Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2163Trần Thị Kim Ánh08/05/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602630 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2164Nguyễn Thị Phương Chi03/03/1993Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602631 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2165Lê Thị Thu Giang30/01/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602632 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2166Nguyễn Thị Giang12/04/1990Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602633 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2167Ngô Thị Hiền15/04/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602634 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2168Đoàn Trung Hiếu12/05/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602635 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2169Lê Thị Hương06/10/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602636 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2170Nguyễn Thị Loan20/06/1992Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602637 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2171Nguyễn Thị Bảo Ly24/01/1994Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602638 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2172Lê Thị Nơ16/12/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602639 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2173Huỳnh Thị Mai Phương15/12/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602640 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2174Nguyễn Huy Thông17/05/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602641 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2175Nguyễn Thị Thùy Trâm20/02/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602642 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2176Huỳnh Thị Tuyết Trinh24/04/1994Gia LaiKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602643 372/QD-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014