Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
8659Nguyễn Đình Ánh11/05/1982Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04948 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8660Trần Thị Minh Châu11/06/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04949 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8661Trần Thị Quỳnh Châu13/08/1987Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04950 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8662Nguyễn Đăng Cường08/08/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04951 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8663Trần Thị Đào30/10/1965Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04952 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8664Hoàng Dương21/04/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04953 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8665Nguyễn Thị Ánh Dương01/10/1989Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04954 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8666Nguyễn Thị Hiền20/10/1982Quảng TrịK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04955 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8667Lê Thị Hoa30/10/1983Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04956 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8668Văn Thị Hoa06/07/1984Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04957 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8669Nguyễn Thị Diệu Huyền21/03/1992Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04958 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8670Nguyễn Thị Hoài Linh02/10/1991Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04959 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8671Đoàn Thị Kim Loan07/09/1987Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04960 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8672Nguyễn Lê Xuân Minh24/03/1991Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04961 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8673Nguyễn Văn Minh21/11/1991Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04962 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8674Trần Thị Kim Ngân20/03/1987Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04963 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8675Đặng Thị Nghĩa22/11/1984Nghệ AnK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04964 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8676Nguyễn Văn Nghĩa23/10/1984Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04965 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8677Hà Thị Thu Ngọc10/10/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04966 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8678Trần Thị Ánh Nguyệt09/05/1983Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04967 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8679Nguyễn Thị Phương Nhi01/01/1989Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04968 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8680Trương Thị Hồng Nhung20/12/1985Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04969 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8681Hồ Thị Phái12/01/1977Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04970 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8682Nguyễn Thị Hồng Phúc22/01/1984Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04971 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8683Tống Phước Tài11/01/1986Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04972 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8684Trương Thị Chính Tâm27/07/1991Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04973 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8685Trần Thị Hoài Thanh21/11/1982Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04974 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8686Lê Thị Minh Thi14/08/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04975 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8687Nguyễn Thị Ngọc Thu28/09/1989Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04976 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8688Trần Công Thuận11/10/1986Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04977 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8689Trần Thị Cẩm Thùy29/05/1989Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04978 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8690Lê Thị Thu Thủy11/09/1971Quảng NinhK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04979 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8691Mai Thị Thủy02/06/1992Quảng TrịK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04980 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8692Thái Thị Ngọc Trâm10/03/1991Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04981 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8693Hoàng Thị Thùy Trang17/01/1985Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04982 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8694Phan Thị Hồng Trang05/03/1982Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04983 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8695Lê Thị Mỹ Trinh15/02/1975Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04984 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8696Trần Thị Tú Trinh29/07/1989Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04985 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8697Hồ Ngọc Bảo Trung04/09/1991Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04986 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8698Lê Thị Vân22/01/1979Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04987 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8699Lê Thị Thanh Xuân26/10/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04988 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8700Hoàng Thị Bích04/11/1983Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNGiỏiTrung cấp Vừa làm vừa họcB04989 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8701Hồ Thị Minh Trang14/05/1992Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04990 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8702Hoàng Trần Anh Thy20/05/1990Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04991 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8703Đặng Phước Hữu19/09/1979Thừa Thiên HuếK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04992 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014
8704Đinh Thị Hằng05/10/1991Ninh BìnhK39-HKẾ TOÁNKháTrung cấp Vừa làm vừa họcB04993 327/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 12/09/2014