Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
2745Nguyễn Thị Hồng Anh27/04/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813645 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2746Nguyễn Thị Ngọc Anh02/03/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813646 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2747Phạm Thị Ánh24/07/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813647 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2748Dương Thị Ngọc Bích19/10/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813648 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2749Phan Trương Hồng Cẩm24/09/1993Quảng NgãiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813649 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2750Đặng Thị Kim Chi07/03/1994Quảng BìnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813650 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2751Đinh Thị Chi13/07/1994Quảng NgãiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813651 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2752Trần Thị Tuyết Diễm01/09/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813652 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2753Võ Thị Kiều Diễm02/08/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813653 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2754Trần Thị Diện10/12/1994Bình ĐịnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813644 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2755Nguyễn Thị Thúy Diệu13/01/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813654 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2756Nguyễn Thị Mỹ Dung27/10/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813655 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2757Trần Thị Mỹ Dung03/09/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813656 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2758Nguyễn Thị Dương01/01/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813657 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2759Trần Thị Duyên04/09/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813658 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2760Lê Thị Hương Giang20/08/1993Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813659 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2761Nguyễn Thị Giang09/05/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813660 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2762Trần Hương Giang03/08/1993Quảng BìnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813661 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2763Nguyễn Thị Hải15/06/1993Quảng BìnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813662 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2764Võ Thị Như Hải08/11/1992Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813663 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2765Nguyễn Thị Thu Hằng31/01/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813664 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2766Võ Thị Hằng11/09/1993Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813665 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2767Võ Thị Mỹ Hạnh15/01/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813666 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2768Nguyễn Thị Hậu02/08/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813667 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2769Trần Thị Hồng Hậu28/06/1995Bình ĐịnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813668 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2770Trần Thị Hẹn08/10/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813669 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2771Võ Thị Thu Hiền23/07/1993Đắk LắkKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813670 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2772Đoàn Thị Hiếu13/10/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813671 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2773Nguyễn Thị Hoa07/04/1993Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813672 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2774Nguyễn Thị Thái Hòa10/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813673 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2775Nguyễn Thị Huệ02/01/1993Kon TumKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813674 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2776Nguyễn Thị Thu Hương08/08/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813675 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2777Trương Thị Huyền12/05/1993Quảng BìnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813676 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2778La Văn Huỳnh10/06/1992Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813677 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2779Bùi Thị Lan01/01/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813678 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2780Đoàn Thị Long19/07/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813679 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2781Nguyễn Thị Mai24/08/1992Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813680 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2782Nguyễn Thị Mận14/01/1993Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813681 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2783Trần Thị Mến04/02/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813682 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2784Nguyễn Đức Anh Minh26/01/1985Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813683 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2785Bùi Thị Như Mơ11/04/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813684 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2786Lê Thị Thu Mỹ12/12/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813685 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2787Hà Ngọc Ly Na23/03/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813686 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2788Dương Thị Nga13/04/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813687 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2789Nguyễn Thị Ngân25/01/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813688 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2790Trần Thị Nghĩa06/06/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813689 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2791Trần Thị Nguyệt30/07/1994Vũng TàuKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813690 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2792Đoàn Thị Thu Nhàn02/06/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813691 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2793Lê Thị Thanh Nhàn20/11/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813692 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2794Lê Nguyễn Ngọc Ái Nhân21/09/1990Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813693 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2795Phan Hồng Nhân01/03/1994Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813694 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2796Mai Thị Phương Nhi15/03/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813695 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2797Nguyễn Thị Như26/05/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813696 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2798Lê Thị Mỹ Nhung05/06/1994Đắk LắkKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813697 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2799Nguyễn Thị Cẩm Nhung01/09/1993Gia LaiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813698 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2800Nguyễn Thị Phương Oanh11/01/1993Quảng BìnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813699 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2801Dương Thị Phương30/03/1994Nghệ AnKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813700 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2802Lê Thị Phương24/06/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813701 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2803Nguyễn Thị Ánh Phượng20/12/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813702 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2804Đinh Thanh Quân03/11/1993Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813703 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2805Nguyễn Thành Quang18/07/1992Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813704 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2806Nguyễn Thị Quyên26/11/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813705 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2807Trần Nhất Quyết20/09/1987Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813706 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2808Phạm Thị Quỳnh25/07/1994Thanh HóaKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813707 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2809Trần Thị Như Quỳnh15/06/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813708 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2810Võ Thị Son17/05/1994Nghệ AnKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813709 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2811Nguyễn Thị Thùy Sương04/05/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813710 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2812Bùi Thị Mỹ Tâm14/05/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813711 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2813Nguyễn Đình Quyết Thắng20/04/1989Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813712 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2814Mai Thị Thu Thanh22/01/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813713 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2815Trần Thị Thu Thanh10/08/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813714 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2816Bùi Thị Phương Thảo25/05/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813715 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2817Lê Thị Thu Thảo30/10/1993Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813716 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2818Lý Thị Như Thảo24/06/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813717 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2819Trần Thị Thu Thảo03/02/1994Quảng BìnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813718 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2820Trương Thị Kim Thoa24/11/1994Bình ĐịnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813719 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2821Nguyễn Thị Hoài Thương02/09/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813720 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2822Nguyễn Thị Hoài Thương27/11/1994Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813721 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2823Phan Thị Hoài Thương21/10/1994Gia LaiKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813722 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2824Lê Thị Thùy15/04/1994Nghệ AnKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813723 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2825Nguyễn Thị Trà09/08/1993Nghệ AnKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813724 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2826Bùi Thị Bích Trâm30/09/1993Đắk LắkKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813725 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2827Trần Thị Thùy Trâm18/01/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813726 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2828Trịnh Thị Bích Trâm30/03/1993Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813727 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2829Phạm Thị Minh Trang03/05/1992Hà TĩnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813728 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2830Đào Thị Việt Trinh10/08/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813729 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2831Phạm Văn Trường02/02/1993Quảng NamKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813730 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2832Hồ Ngọc Cẩm Tú07/01/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813731 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2833Trần Thị Tư08/11/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813732 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2834Nguyễn Thị Tuyền25/06/1992Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813733 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2835Lê Thị Hương Uyên31/07/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813734 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2836Nguyễn Thị Thu Uyên06/10/1994Nghệ AnKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813735 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2837Trần Thị Uyên27/12/1993Nghệ AnKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813736 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2838Dương Ngọc Khánh Vân27/11/1994Thừa Thiên HuếKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BGiỏiChứng chỉ Tin học trình độ BA1813737 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2839Nguyễn Thị Hồng Vân01/04/1994Quảng TrịKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813738 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2840Huỳnh Thị Minh Xuân01/04/1994Đà NẵngKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BKháChứng chỉ Tin học trình độ BA1813739 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
2841Trịnh Thị Xuân15/08/1986Nam ĐịnhKhóa học 08/11/2014Chứng chỉ Tin học BTrung bìnhChứng chỉ Tin học trình độ BA1813740 677/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014