Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
3089Nguyễn Thị Thanh Diệu15/03/1992Quảng NamK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340601 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3090Nguyễn Thị ánh Lê07/09/1992Quảng NamK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340602 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3091Đặng Thị Linh24/12/1992Quảng BìnhK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngB340603 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3092Ngô Thị Lụa15/05/1992Quảng TrịK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340604 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3093Trần Thị Kiều Oanh09/11/1991Quảng NamK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340605 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3094Vũ Thị Xuân Quỳnh04/01/1992Đà NẵngK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngB340606 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3095Nguyễn Thị Hoa Sen09/02/1992Đà NẵngK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340607 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3096Bùi Thị Phương Thảo12/06/1992Quảng BìnhK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340608 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3097Nguyễn Thị Lệ Thu07/09/1992Quảng NamK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340609 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3098Trần Thị Thu05/06/1991Quảng NamK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340610 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3099Nguyễn Thị Lệ Thương03/12/1992Quảng BìnhK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340611 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3100Võ Thị Thúy10/01/1991Quảng TrịK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340612 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3101Nguyễn Thị Kim Thủy23/03/1991Đà NẵngK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340613 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3102Hoàng Thị Tiến10/08/1992Quảng BìnhK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340614 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3103Trần Thị Tín28/09/1991Đà NẵngK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngB340615 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3104Đỗ Thị Thùy Trâm07/09/1992Đà NẵngK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340616 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3105Nguyễn Hữu Tuấn16/07/1992Quảng TrịK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngB340617 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3106Trần Thị Khánh Vân20/10/1992Quảng TrịK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340618 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3107Nguyễn Thị Thanh Vinh12/07/1992Đà NẵngK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340619 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3108Nguyễn Thị Vinh15/01/1992Quảng NamK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340620 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3109Hoàng Thị Hải Yến20/04/1992Quảng BìnhK9A-2012 VP IIIKẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340621 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3110Trần Thị Tuyết Dung18/10/1990Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngB340622 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3111Đoàn Anh Dũng11/05/1992Đà NẵngK9C-2012KẾ TOÁNTrung bình kháCao đẳng Chính qui liên thôngB340623 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3112Ngô Thị ánh Nguyệt08/09/1992Bình ĐịnhK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340624 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014
3113Lê Thị Phong28/04/1991Quảng TrịK9C-2012KẾ TOÁNKháCao đẳng Chính qui liên thôngB340625 675/QĐ-KTKH-ĐT&BDCB 18/11/2014