Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2842Hệ Đức Đông01/11/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813741 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2843Lê Thùy Dung15/12/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813742 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2844Trần Thị Yên Hằng01/05/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813743 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2845Phan Thị Thu Hiền07/02/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813744 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2846Đặng Thị Kim Hoa14/12/1994Quảng NgãiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813745 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2847Phan Thị Hương05/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813746 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2848Đặng Thị Liễu27/09/1994Quảng NgãiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813747 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2849Ngụy Nguyễn Kiều My18/05/1994Quảng NgãiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813748 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2850Đỗ Thái Nguyên14/06/1994Gia LaiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813749 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2851Nguyễn Thị Nguyệt10/12/1991Quảng NgãiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813750 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2852Hoàng Thị Thanh Tâm06/05/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813751 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2853Trần Thanh Trâm08/12/1993Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813752 676/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014