Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1063Huỳnh Thị Kim Anh20/04/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478649 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1064Nguyễn Ngọc Anh03/01/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478727 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1065Nguyễn Thị Kim Anh09/10/1993Bình ĐịnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478651 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1066Trần Thị Kim Anh14/04/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478652 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1067Nguyễn Thị Bi15/08/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478653 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1068Đàm Thị Bích27/04/1993Quảng NgãiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478654 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1069Trần Thị Bích16/04/1977Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478655 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1070Trần Thị Bình04/05/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478656 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1071Võ Quốc Bình19/09/1993Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478657 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1072Lê Thị Bông30/05/1991Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478658 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1073Nguyễn Thị Châu02/04/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478659 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1074Lê Thị Chì13/07/1993HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478660 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1075Lê Thị Diễm29/10/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478661 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1076Trần Thị Thu Diễm06/09/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478662 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1077Võ Thị Kiều Diễm02/08/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478663 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1078Nguyễn Thị Hồng Diệp04/09/1994Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478664 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1079Nguyễn Thị Bích Diệu28/05/1994Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478665 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1080Nguyễn Thị Thúy Diệu13/01/1993Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478666 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1081Dương Chí Đức10/07/1992Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478667 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1082Nguyễn Viết Đức21/04/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478668 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1083Dương Thị Mỹ Dung10/07/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478669 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1084Hoàng Thị Kim Dung24/12/1994Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478670 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1085Huỳnh Phan Thùy Dung06/09/1993Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478671 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1086Huỳnh Thị Thùy Dung20/01/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478672 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1087Nguyễn Thị Dung01/08/1994Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478673 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1088Nguyễn Thị Kim Dung17/11/1992Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478674 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1089Phạm Thị Mỹ Dung29/10/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478675 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1090Tô Thị Kim Dung15/02/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478676 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1091Trần Thị Thùy Dung05/09/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478677 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1092Phan Anh Dũng01/12/1992Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478678 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1093Bùi Thị Mỹ Duyên02/06/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478679 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1094Lương Thị Duyên10/05/1994Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478680 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1095Lương Thị Mỹ Duyên14/10/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478681 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1096Nguyễn Thị Duyên23/02/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478682 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1097Nguyễn Thị Duyên02/07/1993Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478683 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1098Nguyễn Thị Mỹ Duyên07/11/1993Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478684 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1099Nguyễn Thị Mỹ Duyên08/06/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478685 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1100Đặng Thị Thu Giang05/09/1993Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478686 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1101Vũ Bảo Giang15/01/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478687 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1102Lê Thị Thu Hà05/05/1993Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478688 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1103Trần Thị Hà05/07/1993Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478689 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1104Trần Thị Minh Hà18/09/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478690 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1105Trương Thị Hà06/02/1993Đắc LắcKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478691 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1106Hoàng Thị Hằng15/03/1993Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478692 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1107Lê Thị Hằng18/01/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478693 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1108Nguyễn Thị Thúy Hằng28/03/1994Quảng NgãiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478694 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1109Phan Thị Thanh Hằng15/03/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478695 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1110Nguyễn Thị Ngọc Hạnh23/01/1972Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478696 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1111Phạm Thị Mỷ Hạnh10/10/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478697 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1112Đoàn Thị Hảo14/07/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478698 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1113Ngô Thị Hậu15/10/1994Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478699 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1114Riah Hiên12/06/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478700 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1115Lê Vũ Đình Hiến03/09/1994Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478701 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1116Đậu Thị Hiền18/12/1994Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478702 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1117Nguyễn Thị Hiền26/04/1994Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478703 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1118Phan Thị Hiền05/09/1993Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478704 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1119Phan Thị Diệu Hiền28/04/1994Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478705 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1120Phan Thị Ngọc Hiền15/06/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478706 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1121Đoàn Trung Hiếu12/05/1993Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478707 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1122Vũ Thị Hoa05/03/1993Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478708 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1123Hoàng Thị Thu Hoài20/07/1993HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478709 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1124Nguyễn Thị Thu Hoài12/03/1993Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478710 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1125Trần Thị Hồng27/06/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478711 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1126Cao Thị Thu Hương25/03/1992Quảng NgãiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478712 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1127Nguyễn Thị Hương05/10/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478713 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1128Phan Thị Hương05/01/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478714 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1129Trần Thị Huyên18/09/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478715 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1130Phạm Thị Thu Huyền30/06/1994Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478716 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1131Trương Thị Huyền12/05/1993Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478717 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1132Nguyễn Công Khánh12/11/1991Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478718 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1133Lê Nho Khôi05/03/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478719 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1134Phạm Văn Hoàng Khuê01/06/1993Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478720 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1135Phan Thị Thùy Khương11/02/1994Bình ĐịnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478721 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1136Nguyễn Bảo Kim20/07/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478722 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1137Võ Thị Kim01/03/1993Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478723 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1138Dương Thị Như Lam12/07/1993Đà NẵngKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478724 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1139Cao Thị phương Lan24/11/1992Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478725 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1140Nguyễn Thị Lan03/10/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478726 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1141Nguyễn Hồng Lê21/11/1994Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325722 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1142Phan Thị Cẩm Lê08/06/1994Bình ĐịnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325724 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1143Phạm Thị Mỹ Lệ12/07/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325725 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1144Hồ Thị Mỹ Liên04/08/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325726 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1145Hoàng Thị Liên25/04/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325727 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1146Nguyễn Thị Liên20/10/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325728 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1147Đặng Thị Liễu27/09/1994Quảng NgãiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325729 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1148Hà Thị Liểu01/09/1993Quảng NgãiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325730 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1149Hồ Thị Liễu06/10/1992Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325731 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1150Đoàn Thị Mỹ Linh12/02/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325732 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1151Đoàn Thị Thùy Linh10/12/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325733 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1152Đường Thị Khánh Linh09/09/1993Đăk LăkKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325734 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1153Lại Khánh Linh02/08/1993Phú YênKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325735 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1154Lê Thị Cẩm Linh24/02/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325736 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1155Lê Thị Hiền Linh25/02/1994Bình ĐịnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325737 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1156Mai Thị Phương Linh25/04/1994Quảng BìnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325738 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1157Ngô Thị Linh10/01/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325739 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1158Nguyễn Thị Kiều Linh17/06/1994Quảng NgãiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325740 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1159Trà Thị Vũ Linh03/01/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325741 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1160Trần Thị Linh27/10/1994Hà TĩnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325742 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1161Trình Đức Thiện Linh28/07/1993Đắc LắcKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325743 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1162Trương Thị Thu Linh20/01/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325744 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1163Mai Thị Loan21/05/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325745 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1164Nguyễn Thị Loan01/03/1993Nghệ AnKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325746 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1165Phạm Thị Loan17/10/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325747 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1166Phan Thị Loan20/08/1994Quảng TrịKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325748 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1167Thái Bá Lộc06/06/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325749 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1168Nguyễn Thị Lợi13/07/1994HuếKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325750 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1169Võ Trung Long03/10/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325751 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1170Đinh Thị Lưu Luyến21/12/1994Gia LaiKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325752 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1171Nguyễn Thị Cẩm Ly20/10/1993Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325753 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1172Nguyễn Thị Kim Ly19/09/1994Bình ĐịnhKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325754 184/QĐ-KTKH 23/04/2014
1173Nguyễn Thị Mai Ly01/10/1994Quảng NamKH 05/08/2013 - 05/04/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1325723 184/QĐ-KTKH 23/04/2014