Trang chủ     Có gì mới  
Đăng nhập
Username:
Password:
File quyết định

Quyết định số 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
Sổ VB Họ tênNgày sinhQuê quánKhóa họcNgành họcXếp loạiPhương thức GDSố hiệu VBKí nhận
8961Võ Thị Hiền25/10/1993Quảng TrịK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05020 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8962Nguyễn Thị Hiệp08/10/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05021 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8963Văn Thị Hiếu15/09/1993Quảng NamK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05022 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8964Hồ Thị Hòa15/09/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05023 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8965Nguyễn Thành Lâm14/05/1992Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05024 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8966Đoàn Trần Diệu Ly02/01/1994Quảng NamK36C1KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05025 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8967Dương Thị Hồng Hoa04/02/1994Quảng NamK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05026 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8968Trương Tấn Nin24/11/1991 Đà NẵngK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05027 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8969Nguyễn Thị Thắm27/02/1994 Quảng TrịK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05028 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8970Hồ Thị Thu Thảo07/04/1993Quảng NamK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05029 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8971Lê Thị Hoài Thương02/08/1994Quảng NamK36C2KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05030 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8972Trần Thị Duyên30/07/1994 Quảng TrịK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05031 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8973Lê Thị Hương20/06/1993Quảng BìnhK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05032 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8974Nguyễn Thị Thanh Thúy04/06/1993TP Hồ Chí MinhK36C3KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05033 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8975Nguyễn Ngọc Thành Công26/12/1993 Đà NẵngK36C4KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05034 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8976Đoàn Thị Mỹ Hương20/03/1994Quảng NamK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05035 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8977Phạm Trọng Phú17/06/1990Đà NẵngK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05036 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8978Mai Thị Minh Tâm03/10/1994Quảng NamK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05037 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8979Nguyễn Thị Bích Thủy28/02/1994Quảng BìnhK36C5KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05038 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8980Hồ Thị Hoàn03/10/1992 Quảng TrịK34C9KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05039 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8981Trương Lê Phương Thanh01/11/1994Quảng BìnhK36C1KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05040 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8982Hồ Sĩ Bằng23/09/1994 Quảng BìnhK36C4KẾ TOÁNTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05041 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8983Nguyễn Thị Giang Châu25/12/1992Đà NẵngK35C9KẾ TOÁNTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05042 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8984Lê Thị Giang Ái01/03/1993Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05043 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8985Nguyễn Mạnh Cường01/01/1994Quảng TrịK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05044 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8986Phạm Thị Xuân Diệp14/01/1994Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05045 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8987Nguyễn Thị Mỹ Hoa05/09/1994Hà TĩnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05046 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8988Nguyễn Huế05/05/1993Quảng BìnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05047 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8989Lê Mộng Lăng12/01/1993Bình ĐịnhK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05048 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8990Lê Trung Ngọc10/07/1993Thừa Thiên HuếK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05049 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8991Lê Đăng Phước Nguyên22/10/1994Đà NẵngK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05050 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8992Cao Minh Sang06/06/1994Quảng NgãiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05051 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8993Nguyễn Thị Thu20/12/1992Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05052 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8994Võ Văn Thuyên15/09/1991Gia LaiK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05053 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8995Trần Quốc Việt25/06/1993Quảng NamK36Q1QUẢN TRỊ KINH DOANHKháTrung Cấp Chính quiB05054 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8996Lê Ánh Kim14/04/1994Quảng NamK36Q2QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05055 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8997Đỗ Thị Thảo Liên03/11/1994Đà NẵngK36Q2QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05056 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8998Nguyễn Thị Bích Liên22/10/1994Quảng NamK36Q2QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bình kháTrung Cấp Chính quiB05057 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
8999Hồ Thị Mai14/09/1994Quảng NamK36Q2QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05058 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014
9000Nguyễn Thị Thanh Trúc04/11/1994Quảng NamK36Q2QUẢN TRỊ KINH DOANHTrung bìnhTrung Cấp Chính quiB05059 499/QÐ-KTKH-QLÐT 23/12/2014