Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
1737Nguyễn Thị Anh08/07/1994Bình ThuậnKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478936 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1738Trương Thị Kim Anh10/10/1992Hà TĩnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478937 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1739Trần Thị Ngọc Ánh15/12/1995Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478938 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1740Trần Thị Thái Bảo09/10/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478939 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1741Đinh Thị Ngọc Bích02/09/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478940 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1742Đoàn Thị Diệu Bích20/02/1990Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478941 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1743Châu Thị Bình17/02/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478942 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1744Lê Khắc Quốc Bình24/02/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478943 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1745Nguyễn Thị Búp28/12/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478944 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1746Trần Minh Cao23/11/1994Gia LaiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478945 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1747Đặng Thị Kim Chi07/03/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478946 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1748Trần Thị Kim Chung12/11/1992Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478947 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1749Bùi Thị Có10/11/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478948 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1750Mùi Thái Cường06/12/1984Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478949 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1751Bùi Thị Anh Đào10/09/1994Đắk LắkKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478950 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1752Lê Thuận Đạt17/02/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478951 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1753Phạm Thị Hồng Diễm22/05/1995Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478952 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1754Trần Thị Diễm05/12/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478953 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1755Võ Thị Bích Diễm27/07/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478954 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1756Võ Thị Diễm Diễm19/01/1994Gia LaiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478955 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1757Lê Thị Diệp07/07/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478956 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1758Hệ Đức Đông01/11/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478957 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1759Nguyễn Duy Dự05/11/1986Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478958 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1760Đặng Đình Đức02/08/1994Gia LaiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478959 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1761Lương Thị Dung01/10/1994Thanh HóaKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478960 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1762Phan Thị Dung05/10/1993Hà TĩnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478961 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1763Phan Thị Mỹ Duyên15/05/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478962 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1764Huỳnh Thị Lệ Giang19/05/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478963 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1765Đặng Thị Ngọc Giàu03/07/1992Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478964 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1766Hồ Thị Hà20/02/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478965 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1767Lê Thị Thu Hà05/04/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478966 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1768Nguyễn Ngọc Hà25/02/1995Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478967 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1769Nguyễn Thị Hà23/04/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478968 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1770Đào Thị Hạ15/09/1994Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478969 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1771Cao Thị Tuyết Hằng03/07/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478970 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1772Nguyễn Thị Thanh Hằng10/06/1994 Thừa Thiên HuếKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478971 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1773Nguyễn Thị Thúy Hằng15/03/1994Bình ĐịnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478972 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1774Lê Thị Hồng Hạnh10/01/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478973 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1775Nguyễn Thị Hạnh10/01/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478974 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1776Nguyễn Thị Hồng Hạnh04/04/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478975 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1777Đỗ Thị Khánh Hậu20/11/1995Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478976 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1778Bùi Thị Thu Hiền31/12/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478977 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1779Trần Thị Hiền25/10/1992Đắk LắkKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478978 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1780Chúc Bá Hiếu15/06/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478979 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1781Lê Thị Kim Hoa27/10/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478980 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1782Nguyễn Thị Hoa20/10/1992Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478981 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1783Phan Thị Hòa12/09/1992Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478982 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1784Đặng Thị Vị Hoàng07/04/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478983 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1785Trần Đình Hoàng21/05/1995Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478984 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1786Võ Thị Hồng26/04/1995Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478985 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1787Nguyễn Mạnh Hùng09/05/1993Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478986 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1788Hồ Thu Hương16/11/1991Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478987 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1789Nguyễn Thị Hương16/07/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478988 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1790Nguyễn Thị Thanh Hương19/11/1995Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478989 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1791Nguyễn Thị Thu Hương06/12/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478990 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1792Trần Thị Ngọc Hương27/01/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478991 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1793Đàm Thị Mỹ Huyền12/07/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478992 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1794Đinh Thị Lệ Huyền10/05/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478993 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1795Hồ Thị Ngọc Huyền11/07/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478994 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1796Nguyễn Thị Khánh Huyền04/06/1992Hà TĩnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478995 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1797Nguyễn Thị Ngọc Huyền15/06/1993Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478996 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1798Nguyễn Thị Thanh Huyền10/07/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478997 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1799Nguyễn Thị Thu Huyền13/09/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478998 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1800Trương Thị Huyền25/12/1994Nghệ AnKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1478999 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1801Trần Thị Mỹ Lai14/08/1995Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479000 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1802Ngô Thị Lan05/10/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479001 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1803Nguyễn Thị Mai Lan28/04/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479002 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1804Hồ Thị Mỹ Lệ10/08/1995Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479003 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1805Phan Thị Kiều Lệ02/03/1994Bình ĐịnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479004 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1806Nguyễn Thị Liêm02/08/1995Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479005 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1807Trần Thị Liên09/03/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479006 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1808Đoàn Thị Thùy Linh15/11/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479007 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1809Dương Thị Linh07/07/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479008 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1810Huỳnh Thị Trúc Linh10/02/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479009 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1811Nguyễn Thị Linh12/09/1993Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479010 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1812Phạm Thị Mỹ Linh20/11/1993Hà TĩnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479011 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1813Lại Tấn Long17/09/1995Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479012 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1814Trần Văn Long03/03/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479013 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1815Nguyễn Thị Bảo Ly24/01/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479014 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1816Nguyễn Thị Thu Ly20/08/1993 Thừa Thiên HuếKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479015 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1817Phạm Lê Quỳnh Ly10/03/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479016 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1818Nguyễn Thị Thanh Mai02/06/1995Kon TumKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479017 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1819Trần Mến05/03/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479018 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1820Trần Thị Mến04/02/1993Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479019 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1821Đặng Thị Minh09/03/1995Hà TĩnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479020 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1822Lê Hà My30/03/1994Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479021 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1823Nguyễn Thị My21/08/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479022 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1824Trần Thị Họa My21/02/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479023 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1825Lê Thị Thu Mỹ12/12/1993Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479024 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1826Lê Thị Tố Nga01/01/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479025 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1827Lê Hoàng Ngân13/11/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479026 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1828Vương Thị Kim Ngân16/11/1995Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479027 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1829Võ Thị Minh Ngoan10/06/1993Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479028 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1830Nguyễn Thị Thu Ngọc16/07/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479029 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1831Phan Thị Như Ngọc23/05/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479030 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1832Phạm Thị Nguyên27/02/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479031 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1833Lê Thị Như Nguyệt28/12/1988Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479032 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1834Phan Thị Hồng Nguyệt10/08/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479033 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1835Nguyễn Văn Hoài Nhân25/02/1992Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479034 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1836Hồ Thị Yến Nhi19/07/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1479035 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1837Nguyễn Thị Nhung20/04/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553857 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1838Trần Thị Cẩm Nhung01/11/1994Hà TĩnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553858 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1839Phạm Thị Nhựt16/08/1994Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553859 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1840Trần Quang Phát25/04/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553860 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1841Nguyễn Thị Kim Phú21/04/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553861 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1842Châu Thị Hồng Phúc29/01/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553862 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1843Dương Thị Phương30/03/1994Nghệ AnKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553863 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1844Nguyễn Thị Phương24/05/1995Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553864 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1845Trần Duy Phương09/03/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553865 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1846Võ Thị Quốc14/05/1995Bình ĐịnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553866 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1847Trần Thị Quyên14/05/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553867 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1848Nguyễn Thị Như Quỳnh08/05/1992Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553868 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1849Lê Thị Hằng Sa02/06/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553869 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1850Phạm Thái Sơn30/10/1992Đắk LắkKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553870 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1851Nguyễn Thị Sương03/06/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553871 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1852Nguyễn Hữu Thái26/04/1979Nghệ AnKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553872 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1853Lê Thị Hồng Thắm22/12/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553873 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1854Luyện Thị Huyền Thảo02/08/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553874 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1855Nguyễn Thị Thanh Thảo01/05/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553875 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1856Phùng Thị Thu Thảo08/10/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553876 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1857Vũ Thị Phương Thảo05/02/1995Thái BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553877 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1858Trần Viết Thể20/04/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553878 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1859Bùi Thị Thiện09/02/1991Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553879 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1860Đỗ Thọ18/06/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553880 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1861Huỳnh Thị Thuẩn20/04/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553881 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1862Lê Thị Thuận05/09/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553882 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1863Nguyễn Thị Bích Thuận02/10/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553883 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1864Đỗ Thị Ngọc Thương09/04/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553884 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1865Lưu Thị Hoài Thương07/10/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553885 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1866Nguyễn Thị Thương21/05/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553886 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1867Nguyễn Thị Hồng Thương01/07/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553887 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1868Trần Thị Thanh Thương27/11/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553888 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1869Trương Thị Hoài Thương28/05/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553889 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1870Nguyễn Thị Thưỡng24/04/1995Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553890 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1871Nguyễn Thị Hồng Thuyết24/01/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553891 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1872Võ Thị Thủy Tiên08/05/1995Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553892 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1873Dương Thị Kim Tiền09/12/1992Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553893 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1874Nguyễn Thị Trâm25/12/1995Đắk LắkKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553894 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1875Lê Thế Trí06/05/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553895 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1876Nguyễn Kiều Trinh06/08/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553896 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1877Nguyễn Nữ Thùy Trinh12/01/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553897 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1878Nguyễn Thị Thanh Truyền18/11/1995Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553898 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1879Nguyễn Thị Hồng Tươi17/06/1994Gia LaiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553899 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1880Huỳnh Quang Tường19/12/1995Bình ĐịnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553900 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1881Lê Thị Phi Tuyết01/02/1995Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553901 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1882Thái Thị Ánh Tuyết03/06/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553902 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1883Lê Thị Hương Uyên31/07/1994Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553903 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1884Hoàng Thị Vân22/02/1994 Thừa Thiên HuếKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553904 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1885Huỳnh Thị Thúy Vân09/05/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553905 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1886Lê Thị Vân10/01/1995Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553906 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1887Nguyễn Thị Vân15/08/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553907 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1888Trần Thị Ngọc Vân09/07/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553908 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1889Trương Thị Hồng Vân06/02/1993Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553909 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1890Mai Thị Vẽ20/01/1994 Thừa Thiên HuếKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553910 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1891Hoàng Thúy Vi16/11/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553911 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1892Nguyễn Ngọc Việt01/01/1993Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553912 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1893Lê Thị Vinh16/03/1992Thanh HóaKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553913 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1894Đàm Hoàng Vũ13/05/1988Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553914 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1895Hoàng Anh Vũ13/05/1992Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553915 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1896Nguyễn Thị Phi Vũ12/12/1993Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553916 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1897Nguyễn Thị Vỹ31/07/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553917 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1898Ngô Thị Thanh Xuân19/07/1995Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553918 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1899Trần Thị Mỹ Ý02/06/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553919 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1900Trương Thị Như Ý01/01/1994 Thừa Thiên HuếKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553920 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1901Nguyễn Thị Thúy Yên27/02/1993Quảng NgãiKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553921 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1902Hoàng Yến25/11/1994Bình ĐịnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553922 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1903Lê Thị Yến01/08/1994Quảng TrịKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BTrung bìnhChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553923 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1904Nguyễn Thị Hải Yến04/05/1993Quảng BìnhKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553924 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1905Nguyễn Đình Quyết Thắng20/04/1989 Thừa Thiên HuếKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553925 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1906Lê Thị Thanh Phụng07/07/1994Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553926 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1907Nguyễn Đình Dũng10/11/1985Quảng NamKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BGiỏiChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553927 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1908Phùng Văn Hùng28/03/1976Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553928 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014
1909Dương Văn Ngọc24/04/1989Đà NẵngKhóa thi 18-10-2014Chứng chỉ TA Trình độ BKháChứng chỉ Tiếng anh trình độ BA1553929 642/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 04/11/2014