Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2657Nguyễn Lê Tuấn Anh19/10/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694238 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2658Trần Gia Chí13/09/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694239 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2659Trần Thị Kim Chung12/11/1992Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694240 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2660Nguyễn Thị Chương20/10/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694241 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2661Nguyễn Tấn Cường17/08/1993Bình ĐịnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694242 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2662Trần Thị Diễm05/12/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694243 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2663Nguyễn Hồ Văn Điền16/06/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694244 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2664Nguyễn Thị Hồng Diệp04/09/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694245 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2665Lương Thị Thùy Diệu05/11/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694246 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2666Lê Như Đông27/11/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694247 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2667Trần Văn Đức26/07/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694248 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2668Đặng Thị Kim Dung09/01/1994Quảng Nam - Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694249 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2669Nguyễn Thị Ngọc Dung20/03/1994Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694250 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2670Trần Thị Minh Hà18/09/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694251 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2671Trần Thị Thu Hà14/09/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694252 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2672Võ Thị Hà16/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694253 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2673Huỳnh Thị Phi Hải06/12/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694254 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2674Nguyễn Thị Thanh Hằng10/06/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694255 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2675Phạm Thanh Hằng21/08/1994Đắk LắkKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694256 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2676Ngô Thị Hậu15/10/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694257 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2677Lê Vũ Đình Hiến03/09/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694258 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2678Nguyễn Thị Hiệp07/01/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694259 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2679Hoàng Thị Thu Hoài10/08/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694260 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2680Võ Thị Thu Hoài29/07/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694261 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2681Đặng Quang Hoàng15/05/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694262 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2682Đặng Thị Vị Hoàng07/04/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694263 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2683Trương Công Hưng01/05/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694264 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2684Đặng Thị Thanh Hương09/08/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694265 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2685Nguyễn Thị Lan Hương27/08/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694266 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2686Trần Thị Huyền28/12/1994Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813585 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2687Nguyễn Công Khánh12/11/1991Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813586 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2688Nguyễn Đăng Khoa21/09/1991Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813587 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2689Lê Nho Khôi05/03/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813588 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2690Trần Thị Kiều15/01/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813589 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2691Nguyễn Thị Ngọc Lan30/12/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813590 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2692Trần Thị Lan18/12/1994Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813591 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2693Nguyễn Thị Lanh25/09/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813592 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2694Huỳnh Thị Mỹ Lệ18/10/1993Quảng NgãiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813593 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2695Dương Thị Thùy Linh01/10/1994Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813594 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2696Hoàng Tôn Kiều Linh11/04/1993Hà NộiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813595 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2697Nguyễn Thị Linh22/05/1994Thanh HóaKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813596 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2698Nguyễn Thị Thùy Linh11/08/1994Quảng NgãiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813597 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2699Nguyễn Thị Thùy Linh28/10/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813598 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2700Trần Thị Mỹ Linh02/07/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813599 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2701Lê Thị Thiên Lộc17/12/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813600 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2702Võ Thị Ngọc Lựu12/10/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813601 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2703Nguyễn Bá Như Mai18/03/1993Đắk LắkKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813602 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2704Nguyễn Thị Hương Mi08/12/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813603 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2705Nguyễn Văn Minh23/11/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813604 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2706Trần Thị Kiều Mỹ12/03/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813605 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2707Nguyễn Hoài Nam08/12/1993Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813606 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2708Lê Thị Ái Nghĩa21/03/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813607 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2709Trương Thành Nghĩa14/02/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813608 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2710Lê Thị Nhã20/06/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813609 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2711Cao Thị Ái Nhi10/05/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813610 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2712Trần Yến Nhi09/01/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813611 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2713Phạm Thị Nhựt16/08/1994Quảng NgãiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813612 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2714Nguyễn Thị Như Niên01/01/1994Quảng NgãiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813613 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2715Nguyễn Thị Nỡ27/10/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813614 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2716Văn Thị Minh Oanh10/06/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813615 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2717Lê Thị Phương26/03/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813616 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2718Đoàn Thị Phượng18/05/1994Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813617 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2719Lê Thị Như Quỳnh16/03/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813618 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2720Nguyễn Trường Sang05/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813619 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2721Trương Thị Tài16/03/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813620 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2722Võ Văn Tâm27/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813621 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2723Nguyễn Thị Thắm15/10/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813622 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2724Lê Thị Thu Thảo25/03/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813623 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2725Lê Thị Thu Thảo01/01/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813624 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2726Nguyễn Thị Kim Thảo16/08/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813625 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2727Nguyễn Thị Hoài Thi01/01/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813626 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2728Trương Thị Hoài Thương28/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813627 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2729Phạm Thị Thúy29/06/1994Quảng NgãiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813628 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2730Trần Thị Thùy27/02/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813629 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2731Trương Quang Tính25/06/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813630 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2732Lê Nguyễn Ngọc Trâm29/07/1993Đắk LắkKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813631 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2733Nguyễn Thị Linh Trang21/06/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813632 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2734Nguyễn Thị Thùy Trang07/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813633 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2735Trần Vũ Quỳnh Trang01/03/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813634 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2736Nguyễn Văn Trí20/09/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813635 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2737Nguyễn Thị Huyền Trinh28/01/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813636 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2738Nguyễn Anh Tuấn27/06/1988Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813637 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2739Trần Thị Kim Tường03/09/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813638 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2740Lê Thị Bích Uyên02/04/1993Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813639 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2741Hoàng Thị Vân22/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813640 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2742Nguyễn Thị Tường Vi13/07/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813641 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2743Võ Thị Hoàng Vi10/04/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813642 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2744Phạm Ngọc Bích20/08/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813643 616/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014