Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Châu Ngọc Hồng Ánh02/06/1991Quảng NgãiKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn01NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
2Trần Thị Mỹ Diệu30/08/1981Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn02NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
3Huỳnh Ngọc Dương27/03/1984Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn03NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
4Nguyễn Thị Mỹ Duyên10/01/1984Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn04NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
5Trần Thị Nam Hải31/03/1987Đà NẵngKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn05NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
6Âu Lệ Hiền13/07/1985Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn06NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
7Phan Thanh Hiếu29/09/1990Đà NẵngKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn07NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
8Nguyễn Thị Mận20/03/1988Gia LaiKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn08NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
9Nguyễn Thị Nga03/08/1990Hà TĩnhKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn09NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
10Phạm Thị Nguyệt20/08/1984Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn10NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
11Nguyễn Hồ Thị Như Nguyệt02/11/1968Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn11NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
12Trần Viết Phúc25/12/1983Thừa Thiên HuếKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn12NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
13Phạm Thị Thu02/10/1986Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn13NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
14Nguyễn Thị Vân Tiên16/07/1989Gia LaiKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn14NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
15HuỳnhThị Minh Vân28/07/1988Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn15NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014
16Nguyễn Thị Thọ Xuân20/06/1985Quảng NamKTT02-2014 NGÂN VIỆTChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngTrung bìnhNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn16NV/KTT-024 211/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 26/06/2014