Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
8705Bùi Thị Ngọc Châm06/02/1993Ninh BìnhK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB04994 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8706Nguyễn Tiến Cường03/03/1990Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04995 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8707Nguyễn Hữu Hưng17/05/1993Nghệ AnK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04996 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8708Lê Thị Mỹ Lệ10/11/1994Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiTrung Cấp Chính quiB04997 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8709Hồ Duy Ngọ15/09/1990Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB04998 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8710Nguyễn Thị Ngọc03/06/1992Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiTrung Cấp Chính quiB04999 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8711Đỗ Thị Yến Nhi25/09/1994Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05000 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8712Phạm Thị Hồng Nhung08/04/1994Hải PhòngK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05001 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8713Phạm Minh Tân28/03/1992Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiTrung Cấp Chính quiB05002 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8714Đoàn Trung Thái16/02/1992Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05003 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8715Trần Thị Thanh Thắm10/11/1993Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05004 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8716Nguyễn Thị Thủy03/11/1991Thanh HóaK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiTrung Cấp Chính quiB05005 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8717Nguyễn Ngọc Tín11/11/1994Khánh HòaK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHGiỏiTrung Cấp Chính quiB05006 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8718Nguyễn Tấn Trung10/05/1994Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05007 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8719Bùi Công Trường06/01/1992Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05008 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8720Đỗ Xuân Việt10/09/1992Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05009 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8721Hoàng Lai Mã Việt14/04/1992Quảng NamK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05010 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8722Vũ Minh Vương12/12/1990Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05011 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8723Bùi Thị Thu Hà10/12/1993Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05012 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8724Nguyễn Xuân Vinh06/01/1994Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05013 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8725Niê Y Pha03/03/1993Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05014 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8726Lê Đức Thuần18/05/1992Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05015 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8727Nguyễn Đình Thư15/01/1991Đăk LăkK39-ĐLQUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05016 326/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014