Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1782Phạm Thị Ngọc Bích20/08/1994quảng namKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449350 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1783Vũ Bảo Giang15/01/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449351 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1784Huỳnh Thị Thu Hà24/12/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449352 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1785Nguyễn Thị Thúy Hằng16/12/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449353 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1786Lê Thị Hoài10/09/1994Thanh HóaKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449354 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1787Hồ Thị Hồng25/01/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449355 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1788Phan Lê Phi Hùng01/01/1993HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449356 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1789Bùi Thị Minh Huyền05/09/1992Quảng NgãiKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449357 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1790Ngô Thị Lài30/08/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449358 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1791Phan Thị Linh08/04/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449359 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1792Đỗ Văn Lộc06/06/1994HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449360 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1793Phạm Thị Quỳnh Nga23/03/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449361 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1794Phan Thị Hồng Nguyệt10/08/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449362 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1795Nguyễn Thị Quỳnh Nhi01/10/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449363 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1796Lê Quỳnh Như20/08/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449364 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1797Nguyễn Quốc Phong20/01/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449365 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1798Lý Thị Phụng05/07/1993HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449366 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1799Cao Thi Sung Phương02/08/1992Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449367 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1800Trần Thị Thanh Phương20/05/1994HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449368 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1801Lưu Hồ Phương Thảo17/05/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449369 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1802Nguyễn Thị Trâm18/04/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449370 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1803Nguyễn Thị Thúy Triều17/06/1994Bình ĐịnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449371 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1804Huỳnh Thị Tuyết19/01/1994Quảng namKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449372 271/QĐ-KTKH 26/05/2014
1805Phạm Thị Thu Vân11/08/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449373 271/QĐ-KTKH 26/05/2014