Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3023Nguyễn Lê Chúc Anh01/10/1991Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213375 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3024Trương Thị Kim Anh10/10/1992Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213376 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3025Nguyễn Thị Kim Chi10/11/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213377 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3026Nguyễn Thị Dung12/04/1992Quảng TrịK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213378 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3027Nguyễn Thị Thùy Dương08/05/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213379 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3028Nguyễn Thị Hà20/03/1991Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213380 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3029Nguyễn Thị Hà10/07/1991Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213381 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3030Nguyễn Thị Bích Hà21/06/1991Bình ĐịnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213382 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3031Đỗ Văn Minh Hải03/08/1991Gia LaiK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213383 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3032Đặng Thị Thanh Hằng10/08/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213384 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3033Lê Thị Phương Hạnh08/12/1991Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213385 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3034Phạm Thị Mỹ Hạnh16/06/1992Bình ĐịnhK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213386 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3035Mai Thị Hiến14/02/1992Quảng BìnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213387 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3036Lê Thị Kim Hiền28/03/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213388 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3037Trần Thị Diệu Hiền07/02/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213389 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3038Phạm Thị Hoài08/02/1992Nghệ AnK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213390 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3039Lê Thị Hoanh24/05/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB213391 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3040Trần Đình Hùng12/03/1992Quảng TrịK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213392 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3041Nguyễn Thị Huyền26/11/1991Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213393 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3042Nguyễn Thị Bích Lan06/03/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213394 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3043Nguyễn Thị Xuân Lệ10/10/1989Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNGiỏiCao đẳng Chính qui liên thôngB213395 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3044Huỳnh Thị Hồng Liên20/11/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213396 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3045Hồ Thị Mỹ Linh10/06/1992Quảng TrịK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213397 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3046Trần Thị Thanh Linh30/10/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213398 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3047Trần Văn Linh28/10/1989Thừa Thiên HuếK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213399 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3048Đinh Thị Ngọc Loan11/07/1991Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213400 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3049Phạm Thị Lộc24/04/1988Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213401 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3050Nguyễn Thị Lý04/09/1991Thanh HóaK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213402 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3051Nguyễn Văn Chín Mốt01/04/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213403 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3052Phạm Thị Kiều Nguyệt12/01/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213404 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3053Lê Thị Nhung10/08/1991Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213405 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3054Lê Thị Hồng Nhung20/03/1991Thanh HóaK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213406 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3055Nguyễn Thị Hồng Phước27/03/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213407 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3056Lê Thị Quỳnh Phương27/09/1992Quảng NgãiK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213408 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3057Hồ Thị Tuyết Quy21/04/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213409 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3058Trần Thị Như Quỳnh10/11/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213410 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3059Ngô Thị Sen01/06/1983Quảng NgãiK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213411 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3060Lê Thị Siêng01/01/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213412 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3061Lê Thanh Tâm22/02/1991Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213413 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3062Hà Thị Thảo01/07/1992Nghệ AnK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213414 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3063Lê Thị Hương Thảo18/11/1991Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213415 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3064Mai Thị Phương Thảo20/10/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB213416 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3065Nguyễn Thị Thu Thảo02/03/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213417 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3066Trương Thị Thảo10/08/1982Thanh HóaK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213418 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3067Huỳnh Trần Diệu Thông12/04/1991Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213419 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3068Nguyễn Thị Hoài Thương06/08/1991Quảng TrịK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB213420 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3069Trần Thị Thương10/08/1992Nghệ AnK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340567 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3070Nguyễn Thị Bích Thùy19/12/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340568 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3071Trần Thị Thủy02/09/1991Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340569 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3072Đặng Thị Bích Tiên20/09/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340570 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3073Trần Thị Ánh Tiền01/03/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340571 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3074Võ Thị Trang25/08/1991Gia LaiK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340572 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3075Lê Thị Trinh19/06/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340573 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3076Nguyễn Ngọc Băng Trinh02/05/1992Quảng TrịK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340574 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3077Trần Thị Tư20/06/1992Gia LaiK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340575 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3078Ngô Thị Thanh Tuy22/10/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340576 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3079Tô Thị Tuyết02/05/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340577 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3080Phan Thị Hạnh Uyên19/09/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340578 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3081Trần Thị Kiều Vân05/06/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340579 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3082Trần Thị Vi26/10/1991Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340580 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3083Lê Thị Vương20/01/1992Quảng BìnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340581 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3084Lê Thị Mộng Xuân27/09/1990Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340582 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3085Trần Thị Yên19/01/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340583 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3086Cao Thị Hải Yến04/05/1991Hà TĩnhK9C-2012KẾ TOÁNTrung bìnhCao đẳng Chính qui liên thôngB340584 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3087Nguyễn Thị Thu Yến06/09/1992Quảng NamK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340585 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014
3088Trần Thị Kim Khuyên04/07/1988Quảng BìnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340586 403/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 17/07/2014