Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2521Phan Thị Vân Anh28/07/1994Hà TĩnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694102 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2522Cao Thị Ngọc Ánh10/06/1994Đắk LắkKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694103 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2523Lê Thị Hương Bưởi12/02/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694104 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2524Võ Thị Thùy Chi05/10/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694105 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2525Nguyễn Thế Hải Đăng20/09/1993Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694106 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2526Nguyễn Hữu Đạt05/11/1992Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694107 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2527Nguyễn Viết Đức21/04/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694108 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2528Nguyễn Thị Duyên18/01/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694109 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2529Lê Thị Hằng18/01/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694110 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2530Nguyễn Thị Hiền14/03/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694111 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2531Vũ Thị Hoa05/03/1993Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694112 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2532Trần Thị Hồng27/06/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694113 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2533Lê Thị Ngọc Huyền28/07/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694114 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2534Nguyễn Thị Thu Huyền13/09/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694115 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2535Phạm Thị Thu Huyền30/06/1994Nghệ AnKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694116 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2536Nguyễn Thị Kiều Linh17/06/1994Quảng NgãiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694117 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2537Trần Thị Thùy Linh28/05/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694118 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2538Nguyễn Thị Lộc25/04/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694119 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2539Nguyễn Hửu Lượm02/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694120 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2540Trần Thị Minh Ly01/02/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694121 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2541Phan Văn Mẫn01/01/1986Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694122 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2542Trần Mến05/03/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694123 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2543Lê Thị Ni Na04/12/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694124 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2544Phạm Thị Bích Ngân07/03/1994Gia LaiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694125 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2545Huỳnh Thị Minh Nguyệt16/01/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694126 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2546Phan Thị Thúy Nhàn12/06/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694127 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2547Trương Thị Ái Nhi19/01/1994Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694128 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2548Huỳnh Thị Tuyết Nhung29/05/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694129 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2549Nguyễn Thị Phụng21/08/1993Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694130 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2550Đặng Thị Liên Phương08/08/1994Hưng YênKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694131 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2551Lê Thị Huỳnh Phương28/02/1993Quảng NgãiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694132 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2552Trần Duy Phương09/03/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694133 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2553Võ Thị Phượng05/11/1994Quảng NgãiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694134 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2554Huỳnh Văn Quốc05/12/1993Gia LaiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694135 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2555Hoàng Thị Như Quỳnh24/10/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694136 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2556Trần Thị Thanh Sang01/10/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694137 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2557Đinh Phú Tài19/05/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694138 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2558Đỗ Thị Tâm21/04/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694139 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2559Nguyễn Văn Thành10/09/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694140 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2560Đỗ Thọ18/06/1993Đà NẵngKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694141 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2561Hồ Văn Thụ15/06/1994Quảng TrịKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694142 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2562Lê Thị Cẩm Thúy26/11/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694143 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2563Đinh Thị Lý Thủy19/09/1994Quảng BìnhKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694144 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2564Đinh Thị Trang27/11/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694145 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2565Trịnh Văn Trung05/07/1994Quảng NamKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694146 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014
2566Nguyễn Thị Cẩm Vân06/08/1994Gia LaiKhóa học 20/09/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694147 571/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 02/10/2014