Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
8767Trần Phan Quang Bình25/05/1994Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04732 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8768Lê Thị Thúy Diễm24/10/1993Quảng TrịK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04733 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8769Võ Thị Anh Diệp19/02/1990Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04734 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8770Nguyễn Thị Hồng Giang26/12/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04735 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8771Phạm Thị Thu Hương11/10/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04736 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8772Nguyễn Đăng Khoa19/07/1991Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04737 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8773Nguyễn Hữu Kim26/05/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04738 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8774Mai Thị Linh30/10/1994Quảng BìnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04739 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8775Trần Thị Thanh Mai07/05/1993Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04740 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8776Trương Văn Phước25/10/1993Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04741 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8777Nguyễn Anh Quốc12/09/1991Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04742 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8778Dương Thị Soa01/01/1994Hà TĩnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04743 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8779Lê Thị Thanh Sương08/01/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04744 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8780Nguyễn Thị Thanh Thi14/12/1994Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04745 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8781Lương Nguyễn Thị Tình03/02/1992Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04746 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8782Thái Thị Trang27/10/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04747 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8783Trịnh Quang Trung05/01/1993Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04748 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8784Nguyễn Phước Tường14/11/1993Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04749 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8785Phạm Thị Phượng Uyên01/03/1992Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04750 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8786Nguyễn Đình Bình13/06/1990Bắc NinhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04926 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8787Nguyễn Thị Đen16/05/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04927 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8788Lê Thị Hải21/07/1993Quảng TrịK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04928 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8789Ngô Thị Hoàng30/09/1992Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04943 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8790Trần Khánh Hưng07/07/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04944 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8791Nguyễn Thị Liền17/05/1993Quảng TrịK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04930 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8792Trương Thị Mỹ Loan26/06/1991Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05017 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8793Lê Thị Thu Lợi16/10/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04931 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8794Mai Thị Khánh Ly28/03/1993Quảng BìnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04932 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8795Phạm Đoàn Nghi31/07/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04933 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8796Nguyễn Thanh Nguyên10/01/1993Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04934 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8797Nguyễn Thị Cẩm Nhung16/04/1994Gia LaiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04935 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8798Lê Thị Kim Phụng08/12/1993Quảng TrịK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04936 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8799Nguyễn Thị Thanh Tâm20/10/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04937 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8800Nguyễn Duy Tân03/12/1988Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04765 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8801Nguyễn Thị Kim Thắng20/11/1992Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04938 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8802Nguyễn Thị Thảo22/12/1990Bình ĐịnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04945 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8803Bùi Thị Lệ Thu12/02/1993Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04946 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8804Huỳnh Thị Như Tố14/09/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04947 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8805Võ Nguyễn Giao Uyên20/11/1993Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04940 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8806Phạm Thị May06/09/1992Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04941 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8807Phan Quý09/03/1990Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04772 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8808Châu Thị Thế Giang15/06/1993Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04773 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8809Trương Đức Lễ20/08/1990Quảng TrịK35Q3QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04774 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8810Trần Văn Thắng30/11/1993Thanh HóaK35Q3QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04775 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8811Lê Hoàng Anh15/01/1994Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04776 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8812Trần Thị Thu Hà18/11/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04777 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8813Đỗ Thị Hạnh20/11/1993Quảng NgãiK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04778 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8814Ngô Thị Hiền10/03/1994Nghệ AnK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04779 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8815Nguyễn Thị Hiền04/11/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04780 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8816Phan Thanh Hiền12/04/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04781 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8817Nguyễn Thị Hoài25/07/1994Hà TỉnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04782 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8818Bùi Thị Huyền13/06/1993 Thanh HóaK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04783 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8819Nguyễn Thị Xuân Lài16/05/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04784 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8820Võ Thị Lĩnh25/12/1993Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04785 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8821Lê Thị Huyền Ly04/11/1994Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04786 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8822Nguyễn Thị Mai10/11/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04787 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8823Nguyễn Thị Nhàn24/01/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04788 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8824Nguyễn Thị Tuyết Nhi13/04/1994 Bình ĐịnhK36C1KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04789 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8825Dương Thị Quỳnh Như11/07/1993Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04790 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8826Nguyễn Thị Kiều Oanh12/06/1994Nghệ AnK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04791 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8827Trần Thị Thủy Phương10/01/1993Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04792 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8828Lê Thị Diễm Sương06/11/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04793 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8829Nguyễn Thị Mỹ Thanh10/07/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNXuất sắcTrung Cấp Chính quiB04794 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8830Lê Thị Minh Thảo24/08/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04795 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8831Nguyễn Thị Thảo19/09/1994 Hà TĩnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04796 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8832Hoàng Thị Thời19/09/1993Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04797 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8833Văn Anh Thư08/06/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04798 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8834Nguyễn Thị Bích Thuận02/10/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04799 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8835Nguyễn Thị Trầm22/09/1994 Bình ĐịnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04800 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8836Hoàng Thị Phương Trang19/01/1993Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB05018 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8837Nguyễn Đình Tý10/02/1987Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNXuất sắcTrung Cấp Chính quiB04802 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8838Võ Thị Hồng Vân02/12/1994Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04803 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8839Bùi Mai Vy06/03/1994Đà NẵngK36C1KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04804 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8840Nguyễn Thị Lệ Xuân20/07/1994 Bình ĐịnhK36C1KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04805 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8841Nguyễn Thị Thu Hiền20/02/1993Quảng BìnhK36C2KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04942 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8842Bùi Thị Hướng18/08/1992 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04807 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8843Phan Thị Hường22/05/1994Quảng NamK36C2KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04808 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8844Mai Thị Huyền07/08/1993 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04809 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8845Hoàng Thị Liên13/08/1993Hà TỉnhK36C2KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04810 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8846Đinh Thị Thùy Linh24/04/1993 Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04811 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8847Dương Thị Thùy Linh15/06/1993 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04812 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8848Nguyễn Thị Thùy Linh01/02/1993 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04813 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8849Nguyễn Thị Loan27/05/1986 Nghệ AnK36C2KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04814 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8850Nguyễn Thị Kiều Oanh02/02/1993Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04815 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8851Lê Việt Quảng01/03/1988Gia LaiK36C2KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04816 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8852Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh12/09/1993 Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04817 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8853Huỳnh Thị Thơm01/01/1994Quảng NamK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04818 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8854Trần Thị Thủy08/07/1994 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04819 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8855Bùi Quốc Trẫm27/01/1994Quảng NamK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04820 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8856Võ Thị Tuyết Trinh09/02/1994Quảng NamK36C2KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04821 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8857Nguyễn Thị Vân17/09/1994Quảng NgãiK36C2KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04822 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8858Nguyễn Thị Danh07/07/1994 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04823 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8859Nguyễn Thị Hải Hà20/02/1994 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04824 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8860Trần Thu Hà10/10/1994 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04825 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8861Nguyễn Thị Thu Hằng26/05/1992Quảng NamK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04826 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8862Nguyễn Tố Hằng03/04/1994 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04827 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8863Nguyễn Mỹ Hạnh11/03/1994Đà NẵngK36C3KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04828 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8864Huỳnh Thị Hiền15/07/1994 Đà NẵngK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04829 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8865Trần Thị Hiền30/07/1994 Quảng TrịK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04830 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8866Hoàng Thị Hoài05/02/1994 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04831 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8867Lê Thị Huệ01/08/1991 Quảng TrịK36C3KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04832 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8868Từ Thị Thanh Kiều01/10/1994 Quảng NgãiK36C3KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04833 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8869Lê Lãng02/12/1992Đà NẵngK36C3KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04834 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8870Lê Thị Liên19/04/1994Thanh HóaK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04835 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8871Trần Thị Phương Linh20/02/1992 Quảng NamK36C3KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04836 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8872Nguyễn Thị Lợi06/09/1994 Quảng NamK36C3KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04837 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8873Hồ Thị Luyến24/05/1993 Quảng TrịK36C3KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04838 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8874Nguyễn Thị ánh Nguyệt21/07/1992 Bình ĐịnhK36C3KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04839 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8875Huỳnh Thị Nhương05/05/1989 Đà NẵngK36C3KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04840 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8876Nguyễn Thị Phương08/03/1991Quảng NamK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04841 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8877Trần Thị Hồng Thảo10/08/1993 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04842 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8878Lê Thị Thương01/06/1994 Quảng TrịK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04843 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8879Nguyễn Thị Trang25/07/1993 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04844 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8880Võ Thị Trinh20/07/1994 Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04845 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8881Lê Thị Bão Tuyết19/04/1993 Quảng TrịK36C3KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04846 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8882Võ Thị Như Vy12/12/1994 Quảng NgãiK36C3KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04847 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8883Ngô Thủy Chung08/11/1992 Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04848 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8884Trần Thị Đông01/10/1993Quảng NamK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04849 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8885Nguyễn Thị Hà23/03/1994 Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04850 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8886Nguyễn Thị Hiền20/09/1993Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04851 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8887Nguyễn Hữu Hoàng13/08/1990 Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04852 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8888Bùi Thị Lan10/04/1993 Đắc LắcK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04853 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8889Nguyễn Thị Lộc20/11/1993Quảng NamK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04854 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8890Huỳnh Thị Mỹ Lợi24/07/1990 Quảng NgãiK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04855 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8891Lê Thị Mỹ Lợi18/12/1993 Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04856 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8892Ngô Thị Tuyết Mai25/06/1993Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04857 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8893Lê Ci Na10/06/1993 Quảng NamK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04858 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8894Lê Thúy Ngân02/11/1993 Quảng NamK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04859 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8895Võ Thị Ngoan08/06/1994 Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04860 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8896Hoàng Thị Nguyệt10/12/1993Nam ĐịnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04861 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8897Trần Thị Như08/02/1993Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04862 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8898Bùi Thị Nhung29/04/1994 Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04863 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8899Hồ Thị Hồng Nhung15/06/1993Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04864 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8900Nguyễn Thị Nhung12/09/1994 Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04865 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8901Nguyễn Thị Phương13/06/1994Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04866 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8902Trương Thị Hồng Phượng01/10/1991Đà NẵngK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04867 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8903Nguyễn Thị Hương Quỳnh01/12/1993 Đắc LắcK36C4KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04868 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8904Nguyễn Thị Sen05/05/1994Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04869 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8905Nguyễn Thị Tân19/05/1991 Thừa T-HuếK36C4KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04870 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8906Nguyễn Thị Thắm13/02/1994Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04871 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8907Nguyễn Thị Thảo10/10/1993Hà TỉnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04872 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8908Phạm Thị Thanh Thủy27/06/1994Quảng NamK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04873 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8909Phan Thị Thanh Tình12/04/1994 Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04874 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8910Nguyễn Thị Việt Trinh26/07/1994 Quảng TrịK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04875 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8911Phan Thị Trinh10/06/1993Quảng NamK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04876 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8912Đặng Thị Tuyết14/02/1994Quảng NamK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04877 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8913Nguyễn Thị Tuyết20/10/1991Thừa thiên-HuếK36C4KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04878 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8914Nguyễn Khánh Vy10/11/1993 Đà NẵngK36C4KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04879 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8915Nguyễn Thị Bé08/03/1993Bình ĐịnhK36C5KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04880 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8916Châu Thị Cẩm12/04/1994Quảng NamK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04881 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8917Phạm Tấn Đẳng18/04/1992Quảng BìnhK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04882 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8918Đoàn Thị Thanh Diệu31/07/1994Quảng NamK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04883 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8919Nguyễn Thị Thu Hiền18/05/1994Nghệ AnK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04884 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8920Đặng Thị Hoa03/08/1993Đồng NaiK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04885 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8921Nguyễn Thị Hồng21/04/1994Quảng BìnhK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04886 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8922Võ Tấn Ka10/08/1993 Đà NẵngK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04887 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8923Đặng Thị Mỹ Kim10/06/1992 Thừa Thiên-HuếK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04888 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8924Trần Thị ánh Ly11/11/1991 Đà NẵngK36C5KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04889 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8925Đỗ Thị Mai28/10/1991 Quảng TrịK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04890 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8926Lê Thị Kim Mai10/03/1993Quảng NamK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04891 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8927Nguyễn Thị Bích Ngọc24/03/1994Quảng NamK36C5KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04892 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8928Nguyễn Thị Hồng Nhung10/10/1994Nghệ AnK36C5KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04893 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8929Đoàn Thị Ngọc Oanh22/06/1993Quảng NamK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04894 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8930Ngô Thị Phượng25/06/1982Hà TĩnhK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04895 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8931Ngô Thị Tâm20/10/1992 Quảng TrịK36C5KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04896 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8932Trần Thị Thắng26/01/1993Quảng NamK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04897 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8933Triệu Thị Thanh22/09/1993Quảng NamK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04898 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8934Nguyễn Thị Thơm14/07/1993Nghệ AnK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04899 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8935Lê Thị Thu27/06/1994Quảng NamK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04900 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8936Văn Thị Thu Thủy10/04/1994 Quảng NamK36C5KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04901 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8937Nguyễn Thị Tình06/01/1994Quảng BìnhK36C5KẾ TOÁNGiỏiTrung Cấp Chính quiB04902 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8938Nguyễn Thị Linh Trang02/01/1994Quảng TrịK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04903 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8939Nguyễn Thị Mỹ Trinh17/07/1993 Thừa Thiên-HuếK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04904 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8940Nguyễn Thị Vân04/05/1993 Ninh BìnhK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04905 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8941Phạm Thị Mỹ Vân23/08/1994Đà NẵngK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04906 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8942Phan Thị Thúy Vân08/03/1992 Quảng NamK36C5KẾ TOÁNKháTrung Cấp Chính quiB04907 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8943Nguyễn Thị Diễm Phúc14/03/1991 Quảng NamK34C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04908 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8944Đặng Thị Thu Thạch26/08/1991 Quảng TrịK34C15KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04909 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8945Phạm Thị Thắm20/01/1992 Quảng NamK34C9KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04910 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8946Ngô Thị Trang16/08/1992 Quảng NamK34C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05019 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8947Nguyễn Thị Kiều Diễm02/05/1993Quảng NamK35C1KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04912 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8948Nguyễn Thị Trang24/12/1993Quảng TrịK35C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04913 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8949Nguyễn Thị Thanh Thùy29/04/1993Quảng NamK35C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04914 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8950Phan Thị Thu Hiền12/02/1993Quảng NamK35C4KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04915 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8951Bùi Thị Thu Hiệp14/10/1993Đà NẵngK35C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04916 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8952Nguyễn Thị Huyền02/05/1993Quảng TrịK35C7KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04917 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8953Nguyễn Văn Thái28/04/1990Đà NẵngK35C7KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04918 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8954Mai Thị Minh Thư25/06/1992Đà NẵngK35C8KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04919 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8955Hồ Thị Nhụy20/01/1993Hà TĩnhK35C9KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04920 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8956Trương Thị Thuận21/07/1992Đà NẵngK35C9KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04921 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8957Nguyễn Trung Hiếu10/07/1993Thái BìnhK35C11KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04922 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8958Trần Thị Thanh Hương01/08/1993Quảng TrịK35C11KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04923 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8959Dương Thị Ngọc Lan08/10/1993Quảng BìnhK35C11KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB04924 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014
8960Nguyễn Ngọc Huy26/10/1992Quảng NamK35C11KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04925 473/QĐ-KTKH-QLĐT 14/07/2014