Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1806Bùi Thị Thủy An26/03/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449374 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1807Nguyễn Võ Quốc An13/01/1993Gia LaiKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449375 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1808Võ Thị Thúy An26/06/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449376 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1809Nguyễn Thị Kim Anh06/12/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449377 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1810Nguyễn Thị Ngọc Ánh14/06/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449378 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1811Nguyễn Thị Minh Châu29/04/1993Quảng NgãiKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449379 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1812Cao Thị Cúc24/07/1994HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449380 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1813Nguyễn Thị Danh22/11/1992Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449381 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1814Lê Thị Diễm28/04/1992Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449382 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1815Nguyễn Thị Thúy Diễm30/04/1992Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449383 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1816Võ Thị Diễm Diễm19/01/1994Gia LaiKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449384 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1817Lê Thi Duyên20/10/1992Thanh HóaKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449385 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1818Phan Thị Mỹ Duyên15/05/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449386 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1819Cao Tiến Giang28/09/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449387 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1820Đặng Thị Thu Giang05/09/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449388 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1821Lê Thị Thu Hà05/05/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449389 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1822Phạm Thị Hà15/08/1980Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449390 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1823Nguyễn Thanh Hải30/06/1990Đắc NôngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449391 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1824Hoàng Thị Hằng07/08/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449392 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1825Lê Thị Lệ Hằng10/04/1994HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449393 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1826Nguyễn Thị Thu Hằng07/03/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449394 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1827Nguyễn Thị Thu Hằng24/07/1992Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449395 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1828Lê Thị Hồng Hạnh10/01/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449396 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1829Nguyễn Thị Hạnh10/05/1991Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449397 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1830Nguyễn Thị Hạnh01/05/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449398 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1831Phạm Thị Mỹ Hạnh10/10/1994Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449399 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1832Hồ Thị Hiền20/02/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449400 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1833Lê Thị Hiền30/08/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449401 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1834Lê Thị Hiền18/04/1992Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449402 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1835Phan Thị Diệu Hiền28/04/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449403 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1836Phan Thị Ngọc Hiền15/06/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449404 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1837Trịnh Thị Hiền29/02/1988Thanh HóaKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449405 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1838Bùi Thị Hiển25/07/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449406 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1839Đoàn Thị Hiếu22/07/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449407 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1840Nguyễn Thị Ánh Hoài13/03/1994Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449408 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1841Nguyễn Thị Thu Hoài12/03/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449409 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1842Cao Thị Hồng15/08/1994Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449410 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1843Lê Thị Hương20/06/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449411 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1844Nguyễn Thị Trang Hương19/02/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449412 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1845Trần Thị Hương01/09/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449413 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1846Lê Thị Hường04/06/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449414 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1847Nguyễn Quang Huy03/05/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449415 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1848Trần Thị Huyên18/09/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449416 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1849Trần Khánh Huyền12/12/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449417 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1850Phạm Văn Hoàng Khuê01/06/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449418 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1851Phan Vũ Ngọc Kim04/02/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449419 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1852Lê Thị Lan19/03/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449420 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1853Nguyễn Thị Xuân Lan31/10/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449421 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1854Phạm Thị Lành16/11/1991HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449422 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1855Lê Thị Thùy Linh18/02/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449423 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1856Nguyễn Thị Linh23/10/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449424 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1857Trà Thị Vũ Linh03/01/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449425 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1858Lê Thị Kim Loan04/07/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449426 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1859Nguyễn Thị Loan01/10/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449427 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1860Lê Thị Xuân Lộc28/08/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449428 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1861Trần Thị Xuân Lộc18/03/1992Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449429 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1862Huỳnh Thị Mỹ Lợi24/07/1990Quảng NgãiKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449430 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1863Lê Thị Thu Lợi16/10/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449431 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1864Trần Thị Lựu17/02/1992Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449432 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1865Phan Thị Hồng Ly08/08/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449433 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1866Nguyễn Thị Mỹ Lý22/09/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449434 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1867Ngô Thị Tuyết Mai25/06/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449435 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1868Phạm Thị May06/09/1992Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449436 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1869Lê Thị Trà My08/10/1993HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449437 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1870Phạm Thị Hà My15/01/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449438 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1871Phạm Thị Trà My19/11/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449439 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1872Trần Thị My My21/01/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449440 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1873Lê Thị Vi Na29/09/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449441 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1874Nguyễn Thị Kim Na11/12/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449442 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1875Nguyễn Thị Phương Na04/04/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449443 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1876Huỳnh Trung Nam12/09/1992Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449444 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1877Hoàng Thị Nga24/10/1993HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449445 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1878Lê Thị Nga18/03/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449446 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1879Lê Thị Mỹ Nga22/08/1994Đăk LăkKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449447 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1880Trần Thị Kim Ngân29/09/1993Đắc LắcKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449448 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1881Phạm Thị Nguyên01/01/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449449 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1882La Minh Nguyệt04/06/1992HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449450 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1883Nguyễn Đình Nhân27/06/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449451 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1884Võ Thị Thành Nhi18/05/1992Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449452 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1885Nguyễn Thị Thanh Nhị24/10/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449453 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1886Trần Thị Nhớ05/06/1992Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449454 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1887Bùi Thị Nhung29/04/1994Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449455 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1888Đoàn Thị Hồng Nhung26/03/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449456 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1889Hồ Thị Hồng Nhung15/06/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449457 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1890Nguyễn Thị Nhung20/04/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449458 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1891Nguyễn Thị Nhung12/09/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449459 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1892Nguyễn Thị Hồng Nhung18/02/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449460 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1893Nguyễn Thị Hoài Ni20/04/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449461 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1894Nguyễn Thị Kim Oanh01/12/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449462 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1895Phan Thị Oanh26/05/1993Đắc LắcKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449463 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1896Châu Thị Hồng Phúc29/01/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449464 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1897Nguyễn Thị Phúc22/02/1992Đắc LắcKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449465 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1898Nguyễn Thị Hồng Phúc10/07/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449466 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1899Trần Thị Phương02/06/1993Thái BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449467 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1900Nguyễn Thị Bích Phượng20/11/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449468 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1901Võ Thị Ngọc Quỳnh28/01/1992Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449469 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1902Bùi Thị Sang10/02/1993Thanh HóaKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449470 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1903Nguyễn Thị Sự28/07/1992Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449471 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1904Nguyễn Thị Sương03/06/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449472 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1905Lê Thị Thắm25/12/1994Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449473 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1906Nguyễn Duy Thanh22/02/1984Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449474 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1907Phạm Thị Kim Thanh25/01/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449475 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1908Võ Thị Thanh14/02/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449476 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1909Võ Thị Hoài Thanh12/05/1994HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449477 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1910Hà Phương Thảo21/05/1992Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449478 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1911Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo14/05/1993HuếKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449479 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1912Lê Thị Thu Thảo30/10/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449480 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1913Nguyễn Thị Thảo22/12/1990Bình ĐịnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449481 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1914Nguyễn Thị Nguyên Thảo20/06/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449482 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1915Nguyễn Thị Thu Thảo13/11/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449483 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1916Phạm Thị Thanh Thảo29/03/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449484 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1917Trần Thị Thanh Thảo20/01/1993Đắc LắcKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449485 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1918Lê Thị Ngọc Thiềm23/04/1992Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449486 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1919Nguyễn Thị Thỏa28/06/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449487 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1920Hoàng Thị Thu20/06/1993Đắc LắcKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449488 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1921Huỳnh Thị Hoài Thu04/10/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449489 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1922Lê Thị Thương07/11/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449490 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1923Nguyễn Thị Hoài Thương20/06/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449491 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1924Nguyễn Thị Huyền Thương04/05/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449492 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1925Nguyễn Văn Thường14/09/1993Thái BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449493 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1926Nguyễn Thị Thanh Thùy21/09/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449494 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1927Phạm Thị Bích Thủy04/03/1994Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449495 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1928Phan Thị Thanh Tình12/04/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449496 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1929Bùi Thị Ngọc Trâm16/12/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449497 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1930Nguyễn Thị Trâm21/03/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449498 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1931Võ Thị Thùy Trâm04/04/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449499 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1932Hoàng Thùy Trang10/07/1994Lạng SơnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449500 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1933Lê Thị Quỳnh Trang10/01/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449501 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1934Nguyễn Dương Thùy Trang28/09/1992Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449502 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1935Nguyễn Thị Thảo Trang12/10/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449503 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1936Nguyễn Thị Thùy Trang06/06/1971Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449504 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1937Trần Thùy Trang31/01/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449505 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1938Đinh Thị Việt Trinh08/10/1993Quảng NgãiKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449506 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1939Nguyễn Thị Đoan Trinh01/03/1993Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449507 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1940Nguyễn Thị Thu Trinh01/02/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449508 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1941Vũ Thị Ngọc Trinh16/03/1994Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449509 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1942Hoàng Thị Thanh Tú16/01/1993Nghệ AnKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449510 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1943Lê Thanh Tuấn10/12/1989Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449511 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1944Võ Thị Thùy Tuyên01/02/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449512 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1945Phạm Thị Tuyết24/02/1993Quảng NamKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449513 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1946Phan Thị Ánh Tuyết26/06/1993Quảng BìnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449514 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1947Hồ Thị Uyển01/02/1992Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449515 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1948Nguyễn Cẩm Vân18/05/1993Hà TĩnhKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449516 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1949Nguyễn Thị Thùy Vân15/04/1993Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1449517 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1950Dương Thị Vi01/01/1994Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1449518 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1951Hoàng Thúy Vi16/11/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449519 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1952Lê Thị Hà Vy12/02/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449520 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1953Nguyễn Nguyên Như Ý01/11/1991Đà NẵngKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449521 272/QĐ-KTKH 26/05/2014
1954Nguyễn Thị Như Ý03/07/1994Quảng TrịKhóa 20/1/2014-20/04/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1449522 272/QĐ-KTKH 26/05/2014