Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2567Chu Thị Thanh An25/02/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694148 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2568Trần Thị Ngọc Ánh10/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694149 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2569Lê Thị Bông30/05/1991Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694150 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2570Ngô Thị Kim Chung11/08/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694151 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2571Nguyễn Thị Ngọc Diễm04/04/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694152 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2572Lê Thị Hoàng Diệu10/10/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694153 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2573Võ Văn Đức23/10/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694154 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2574Đặng Thị Tuyết Dung18/10/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694155 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2575Dương Thị Mỹ Dung10/07/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694156 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2576Trần Thị Duyên01/10/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694157 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2577Nguyễn Thị Hồng Thắm20/05/1994Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694158 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2578Hồ Thị Cầm Giang22/10/1994Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694159 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2579Nguyễn Thị An Giang08/08/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694160 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2580Trần Thu Giang10/01/1993Gia LaiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694161 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2581Lê Thị Hà10/01/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694162 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2582Phạm Hoàng Hải21/12/1992Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694163 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2583Lê Thị Thúy Hằng21/10/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694164 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2584Nguyễn Thị Hằng22/02/1994Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694165 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2585Nguyễn Thị Thanh Hằng04/07/1994Đắk LắkKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694166 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2586Nguyễn Thị Hiên03/07/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694167 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2587Trần Thị Thanh Hiền27/04/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694168 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2588Nguyễn Thị Hoa11/08/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694169 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2589Nguyễn Hồ Nhật Hòa11/11/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694170 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2590Nguyễn Thị Kim Huệ29/04/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694171 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2591Hồ Thu Hương16/11/1991Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694172 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2592Nguyễn Thị Khánh Huyền04/06/1992Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694173 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2593Phan Thị Hữu Huyền16/10/1993Bình ĐịnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694174 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2594Phan Thị Thùy Khương11/02/1994Bình ĐịnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694175 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2595Hoàng Thị Ngọc Lan22/02/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694176 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2596Lê Thị Tố Lan19/06/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694177 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2597Phan Thị Cẩm Lê08/06/1994Bình ĐịnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694178 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2598Nguyễn Thị Hồng Lên04/09/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694179 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2599Đoàn Thị Thùy Linh15/11/1994Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694180 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2600Hà Thị Linh13/03/1994Thanh HóaKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694181 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2601Nguyễn Thị Hoài Linh30/09/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694182 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2602Trần Thị Phương Loan03/10/1995Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694183 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2603Trần Thị Luận05/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694184 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2604Trần Thị Mỹ Ly05/02/1992Gia LaiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694185 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2605Phạm Thị Mai22/10/1994Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694186 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2606Nguyễn Thị Lệ Mỹ02/06/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694187 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2607Lê Hoàng Ngân13/11/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694188 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2608Võ Thị Thúy Ngân20/08/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694189 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2609Võ Thị Tuyết Ngọc01/06/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694190 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2610Đinh Thị Tố Nguyên10/03/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694192 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2611Nguyễn Thị Nguyệt27/07/1994Quảng BìnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694191 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2612Lê Ngọc Như19/05/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694193 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2613Nguyễn Thị Nhung14/12/1993Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694194 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2614Nguyễn Thị Hồng Nhung28/09/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694195 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2615Trần Thị Tuyết Nhung03/11/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694196 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2616Trần Thị Hoàn Ni14/08/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694197 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2617Vũ Thị Hồng Nương08/10/1994Gia LaiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694198 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2618Trần Thị Phúc22/08/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694199 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2619Lê Thị Phương21/10/1994Hà nộiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694200 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2620Đào Nữ Kim Phượng27/11/1992Đắk LắkKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694201 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2621Nguyễn Thị Phượng12/09/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694202 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2622Nguyễn Thành Quí22/05/1993Bình ĐịnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694203 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2623Trần Thị Như Quyên06/12/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694204 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2624Đỗ Thị Thu Quỳnh30/05/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694205 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2625Nguyễn Thị Sâm09/08/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694206 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2626Luyện Thị Huyền Thảo02/08/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694207 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2627Lưu Thị Thật10/04/1994Đắk LắkKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694208 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2628Trần Đức Thọ02/07/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694209 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2629Trần Thị Thu05/10/1992Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694210 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2630Võ Thị Thu23/04/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694211 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2631Nguyễn Thị Minh Thư04/05/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694212 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2632Nguyễn Thị Thương21/05/1994Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694213 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2633Nguyễn Thị Diễm Thúy18/04/1991Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694214 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2634Thái Thị Thúy20/02/1993Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694215 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2635Nguyễn Thị Thùy27/11/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694216 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2636Huỳnh Thị Phương Thủy29/08/1992Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694217 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2637Nguyễn Thị Thủy12/02/1993Đắc NôngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694218 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2638Nguyễn Thu Thủy14/07/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694219 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2639Nguyễn Thị Hồng Thuyết24/01/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694220 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2640Dương Thị Kim Tiền15/01/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694221 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2641Trần Thị Trà06/10/1994Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694222 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2642Huỳnh Thị Kiều Trang03/02/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694223 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2643Nguyễn Thị Hồng Tươi17/06/1994Gia LaiKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694224 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2644Nguyễn Thị Thanh Tuyền01/01/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694225 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2645Nguyễn Thị Thanh Tuyền12/03/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694226 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2646Lê Thị Phương Uyên09/03/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1694227 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2647Nguyễn Thị Hồng Vân07/12/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694228 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2648Trương Thị Hồng Vân06/02/1993Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694229 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2649Lưu Thị Lệ Vi01/03/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694230 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2650Phạm Thị Hồng Vi04/04/1994Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694231 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2651Nguyễn Ngọc Việt01/01/1993Quảng TrịKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694232 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2652Nguyễn Thị Mỹ Vy12/12/1994Đà NẵngKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694233 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2653Trần Thị Mỹ Vy11/06/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694234 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2654Trần Thị Giáng Y20/07/1993Quảng NamKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694235 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2655Nguyễn Thị Hoàng Yến20/03/1993Hà TĩnhKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1694236 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014
2656Phạm Thị Yến25/08/1994Nghệ AnKhóa học 04/10/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1694237 617/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 16/10/2014