Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2974Võ Thị Chung19/09/1992Đà NẵngK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213326 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2975Nguyễn Thị Hồng Dung06/09/1991Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213327 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2976Ngô Thị Dung30/12/1990Gia LaiK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213328 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2977Trần Thị Diễm Hà08/05/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213329 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2978Lê Thị Lệ Hải04/08/1992Gia LaiK9A-2012 KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB213330 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2979Nguyễn Thị Anh Hằng23/08/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213331 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2980Hà Thị Hiền13/08/1989Đà NẵngK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213332 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2981Võ Thị Hợp28/08/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213333 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2982Đặng Thị Kim Huệ04/02/1992Đà NẵngK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213334 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2983Đinh Thị Thanh Hương01/01/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213335 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2984Nguyễn Thị Kim Hương05/06/1992Đà NẵngK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213336 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2985Nguyễn Thị Huyền19/05/1988Nghệ AnK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213337 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2986Lê Thị Kiều Linh06/11/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213338 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2987Hồ Thị Lộc21/12/1991Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213339 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2988Hoàng Thị Trà My07/09/1991Quảng BìnhK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213340 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2989Trần Thị Lệ Mỹ02/11/1992Quảng BìnhK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213341 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2990Nguyễn Thị Hoài Nam06/05/1992Quảng BìnhK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213342 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2991Đường Thị Hải Nga20/03/1992Hà TĩnhK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213343 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2992Nguyễn Thị Nga02/08/1992Hà TĩnhK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213344 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2993Cao Thị Nga17/04/1991Hà TĩnhK9A-2012 KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213345 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2994Nguyễn Thị Nguyệt12/04/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213346 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2995Nguyễn Thị Hồng Nhung12/09/1992Quảng BìnhK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213347 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2996Nguyễn Thị Nhung10/09/1991Nghệ AnK9A-2012 KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213348 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2997Nguyễn Thị Kiều Oanh15/03/1992Quảng BìnhK9A-2012 KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213349 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2998Dương Văn Quang15/11/1992Gia LaiK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213350 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
2999Trịnh Thị Tuyết Sương25/05/1991Đà NẵngK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213351 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3000Trần Thị Thanh Tài04/01/1991Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213352 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3001Võ Thị Thái Hòa Tâm02/02/1992Quảng NgãiK9A-2012 KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213353 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3002Lê Thị Thu Tâm20/06/1992Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213354 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3003Trần Thị Thu Tâm30/07/1990Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213355 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3004Phan Đào Kim Thuận18/05/1992Đà NẵngK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213356 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3005Tô Thị Mỹ Thủy02/08/1992Quảng NgãiK9A-2012 KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB213357 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3006Nguyễn Thị Út20/02/1991Quảng NamK9A-2012 KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213358 401/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014