Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1542Nguyễn Thị Nhật Ái06/10/1994Quảng Namkhóa 28/06/2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553662 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1543Trần Thị Ái05/06/1992Hà Tĩnhkhóa 28/06/2015Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553663 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1544Lê Thị An17/02/1994Quảng Namkhóa 28/06/2016Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553664 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1545Lý Thùy An05/02/1991Đà Nẵngkhóa 28/06/2017Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553665 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1546Nguyễn Thúy An21/02/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2018Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553666 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1547Trần Khánh An01/08/1994Quảng Namkhóa 28/06/2019Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553667 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1548Trần Thị Ý Ân16/05/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2020Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553668 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1549Lê Thị Thùy Anh03/01/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2021Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553669 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1550Nguyễn Thị Vân Anh13/02/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2022Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553670 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1551Trịnh Tuấn Anh10/12/1993Thanh Hóakhóa 28/06/2023Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1553671 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1552Võ Thị Hoàng Anh15/02/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2024Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553672 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1553Dương Thị Ngọc Bích19/10/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2025Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553673 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1554Nguyễn Khánh Bình12/11/1986Phú Yênkhóa 28/06/2026Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553674 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1555Trần Thị Ngọc Cẩm27/12/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2027Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553675 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1556Châu Thị Long Cảnh27/09/1994Đắc Lắckhóa 28/06/2028Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553676 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1557Nguyễn Hữu Kim Chi21/06/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2029Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553677 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1558Phạm Thị Hương Cúc19/10/1991Nam Địnhkhóa 28/06/2030Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553678 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1559Đinh Công Cường24/03/1994Quảng Namkhóa 28/06/2031Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553679 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1560Nguyễn Thị Anh Đào07/11/1994Đà Nẵngkhóa 28/06/2032Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553680 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1561Nguyễn Thị Hồng Đào10/10/1994Quảng Namkhóa 28/06/2033Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553681 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1562Đặng Thị Kim Diệu02/02/1994Quảng Namkhóa 28/06/2034Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553682 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1563Lê Thị Diệu01/02/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2035Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553683 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1564Dương Thị Thùy Dung10/03/1994Quảng Namkhóa 28/06/2036Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553684 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1565Nguyễn Thị Ngọc Dung20/03/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2037Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553685 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1566Nguyễn Thùy Dung17/06/1993Quảng Namkhóa 28/06/2038Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553686 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1567Phạm Xuân Dũng28/02/1994Nghệ Ankhóa 28/06/2039Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553687 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1568Đinh Thị Thùy Dương02/07/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2040Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553688 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1569Hồ Thị Dương13/11/1992Hà Tĩnhkhóa 28/06/2041Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553689 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1570Lê Thị Dương24/10/1991Quảng Trịkhóa 28/06/2042Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553690 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1571Đặng Thanh Duy22/01/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2043Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553691 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1572Hồ Thị Duyên10/02/1994Nghệ Ankhóa 28/06/2044Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553692 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1573Phạm Nguyễn Mỹ Duyên01/01/1994Đà Nẵngkhóa 28/06/2045Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553693 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1574Nguyễn Thị Giang09/05/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2046Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553694 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1575Nguyễn Thị Kim Giang19/05/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2047Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553695 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1576Phùng Thị Giang16/10/1994Nghệ Ankhóa 28/06/2048Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553696 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1577Đoàn Thị Bích Hà22/06/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2049Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553697 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1578Nguyễn Thị Thu Hà19/08/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2050Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553698 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1579Võ Thị Hà16/05/1994Quảng Namkhóa 28/06/2051Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553699 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1580Nguyễn Thị Hải15/06/1993Quảng Bìnhkhóa 28/06/2052Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553700 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1581Lê Thị Thúy Hằng11/03/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2053Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553701 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1582Nguyễn Thị Hằng22/02/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2054Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553702 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1583Nguyễn Thị Diệu Hằng06/12/1992Quảng Namkhóa 28/06/2055Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553703 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1584Nguyễn Thị Thu Hằng07/03/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2056Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1553704 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1585Nguyễn Thị Thúy Hằng10/04/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2057Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553705 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1586Trần Thị Thu Hằng07/05/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2058Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553706 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1587Bùi Thị Mỹ Hạnh28/07/1993Quảng Namkhóa 28/06/2059Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553707 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1588Cầm Thị Hạnh12/01/1992Thanh Hóakhóa 28/06/2060Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553708 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1589Nguyễn Thị Hạnh10/05/1991Hà Tĩnhkhóa 28/06/2061Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553709 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1590Nguyễn Thị Hạnh25/09/1992Đà Nẵngkhóa 28/06/2062Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553710 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1591Nguyễn Thị Bích Hạnh20/11/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2063Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553711 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1592Nguyễn Thị Ngọc Hạnh05/07/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2064Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553712 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1593Huỳnh Thị Hiền15/09/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2065Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553713 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1594Lê Thị Thu Hiền25/08/1992Quảng Namkhóa 28/06/2066Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553714 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1595Ngô Thị Hiền15/04/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2067Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553715 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1596Lê Thị Thanh Hằng04/03/1993Quảng Bìnhkhóa 28/06/2068Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553716 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1597Nguyễn Thị Hiền14/03/1994Quảng Namkhóa 28/06/2069Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553717 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1598Nguyễn Thị Lệ Hiền21/01/1993Quảng Namkhóa 28/06/2070Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553718 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1599Trương Thị Thu Hiền13/07/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2071Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553719 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1600Trần Thị Hiếu10/02/1992Hà Tĩnhkhóa 28/06/2072Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553720 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1601Đặng Thị Kim Hoa14/12/1994Quảng Ngãikhóa 28/06/2073Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553721 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1602Phan Thị Hoa02/06/1993Quảng Namkhóa 28/06/2074Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553722 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1603Lê Hoàng26/07/1994Quảng Namkhóa 28/06/2075Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553723 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1604Phan Thị Như Hoàng08/08/1993Quảng Namkhóa 28/06/2076Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553724 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1605Huỳnh Thị Huệ23/07/1994Quảng Namkhóa 28/06/2077Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553725 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1606Trần Thị Huệ04/06/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2078Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553726 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1607Nguyễn Thanh Hùng08/05/1992Quảng Bìnhkhóa 28/06/2079Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553727 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1608Nguyễn Thị Hương16/10/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2080Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553728 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1609Nguyễn Thị Thu Hương08/08/1994Quảng Namkhóa 28/06/2081Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553729 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1610Hoàng Ngọc Huyền17/10/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2082Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553730 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1611Lê Thị Thanh Huyền19/09/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2083Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553731 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1612Mai Thị Khánh Huyền22/02/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2084Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553732 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1613Nguyễn Khánh Huyền16/05/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2085Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553733 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1614Nguyễn Thị Thanh Huyền31/10/1992Quảng Bìnhkhóa 28/06/2086Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553734 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1615Lê Đình Minh Khánh29/08/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2087Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553735 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1616Bùi Tuấn Kiệt02/12/1971Đà Nẵngkhóa 28/06/2088Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1553736 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1617Trần Thị Kiều15/01/1994Quảng Namkhóa 28/06/2089Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553737 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1618Nguyễn Thị Ngọc Lan04/04/1994Quảng Namkhóa 28/06/2090Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553738 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1619Nguyễn Thị Ái Liên24/10/1982Đà Nẵngkhóa 28/06/2091Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553739 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1620Bùi Thị Liệu25/05/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2092Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553740 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1621Bùi Thị Thảo Linh30/07/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2093Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553741 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1622Lê Thị Mỹ Linh04/03/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2094Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553742 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1623Nguyễn Thị Phương Linh07/07/1994Quảng Namkhóa 28/06/2095Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553743 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1624Tô Thị Mỹ Linh26/06/1994Bình Địnhkhóa 28/06/2096Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553744 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1625Trần Thị Mỹ Linh28/08/1993Đăk Lăkkhóa 28/06/2097Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553745 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1626Võ Thị Ngọc Lựu12/10/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2098Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553746 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1627Huỳnh Thị Ly10/02/1994Quảng Namkhóa 28/06/2099Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553747 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1628Nguyễn Thị Bích Ly19/08/1992Đà Nẵngkhóa 28/06/2100Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553748 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1629Trần Khánh Ly02/09/1993Quảng Namkhóa 28/06/2101Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553749 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1630Phan Thị Lý20/07/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2102Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553750 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1631Nguyễn Quách Thị Sao Mai13/08/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2103Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553751 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1632Nguyễn Thị Mai29/05/1994Nghệ Ankhóa 28/06/2104Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553752 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1633Nguyễn Thị Mai02/10/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2105Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553753 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1634Hoàng Thị Minh20/09/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2106Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553754 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1635Phan Hải Mỵ12/10/1994Bình Địnhkhóa 28/06/2107Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553755 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1636Phan Thị Diễm My02/05/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2108Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553756 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1637Trần Thị Tình06/03/1992Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2109Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553757 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1638Võ Thị Hiền23/08/1993Quảng namkhóa 28/06/2110Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553758 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1639Nguyễn Thị Mỹ11/10/1994Quảng Namkhóa 28/06/2111Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553759 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1640Nguyễn Thị J Na30/07/1994Quảng Namkhóa 28/06/2112Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553760 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1641Đường Thị Hải Nga20/03/1992Hà Tĩnhkhóa 28/06/2113Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553761 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1642Nguyễn Thị Nga11/07/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2114Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553762 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1643Trần Thị Kim Ngân29/09/1993Đắc Lắckhóa 28/06/2115Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553763 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1644Lê Hữu Nghĩa14/10/1994Quảng Namkhóa 28/06/2116Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553764 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1645Trần Thanh Ngọc23/01/1994Quảng Namkhóa 28/06/2117Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553765 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1646Nguyễn Thị Nguyệt20/11/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2118Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553766 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1647Trần Thị Minh Nguyệt14/07/1994Đà Nẵngkhóa 28/06/2119Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553767 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1648Hồ Thị Thanh Nhàn19/06/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2120Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553768 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1649Nguyễn Thị Quỳnh Nhi01/10/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2121Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553769 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1650Trần Thị Nhi15/06/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2122Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553770 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1651Nguyễn Thị Thanh Nhị24/10/1993Quảng Namkhóa 28/06/2123Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553771 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1652Lê Quỳnh Như20/08/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2124Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553772 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1653Hồ Thị Tuyết Nhung01/09/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2125Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553773 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1654Huỳnh Thị Tuyết Nhung29/05/1994Quảng Namkhóa 28/06/2126Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553774 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1655KPĂ NINANG10/08/1991Gia Laikhóa 28/06/2127Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553775 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1656Trà Thị Tố Nữ20/10/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2128Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553776 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1657Trần Thị Diễm Phi12/12/1993Bình Địnhkhóa 28/06/2129Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1553777 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1658Đỗ Thị Phượng02/09/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2130Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553778 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1659Đoàn Thị Phượng18/05/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2131Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553779 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1660Huỳnh Thị Mai Phương15/12/1993Quảng Namkhóa 28/06/2132Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553780 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1661Trần Văn Quốc29/02/1992Quảng Trịkhóa 28/06/2133Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553781 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1662Phan Thị Đỗ Quyên16/05/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2134Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553782 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1663Phạm Quyền02/04/1981Đà Nẵngkhóa 28/06/2135Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553783 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1664Nguyễn Thị Như Quỳnh25/07/1994Quảng Ngãikhóa 28/06/2136Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553784 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1665Nguyễn Thị Thu Rơi15/11/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2137Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553785 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1666Văn Hữu Sang20/12/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2138Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553786 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1667Võ Thị Sáu15/08/1992Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2139Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553787 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1668Biện Thị Sen12/06/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2140Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553788 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1669Nguyễn Thị Hồng Son28/02/1993Đăk Lăkkhóa 28/06/2141Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553789 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1670Nguyễn Thị Thùy Sương04/05/1993Quảng Namkhóa 28/06/2142Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553790 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1671Trần Văn Tá03/07/1994Quảng Namkhóa 28/06/2143Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553791 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1672Trần Thị Thắm01/08/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2144Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553792 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1673Hoàng Thị Thanh28/08/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2145Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553793 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1674Nguyễn Thị Thạnh20/11/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2146Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553794 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1675Phan Thị Thanh06/05/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2147Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553795 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1676Võ Thị Thanh14/02/1993Quảng Namkhóa 28/06/2148Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553796 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1677Hà Phương Thảo21/05/1992Hà Tĩnhkhóa 28/06/2149Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553797 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1678Ngô Thị Thu Thảo14/10/1993Quảng Namkhóa 28/06/2150Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553798 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1679Nguyễn Thị Thảo12/02/1993Quảng Namkhóa 28/06/2151Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553799 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1680Nguyễn Thị Dạ Thảo16/03/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2152Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553800 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1681Thái Thu Thảo29/08/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2153Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553801 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1682Trần Thị Thu Thảo12/10/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2154Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553802 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1683Trần Thị Thu Thảo03/02/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2155Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553803 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1684Võ Thị Thu Thảo12/12/1994Quảng Namkhóa 28/06/2156Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553804 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1685Hồ Thị Thơ01/07/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2157Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553805 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1686Trần Thị Thơm20/10/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2158Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553806 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1687Nguyễn Hồng Thông19/05/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2159Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553807 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1688Đặng Thị Sông Thu02/10/1992Đà Nẵngkhóa 28/06/2160Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553808 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1689Đinh Thị Thu25/04/1993Quảng Namkhóa 28/06/2161Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553809 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1690Nguyễn Cửu Thị Thu28/03/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2162Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553810 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1691Hồ Anh Thư24/12/1992Quảng Namkhóa 28/06/2163Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553811 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1692Nguyễn Thị Minh Thư04/05/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2164Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553812 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1693Hồ Thị Hồng Thương02/03/1193Quảng Bìnhkhóa 28/06/2165Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553813 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1694Nguyễn Thị Hoài Thương02/09/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2166Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553814 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1695Võ Thị Thúy02/04/1994Đăk Lăkkhóa 28/06/2167Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553815 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1696Lê Thị Thùy15/04/1994Nghệ Ankhóa 28/06/2168Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553816 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1697Nguyễn Thị Thủy25/07/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2169Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553817 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1698Nguyễn Thị Thủy08/03/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2170Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553818 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1699Phạm Thị Bích Thủy04/03/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2171Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553819 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1700Dương Thị Kim Tiền15/01/1994Quảng Namkhóa 28/06/2172Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553820 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1701Nguyễn Văn Tình26/09/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2173Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553821 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1702Nguyễn Thị Hương Trà10/12/1993Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2174Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553822 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1703Nguyễn Thị Trâm20/04/1993Quảng Namkhóa 28/06/2175Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553823 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1704Nguyễn Thị Thùy Trâm20/02/1994Quảng Namkhóa 28/06/2176Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553824 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1705Dương Thị Huyền Trang28/10/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2177Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553825 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1706Hồ Thị Thùy Trang22/12/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2178Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553826 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1707Huỳnh Thị Kiều Trang03/02/1994Quảng Namkhóa 28/06/2179Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553827 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1708Nguyễn Thị Trang12/09/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2180Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553828 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1709Nguyễn Thị Thảo Trang12/10/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2181Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553829 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1710Nguyễn Thị Thùy Trang24/01/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2182Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553830 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1711Nguyễn Thị Thùy Trang07/05/1994Quảng Namkhóa 28/06/2183Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553831 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1712Phạm Thị Bích Trang13/10/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2184Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553832 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1713Phan Thị Thu Trang02/10/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2185Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553833 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1714Trần Thị Thu Trang10/03/1994Quảng Namkhóa 28/06/2186Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553834 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1715Lê Thị Minh Trí20/09/1995Quảng Trịkhóa 28/06/2187Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553835 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1716Nguyễn Thị Tuyết Trinh15/05/1994Quảng Namkhóa 28/06/2188Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553836 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1717Vũ Thị Ngọc Trinh16/03/1994Quảng Namkhóa 28/06/2189Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553837 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1718Huỳnh Cẩm Tú06/11/1994Quảng Namkhóa 28/06/2190Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553838 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1719Nguyễn Thị Tư04/12/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2191Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553839 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1720Hồ Thị Mỹ Uyên18/10/1993Quảng Namkhóa 28/06/2192Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553840 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1721Phan Thị Hà Uyên28/03/1993Hà Tĩnhkhóa 28/06/2193Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553841 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1722Nguyễn Thị Cẩm Vân06/08/1994Thừa Thiên Huếkhóa 28/06/2194Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553842 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1723Dương Thị Vi01/01/1994Đà Nẵngkhóa 28/06/2195Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553843 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1724Huỳnh Thị Chúc Vi01/01/1994Quảng Namkhóa 28/06/2196Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553844 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1725Phạm Thị Tường Vi19/10/1994Quảng Ngãikhóa 28/06/2197Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553845 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1726Bùi Thị Phương Vy29/08/1994Đà Nẵngkhóa 28/06/2198Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553846 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1727Lê Thị Hà Vy12/02/1994Quảng Trịkhóa 28/06/2199Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553847 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1728Nguyễn Thị Vy30/01/1993Đà Nẵngkhóa 28/06/2200Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553848 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1729Nguyễn Thị Tường Vi27/04/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2201Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553849 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1730Huỳnh Thị Minh Xuân01/04/1994Đà Nẵngkhóa 28/06/2202Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1553850 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1731Nguyễn Thị Hoài Xuân22/04/1994Quảng Bìnhkhóa 28/06/2203Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553851 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1732Hán Đào Thị Kim Xuyên28/01/1992Ninh Thuậnkhóa 28/06/2204Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553852 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1733Nguyễn Thị Hải Yến28/07/1993Nghệ Ankhóa 28/06/2205Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553853 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1734Trần Diệp Lam05/09/1994Quảng Namkhóa 28/06/2206Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553854 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1735Phan Hồng Nhân01/03/1994Hà Tĩnhkhóa 28/06/2207Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553855 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
1736Nguyễn Thị Phương20/08/1993Quảng Trịkhóa 28/06/2208Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1553856 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2177Lý Thùy An05/02/1991Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602644 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2178Nguyễn Hòa An22/03/1980Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602645 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2179Nguyễn Thúy An21/02/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602646 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2180Phan Thị Bé23/09/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602647 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2181Trần Thị Bình12/01/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602648 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2182Võ Thị Thùy Chi24/10/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602649 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2183Ngô Thị Công20/03/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602650 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2184Bùi Trung ĐaNa12/01/1992Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602651 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2185Nguyễn Thị Trúc Đào01/08/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602652 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2186Dương Thị Thùy Dung10/03/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602653 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2187Nguyễn Hoài Thị Phương Dung31/07/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602654 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2188Trần Thị Thùy Dung05/09/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602655 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2189Đặng Thanh Duy22/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602656 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2190Lưu Huỳnh Kỳ Duyên20/07/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602657 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2191Lê Thị Chính Giang30/09/1992Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602658 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2192Lê Thị Hải21/07/1993Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602659 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2193Lê Thị Hằng08/06/1994Đắk LắkKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602660 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2194Nguyễn Thị Thúy Hằng10/04/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602661 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2195Nguyễn Thị Hiên10/02/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602662 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2196Nguyễn Thị Ngọc Hiền14/07/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602663 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2197Trương Thị Thu Hiền16/08/1991Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602664 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2198Trương Thị Thu Hiền13/07/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602665 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2199Phạm Thị Hoa06/02/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602666 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2200Nguyễn Thị Hương20/02/1991Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602667 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2201Nguyễn Thị Xuân Hương12/10/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602668 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2202Trần Huỳnh Quang Huy13/03/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602669 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2203Nguyễn Khánh Huyền16/05/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602670 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2204Đỗ Phú Khánh14/11/1989Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602671 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2205Lê Đình Minh Khánh29/08/1993Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602672 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2206Bùi Tuấn Kiệt02/12/1971Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602673 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2207Lê Thị Lan10/03/1990Thanh HóaKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602674 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2208Phan Thị Mai Lan01/06/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602675 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2209Ngô Thị Ly Lệ26/12/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602676 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2210Nguyễn Thị Kim Liên20/12/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602677 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2211Lại Khánh Linh02/08/1993Phú YênKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602678 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2212Lê Thị Linh16/01/1993Quảng NgãiKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602679 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2213Lê Thị Hiền Linh25/02/1994Bình ĐịnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602680 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2214Mai Thị Phương Linh25/04/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602681 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2215Ngô Văn Linh20/02/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602682 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2216Nguyễn Thị Thùy Linh20/10/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602683 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2217Nguyễn Thị Thùy Linh03/03/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602684 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2218Tô Thị Mỹ Linh26/06/1994Bình ĐịnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602685 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2219Trần Thị Mỹ Linh28/08/1993Đắk LắkKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602686 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2220Trình Đức Thiện Linh28/07/1993Đắk LắkKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602687 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2221Nguyễn Thị Loan27/05/1986Nghệ AnKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602688 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2222Phan Thị Loan20/08/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602689 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2223Phan Thị Mỹ Loan08/10/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602690 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2224Trương Thị Mỹ Loan26/06/1991Quảng NgãiKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602691 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2225Bùi Thị Minh Long25/07/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602692 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2226Nguyễn Thị Ly08/02/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602693 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2227Nguyễn Thị Bích Ly19/08/1992Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602694 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2228Nguyễn Thị Mai Ly01/10/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602695 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2229Nguyễn Thị Thu Ly20/08/1993Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602696 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2230Trương Thị Mến21/12/1994Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602697 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2231Hoàng Thị Minh20/09/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602698 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2232Dương Thị Mơ08/08/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602699 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2233Lê Thị Hà My20/08/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602700 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2234Trần Thị Mỹ Na07/03/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602701 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2235Phạm Thị Ngà24/02/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602702 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2236Lê Thị Hồng Ngọc07/07/1993Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602703 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2237Ngô Hồng Ngọc16/05/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602704 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2238Nguyễn Thị Ngọc13/09/1992Nghệ AnKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602705 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2239Trần Thanh Nguyên22/06/1992Kon TumKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602706 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2240Nguyễn Thị Thu Nhi10/11/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602707 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2241Đoàn Thị Hoài Như27/06/1993Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602708 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2242Nguyễn Thị Nhung25/01/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602709 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2243Phạm Thị Thúy Nhựt15/01/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602710 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2244Phạm Thị Hằng Ni10/06/1993Đắk LắkKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602711 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2245Trần Thị Diễm Phi12/12/1993Bình ĐịnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602712 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2246Đậu Hạnh Phương27/06/1993Kon TumKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602713 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2247Dương Thị Nhã Phương06/01/1993Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602714 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2248Nguyễn Hoài Phương04/12/1992Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602715 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2249Nguyễn Thị Thanh Phương23/10/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602716 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2250Đỗ Thị Phượng02/09/1993Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602717 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2251Lê Thị Quý08/09/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602718 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2252Trần Thị Ánh Quyên25/10/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602719 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2253Phạm Quyền02/04/1981Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602720 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2254Nguyễn Thi Như Quỳnh25/07/1994Quảng NgãiKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602721 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2255Trần Thị Sửu10/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602722 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2256Lê Thị Tài20/01/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602723 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2257Văn Thị Ánh Tài31/07/1991Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602724 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2258Nguyễn Phương Tâm16/07/1994Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602725 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2259Nguyễn Thị Minh Tâm21/12/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602726 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2260Nguyễn Thị Thanh Tâm20/10/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1602727 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2261Nguyễn Thị Tân19/05/1991Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602728 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2262Nguyễn Thị Kim Thắng20/11/1992Quảng NgãiKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1602729 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2263Phan Thị Thanh06/05/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602730 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2264Hoàng Thị Minh Thảo24/03/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1602731 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2265Trần Thị Thảo15/08/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693845 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2266Nguyễn Thị Hồng Thoa02/03/1993Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693846 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2267Nguyễn Thị Anh Thư05/04/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693847 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2268Đỗ Thị Hoàng Thương10/10/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693848 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2269Nguyễn Thị Thu Thương20/05/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693849 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2270Phạm Thị Thanh Thúy30/10/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693850 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2271Huỳnh Thị Như Tố14/09/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693851 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2272Đoàn Thị Lệ Trâm26/03/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693852 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2273Lê Thị Diệu Trâm14/08/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693853 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2274Lê Thị Hoài Trâm23/06/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693854 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2275Đặng Thị Trang09/06/1994Nghệ AnKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693855 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2276Nguyễn Thị Minh Trang10/03/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693856 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2277Nguyễn Thị Thùy Trang24/01/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693857 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2278Đổ Thị Kiều Trinh12/08/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693858 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2279Nguyễn Thị Trinh10/10/1992Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693859 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2280Nguyễn Thị Mỹ Trinh17/07/1993Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693860 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2281Phan Thị Hoài Trinh01/06/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693861 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2282Võ Thị Tuyết Trinh25/01/1993Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693862 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2283Trần Thị Kim Tú24/08/1994Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693863 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2284Lê Thị Tuyến02/11/1993Thừa Thiên HuếKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693864 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2285Lê Thị Tuyết20/02/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693865 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2286Phan Thị Tuyết22/12/1994Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693866 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2287Hồ Thị Mỹ Uyên18/10/1993Quảng NamKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693867 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2288Võ Thị Vân28/11/1993Đắk LắkKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693868 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2289Phạm Quốc Việt02/03/1993Hà TĩnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693869 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2290Phạm Thị Vui20/12/1994Quảng BìnhKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693870 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2291Nguyễn Nhật Vy19/08/1993Đà NẵngKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693871 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014
2292Đoàn Thị Thanh Xuân13/01/1994Quảng TrịKhóa 21/06/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693872 373/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 03/07/2014