Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1955Trương Trường Ái05/07/1993Quảng NamKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602420 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1956Trần Thị Kim Anh14/04/1994Thừa Thiên HuếKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602421 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1957Nguyễn Thị Gành27/03/1992Thừa Thiên HuếKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602422 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1958Trần Thị Hiền14/01/1994Quảng NamKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602423 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1959Trần Hoàng Thương Hoài01/06/1993Hà TĩnhKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602424 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1960Nguyễn Văn Hợi12/11/1993Quảng BìnhKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602425 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1961Bùi Văn Huy30/11/1991Đà NẵngKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602426 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1962Bùi Thị Tuyết Nga20/10/1994Quảng NamKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602427 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1963Huỳnh Thị Thanh Nguyên04/06/1993Đà NẵngKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602428 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1964Phạm Thị Thùy Phương05/08/1993Đà NẵngKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602429 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1965Trần Thị Thanh Phương11/05/1994Quảng NamKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602430 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1966Trần Văn Quốc29/02/1992Quảng TrịKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602431 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1967Kiều Võ Quý01/09/1994Hà TĩnhKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602432 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1968Trần Văn Tá03/07/1994Quảng NamKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602433 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1969Lê Thị Thảo01/02/1993Quảng TrịKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602434 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1970Trần Thị Phương Thảo08/11/1992Hà TĩnhKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602435 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1971Lê Đức Tính14/08/1993Đà NẵngKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602436 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1972Nguyễn Thị Hương Trà10/12/1993Thừa Thiên HuếKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602437 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1973Trần Thị Diệu Trang25/04/1993Đà NẵngKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602438 318/QÐ-KTKH 11/06/2014
1974Phạm Xuân Trường01/10/1990Nghệ AnKhóa 24/02/2014-24/05/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602439 318/QÐ-KTKH 11/06/2014