mai07/03/1988Thanh HóaCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080243 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
557Phan Thị Thanh Mai16/07/1987Nghệ AnCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080242 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
558Trần Thị Trúc Mai18/09/1987Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080241 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
559Lê Thị Nga17/08/1988Quảng NgãiCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080240 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
560Nguyễn Thị Vân Nga06/03/1987Quảng NgãiCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080239 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
561Trần Thị Thanh Nga09/12/1988Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080238 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
562Võ Thị Ánh Nguyệt06/11/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080237 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
563Nguyễn Thị Nhiên30/10/1986Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080236 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
564Vũ Thị Quỳnh Như24/07/1987Quảng NgãiCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080235 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
565Đào Thị Nhung10/04/1988Thanh HóaCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080234 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
566Nguyễn Thị Kiều Oanh08/03/1988Nghệ AnCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080233 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
567Dương Nguyên Phương22/10/1986Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080232 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
568Ngô Thị Hồng Quyên04/09/1986Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080231 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
569Nguyễn Thị Thanh Tâm23/12/1988Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080230 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
570Nguyễn Thị Thảo13/10/1987Quảng BìnhCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080229 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
571Đàm Thị Hoài Thương12/06/1986Hà TĩnhCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080228 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
572Nguyễn Thị Thúy03/08/1985Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080227 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
573Hoàng Thị Thủy20/07/1987Hà TĩnhCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080226 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
574Bùi Thị Bé Thủy22/04/1987Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080225 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
575Nguyễn Thị Huyền Trang16/11/1986Hà TĩnhCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080224 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
576Nguyễn Thị Thùy Trang04/07/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080223 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
577Nguyễn Thị Thùy Trang27/10/1985Quảng TrịCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080222 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
578Trần Thị Huyền Trang01/10/1987Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080221 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
579Trần Thùy Trang24/08/1987Đăk LăkCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080220 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
580Nguyễn Thị Thu Tranh21/08/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080219 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
581Trần Thị Thủy Tú26/03/1987Quảng TrịCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080218 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
582Phạm Thanh Tuyền12/10/1987Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080217 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
583Trần Thị Út01/01/1986Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080216 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
584Nguyễn Thị Tú Uyên25/06/1986Đà NẵngCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080215 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
585Lê Thị Yến28/05/1987Hà TĩnhCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080214 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
586Nguyễn Thị Hải Yến01/02/1985Quảng NamCLT3_08KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thông00080213 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010
587Nguyễn Thị Hải Yến13/03/1985Bình ĐịnhCLT2_06KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thông00080212 129/QĐ-KTKH-ĐT&NCKH 17/05/2010