Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2376Nguyễn Thị An15/12/1994Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693957 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2377Văn Hoài An17/10/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693958 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2378Đoàn Thị Hoàng Anh25/03/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693959 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2379Lê Thị Mai Anh22/08/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693960 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2380Nguyễn Thị Quỳnh Anh11/10/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693961 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2381Nguyễn Thị Bi15/08/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693962 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2382Trần Thị Bình04/05/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693963 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2383Nguyễn Thị Búp28/12/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693964 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2384Nguyễn Hữu Kim Chi21/06/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693965 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2385Lê Thị Chì13/07/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693966 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2386Bùi Thị Có10/11/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693967 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2387Dương Trần Thị Mỹ Diễm25/10/1987Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693968 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2388Nguyễn Thị Phương Diễm27/04/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693969 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2389Đặng Thị Kim Diệu02/02/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693970 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2390Nguyễn Thị Hiền Diệu27/02/1991Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693971 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2391Nguyễn Duy Dự05/11/1986Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693972 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2392Đỗ Thị Dung01/01/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693973 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2393Đỗ Thị Dung05/04/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693974 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2394Phạm Thị Mỹ Dung29/10/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693975 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2395Phan Thị Dung05/10/1993Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693976 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2396Phạm Nguyễn Mỹ Duyên01/01/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693977 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2397Vũ Thị Thùy Duyên16/10/1993Quảng NgãiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693978 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2398Lê Thị Thu Hà25/06/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693979 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2399Nguyễn Thị Hà23/04/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693980 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2400Phạm Thị Hà08/12/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693981 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2401Đào Thị Hạ15/09/1994Quảng NgãiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693982 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2402Lê Thị Ngọc Hân20/04/1992Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693983 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2403Hoàng Thị Hằng15/03/1993Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693984 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2404Nguyễn Thị Thu Hằng20/06/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693985 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2405Phan Thị Thúy Hằng04/05/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693986 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2406Trần Thị Hằng23/01/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693987 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2407Nguyễn Đức Hạnh04/11/1986Nam ĐịnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693988 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2408Nguyễn Thị Hồng Hạnh04/04/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693989 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2409Nguyễn Thị Hồng Hạnh28/08/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693990 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2410Nguyễn Thị Ngọc Hạnh05/07/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693991 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2411Phong Thị Mỹ Hạnh24/03/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693992 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2412Trần Thị Hiền Hậu07/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693993 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2413Nguyễn Thị Hiền02/03/1994Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693994 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2414Nguyễn Thị Hiền26/04/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1693995 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2415Nguyễn Phi Hiệp22/04/1987Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693996 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2416Lê Tăng Thanh Hiếu14/09/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693997 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2417Đỗ Thị Hoa20/01/1994Thanh HóaKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1693998 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2418Lê Thị Thúy Hồng10/09/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1693999 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2419Hoàng Thị Huệ28/12/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694000 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2420Trần Thị Huệ21/12/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694001 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2421Đinh Nguyên Thiên Hương04/02/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694002 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2422Đoàn Thị Thu Hương02/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694003 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2423Nguyễn Thị Khánh Hương09/05/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694004 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2424Nguyễn Thị Hường10/04/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694005 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2425Lê Ngọc Huyền16/07/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694006 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2426Đinh Thị Thu Huyền17/05/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694007 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2427Lê Thị Thanh Huyền19/09/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694008 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2428Ngô Thị Huyền08/08/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694009 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2429Nguyễn Thị Trâm Huyền23/01/1994Quảng NgãiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694010 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2430Võ Thị Khuê24/07/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694011 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2431Trần Diệp Lam05/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694012 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2432Nguyễn Thị Lan12/05/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694013 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2433Nguyễn Thị Diệu Lan11/11/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694014 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2434Nguyễn Thị Thu Lan15/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694015 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2435Phạm Thị Thanh Lan25/07/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694016 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2436Phan Thị Lành30/06/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694017 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2437Nguyễn Thị Ánh Lê07/09/1992Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694018 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2438Phan Thị Kiều Lệ02/03/1994Bình ĐịnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694019 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2439Nguyễn Thị Liễu28/07/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694020 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2440Đoàn Thị Thùy Linh10/12/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694021 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2441Hoàng Thị Mỹ Linh07/09/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694022 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2442Nguyễn Thị Ngọc Linh09/01/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694023 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2443Trần Thị Linh27/10/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694024 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2444Phan Thị Hồng Lĩnh16/04/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694025 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2445Mai Thị Loan21/05/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694026 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2446Lê Thị Quỳnh Long16/02/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694027 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2447Nguyễn Trần Thanh Long01/01/1987Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694028 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2448Võ Thị Ly04/07/1993Đồng NaiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694029 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2449Nguyễn Thị Mai10/10/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694030 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2450Trần Thị Mai06/04/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694031 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2451Đỗ Thị Mỹ24/01/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694032 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2452Đặng Thị Thu Na02/08/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694033 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2453Nguyễn Thị J Na30/07/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694034 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2454Lê Thị Nga01/03/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694035 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2455Lê Thị Tố Nga01/01/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694036 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2456Nguyễn Thị Nga10/01/1993Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694037 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2457Nguyễn Thị Bích Nga06/01/1992Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694038 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2458Võ Thị Minh Ngoan10/06/1993Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694039 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2459Phan Thị Như Ngọc23/05/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694040 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2460Đinh Thị Tố Nguyên10/03/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694041 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2461Trần Thị Thảo Nguyên02/01/1994Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694042 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2462Lê Thị Như Nguyệt28/12/1988Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694043 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2463Lê Thị Hồng Nhạn21/05/1993Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694044 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2464Mai Thị Phương Nhi15/03/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694045 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2465Hồ Thị Tố Như24/12/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694046 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2466Nguyễn Thị Cẩm Như01/11/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694047 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2467Trần Thị Hồng Nhung28/12/1993Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694048 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2468Võ Thị Kim Nhung20/01/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694049 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2469Phan Thị Nữ26/05/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694050 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2470Nguyễn Thị Kim Oanh10/02/1994Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694051 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2471Trương Thị Phẩm08/08/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694052 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2472Phạm Thị Hoài Phương11/12/1991Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694053 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2473Trương Thị Hồng Phượng01/10/1991Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694054 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2474Trương Phượng Quế22/08/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694055 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2475Hoàng Như Quỳnh24/09/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694056 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2476Trần Thị Ngọc Quỳnh04/08/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694057 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2477Nguyễn Thị Tâm14/09/1994Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694058 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2478Phan Thị Thanh Tâm08/03/1993Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694059 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2479Trần Thị Thắm01/08/1993Hà TỉnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694060 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2480Nguyễn Thị Thanh09/09/1991Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694061 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2481Lê Phạm Thị Phước Thảo24/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694062 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2482Phạm Thị Phương Thảo28/08/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694063 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2483phạm Thị Phương Thảo07/08/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694064 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2484Phùng Thị Thu Thảo08/10/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694065 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2485Trần Thị Thu Thảo14/12/1994Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694066 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2486Đặng Thị Sông Thu02/10/1992Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694067 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2487Mai Thị Thu14/10/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694068 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2488Võ Thị Lệ Thu10/12/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694069 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2489Nguyễn Thị Thương12/02/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694070 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2490Nguyễn Thị Thương17/05/1994Thanh HóaKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694071 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2491Trần Thị Thương14/05/1993Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694072 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2492Huỳnh Thị Thường25/12/1990Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694073 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2493Dương Thị Minh Thúy16/06/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694074 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2494Nguyễn Thị Thùy01/01/1993Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694075 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2495Phan Thị Ngọc Thùy20/04/1994Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694076 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2496Trần Thị Hương Thùy01/01/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694077 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2497Võ Thị Thủy Tiên27/06/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694078 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2498Nguyễn Thị Tiền05/11/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694079 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2499Võ Thị Tính12/04/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694080 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2500Nguyễn Thị Trâm25/12/1995Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694081 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2501Nguyễn Thị Bích Trâm17/01/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694082 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2502Lâm Thị Phương Trang20/04/1994Bình ĐịnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694083 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2503Phan Thị Thùy Trang20/05/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694084 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2504Nguyễn Kiều Trinh06/08/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694085 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2505Nguyễn Thị Ánh Tuyết07/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694086 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2506Phan Thị Hà Uyên28/03/1993Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694087 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2507Nguyễn Thị Vân26/12/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694088 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2508Trần Thị Thúy Vi10/12/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694089 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2509Võ Thị Tường Vi10/10/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694090 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2510Hoàng Anh Vũ13/05/1992Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694091 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2511Phạm Thị Vui10/09/1993Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694092 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2512Đỗ Thị Tiểu Vy31/08/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694093 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2513Đoàn Trương Tường Vy09/09/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694094 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2514Vũ Bảo Vy22/12/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694095 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2515Nguyễn Thị Xoan24/02/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694096 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2516Nguyễn Thị Hoài Xuân22/04/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694097 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2517Nguyễn Thị Kim Xuyến20/03/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694098 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2518Nguyễn Thị Yến13/11/1993Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694099 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2519Phan Thị Yến18/01/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694100 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2520Đinh Hoàng Tuyên16/02/1992Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694101 569/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014