Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Trần Tuấn Anh27/03/1983Thừa Thiên HuếKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM01/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
2Phan Thị Ánh25/10/1983Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM02/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
3Hồ Thị Ngọc Bích25/05/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM03/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
4Huỳnh Thị Mỹ Bình10/12/1986Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM04/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
5Bùi Xuân Cả22/10/1980Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM05/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
6Nguyễn Thị Kim Cẩm10/10/1985Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM06/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
7Nguyễn Thành Chung08/12/1981Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM07/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
8Nguyễn Ngọc Đức26/06/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM08/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
9Nguyễn Thị Ly Dung20/07/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM09/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
10Bạch Hồng Dương11/10/1976Bắc NinhKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM10/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
11Huỳnh Thị Thùy Dương04/05/1986Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM11/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
12Nguyễn Thị Mỹ Duyên14/01/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM12/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
13Lê Thị Thu Hà26/03/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM13/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
14Phan Thị Thanh Hải17/11/1982Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM14/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
15Nguyễn Thị Bích Hằng16/10/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM15/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
16Nguyễn Thị Lệ Hằng10/10/1983Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM16/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
17Phạm Trung Hiếu20/08/1982Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM17/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
18Nguyễn Thị Hội01/09/1982Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM18/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
19Lê Thị Hương18/01/1968Hà TĩnhKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM19/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
20Trần Thị Thu Hương24/09/1985Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM20/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
21Nguyễn Thị Thanh Khê10/12/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM21/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
22Trần Thị Kim Lan12/04/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM22/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
23Nguyễn Thị Lanh05/10/1983Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM23/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
24Nguyễn Thị My Ly15/06/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM24/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
25Nguyễn Thị Trà My13/11/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM25/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
26Châu Thị Nga20/04/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM26/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
27Trần Thị Huyền Nga11/07/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM27/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
28Hồ Thị Thúy Ngân01/01/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM28/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
29Nguyễn Thị Nguyệt03/02/1987Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM29/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
30Nguyễn Thị Ninh26/03/1982Thái BìnhKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM30/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
31Trần Thị Ý Phi26/04/1984Quảng TrịKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM31/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
32Lê Thị Phúc08/08/1987Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM32/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
33Trần Thị Mĩ Phúc02/11/1983Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM33/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
34Hồ Văn Phước19/08/1979Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM34/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
35Trà Thị Thúy Phượng01/11/1968Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM35/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
36Trần Quốc23/06/1984Đà NẵngKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM36/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
37Nguyễn Thị Như Quỳnh09/01/1983Quảng TrịKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM37/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
38Trần Xuân Thanh19/04/1981Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM38/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
39Phùng Thạnh10/08/1965Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM39/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
40Lê Thị Thu Thảo18/08/1990Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM40/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
41Nguyễn Thị Thu Thảo01/08/1986Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM41/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
42Lê Thị Thảo09/05/1980Hà TĩnhKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM42/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
43Huỳnh Thị Thu Thảo24/08/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM43/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
44Phạm Thị Bích Thơ10/01/1982Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM44/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
45Nguyễn Thị Thúy26/12/1986Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM45/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
46Lê Thị Thuyền02/01/1986Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM46/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
47Nguyễn Thị Tiến16/02/1982Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM47/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
48Võ Văn Tin26/10/1990Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM48/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
49Mai Thị Ngọc Trâm13/07/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM49/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
50Lê Thị Trang20/04/1989Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM50/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
51Bùi Thị Trinh12/10/1989Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM51/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
52Nguyễn Văn Tùng12/11/1985Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM52/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
53Nguyễn Thanh Tùng09/04/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM53/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
54Lê Thị Tưởng14/02/1983Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM54/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
55Lê Thị Minh Tuyết11/05/1988Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM55/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
56Lê Thị Ánh Tuyết25/08/1984Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM56/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
57Lê Thị Bạch Tuyết10/02/1989Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM57/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
58Nguyễn Thị Ánh Tuyết14/01/1981Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM58/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014
59Ngô Thị Tú Uyên17/09/1983Quảng NamKTTHCSN05-2014Chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạnNTM59/KTT-024 171/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 29/05/2014