Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1Nguyễn Thị Hồng Diễm31/07/1993Đăk LăkK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_1 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
2Đinh Thị Huế18/11/1993Hà TĩnhK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_2 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
3Nguyễn Thị Lành11/03/1992Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_3 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
4Trần Khánh Ly02/09/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_4 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
5Hồ Nguyễn Quỳnh My08/06/1992Gia LaiK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_5 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
6Lê Thị Kim Nga11/08/1993Quảng TrịK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_6 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
7Phan Thị Hằng Nga16/12/1993Thừa Thiên HuếK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_7 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
8Nguyễn Thị Ngọc07/01/1993Nghệ AnK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_8 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
9Trần Thi Thanh Nhàn02/03/1993Quảng TrịK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_9 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
10Phan Thị Cẩm Vân23/02/1992Thừa Thiên HuếK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_10 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
11Nguyễn Thị Quỳnh Như23/09/1993Thừa Thiên HuếK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_11 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
12Phạm Thị Hạnh27/02/1993Phú YênK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_12 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
13Đoàn Trung Hiếu12/05/1993Đà NẵngK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_13 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
14Lê Anh Phi19/04/1993Quảng TrịK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_14 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
15Võ Thị Mỹ Phượng23/08/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_15 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
16Thái Hùng Tín03/01/1993Đà NẵngK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_16 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
17Vũ Thị Hồng Sương29/10/1992Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_17 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
18Nguyễn Văn Tân27/09/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_18 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
19Nguyễn Thị Phương Thảo04/09/1993Đà NẵngK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_19 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
20Nguyễn Thị Hạnh01/05/1993Đà NẵngK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_20 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
21Lê Anh Tuấn11/08/1993Quảng BìnhK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_21 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
22Phan Thị Hằng02/05/1993Hà TĩnhK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_22 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
23Nguyễn Thị Diệu Linh18/12/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_23 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
24Nguyễn Thị Minh Trang10/03/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_24 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
25Nguyễn Thị Lanh18/04/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_25 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
26Trần Thị Lệ03/09/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_26 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
27Trần Thị Thu Thủy27/04/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_27 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
28Võ Thị Thùy Trâm04/04/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_28 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
29Phan Thị Vân05/08/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_29 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
30Trần Thanh Nguyên22/06/1992Kon TumK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_30 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
31Trần Vi Phương09/03/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_31 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
32Đinh Thị Huy19/05/1993Quảng NamK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_32 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
33Nguyễn Thị Nga18/01/1993Thanh HoáK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_33 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
34Võ Thị Thành Nhi18/05/1992Quảng TrịK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_34 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
35Nguyễn Thị Dạ Thảo16/03/1993Quảng TrịK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_35 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
36Nguyễn Thị Hoài Thương08/03/1993Quảng TrịK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_36 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
37Phan Thị Thủy20/02/1993Nghệ AnK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_37 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
38Trần Lệ Thủy04/07/1993Quảng BìnhK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_38 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
39Nguyễn Thanh Tùng28/12/1993Quảng BìnhK01-01Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_39 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
40Nguyễn Thị Hiệp12/06/1993Đà NẵngK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_40 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
41Trần Thị Huyền12/03/1993Hà TĩnhK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_41 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
42Trần Thị Thảo Trang18/02/1993Hà NamK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_42 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
43Nguyễn Thị Bích24/05/1993Quảng NamK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_43 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
44Phan Thị Mỹ Diệu18/12/1993Quảng TrịK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_44 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
45Nguyễn Thị Kim Dung17/11/1992Đà NẵngK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_45 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
46Hồ Thị Thùy Nhung02/06/1993Quảng TrịK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_46 378/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 08/07/2014
47H Li Niê01/03/1993Đắk LắkK01-02Chứng chỉ kỹ năng mềmĐạtChứng chỉ Kỹ năng mềmNo_serial_K01-01_47