Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Phạm Thị Bé28/01/1980Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn01ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
2Trà Thị Tiền Giang19/03/1979Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn02ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
3Lê Thị Huệ04/03/1981Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn03ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
4Nguyễn Thị Loan02/11/1977Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn04ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
5Nguyễn Thị Kim Liên11/12/1987Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn05ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
6Nguyễn Thị Thu Nguyệt05/04/1981Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn06ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
7Lê Thị Nhung10/06/1989Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn07ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
8Bùi Đình Nhựt10/02/1971Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn08ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
9Nguyễn Thị Nở12/02/1980Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn09ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
10Phạm Thị Phượng01/05/1980Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn10ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
11Nguyễn Thị Kim Sen30/08/1974Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn11ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
12Nguyễn Thị Tuyết Sương10/05/1978Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn12ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
13Huỳnh Thị Anh Thi04/09/1981Đà NẵngKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn13ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
14Phạm Thị Bảo Trâm12/08/1978Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn14ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
15Trần Nguyễn Thùy Trang01/01/1985Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn15ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
16Hứa Thị Hồng Vân12/08/1978Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngGiỏiNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn16ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014
17Quách Thị Thanh Thúy25/08/1983Quảng NamKTTHCSN07-2014 ĐẠI LỘCChứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởngKháNghiệp vụ Chứng chỉ Đào tạo ngắn hạn17ĐL/KTT-024 226/QÐ-KTKH-ĐT&BDCB 07/07/2014